Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1360 Utkom från trycket den 23 december 2008Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282);utfärdad den 11 december 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94. föreskrivs i fråga om sjömanslagen (1973:282)Senaste lydelse av dels att i 15, 28 och 45 §§ ordet "Sjöfartsverket" ska bytas ut mot "Transportstyrelsen", dels att i 15 § ordet "Verket" ska bytas ut mot "Styrelsen".Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)