Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:837

Utkom från trycket den 20 november 2007
utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver att 21 § anställningsförordningen (1994:373) ska ha följande lydelse.

En myndighets beslut i anställningsärenden får överklagas hos Statens överklagandenämnd. Nämndens beslut får inte överklagas.

En myndighets förslag om att anställa en arbetstagare eller beslut om att avbryta ett anställningsförfarande får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:837

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)