Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:791

Utkom från trycket den 4 juli 2017
utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 5 § anställningsförordningen (1994:373) ska ha följande lydelse.

Om arbetsuppgifterna i en anställning är sådana att det ställer särskilda krav på den anställdes hälsotillstånd, får myndigheten meddela föreskrifter om att den som ska anställas för arbetsuppgifterna ska lämna läkarintyg.

Innan sådana föreskrifter meddelas ska Socialstyrelsen ha getts tillfälle att yttra sig.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:791

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)