Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS1967-0539

Kungörelse (1967:539) med förordnande enligt 5 § tredje stycket lagen den 9 juni 1967 (nr 531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Utfärdad den 9 juni 1967.

Vad som sägs i 5 § andra stycket första punkten lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska tillämpas även på Svenska bostadskreditkassan och bostadskreditförening.

SFS 2011:464

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1967:539

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 mars 1968.

SFS 2003:848

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2011:464

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2011.