Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:1214

Utkom från trycket den 12 december 2008
Förordning om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166);
utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 21 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166)1) ordet "Sjöfartsverket" ska bytas ut mot "Transportstyrelsen".

1)

Förordningen omtryckt 1992:1136.

Senaste lydelse av 21 § 2003:442.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1214

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN
Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)