Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:464

Utkom från trycket den 17 maj 2011
Förordning om ändring i kungörelsen (1967:539) med förordnande enligt 5 § tredje stycket lagen den 9 juni 1967 (nr 531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.;
utfärdad den 5 maj 2011.

Regeringen föreskriver att kungörelsen (1967:539) med förordnande enligt 5 § tredje stycket lagen den 9 juni 1967 (nr 531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 1) ska ha följande lydelse.

1)

Senaste lydelse 2003:848.

Vad som sägs i 5 § andra stycket första punkten lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska tillämpas även på Svenska bostadskreditkassan och bostadskreditförening.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:464

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)