Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

13.1.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 8/35


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 22 december 2006

om ändring av tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien beträffande vissa mjölkbearbetningsanläggningar i Bulgarien

[delgivet med nr K(2006) 6960]

(Text av betydelse för EES)

(2007/26/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt kapitel 4 avsnitt B led f första stycket i bilaga VI, och

av följande skäl:

(1)

Bulgarien har beviljats övergångsperioder genom anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien när det gäller vissa mjölkbearbetningsanläggningars efterlevnad av kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (1). Vissa anläggningar som får behandla mjölk som inte uppfyller EU:s krav anges i kapitel I, och vissa anläggningar som får behandla både mjölk som uppfyller kraven och mjölk som inte gör det, förutsatt att bearbetningen sker i separata produktionslinjer, anges i kapitel II i tillägget till bilaga VI till anslutningsakten.

(2)

En rad anläggningar som finns angivna i kapitel I i tillägget har upphört med den verksamhet som omfattas av övergångsperioderna. Dessa anläggningar bör därför utgå ur förteckningen.

(3)

Med tanke på utvecklingen i fråga om kvaliteten på obehandlad mjölk och den nuvarande andelen av produktionen av obehandlad mjölk i Bulgarien som inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 853/2004 bör vissa anläggningar införas i förteckningen i kapitel I i tillägget till bilaga VI till anslutningsakten.

(4)

Vissa mjölkbearbetningsanläggningar i Bulgarien har också den kapacitet och den utrustning som behövs för att behandla mjölk som uppfyller kraven och mjölk som inte gör det i separata produktionslinjer. De anläggningarna bör införas i förteckningen i kapitel II i tillägget.

(5)

Tillägget till bilaga VI till anslutningsakten bör därför ändras. För tydlighetens skull bör det tillägget ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien skall ersättas med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas under förutsättning att anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien träder i kraft och från den dag då det träder i kraft.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättelse i EUT L 226, 25.6.2004. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2076/2005 (EUT L 338, 22.12.2005, s. 83).


BILAGA

”Tillägg till bilaga VI

KAPITEL I

Förteckning över anläggningar som bearbetar mjölk som inte uppfyller kraven, enligt kapitel 4 avsnitt B led a i bilaga VI

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn och adress

Plats för resp. lokal

Blagoevgradregionen – nr 1

1

0112003

ET ’Vekir’

s. Godlevo

2

0112013

ET ’Ivan Kondev’ Stopanski dvor

gr. Razlog

3

0112014

ET ’Veles-Kostadin Velev’ ul. ’Golak’ 14

gr. Razlog

Burgasregionen – nr 2

4

0212005

ET ’Dinadeks DN 76’ ul. ’Industrialna’ 1

gr. Burgas

5

0212028

’Vester’ OOD

s. Sigmen

6

0212037

’Megakomers’ OOD

s. Lyulyakovo obsht. Ruen

7

0212038

’Klas’ OOD

s. Galabets obsht. Pomorie

8

0212047

’Komplektstroy’ EOOD

s. Veselie

Varnaregionen – nr 3

9

0312002

ET ’Mario’

gr. Suvorovo

10

0312025

’Dzhenema’ EOOD

s. Gen. Kiselovo

Veliko Tarnovo-regionen – nr 4

11

0412003

’Laktima’ AD ul. ’Magistralna’ 5

gr. Veliko Tarnovo

12

0412005

’Varosha’ EOOD

s. Kamen obsht. Strazhitsa

Vidinregionen – nr 5

13

0512003

SD ’LAF-Velizarov i sie’

s. Dabravka obsht. Belogradchik

Vratzaregionen – nr 6

14

0612010

’Hadzhiyski i familiya’ EOOD

s. Gradeshnitsa mestnost ’Lakata’

15

0612035

OOD ’Nivego’

s. Chiren

16

0612041

ET ’Ekoprodukt-Megiya-Bogorodka Dobrilova’ ul. ’Ilinden’ 3

gr. Vratsa

17

0612042

ET ’Mlechen puls – 95 – Tsvetelina Tomova’ ul. ’Vasil Levski’

gr. Krivodol

Gabrovoregionen – nr 7

18

0712001

’Ben Invest’ OOD

s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo

19

0712003

’Elvi’ OOD

s. Velkovtsi obsht. Gabrovo

20

0712004

’Cheh-99’ OOD

s. Sokolovo obsht. Dryanovo

21

0712015

’Rosta’ EOOD

s. M. Varshets

22

0712028

ET ’Mik’ ul. ’Shipka’ 226

gr. Dryanovo

23

0712029

’ViV Partnyori’ EOOD

s. Gostilitsa obsht. Dryanovo

Dobrichregionen – nr 8

24

0812032

’Roles-milk’ OOD

s. Kardam

Kardzhaliregionen – nr 9

25

0912003

’Koveg-mlechni produkti’ OOD Promishlena zona

gr. Kardzhali

26

0912012

ET ’Geomag’

s. Dobromirtsi obsht. Kirkovo

27

0912015

’Anmar’ OOD

s. Padina obsht. Ardino

28

0912016

SD ’Salik V.A i SIE’

s. Zhaltusha obsht. Ardino

Kjustendilregionen – nr 10

29

1012008

’Kentavar’ OOD

s. Konyavo obsht. Kyustendil

30

1012014

ET ’Georgi Gushterov DR’

s. Yahinovo

31

1012018

’Evro miyt end milk’ EOOD

gr. Kocherinovo obsht. Kocherinovo

Lovetjregionen – nr 11

32

1112004

’Matev-Mlekoprodukt’ OOD

s. Goran

33

1112012

’Stilos’ OOD

s. Lesidren

34

1112017

ET ’Rima-Rumen Borisov’

s. Vrabevo

35

1112026

’ABLAMILK’ EOOD ul. ’Yordan Yovkov’ 13

gr. Lukovit

Montanaregionen – nr 12

36

1212022

’Milkkomm’ EOOD ul. ’Al. Stamboliyski’ 149

gr. Lom

37

1212031

’ADL’ OOD

s. Vladimirovo obsht. Boychinovtsi

Pazardzhikregionen – nr 13

38

1312002

’Milk Grup’ EOOD

s. Yunatsite

39

1312005

’Ravnogor’ OOD

s. Ravnogor

40

1312006

SD ’Antei – PITD’ OOD

s. Aleko Konstantinovo

41

1312023

’Inter-D’ OOD

s. Kozarsko

42

1312024

ET ’Mezmedin Halil-46’

s. Sarnitsa

Pernikregionen – nr 14

43

1412015

ET ’Boycho Videnov – Elbokada 2000’

s. Stefanovo obsht. Radomir

Plevenregionen – nr 15

44

1512003

’Mandra-1’ OOD

s. Tranchovitsa, obsht. Levski

45

1512006

’Mandra’ OOD

s. Obnova obsht. Levski

46

1512008

ET ’Petar Tonovski-Viola’ ul. ’Hr. Botev’ 14

gr. Koynare

47

1512010

ET ’Militsa Lazarova-90’ ul. ’Asen Zlatarev’ 2

gr. Slavyanovo,

48

1512012

ET ’Ahmed Tatarla’

s. Dragash voyvoda, obsht. Nikopol

Plovdivregionen – nr 16

49

1612024

SD ’Kostovi – EMK’ ul. ’L. Karavelov’ 5

gr. Saedinenie

50

1612043

ET ’Dimitar Bikov’

s. Karnare obsht. Sopot

51

1612049

’Alpina-Milk’ EOOD

s. Zhelyazno

Razgradregionen – nr 17

52

1712002

ET ’Rosver-Krastyo Krastev’ ul. ’Sofia’ 41

gr. Tsar Kaloyan

53

1712006

’Mesomania’ EOOD

s. Vladimirovtsi

54

1712009

’Stil-EA’ EOOD

s. Dyankovo

55

1712010

’Bulagrotreyd-chastna kompaniya’ EOOD Industrialen kvartal

s. Yuper

56

1712012

ET ’Veras 90’

s. Yasenovets

57

1712013

ET ’Deniz’

s. Ezerche

58

1712017

’Diva 02’ OOD ul. ’An. Kanchev’

gr. Isperih

59

1712018

’Imdo’ OOD Stopanski dvor

s. Lipnik

60

1712019

ET ’Ivaylo-Milena Stancheva’ Parvi stopanski dvor

gr. Isperih

61

1712032

’Trio-milk’ OOD

s. Kichenitsa

62

1712037

ET ’Ali Isliamov’

s. Yasenovets

63

1712039

’Stil-EA’ EOOD

s. Dyankovo

64

1712040

ET ’Meri-Ahmed Chakar’

s. Ezerche

65

1712043

’Gyuchlyu’ OOD

s. Samuil

66

1712045

ET ’AN-Nezhdet Ali’

s. Mortagonovo

67

1712046

ET ’Stem-Tezdzhan Ali’ ul. ’Knyaz Boris’ 23

gr.Razgrad

Ruseregionen – nr 18

68

1812005

’DAV – Viktor Simonov’ EOOD ul. ’Han Kubrat’ 52

gr. Vetovo

69

1812009

’Lakten’ OOD ul. ’Slivnitsa’

gr. Vetovo

Silistraregionen – nr 19

70

1912002

’Laktokom’ EOOD

s. Kalipetrovo

71

1912003

’Hrista Treyd’ OOD

s. Yordanovo

72

1912009

ET ’Interes 2000 – Musa Musov’

s. Sitovo

73

1912016

’Destan’ OOD

s. Iskra

Slivenregionen – nr 20

74

2012007

’Deltalakt’ OOD

s. Stoil voyvoda

75

2012008

’Raftis’ EOOD

s. Byala

76

2012010

’Saray’ OOD

s. Mokren

77

2012011

ET ’Ivan Gardev 52’ ul. ’Hadzhi Dimitar’ 2

gr. Kermen

78

2012012

ET ’Olimp-P. Gurtsov’ mestnost ’Matsulka’

gr. Sliven

79

2012024

ET ’Denyo Kalchev 53’ ul. ’Samuilovsko shose’ 17

gr. Sliven

80

2012029

’Eko asorti’ EOOD

s. Mechkarevo

81

2012032

’Kiveks’ OOD

s. Kovachite

Smoljanregionen – nr 21

82

2112002

’KOS’ ul. ’Nevyastata’ 25

gr. Smolyan

83

2112003

’Milk-inzhenering’ OOD ul. ’Chervena skala’ 21

gr. Smolyan

84

2112008

MK ’Rodopa milk’

s. Smilyan obsht. Smolyan

85

2112010

’Chaya’ OOD Stopanski dvor

gr. Chepelare

86

2112015

’Rozhen Milk’ OOD

s. Davidkovo, obsht. Banite

87

2112023

ET ’Iliyan Isakov’

s. Trigrad obsht. Devin

88

2112024

ET ’Ulan-Dzh. Ulanov’

s. Borino

89

2112026

ET ’Vladimir Karamitev’

s. Varbina obsht. Madan

90

2112027

’Keri’ OOD

s. Borino, obsht. Borino

Sofia stadsregion – nr 22

91

2212023

’EL BI BULGARIKUM’ EAD ul. ’Malashevska’ 12 A

gr. Sofia

92

2212027

’Ekobalkan’ OOD bul ’Evropa’ 138

gr. Sofia

Kostinbrodregionen – nr 23

93

2312007

ET ’Agropromilk’ ul. ’P. Slaveikov’ 19

gr. Ihtiman

94

2312013

ET ’Dobrev’

s. Dragushinovo

95

2312016

AD ’Bovis’

s. Trudovets

96

2312020

’MAH 2003’ EOOD bul. ’Al. Stamboliyski’ 21

gr. Etropole

97

2312023

’Mogila’ OOD ul. ’Ruse’ 4

gr. Godech

98

2312026

’Dyado Liben’ OOD bul. ’H. Nencho Palaveev’

gr. Koprivshtitsa

99

2312028

ET ’Sisi Lyubomir Semkov’

s. Anton

100

2312030

ET ’Favorit-D. Grigorov’

s. Aldomirovtsi

101

2312031

ET ’Belite kamani’

s. Dragotintsi

102

2312033

’Balkan spetsial’ OOD

s. Gorna Malina

103

2312039

EOOD ’Laktoni’

s. Ravno pole, obl. Sofiyska

104

2312041

’Danim-D. Stoyanov’ EOOD mestnost Mansarovo

gr. Elin Pelin

Stara Zagora-regionen – nr 24

105

2412003

’ODIT 2002’ OOD

s. Kaloyanovets obsht. Stara Zagora

106

2412007

’Inikom’ OOD

s. Sarnevo obsht. Radnevo

107

2412019

’Dekada’ OOD

s. Elhovo obsht. Stara Zagora

108

2412023

Zemedelski institut

gr. St. Zagora

109

2412038

’Elit Milk 2000’ OOD

s. Mirovo obsht. Br. Daskalovi

110

2412039

’Penchev’ EOOD ul. ’Septemvriytsi’ 58

gr. Chirpan

111

2412040

’Inikom’ OOD ul. ’G. S. Rakovski’ 11

gr. Galabovo

112

2412041

’Mlechen svyat 2003’ OOD

s. Bratya Daskalovi obsht. Bratya Daskalovi

Targovisjteregionen – nr 25

113

2512006

’Hadad’ OOD

s. Makariopolsko obsht. Targovishte

114

2512011

ET ’Sevi 2000 – Sevie Ibryamova’

s. Krepcha obsht. Opaka

115

2512016

’Milktreyd-BG’ OOD

s. Saedinenie obl. Targovishte

116

2512018

’Biomak’ EOOD ul. ’Rodopi’ 2

gr. Omurtag

117

2512021

’Keya-Komers-03’ EOOD

s. Svetlen

Chaskovoregionen – nr 26

118

2612002

ET ’Rusalka-Iv. Genev’

s. Kolarovo obl. Haskovska

119

2612015

ET ’Detelina 39’

s. Brod

120

2612022

ET ’Shampion 13-Deyan Panev’

s. Krepost obl. Haskovska

121

2612027

’Byala mechka’ OOD

s. Min. bani obl. Haskovska

122

2612049

ET ’Todorovi-53’ ul. ’Bulgaria’ 65

gr. Topolovgrad

Shumenregionen – nr 27

123

2712005

’Nadezhda’ OOD

s. Kliment

124

2712009

’Ekselans’ OOD

s. Todor Ikonomovo obsht. Kaolinovo

125

2712010

’Kamadzhiev-milk’ EOOD

s. Kriva reka obsht. N. Kozlevo

126

2712013

’Ekselans’ OOD

s. Osmar, obsht. V. Preslav

Jambolregionen – nr 28

127

2812002

’Arachievi’ OOD

s. Kirilovo, obl. Yambolska

128

2812010

ET ’Mladost-2-Yanko Yanev’ ul. ’Yambolen’ 13

gr. Yambol,

129

2812018

ET ’Bulmilk-Nikolay Nikolov’

s. General Inzovo, obl. Yambolska

130

2812022

’Karil i Tania’ OOD ul. ’Gr. Ignatiev’ 189

gr. Yambol

KAPITEL II

Förteckning över anläggningar som bearbetar både mjölk som uppfyller kraven och mjölk som inte gör det, enligt kapitel 4 avsnitt B led a och c i bilaga VI

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn och adress

Plats för resp. lokal

Blagoevgradregionen – nr 1

1

BG 0112004

’Matand’ EOOD

s. Eleshnitsa

2

BG 0112008

ET ’Svetoslav Kyuchukov-Bobo’

s. Harsovo

Burgasregionen – nr 2

3

BG 0212013

ET ’Marsi-Mincho Bakalov’ ul. ’Baykal’ 9

gr. Burgas

4

BG 0212048

’Bilding Zah’ EOOD

s. Shivarovo obsht. Ruen

Veliko Tarnovo-regionen – nr 4

5

BG 0412009

’Milki-luks’ EOOD

s. B. Cherkva obsht. Strazhitsa

6

BG 0412010

’Bi Si Si Handel’ OOD ul. ’Treti mart’ 19

gr. Elena

Vidinregionen – nr 5

7

BG 0512025

’El Bi Bulgarikum’ EAD YUPZ

gr. Vidin

Vratzaregionen – nr 6

8

BG 0612012

OOD ’Zorov-97’

gr. Vratsa

9

BG 0612027

’Mlechen ray – 99’ EOOD

gr. Vratsa

10

BG 0612043

ET ’Zorov-91-Dimitar Zorov’

gr. Vratsa

Gabrovoregionen – nr 7

11

BG 0712008

’Milkieks’ OOD zh. k. ’Atanas Moskov’

gr. Sevlievo

Dobritjregionen – nr 8

12

BG 0812009

’Serdika – 90’ AD ul. ’25 septemvri’ 100

gr. Dobrich

13

BG 0812029

’Akurat mlechna promishlenost’ OOD kv. Riltsi

gr. Dobrich

14

BG 0812030

’FAMA’ AD bul. ’Dobrudzha’ 2

gr. Dobrich

Montanaregionen – nr 12

15

BG 1212001

’S i S – 7’ EOOD ul. ’Vrachansko shose’ 1

gr. Montana

16

BG 1212029

SD ’Voynov i sie’ ul. ’N. Yo. Vaptsarov’ 8

gr. Montana

Pazardzhikregionen – nr 13

17

BG 1312001

’Lakrima’ AD ul. ’Tsaritsa Yoana’ 29

gr. Pazardzhik

Plovdivregionen – nr 16

18

BG 1612001

’OMK’ AD bul. ’Dunav’ 3

gr. Plovdiv

19

BG 1612011

’Em Dzhey Deriz’ EOOD bul. ’Osvobozhdenie’ 69

gr. Karlovo

20

BG 1612013

’Polidey – 2’ OOD

s. Domlyan

21

BG 1612020

ET ’Bor-Chvor’

s. Dalbok izvor obsht. Parvomay

22

BG 1612040

’Mlechni produkti’ OOD

s. Manole

23

BG 1612065

ET ’Bonitreks’

s. Dolnoslav obsht. Asenovgrad

Ruseregionen – nr 18

24

BG 1812003

’Sirma Prista’ AD bul. ’3-ti mart’ 51

gr. Ruse

Silistraregionen – nr 19

25

BG 1912013

’ZHOSI’ OOD

s. Chernolik

Slivenregionen – nr 20

26

BG 2012009

’Vangard’ OOD

s. Zhelyo voyvoda

27

BG 2012019

’Hemus-Milk komers’ OOD Promishlena zona Zapad

gr. Sliven

28

BG 2012020

’Yotovi’ OOD kv. ’Rechitsa’

gr. Sliven

29

BG 2012022

’Bratya Zafirovi’ OOD Promishlena zona Zapad

gr. Sliven

30

BG 2012036

’Minchevi’ OOD

s. Korten

31

BG 2012043

’Agroprodukt’ OOD kv. Industrialen

gr. Sliven

Smoljanregionen – nr 21

32

BG 2112001

’Rodopeya-Belev’ EOOD ul. ’Trakya’ 15

gr. Smolyan

33

BG 2112018

’Laktena’ OOD

s. Kutela

Sofia stadsregion – nr 22

34

BG 2212001

’Danon-Serdika’ AD ul. ’Ohridsko ezero’ 3

gr. Sofia

35

BG 2212022

’Megle-Em Dzhey’ OOD ul. ’Probuda’ 12-14

gr. Sofia

Kostinbrodregionen – nr 23

36

BG 2312036

ET ’Rosen Deyanski-DEYA’

s. Opitsvet, obsht. Kostinbrod

Stara Zagora-regionen – nr 24

37

BG 2412033

’Gospodinovi’ OOD

s. Yulievo obsht. Maglizh

Targovisjteregionen – nr 25

38

BG 2512001

’Mladost-2002’ OOD bul. ’29-ti yanuari’ 7

gr. Targovishte

39

BG 2512003

’Si Vi Es’ OOD Promishlena zona

gr. Omurtag

40

BG 2512004

’Pip Treyd’ OOD

s. Davidovo obsht. Targovishte

41

BG 2512017

’YUES-Komers’ OOD ul. ’Radetski’ 2

s. Golyamo Gradishte

42

BG 2512020

’Mizia-Milk’ OOD Industrialna zona

gr. Targovishte

Chaskovoregionen – nr 26

43

BG 2612047

’Balgarsko sirene’ OOD bul. ’Saedinenie’94

gr. Haskovo

Shumenregionen – nr 27

44

BG 2712001

’Vakom MP’ OOD Industrialna zona

gr. Shumen

45

BG 2712014

’Stars kampani’ OOD ul. ’Trakiyska’ 3

gr. Shumen

Jambolregionen – nr 28

46

BG 2812003

’Balgarski yogurt’ OOD

s. Veselinovo, obl. Yambolska

47

BG 2812025

’Sakarela’ OOD ul. ’Preslav’ 269

gr. Yambol’