Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2003:108) om tillämpning av lagen (1998:958) om vilotid för sjömän

Utfärdad den 27 mars 2003.
Utkom från trycket den 8 april 2003

Regeringen föreskriver att 7 a § lagen (1998:958) om vilotid för sjömän skall tillämpas på fartyg registrerade i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) från och med den 1 maj 2003.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:108

(Utkom d. 8 april 2003.)