Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m.

Utfärdad: 1994-12-15

Bestämmelserna i 9 kap. lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska gälla även med avseende på tjänstgöring som någon fullgör

  1. åt det allmänna på grund av skyldighet i annan lag än lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,

  2. som reservofficer,

  3. vid en krigsorganisation inom totalförsvaret på grund av frivilligt åtagande,

  4. i Försvarsmakten för att tillgodose särskilda behov av personal för beredskapsändamål,

  5. i Försvarsmakten i en internationell militär insats, eller

  6. i Försvarsmakten under militär utbildning som rekryt.

SFS 2010:460

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:2076

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1995.

SFS 2010:459

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2010.

SFS 2010:460

Denna lag träder i kraft den 1 jan. 2011.