Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2021:362 Publicerad den 13 maj 2021Förordning om ikraftträdande av lagen (2020:392) om ändring i sjömanslagen (1973:282)Utfärdad den 12 maj 2021Regeringen föreskriver att lagen (2020:392) om ändring i sjömanslagen (1973:282) ska träda i kraft den 1 juli 2021.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Infrastrukturdepartementet)