Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:57

Utkom från trycket den 21 februari 2012
Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559);
utfärdad den 2 februari 2012.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 15 b § aktiebolagsförordningen (2005:559) ska ha följande lydelse.

15 b §

1) På begäran av ett bolag ska bolagets e-postadress och telefonnummer antecknas i aktiebolagsregistret.

1)

Senaste lydelse 2009:38.

I registret får det för varje bolag antecknas om bolagets överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:57

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)