Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2007-0721

Förordning (2007:721) med bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter om försäkringstekniska grunder

Utkom från trycket den 2 oktober 2007
utfärdad den 19 september 2007.

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om försäkringstekniska grunder för beräkning av kapitalvärde enligt 3 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:721

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2007. Genom förordningen upphävs Kungl. Maj:ts beslut d. 15 dec. 1967 om bemyndigande för Försäkringsinspektionen att fastställa försäkringstekniska grunder.