Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:362

Publicerad den 13 maj 2021
Förordning om ikraftträdande av lagen (2020:392) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Utfärdad den 12 maj 2021

Regeringen föreskriver att lagen (2020:392) om ändring i sjömanslagen (1973:282) ska träda i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)