Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52016XC0226(05).pdf

26.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 76/10


Översikt över EU-beslut om godkännande för försäljning av läkemedel fr.o.m. 1 januari 2016 t.o.m. 31 januari 2016

(Beslut som antagits i enlighet med artikel 34 i direktiv 2001/83/EC (1) eller artikel 38 i direktiv 2001/82/EC (2))

(2016/C 076/02)

Utfärdande, upprätthållande eller ändring av nationellt godkännande för försäljning

Datum för beslut

Läkemedlets namn

INN (internationell generisk benämning)

Innehavare av godkännandet för försäljning

Berörd medlemsstat

Datum för delgivning

7.1.2016

Solamocta

Se bilaga I

Se bilaga I

Se bilaga I

8.1.2016

14.1.2016

Ambroxol or Bromhexine

Se bilaga II

Se bilaga II

Se bilaga II

15.1.2016

18.1.2016

Bimatoprost

Bimatoprost

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

19.1.2016

Se bilaga

Dessa beslut riktar sig till medlemsstaterna.


(1)  EUT L 311, 28.11.01, s. 67.

(2)  EUT L 311, 28.11.01, s. 1.


BILAGA I

Förteckning över namn, läkemedelsform, styrka av veterinärmedicinskt läkemedel, djurart, administreringsväg, sökande i Medlemsstaterna

Medlemsstat EU/EEA

Sökande

Namn

Generiskt namn (INN)

Styrka

Läkemedelsform

Djurart

Administreringsväg

Österrike

Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25

NL-5531 AE Bladel

Nederländerna

Solamocta 697 mg/g Powder for Use in Drinking Water for Chickens, Ducks and Turkeys

Amoxicillin trihydrate

800 mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Kycklingar (broilers, unghöns, avelsdjur), ankor (broilers, avelsdjur), kalkoner

Oral

Belgien

Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25

NL-5531 AE Bladel

Nederländerna

Solamocta 697 mg/g Powder for Use in Drinking Water for Chickens, Ducks and Turkeys

Amoxicillin trihydrate

800 mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Kycklingar (broilers, unghöns, avelsdjur), ankor (broilers, avelsdjur), kalkoner

Oral

Tjeckien

Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25

NL-5531 AE Bladel

Nederländerna

Solamocta 697 mg/g Powder for Use in Drinking Water for Chickens, Ducks and Turkeys

Amoxicillin trihydrate

800 mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Kycklingar (broilers, unghöns, avelsdjur), ankor (broilers, avelsdjur), kalkoner

Oral

Danmark

Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25

NL-5531 AE Bladel

Nederländerna

Solamocta 697 mg/g Powder for Use in Drinking Water for Chickens, Ducks and Turkeys

Amoxicillin trihydrate

800 mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Kycklingar (broilers, unghöns, avelsdjur), ankor (broilers, avelsdjur), kalkoner

Oral

Frankrike

Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25

NL-5531 AE Bladel

Nederländerna

Solamocta 697 mg/g Powder for Use in Drinking Water for Chickens, Ducks and Turkeys

Amoxicillin trihydrate

800 mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Kycklingar (broilers, unghöns, avelsdjur), ankor (broilers, avelsdjur), kalkoner

Oral

Tyskland

Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25

NL-5531 AE Bladel

Nederländerna

Solamocta 697 mg/g Powder for Use in Drinking Water for Chickens, Ducks and Turkeys

Amoxicillin trihydrate

800 mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Kycklingar (broilers, unghöns, avelsdjur), ankor (broilers, avelsdjur), kalkoner

Oral

Grekland

Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25

NL-5531 AE Bladel

Nederländerna

Solamocta 697 mg/g Powder for Use in Drinking Water for Chickens, Ducks and Turkeys

Amoxicillin trihydrate

800 mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Kycklingar (broilers, unghöns, avelsdjur), ankor (broilers, avelsdjur), kalkoner

Oral

Ungern

Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25

NL-5531 AE Bladel

Nederländerna

Solamocta 697 mg/g Powder for Use in Drinking Water for Chickens, Ducks and Turkeys

Amoxicillin trihydrate

800 mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Kycklingar (broilers, unghöns, avelsdjur), ankor (broilers, avelsdjur), kalkoner

Oral

Irland

Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25

NL-5531 AE Bladel

Nederländerna

Solamocta 697 mg/g Powder for Use in Drinking Water for Chickens, Ducks and Turkeys

Amoxicillin trihydrate

800 mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Kycklingar (broilers, unghöns, avelsdjur), ankor (broilers, avelsdjur), kalkoner

Oral

Italien

Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25

NL-5531 AE Bladel

Nederländerna

Solamocta 697 mg/g Powder for Use in Drinking Water for Chickens, Ducks and Turkeys

Amoxicillin trihydrate

800 mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Kycklingar (broilers, unghöns, avelsdjur), ankor (broilers, avelsdjur), kalkoner

Oral

Luxemburg

Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25

NL-5531 AE Bladel

Nederländerna

Solamocta 697 mg/g Powder for Use in Drinking Water for Chickens, Ducks and Turkeys

Amoxicillin trihydrate

800 mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Kycklingar (broilers, unghöns, avelsdjur), ankor (broilers, avelsdjur), kalkoner

Oral

Polen

Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25

NL-5531 AE Bladel

Nederländerna

Solamocta 697 mg/g Powder for Use in Drinking Water for Chickens, Ducks and Turkeys

Amoxicillin trihydrate

800 mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Kycklingar (broilers, unghöns, avelsdjur), ankor (broilers, avelsdjur), kalkoner

Oral

Portugal

Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25

NL-5531 AE Bladel

Nederländerna

Solamocta 697 mg/g Powder for Use in Drinking Water for Chickens, Ducks and Turkeys

Amoxicillin trihydrate

800 mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Kycklingar (broilers, unghöns, avelsdjur), ankor (broilers, avelsdjur), kalkoner

Oral

Slovakien

Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25

NL-5531 AE Bladel

Nederländerna

Solamocta 697 mg/g Powder for Use in Drinking Water for Chickens, Ducks and Turkeys

Amoxicillin trihydrate

800 mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Kycklingar (broilers, unghöns, avelsdjur), ankor (broilers, avelsdjur), kalkoner

Oral

Spanien

Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25

NL-5531 AE Bladel

Nederländerna

Solamocta 697 mg/g Powder for Use in Drinking Water for Chickens, Ducks and Turkeys

Amoxicillin trihydrate

800 mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Kycklingar (broilers, unghöns, avelsdjur), ankor (broilers, avelsdjur), kalkoner

Oral

Nederländerna

Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25

NL-5531 AE Bladel

Nederländerna

Solamocta 697 mg/g Powder for Use in Drinking Water for Chickens, Ducks and Turkeys

Amoxicillin trihydrate

800 mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Kycklingar (broilers, unghöns, avelsdjur), ankor (broilers, avelsdjur), kalkoner

Oral

Storbritannien

Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25

NL-5531 AE Bladel

Nederländerna

Solamocta 697 mg/g Powder for Use in Drinking Water for Chickens, Ducks and Turkeys

Amoxicillin trihydrate

800 mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Kycklingar (broilers, unghöns, avelsdjur), ankor (broilers, avelsdjur), kalkoner

Oral


BILAGA II

Förteckning över läkemedlets namn, läkemedelsformer, styrkor, administreringsvägar samt innehavare av godkännandet för försäljning i medlemsstaterna

Medlemsstat i EES

Innehavare av godkännande för försäljning

INN

Läkemedlets namn

Styrka

Läkemedelsform

Administreringsväg

Österrike

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Dr. Boehringergasse 5-11

Vienna

1121

Austria

bromhexinhydroklorid

Bisolvon Hustenlöser – Saft

4 mg/5 ml

oral vätska

oral användning

Österrike

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Dr. Boehringergasse 5-11

Vienna

1121

Austria

bromhexinhydroklorid

Bisolvon – Lösung

8 mg/4ml

oral lösning

oral användning

Österrike

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Albert Schweitzergasse 3

Vienna

1140

Austria

ambroxolhydroklorid

Ambrobene retard 75 mg – Kapseln

75 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Österrike

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Albert Schweitzergasse 3

Vienna

1140

Austria

ambroxolhydroklorid

Ambrobene 15 mg/5 ml – Saft

15 mg/5 ml

oral vätska

oral användning

Österrike

Aponova-Pharma Handels GmbH

Mitterweg 4 Hart

6265

Austria

ambroxolhydroklorid

Ambroxol ”Aponova” 60 mg – Brausetabletten

60 mg

brustablett

oral användning

Österrike

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Dr. Boehringergasse 5-11

Vienna

1121

Austria

ambroxolhydroklorid

Mucoangin Johannisbeere 20 mg – Lutschtabletten

20 mg

sugtablett

oral användning

Österrike

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Albert Schweitzergasse 3

Vienna

1140

Austria

ambroxolhydroklorid

Ambrobene 30 mg – Tabletten

30 mg

tablett

oral användning

Österrike

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Dr. Boehringergasse 5-11

Vienna

1121

Austria

ambroxolhydroklorid

Mucoangin Zitrone 20 mg Lutschtabletten

20 mg

sugtablett

oral användning

Österrike

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Dr. Boehringergasse 5-11

Vienna

1121

Austria

ambroxolhydroklorid

klenbuterol

Mucospas – Tabletten

30 mg,

0,02 mg

tablett

oral användning

Österrike

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Dr. Boehringergasse 5-11

Vienna

1121

Austria

ambroxolhydroklorid,

klenbuterol

Mucospas – Saft

7,5 mg/5 ml,

0,0001 g

oral vätska

oral användning

Österrike

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Dr. Boehringergasse 5-11

Vienna

1121

Austria

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan 7,5 mg/1 ml – Lösung

7,5 mg/ml

oral lösning

oral användning

Österrike

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Albert Schweitzergasse 3

Vienna

1140

Austria

ambroxolhydroklorid

Ambrobene 15 mg – Ampullen

15 mg

injektionsvätska, lösning

intravenös användning, intramuskulär användning, subkutan användning

Österrike

Genericon Pharma GmbH

Hafnerstrasse 211

Graz 8054

Austria

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Genericon 30 mg Tabletten

30 mg

tablett

oral användning

Österrike

Genericon Pharma GmbH

Hafnerstrasse 211

Graz 8054

Austria

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Genericon Lösung

7,5 mg/ml

oral lösning

oral användning

Österrike

Genericon Pharma GmbH

Hafnerstrasse 211

Graz 8054

Austria

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Genericon Saft

15 mg/5 ml

oral vätska

oral användning

Österrike

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Dr. Boehringergasse 5-11

Vienna

1121

Austria

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan 15 mg – Lutschpastillen

15 mg

sugtablett

oral användning

Österrike

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Dr. Boehringergasse 5-11

Vienna

1121

Austria

ambroxolhydroklorid

Mucosan 15 mg – Ampullen

15 mg

injektionsvätska, lösning

intravenös användning

Österrike

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Dr. Boehringergasse 5-11

Vienna

1121

Austria

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan retard 75 mg – Kapseln

75 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Österrike

1A Pharma GmbH

Stella-Klein-Löw-Weg 17

Vienna

1020

Austria

ambroxolhydroklorid

Ambroxol 1A Pharma 7,5 mg/ml – Lösung

7,5 mg/ml

oral lösning

oral användning

Österrike

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Dr. Boehringergasse 5-11

Vienna

1121

Austria

ambroxolhydroklorid

Mucoangin Mint 20 mg – Lutschtabletten

20 mg

sugtablett

oral användning

Österrike

+pharma arzneimittel gmbh

Hafnerstrasse 211

Graz 8054

Austria

ambroxolhydroklorid

Ambroxol +pharma 60 mg lösliche Tabletten

60 mg

tablett

oral användning

Österrike

Genericon Pharma GmbH

Hafnerstrasse 211

Graz 8054

Austria

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Genericon 60 mg lösliche Tabletten

60 mg

brustablett

oral användning

Österrike

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Albert Schweitzergasse 3

Vienna

1140

Austria

ambroxolhydroklorid

Ambrobene 7,5 mg/ml – Lösung

7,5 mg/ml

oral lösning

oral användning

Österrike

Hexal Pharma GmbH

Stella-Klein-Löw-Weg 17

Vienna

1020

Austria

ambroxolhydroklorid

Ambrohexal 30 mg – lösbare Tabletten

30 mg

brustablett

oral användning

Österrike

Hexal Pharma GmbH

Stella-Klein-Löw-Weg 17

Vienna

1020

Austria

ambroxolhydroklorid

Ambrohexal 7,5 mg/ml – Lösung

7,5 mg/ml

oral lösning

oral användning

Österrike

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Dr. Boehringergasse 5-11

Vienna

1121

Austria

ambroxolhydroklorid

Mucoangin 17,86 mg/ml Spray zur Anwendung in der Mundhöhle

17,86 mg/ml

munhålespray

oral användning

Österrike

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1 Lannach

8502

Austria

ambroxolhydroklorid

Ambrolan 30 mg – Tabletten

30 mg

tablett

oral användning

Österrike

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Dr. Boehringergasse 5-11

Vienna

1121

Austria

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan 30 mg/5 ml – Saft

30 mg/ml

oral vätska

oral användning

Österrike

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Dr. Boehringergasse 5-11

Vienna

1121

Austria

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan 15 mg/5 ml – Saft für Kinder

15 mg/5 ml

oral vätska

oral användning

Belgien

Boehringer Ingelheim

S.C.S.-Comm. V.

Avenue Ariane 16

1200 Brussels

Belgium

ambroxolhydroklorid

Ambroxine

2,5 mg/ml

munhålespray

användning för inhalation

Belgien

Boehringer Ingelheim

S.C.S.-Comm. V.

Avenue Ariane 16

1200 Brussels

Belgium

ambroxolhydroklorid

Ambroxine

20 mg

pastill

orofaryngeal användning

Belgien

Boehringer Ingelheim

S.C.S.-Comm. V.

Avenue Ariane 16

1200 Brussels

Belgium

ambroxolhydroklorid

Ambroxine

20 mg

sugtablett

orofaryngeal användning

Belgien

Boehringer Ingelheim

S.C.S.-Comm. V.

Avenue Ariane 16

1200 Brussels

Belgium

ambroxolhydroklorid

Bisolangin

20 mg

pastill

användning i munhålan

Belgien

Boehringer Ingelheim

S.C.S.-Comm. V.

Avenue Ariane 16

1200 Brussels

Belgium

ambroxolhydroklorid

Mucoangin

2,5 mg/ml

munhålespray

användning i munhålan

Belgien

Boehringer Ingelheim

S.C.S.-Comm. V.

Avenue Ariane 16

1200 Brussels

Belgium

ambroxolhydroklorid

Mucoangin Cassis

20 mg

pastill

oral användning

Belgien

Boehringer Ingelheim

S.C.S.-Comm. V.

Avenue Ariane 16

1200 Brussels

Belgium

ambroxolhydroklorid

Mucoangin Citron

20 mg

sugtablett

oral användning

Belgien

Boehringer Ingelheim

S.C.S.-Comm. V.

Avenue Ariane 16

1200 Brussels

Belgium

ambroxolhydroklorid

Mucoangin Menthe

20 mg

pastill

orofaryngeal användning

Belgien

Boehringer Ingelheim

S.C.S.-Comm. V.

Avenue Ariane 16

1200 Brussels

Belgium

ambroxolhydroklorid

Mucoangin Menthe

20 mg

sugtablett

orofaryngeal användning

Belgien

Boehringer Ingelheim

S.C.S.-Comm. V.

Avenue Ariane 16

1200 Brussels

Belgium

ambroxolhydroklorid

Rexambro

20 mg

sugtablett

orofaryngeal användning

Belgien

Boehringer Ingelheim

S.C.S.-Comm. V.

Avenue Ariane 16

1200 Brussels

Belgium

ambroxolhydroklorid

Surbronc

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Belgien

Boehringer Ingelheim

S.C.S.-Comm. V.

Avenue Ariane 16

1200 Brussels

Belgium

ambroxolhydroklorid

Surbronc

60 mg

tablett

oral användning

Belgien

Boehringer Ingelheim

S.C.S.-Comm. V.

Avenue Ariane 16

1200 Brussels

Belgium

ambroxolhydroklorid

Surbronc

60 mg

granulat till oral lösning

oral användning

Belgien

Boehringer Ingelheim

S.C.S.-Comm. V.

Avenue Ariane 16

1200 Brussels

Belgium

bromhexinhydroklorid

Bisolvon

2 %

lösning för nebulisator

användning för inhalation

Belgien

Boehringer Ingelheim

S.C.S.-Comm. V.

Avenue Ariane 16

1200 Brussels

Belgium

bromhexinhydroklorid

Bisolvon

2 mg/ml

orala droppar, lösning

oral användning

Belgien

Boehringer Ingelheim

S.C.S.-Comm. V.

Avenue Ariane 16

1200 Brussels

Belgium

bromhexinhydroklorid

Bisolvon

8 mg

tablett

oral användning

Belgien

Boehringer Ingelheim

S.C.S.-Comm. V.

Avenue Ariane 16

1200 Brussels

Belgium

bromhexinhydroklorid

Bisolvon

8 mg/5 ml

sirap

oral användning

Belgien

Boehringer Ingelheim

S.C.S.-Comm. V.

Avenue Ariane 16

1200 Brussels

Belgium

bromhexinhydroklorid

Bisolvon Citrus

8 mg

tablett

oral användning

Belgien

Boehringer Ingelheim

S.C.S.-Comm. V.

Avenue Ariane 16

1200 Brussels

Belgium

bromhexinhydroklorid

Bisolvon Instant

8 mg

tablett

oral användning

Belgien

E.G. S.A.-N.V.

Heizel Esplanade b22

1020 Brussels

Belgium

bromhexinhydroklorid

Bromhexine

8 mg

tablett

oral användning

Belgien

D.J. Van Tintelen Beheer

B.V.

Stijntjesduinstraat 41

Noordwijk

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Bronchi-Mereprine

8 mg

tablett

oral användning

Belgien

Laboratoria Qualiphar N.V/S.A

Rijksweg 9

2880 Bornem

Belgium

bromhexinhydroklorid

Toularynx Bromhexine

5 mg/5 ml

sirap

oral användning

Bulgarien

Sopharma AD

16, Iliensko shosse str.

Sofia 1220

Bulgaria

ambroxolhydroklorid

Ambixol

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Bulgarien

Nobel Pharma OOD

24 Simeonovsko shose bulvd.

1700 Sofia

Bulgaria

ambroxolhydroklorid

Ambrex

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Bulgarien

Nobel Pharma OOD

24 Simeonovsko shose bulvd.

1700 Sofia,

Bulgaria

ambroxolhydroklorid

Ambrex

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Bulgarien

Tchaikapharma Highquality Medicines

1 G. M. Dimitrov Blvd

Sofia, 1172

Bulgaria

ambroxolhydroklorid

Ambrin

30 mg

brustablett

oral användning

Bulgarien

Hexal AG

Industriestrasse 25,

D-83607 Holzkirchen,

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambro

3 mg/ml

oral lösning

oral användning

Bulgarien

Hexal AG

Industriestrasse 25,

D-83607 Holzkirchen,

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambro

30 mg

tablett

oral användning

Bulgarien

Aliud Pharma GmbH

19 Gottlieb-Daimler-Str.

89150 Laichingen,

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambrolex R

75 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Bulgarien

Adipharm EAD

130 Simeonovsko Shosse blvd

1700 Sofia

Bulgaria

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Adipharm

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Bulgarien

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125 – 127

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed

60 mg

brustablett

oral användning

Bulgarien

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125 – 127

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed

15 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Bulgarien

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125 – 127

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed Cough Tablets

30 mg

tablett

oral användning

Bulgarien

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125 – 127

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed for children

15 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Bulgarien

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125 – 127

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed forte

30 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Bulgarien

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125 – 127

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed max

30 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Bulgarien

Cyathus Exquirere Pharmaforschungs GmbH

Rudolfsplatz 2/1/8

1010 Wienna

Austria

ambroxolhydroklorid

Gogolox

5 %

oral lösning

oral användning

Bulgarien

Aliud Pharma GmbH

19 Gottlieb-Daimler-Str.

89150 Laichingen,

Germany

ambroxolhydroklorid

Grippostad Ambro

30 mg

tablett

oral användning

Bulgarien

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucoangin

20 mg

sugtablett

oral användning

Bulgarien

Actavis EAD

29 Atanas Dukov str.

1407 Sofia

Bulgaria

ambroxolhydroklorid

Mucolisin

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Bulgarien

Zentiva, a.s.

Einsteinova 24

851 01, Bratislava

Slovak Republic

ambroxolhydroklorid

Mucosin Zentiva

30 mg

tablett

oral användning

Bulgarien

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Bulgarien

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan

15 mg

pastill

oral användning

Bulgarien

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan

75 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Bulgarien

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Bulgarien

Divapharma GmbH

Motzener Straße 41

12277 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Neo-bronchol

15 mg

sugtablett

oral användning

Bulgarien

KRKA, d.d.

Smarjeska cesta 6

Novo mesto, 8501

Slovenia

ambroxolhydroklorid

Solvolan

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Bulgarien

KRKA, d.d.

Smarjeska cesta 6

Novo mesto, 8501

Slovenia

ambroxolhydroklorid

Solvolan

30 mg

tablett

oral användning

Bulgarien

Actavis EAD

29 Atanas Dukov str.

1407 Sofia

Bulgaria

Bromhexinhydroklorid

Bromhexin Actavis

4 mg

dragerad tablett

oral användning

Bulgarien

Actavis EAD

29 Atanas Dukov str.

1407 Sofia

Bulgaria

bromhexinhydroklorid

Bromhexin Actavis

8 mg

dragerad tablett

oral användning

Bulgarien

Sopharma AD

16, Iliensko shosse str.

Sofia, 1220

Bulgaria

bromhexinhydroklorid

Bromhexine Sopharma

2 mg/ml

injektionsvätska, lösning

intramuskulär användning, intravenös användning

Bulgarien

Sopharma AD

16, Iliensko shosse str.

Sofia, 1220

Bulgaria

bromhexinhydroklorid

Bromhexine Sopharma

8 mg

tablett

oral användning

Kroatien

Medis Adria d.o.o.

Kolarova 7, Zagreb

10000

Croatia

ambroxol

Ambrospray 10 mg/potisku spreja, oralna otopina

50 mg/ml

oral lösning

oral användning

Kroatien

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Radnicka 40-5, Zagreb

10000

Croatia

ambroxol

Mucosolvan 75 mg kapsule s produljenim oslobađanjem

75 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Kroatien

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.

Horvatova 80a, Zagreb

10000

Croatia

ambroxol

Flavamed 15 mg/5 ml oralna otopina

15 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Kroatien

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.

Horvatova 80a, Zagreb

10000

Croatia

ambroxol

Flavamed forte 30 mg/5 ml oralna otopina

30 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Kroatien

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.

Horvatova 80a, Zagreb

10000

Croatia

ambroxol

Flavamed 30 mg tablete

30 mg

tablett

oral användning

Kroatien

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.

Horvatova 80a, Zagreb

10000

Croatia

ambroxol

Flavamed forte 60 mg sumeće tablete

60 mg

brustablett

oral användning

Kroatien

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Radnicka 40-5, Zagreb

10000

Croatia

ambroxol

Mucosolvan 30 mg tablete

30 mg

tablett

oral användning

Kroatien

Divapharma GmbH

Motzener Str. 41, Berlin

12277

Germany

ambroxol

neo-bronchol 15 mg pastile

15 mg

pastill

oral användning

Kroatien

Pliva Hrvatska d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb

10000

Croatia

bromhexin

Bisolex 2 mg/ml otopina

2 mg/ml

orala droppar, lösning

oral användning

Kroatien

Pliva Hrvatska d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb

10000

Croatia

bromhexin

Bisolex 4 mg/5 ml sirup

4 mg/5 ml

sirap

oral användning

Kroatien

Pliva Hrvatska d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb

10000

Croatia

bromhexin

Bisolex 8 mg tablete

8 mg

tablett

oral användning

Kroatien

Pliva Hrvatska d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb

10000

Croatia

bromhexin

Bisolex F 16 mg tablete

16 mg

tablett

oral användning

Kroatien

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Radnicka 40-5, Zagreb

10000

Croatia

bromhexin

Bisolvon 2 mg/ml otopina

2 mg/ml

lösning för oral användning

oral användning

Kroatien

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Radnicka 40-5, Zagreb

10000

Croatia

bromhexin

Bisolvon 4 mg/5 ml sirup

4 mg/5 ml

sirap

oral användning

Kroatien

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Radnicka 40-5, Zagreb

10000

Croatia

bromhexin

Bisolvon 8 mg tablete

8 mg

tablett

oral användning

Cypern

The Star Medicines Importers & Co Ltd

9A Loukis Akritas Street

Lemesos

3601

Cyprus

ambroxolhydroklorid

Anavix

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Cypern

Varnavas Hadjipanayis Ltd

Yiannou Kranidioti Avenue

226 Latsia/Lefkosia

2234

Cyprus

ambroxolhydroklorid

Fluibron

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Cypern

CDL Pharmaceutical Products Ltd

12 Agiou Spiridonos Street

Aradippou/Larnaca

7102

Cyprus

ambroxolhydroklorid

Hyvotex

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Cypern

Medochemie Ltd

1-10 Constantinoupoleos

Street P.O.BOX 51409

3505 Lemesos

Cyprus

ambroxolhydroklorid

Medovent

30 mg

tablett

oral användning

Cypern

Medochemie Ltd

1-10 Constantinoupoleos

Street P.O.BOX 51409

3505 Lemesos

Cyprus

ambroxolhydroklorid

Medovent elixir

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Cypern

Mundipharma Pharmaceuticals Ltd

13 Othellos Street

Dhali Industrial Zone

1685

Lefkosia

Cyprus

ambroxolhydroklorid

Mucobroxol

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Cypern

Boehringer Ingelheim Ellas AE

Ellinikou 2 Street

16777

Athens

Greece

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Cypern

Boehringer Ingelheim Ellas AE Ellinikou 2 Street

16777

Athens

Greece

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan oral Gum

15 mg

tuggummi

oral användning

Cypern

Boehringer Ingelheim Ellas AE Ellinikou 2 Street

16777

Athens

Greece

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan

30 mg

tablett

oral användning

Cypern

Boehringer Ingelheim Ellas AE

Ellinikou 2 Street

16777

Athens

Greece

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Cypern

Boehringer Ingelheim Ellas AE

Ellinikou 2 Street

16777

Athens

Greece

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan

75 mg

depottablett

oral användning

Cypern

Boehringer Ingelheim Ellas AE

Ellinikou 2 Street

16777

Athens

Greece

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan

7,5 mg/ml

injektionsvätska, lösning

intramuskulär användning, intravenös användning

Cypern

Boehringer Ingelheim Ellas AE

Ellinikou 2 Street

16777

Athens

Greece

ambroxolhydroklorid

Lysopadol

20 mg

sugtablett

oral användning

Cypern

REMEDICA LTD

Aharnon street

P.O.Box 51706

3508

Lemesos

Cyprus

bromhexinhydroklorid

Flecoxin Elixir

4 mg

sirap

oral användning

Cypern

REMEDICA LTD

Aharnon street

P.O.Box 51706

3508

Lemesos

Cyprus

bromhexinhydroklorid

Flecoxin

4 mg

tablett

oral användning

Cypern

REMEDICA LTD

Aharnon street

P.O.Box 51706

3508

Lemesos

Cyprus

bromhexinhydroklorid

Flecoxin

8 mg

tablett

oral användning

Tjeckien

WALMARK, a.s.

Oldrichovice 44

739 61 Trinec

Czech Republic

ambroxolhydroklorid

Ambex

60 mg

brustablett

oral användning

Tjeckien

ratiopharm GmbH

Graf Arco Strasse 3

89079 Ulm

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambrobene

7,5 mg/ml

injektionsvätska, lösning

intravenös användning, intramuskulär användning, subkutan användning

Tjeckien

ratiopharm GmbH

Graf Arco Strasse 3

89079 Ulm

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambrobene 15 mg/5 ml

3 mg/ml

sirap

oral användning

Tjeckien

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Radlická 3185/1c

150 00 Prague 5

Czech Republic

ambroxolhydroklorid

Ambrobene 3 mg/ml

3 mg/ml

oral lösning

oral användning

Tjeckien

ratiopharm GmbH

Graf Arco Strasse 3

89079 Ulm

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambrobene 30 mg

30 mg

tablett

oral användning

Tjeckien

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Radlická 3185/1c

150 00 Prague 5

Czech Republic

ambroxolhydroklorid

Ambrobene 6 mg/ml

6 mg/ml

oral lösning

oral användning

Tjeckien

ratiopharm GmbH

Graf Arco Strasse 3

89079 Ulm

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambrobene 7,5 mg/ml

7,5 mg/ml

oral lösning

oral användning

Tjeckien

ratiopharm GmbH

Graf Arco Strasse 3

89079 Ulm

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambrobene 75 mg

75 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Tjeckien

PRO.MED.CS Praha a.s.

Telcská 1

140 00 Prague 4

Czech Republic

ambroxolhydroklorid

Ambrosan 15 mg

15 mg

tablett

oral användning

Tjeckien

PRO.MED.CS Praha a.s.

Telcská 1

140 00 Prague 4

Czech Republic

ambroxolhydroklorid

Ambrosan 15 mg/5 ml Sirup

3 mg/ml

sirap

oral användning

Tjeckien

PRO.MED.CS Praha a.s.

Telcská 1

140 00 Prague 4

Czech Republic

ambroxolhydroklorid

Ambrosan 30 mg

30 mg

tablett

oral användning

Tjeckien

PRO.MED.CS Praha a.s.

Telcská 1

140 00 Prague 4

Czech Republic

ambroxolhydroklorid

Ambrosan 60 mg

60 mg

tablett

oral användning

Tjeckien

PRO.MED.CS Praha a.s.

Telcská 1

140 00 Prague 4

Czech Republic

ambroxolhydroklorid

Ambrosan kapky

7,5 mg/ml

orala droppar, lösning

oral användning

Tjeckien

CYATHUS Exquirere Pharmaforschungs GmbH

Rudolfsplatz 2/8

1010 Wien

Austria

ambroxolhydroklorid

Ambrospray 5 %

50 mg/ml

munhålespray

användning i munhålan

Tjeckien

Aliud Pharma GmbH

Gottlieb-Daimler-Strasse 19

89150 Laichingen

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Al 30

30 mg

tablett

oral användning

Tjeckien

Aliud Pharma GmbH

Gottlieb-Daimler-Strasse 19

89150 Laichingen

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Al 75 Retard

75 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Tjeckien

Aliud Pharma GmbH

Gottlieb-Daimler-Strasse 19

89150 Laichingen

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Al kapky

7,5 mg/ml

orala droppar, lösning

oral användning

Tjeckien

BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Berlin-Chemie 30 mg/5 ml perorální roztok

6 mg/ml

oral lösning

oral användning

Tjeckien

BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok

3 mg/ml

oral lösning

oral användning

Tjeckien

BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed effervescent tablet 60 mg

60 mg

brustablett

oral användning

Tjeckien

BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed Forte 30 mg/5 ml

6 mg/ml

oral lösning

oral användning

Tjeckien

BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed tablety

30 mg

tablett

oral användning

Tjeckien

Egis Pharmaceuticals PLC

Keresztúri út. 30-38

1106 Budapest

Hungary

ambroxolhydroklorid

Halixol 30 mg

30 mg

tablett

oral användning

Tjeckien

Zentiva, k.s.

U kabelovny 130

Dolni Mėcholupy

102 37 Prague 10

Czech Republic

ambroxolhydroklorid

Mucosin s medem sir

3 mg/ml

sirap

oral användning

Tjeckien

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan

7,5 mg/ml

orala droppar, lösning

/inhalationsvätska, lösning

oral användning,

användning för inhalation

Tjeckien

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan

30 mg

tablett

oral användning

Tjeckien

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan

15 mg

pastill

användning i munhålan

Tjeckien

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan Junior

3 mg/ml

sirap

oral användning

Tjeckien

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan Long Effect

75 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Tjeckien

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan pro dospelé

6 mg/ml

sirap

oral användning

Tjeckien

Divapharma GmbH

Motzener Str. 41

12277 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Neo-Bronchol

15 mg

sugtablett

användning i munhålan

Tjeckien

Krka, d.d., Novo mesto

Smarjeska cesta 6

8501 Novo mesto

Slovenia

ambroxolhydroklorid

Solvolan

3 mg/ml

sirap

oral användning

Tjeckien

BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

bromhexinhydroklorid

Bromhexin 12 BC

12 mg/ml

orala droppar, lösning

oral användning

Tjeckien

Krewel Meuselbach GmbH

Krewelstrasse 2

53783 Eitorf

Germany

bromhexinhydroklorid

Bromhexin 12 KM-kapky

12 mg/ml

orala droppar, lösning

oral användning

Tjeckien

BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

bromhexinhydroklorid

Bromhexin 8 Berlin-Chemie

8 mg

dragerad tablett

oral användning

Tjeckien

Krewel Meuselbach GmbH

Krewelstrasse 2

53783 Eitorf

Germany

bromhexinhydroklorid

Bromhexin 8 KM kapky

8 mg/ml

orala droppar, lösning

oral användning

Tjeckien

Krewel Meuselbach GmbH

Krewelstrasse 2

53783 Eitorf

Germany

bromhexinhydroklorid

Bromhexin 8-sirup KM

0,8 mg/ml

sirap

oral användning

Tjeckien

GALMED a.s.

Tesínská 1349/296

716 00 Ostrava – Radvanice

Czech Republic

bromhexinhydroklorid

Bromhexin Galmed 12

12 mg/ml

orala droppar, lösning

oral användning

Tjeckien

GALMED a.s.

Tesínská 1349/296

716 00 Ostrava – Radvanice

Czech Republic

bromhexinhydroklorid

Bromhexin Galmed 8

8 mg/ml

orala droppar, lösning

oral användning

Tjeckien

Egis Pharmaceuticals PLC

Keresztúri út. 30-38

1106 Budapest

Hungary

bromhexinhydroklorid

Bromhexin-Egis

2 mg/ml

oral lösning

oral användning

Tjeckien

Egis Pharmaceuticals PLC

Keresztúri út. 30-38

1106 Budapest

Hungary

bromhexinhydroklorid

Paxirasol

2 mg/ml

injektionsvätska, lösning

intravenös användning, intramuskulär användning, subkutan användning

Danmark

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed

60 mg

brustablett

oral användning

Danmark

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed

6 mg/ml

oral lösning

oral användning

Danmark

Boehringer Ingelheim Int. GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucoangin

20 mg

komprimerad sugtablett

oral användning

Danmark

Boehringer Ingelheim Int. GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucoangin

2,5 mg/dose

munhålespray, lösning

oral användning

Danmark

Boehringer Ingelheim Int. GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucoangin Citron

20 mg

komprimerad sugtablett

oral användning

Danmark

Boehringer Ingelheim Int. GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucoangin Cassis

20 mg

komprimerad sugtablett

oral användning

Danmark

Boehringer Ingelheim Int. GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

bromhexinhydroklorid

Bisolvon

0,8 mg/ml

oral lösning

oral användning

Danmark

Boehringer Ingelheim Int. GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

bromhexinhydroklorid

Bisolvon

8 mg

tablett

oral användning

Danmark

Boehringer Ingelheim Int. GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

bromhexinhydroklorid

Bisolvon

8 mg

löslig tablett

oral användning

Danmark

Takeda Pharma A/S

Dybendal Aile 10

2630 Taastrup

Denmark

bromhexinhydroklorid

Bromhexin ”DAK”

0,8 mg/ml

oral lösning

oral användning

Danmark

Takeda Pharma A/S

Dybendal Aile 10

2630 Taastrup

Denmark

bromhexinhydroklorid

Bromhexin ”DAK”

8 mg

tablett

oral användning

Estland

AS Grindeks

Krustpils 53

1057 Riga

Latvia

bromhexin

Bromhexine-Grindeks

0,8 mg/ml

sirap

oral användning

Estland

AS Grindeks

Krustpils 53

1057 Riga

Latvia

Bromhexin

Bromhexine-Grindeks

8 mg

tablett

oral användning

Estland

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1

8502 Lannach

Austria

Ambroxol

Ambrolan

30 mg

tablett

oral användning

Estland

Sandoz d.d.

Verovskova 57

1000 Ljubljana

Slovenia

Ambroxol

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml

3 mg/ml

sirap

oral användning

Estland

Sandoz d.d.

Verovskova 57

1000 Ljubljana

Slovenia

Ambroxol

Ambroxol Sandoz 30 mg

30 mg

tablett

oral användning

Estland

PRO. MED. CS. PRAHA a.s

Telcska 1

14000 Praha 4

Czech Republic

Ambroxol

Pro-Ambrosan

30 mg

tablett

oral användning

Estland

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH – Binger Strasse 173

Ingelheim/Rhein

55216

Germany

Ambroxol

Lasolvan

3 mg/ml

sirap

oral användning

Estland

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Strasse 3

89079 Ulm

Germany

Ambroxol

Brontex Lahus

7,5 mg/ml

oral lösning

oral användning

Estland

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Strasse 3

89079 Ulm

Germany

Ambroxol

Brontex Tabletid

30 mg

tablett

oral användning

Estland

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Strasse 3

89079 Ulm

Germany

Ambroxol

Brontex Siirup

3 mg/ml

sirap

oral användning

Estland

DIVAPHARMA GmbH

Motzener Str. 41

12277 Berliin

Germany

Ambroxol

Neo-Bronchol

15 mg

pastill

oral användning

Estland

Berlin-Chemie AG

(Menarini Group)

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

Ambroxol

Flavamed 30 Mg

30 mg

tablett

oral användning

Estland

Berlin-Chemie AG

(Menarini Group)

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

ambroxol

Flavamed 60 mg

60 mg

brustablett

oral användning

Estland

Berlin-Chemie AG

(Menarini Group)

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

ambroxol

Flavamed Forte

6 mg/ml

oral lösning

oral användning

Estland

Berlin-Chemie AG

(Menarini Group)

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

ambroxol

Flavamed Vaarikas

3 mg/ml

oral lösning

oral användning

Finland

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 BERLIN

Germany

ambroxolhydroklorid

FLAVAMED

30 mg

tablett

oral användning

Finland

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 BERLIN

Germany

ambroxolhydroklorid

FLAVAMED

60 mg

brustablett

oral användning

Finland

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 BERLIN

Germany

ambroxolhydroklorid

FLAVAMED

6 mg/ml

oral lösning

oral användning

Finland

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 BERLIN

Germany

ambroxolhydroklorid

FLAVAMED

3 mg/ml

oral lösning

oral användning

Finland

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

P.O.BOX 200

55216 Ingelheim Am Rhein Germany

bromhexinhydroklorid

BISOLVON

0,8 mg/ml

oral lösning

oral användning

Finland

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

P.O.BOX 200

55216 Ingelheim Am Rhein Germany

bromhexinhydroklorid

BISOLVON

8 mg

tablett

oral användning

Finland

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

P.O.BOX 200

55216 Ingelheim Am Rhein Germany

bromhexinhydroklorid

BISOLVON

8 mg

löslig tablett

oral användning

Finland

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

P.O.BOX 200

55216 Ingelheim Am Rhein Germany

bromhexinhydroklorid

BISOLVON

8 mg

oral lösning, dospåse

oral användning

Finland

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

P.O.BOX 200

55216 Ingelheim Am Rhein Germany

bromhexinhydroklorid

BISOLVON STRONG

1,6 mg/ml

oral lösning

oral användning

Finland

Orion Oyj

Orionintie 1

PL 65

02101 ESPOO

Finland

bromhexinhydroklorid

MEDIPEKT

0,8 mg/ml

oral lösning

oral användning

Finland

Orion Oyj

Orionintie 1

PL 65

02101 ESPOO

Finland

bromhexinhydroklorid

MEDIPEKT

8 mg

tablett

oral användning

Finland

Oy Leiras Takeda

Paciuksenkatu 21

PL 1406

00101 HELSINKI

Finland

bromhexinhydroklorid

MUCOVIN

0,8 mg/ml

oral lösning

oral användning

Frankrike

Laboratoires de l'AEROCID

248 bis, rue Gabriel Péri

B.P. 126

94232 Cachan Cedex

France

ambroxol (klorhydrerat)

AMBROXOL AEROCID 0,6 %, solution buvable

0,6 g per 100 ml of solution

oral lösning

oral användning

Frankrike

ARROW GENERIQUES

26, avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

ambroxol (klorhydrerat)

AMBROXOL ARROW 0,6 %, solution buvable

0,6 g per 100 ml of solution

oral lösning

oral användning

Frankrike

ARROW GENERIQUES

26, avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

ambroxol (klorhydrerat)

AMBROXOL ARROW 30 mg, comprimé

30 mg

tablett

oral användning

Frankrike

BIOGARAN

15, boulevard Charles de Gaulle

92700 Colombes

France

ambroxol (klorhydrerat)

AMBROXOL BIOGARAN CONSEIL 0,6 % SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au sorbitol

0,6 g per 100 ml of solution

oral lösning

oral användning

Frankrike

BIOGARAN

15, boulevard Charles de Gaulle

92700 Colombes

France

ambroxol (klorhydrerat)

AMBROXOL BIOGARAN CONSEIL 30 mg, comprimé sécable

30 mg

tablett

oral användning

Frankrike

EG LABO – Laboratoires EuroGenerics

”Le Quintet” – bâtiment A

12, rue Danjou

92517 Boulogne Billancourt Cedex

France

ambroxol (klorhydrerat)

AMBROXOL EG 0,3 POUR CENT SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au cyclamate de sodium et au sorbitol

0,3 g per 100 ml of solution

oral lösning

oral användning

Frankrike

EG LABO – Laboratoires EuroGenerics

”Le Quintet” – bâtiment A

12, rue Danjou

92517 Boulogne Billancourt Cedex

France

ambroxol (klorhydrerat)

AMBROXOL EG 0,6 %, solution buvable

0,6 g per 100 ml of solution

oral lösning

oral användning

Frankrike

EG LABO – Laboratoires EuroGenerics

”Le Quintet” – bâtiment A

12, rue Danjou

92517 Boulogne Billancourt Cedex

France

ambroxol (klorhydrerat)

AMBROXOL EG 30 mg, comprimé sécable

30 mg

tablett

oral användning

Frankrike

MYLAN SAS

117, allée des Parcs

69800 Saint-Priest

France

ambroxol (klorhydrerat)

AMBROXOL MYLAN 0,6 %, solution buvable

0,6 g per 100 ml of solution

oral lösning

oral användning

Frankrike

MYLAN SAS

117, allée des Parcs

69800 Saint-Priest

France

ambroxol (klorhydrerat)

AMBROXOL MYLAN 30 mg, comprimé

30 mg

tablett

oral användning

Frankrike

SANDOZ

49, avenue Georges Pompidou

92300 Levallois-Perret

France

ambroxol (klorhydrerat)

AMBROXOL SANDOZ CONSEIL 0,6 % SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique

0,6 g per 100 ml of solution

oral lösning

oral användning

Frankrike

TEVA SANTE

110, Esplanade du Général de Gaulle

92931 Paris La Défense Cedex

France

ambroxol (klorhydrerat)

AMBROXOL TEVA CONSEIL 0,3 %, solution buvable

0,3 g per 100 ml of solution

oral lösning

oral användning

Frankrike

TEVA SANTE

110, Esplanade du Général de Gaulle

92931 Paris La Défense Cedex

France

ambroxol (klorhydrerat)

AMBROXOL TEVA CONSEIL 0,6 %, solution buvable

0,6 g per 100 ml of solution

oral lösning

oral användning

Frankrike

TEVA SANTE

110, Esplanade du Général de Gaulle

92931 Paris La Défense Cedex

France

ambroxol (klorhydrerat)

AMBROXOL TEVA CONSEIL 30 mg, comprimé

30 mg

tablett

oral användning

Frankrike

TEVA SANTE

110, Esplanade du Général de Gaulle

92931 Paris La Défense Cedex

France

ambroxol (klorhydrerat)

VICKS EXPECTORANT AMBROXOL 0,6 %, solution buvable

0,6 g per 100 ml of solution

oral lösning

oral användning

Frankrike

TEVA SANTE

110, Esplanade du Général de Gaulle

92931 Paris La Défense Cedex

France

ambroxol (klorhydrerat)

VICKS EXPECTORANT AMBROXOL 30 mg, comprimé sécable

30 mg

tablett

oral användning

Frankrike

BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE

14, rue Jean Antoine de Baïf

75013 Paris

France

ambroxol (klorhydrerat)

LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL CASSIS 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au sucralose

20 mg

sugtablett

användning i munhålan

Frankrike

BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE

14, rue Jean Antoine de Baïf

75013 Paris

France

ambroxol (klorhydrerat)

LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL CITRON 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au sucralose

20 mg

sugtablett

användning i munhålan

Frankrike

BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE

14, rue Jean Antoine de Baïf

75013 Paris

France

ambroxol (klorhydrerat)

LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL MENTHE 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au sucralose

20 mg

sugtablett

användning i munhålan

Frankrike

BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE

14, rue Jean Antoine de Baïf

75013 Paris

France

ambroxol (klorhydrerat)

SURBRONC 60 mg, comprimé enrobé sécable

60 mg

tablett

oral användning

Frankrike

BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE

14, rue Jean Antoine de Baïf

75013 Paris

France

ambroxol (klorhydrerat)

SURBRONC 60 mg, granulés pour solution buvable en sachet

60 mg

granulat till oral lösning

oral användning

Frankrike

BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE

14, rue Jean Antoine de Baïf

75013 Paris

France

ambroxol (klorhydrerat)

SURBRONC EXPECTORANT AMBROXOL 30 mg, comprimé sécable

30 mg

tablett

oral användning

Frankrike

BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE

14, rue Jean Antoine de Baïf

75013 Paris

France

ambroxol (klorhydrerat)

SURBRONC EXPECTORANT AMBROXOL SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique et au sorbitol

0,600 g per 100 ml of solution

oral lösning

oral användning

Frankrike

BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE

14, rue Jean Antoine de Baïf

75013 Paris

France

ambroxol (klorhydrerat)

SURBRONC L.P. 75 mg, gélule à libération prolongée

75 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Frankrike

BIOCODEX

7, avenue Gallieni

94250 Gentilly

France

ambroxol (klorhydrerat)

MUXOL 30 mg, comprimé

30 mg

tablett

oral användning

Frankrike

BIOCODEX

7, avenue Gallieni

94250 Gentilly

France

ambroxol (klorhydrerat)

MUXOL, solution buvable

0,3 g per 100 ml of solution

oral lösning

oral användning

Frankrike

CHRIS PHARMAZEUTISCHE HANDELSGESELLSCHAFT mbH

Weg im Esterholz 6

82064 Strasslach

Germany

ambroxol (klorhydrerat)

MUXOL 60 mg, comprimé effervescent

60 mg

brustablett

oral användning

Frankrike

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE France

15, rue Ampère

91748 Massy Cedex

France

ambroxol (klorhydrerat)

STREPSILS EXPECTORANT 30 mg/5 ml ADULTES, sirop

30 mg per 5 ml of syrup

sirap

oral användning

Frankrike

BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE

14, rue Jean Antoine de Baïf

75013 Paris

France

bromhexin (klorhydrerat)

BISOLVON 0,2 POUR CENT, solution buvable

200 mg per 100 ml of solution

oral lösning

oral användning

Frankrike

BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE

14, rue Jean Antoine de Baïf

75013 Paris

France

bromhexin (klorhydrerat)

BISOLVON 8 mg, comprimé

8 mg per tablet

tablett

oral användning

Frankrike

BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE

14, rue Jean Antoine de Baïf

75013 Paris

France

bromhexin (klorhydrat), tetracyklin (klorhydrat)

BISOLVOMYCINE, comprimé enrobé

4 mg per tablet

tablett

oral användning

Tyskland

1 A Pharma

Keltenring 1 + 3

82041 Oberhaching

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol 15 Saft – 1A Pharma

0,3 g

oral lösning

oral användning

Tyskland

1 A Pharma

Keltenring 1 + 3

82041 Oberhaching

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol 30 Saft – 1A Pharma

6 mg

oral lösning

oral användning

Tyskland

1 A Pharma

Keltenring 1 + 3

82041 Oberhaching

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol 30 Tab – 1A Pharma

30 mg

tablett

oral användning

Tyskland

1 A Pharma

Keltenring 1 + 3

82041 Oberhaching

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol 30 Tropfen – 1A Pharma

15 mg

orala droppar, lösning

oral användning

Tyskland

AbZ Pharma GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambro-AbZ 3 mg/ml Lösung zum Einnehmen

3 mg

oral lösning

oral användning

Tyskland

AbZ Pharma GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol AbZ Hustensaft 15 mg/5 ml Lösung zum Einnehmen

15 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Tyskland

AbZ Pharma GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol-CT Tropfen

7,5 mg

orala droppar, lösning

oral användning

Tyskland

AbZ Pharma GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm

Germany

ambroxolhydroklorid, doxycyklinhyklat

Doxy comp.-CT 100 mg/75 mg Retardkapseln

75 mg, 115,4 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Tyskland

AbZ Pharma GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambro-AbZ 6 mg/ml Lösung zum Einnehmen

6 mg/ml

oral lösning

oral användning

Tyskland

AbZ Pharma GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambro-CT 3 mg/ml Lösung zum Einnehmen

3 mg/ml

oral lösning

oral användning

Tyskland

AbZ Pharma GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol AbZ 75 mg Retardkapseln

75 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Tyskland

acis Arzneimittel GmbH

Lil-Dagover-Ring 7

82031 Grünwald

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol acis Tropfen

7,5 mg

oral lösning

oral användning

Tyskland

acis Arzneimittel GmbH

Lil-Dagover-Ring 7

82031 Grünwald

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol acis 60 mg Brausetabletten

60 mg

brustablett

oral användning

Tyskland

acis Arzneimittel GmbH

Lil-Dagover-Ring 7

82031 Grünwald

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol acis Saft

15 mg

oral lösning

oral användning

Tyskland

acis Arzneimittel GmbH

Lil-Dagover-Ring 7

82031 Grünwald

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol acis 30 mg Trinktabletten

30 mg

löslig tablett

oral användning

Tyskland

Aliud Pharma GmbH

Gottlieb-Daimler-Str. 19

89150 Laichingen

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol AL 30

30 mg

tablett

oral användning

Tyskland

Aliud Pharma GmbH

Gottlieb-Daimler-Str. 19

89150 Laichingen

Germany

ambroxolhydroklorid, doxycyklinhyklat

Ambroxol AL comp

75 mg, 115,4 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Tyskland

Aliud Pharma GmbH

Gottlieb-Daimler-Str. 19

89150 Laichingen

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol AL Saft

15 mg

oral lösning

oral användning

Tyskland

Aliud Pharma GmbH

Gottlieb-Daimler-Str. 19

89150 Laichingen

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol AL 75 retard

75 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Tyskland

Aliud Pharma GmbH

Gottlieb-Daimler-Str. 19

89150 Laichingen

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol AL Tropfen

7,5 mg

orala droppar, lösning

oral användning

Tyskland

Aliud Pharma GmbH

Gottlieb-Daimler-Str. 19

89150 Laichingen

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol AL 60 mg Brausetabletten

60 mg

brustablett

oral användning

Tyskland

Aristo Pharma GmbH

Wallenroder Str. 8-10

13435 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Aristo Hustentropfen 15 mg/ml

15 mg

oral lösning

oral användning

Tyskland

Aristo Pharma GmbH

Wallenroder Str. 8-10

13435 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Aristo Hustentropfen für Kinder 7,5 mg/ml

7,5 mg

oral lösning

oral användning

Tyskland

Aristo Pharma GmbH

Wallenroder Str. 8-10

13435 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid, doxycyklinhyklat

Doxam 100 mg/75 mg Hartkapsel retardiert

75 mg, 115,4 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Tyskland

Aristo Pharma GmbH

Wallenroder Str. 8-10

13435 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Aristo Hustensaft 30 mg/5 ml

30 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Tyskland

axcount Generika GmbH

Max-Planck.Str. 36 b

61381 Friedrichsdorf

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol axcount Saft

15 mg

oral lösning

oral användning

Tyskland

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed Hustensaft 30 mg/5 ml Lösung zum Einnehmen

30 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Tyskland

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed Hustenlöser 30 mg/5 ml Lösung zum Einnehmen

30 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Tyskland

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

bromhexinhydroklorid

BROMHEXIN 12 BC

12 mg

orala droppar, lösning

oral användning

Tyskland

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

bromhexinhydroklorid

BROMHEXIN 4 BC

4 mg

oral lösning

oral användning

Tyskland

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed Hustensaft

15 mg

oral lösning

oral användning

Tyskland

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed Hustentabletten

30 mg

tablett

oral användning

Tyskland

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

bromhexinhydroklorid

BROMHEXIN 8 Berlin-Chemie

8 mg

dragerad tablett

oral användning

Tyskland

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed Hustensaft 15 mg/5 ml Lösung zum Einnehmen

15 mg

oral lösning

oral användning

Tyskland

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed 60 mg Brausetabletten

60 mg

brustablett

oral användning

Tyskland

betapharm Arzneimittel GmbH

Kobelweg 95

86156 Augsburg

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambrobeta 30

30 mg

brustablett

oral användning

Tyskland

betapharm Arzneimittel GmbH

Kobelweg 95

86156 Augsburg

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambrobeta Saft

3 mg

oral lösning

oral användning

Tyskland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Str. 173

55216 Ingelheim

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan Filmtabletten 60 mg

60 mg

filmdragerad tablett

oral användning

Tyskland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Str. 173

55216 Ingelheim

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan Retardkapseln 75 mg

75 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Tyskland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Str. 173

55216 Ingelheim

Germany

ambroxolhydroklorid, klenbuterolhydroklorid

Spasmo-Mucosolvan Saft

7,5 mg, 0,005 mg

oral lösning

oral användning

Tyskland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Str. 173

55216 Ingelheim

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucoangin gegen Halsschmerzen 20 mg Pastillen

20 mg

pastill

användning i munhålan

Tyskland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Str. 173

55216 Ingelheim

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucoangin gegen Halsschmerzen Zitrone 20 mg Lutschtabletten

20 mg

sugtablett

användning i munhålan

Tyskland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Str. 173

55216 Ingelheim

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucoangin gegen Halsschmerzen Minze

20 mg

sugtablett

användning i munhålan

Tyskland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Str. 173

55216 Ingelheim

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan Hustensaft 30 mg/5 ml

30 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Tyskland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Str. 173

55216 Ingelheim

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan Inhalationslösung 15 mg/2 ml

15 mg/2 ml

lösning för nebulisator

användning för inhalation

Tyskland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Str. 173

55216 Ingelheim

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan Tabletten 30 mg

30 mg

tablett

oral användning

Tyskland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Str. 173

55216 Ingelheim

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan Infusionslösungskonzentrat

1 mg

koncentrat till infusionsvätska, lösning

intravenös användning

Tyskland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Str. 173

55216 Ingelheim

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan Brausetabletten 60 mg

60 mg

brustablett

oral användning

Tyskland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Str. 173

55216 Ingelheim

Germany

bromhexinhydroklorid

Bisolvon Hustentropfen

2 mg

orala droppar, lösning

oral användning

Tyskland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Str. 173

55216 Ingelheim

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan Kindersaft 30 mg/5 ml

30 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Tyskland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Str. 173

55216 Ingelheim

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan Tropfen 30 mg/2 ml

30 mg/2 ml

orala droppar, lösning

oral användning

Tyskland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Str. 173

55216 Ingelheim

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan Tropfen 30 mg/2 ml

30 mg/2 ml

orala droppar, lösning

oral användning

Tyskland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Str. 173

55216 Ingelheim

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan Injektionslösung

15 mg

injektionsvätska, lösning

intravenös användning, intramuskulär användning, subkutan användning

Tyskland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Str. 173

55216 Ingelheim

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucoangin gegen Halsschmerzen Waldbeere

20 mg

sugtablett

användning i munhålan

Tyskland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Str. 173

55216 Ingelheim

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan Lutschpastillen 15 mg

15 mg

pastill

användning i munhålan

Tyskland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Str. 173

55216 Ingelheim

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol 60 mg

60 mg

granulat till oral lösning

oral användning

Tyskland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Str. 173

55216 Ingelheim

Germany

bromhexinhydroklorid

Bisolvon-Linctus Hustensaft

0,08 g/100 ml

oral lösning

oral användning

Tyskland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Str. 173

55216 Ingelheim

Germany

bromhexinhydroklorid

Bisolvon Hustentabletten

8 mg

tablett

oral användning

Tyskland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Str. 173

55216 Ingelheim

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan Kindersaft 15 mg/5 ml

15 mg

oral lösning

oral användning

Tyskland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Str. 173

55216 Ingelheim

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan Portionsbeutel 30 mg/5 ml

30 mg

oral lösning

oral användning

Tyskland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Str. 173

55216 Ingelheim

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Portionsbeutel 30 mg/5 mg

30 mg

oral lösning

oral användning

Tyskland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Str. 173

55216 Ingelheim

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan 60 mg

60 mg

granulat till oral lösning

oral användning

Tyskland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Str. 173

55216 Ingelheim

Germany

ambroxolhydroklorid

Bisolaryn gegen Halzschmerzen 20 mg Pastillen

20 mg

pastill

användning i munhålan

Tyskland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Str. 173

55216 Ingelheim

Germany

ambroxolhydroklorid, klenbuterolhydroklorid

Spasmo-Mucosolvan

30 mg, 0,02 mg

tablett

oral användning

Tyskland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Str. 173

55216 Ingelheim

Germany

bromhexinhydroklorid

Bisolvon Hustensaft

8 mg

oral lösning

oral användning

Tyskland

Cyathus Exquirere PharmaforschungsGmbH

Rudolfplatz 2/1/8

1010 Wien

Austria

ambroxolhydroklorid

Ambroxolhydrochloride Cyathus 10 mg/Sprühstoß Lösung zum Einnehmen

10 mg

oral lösning

oral användning

Tyskland

Cyathus Exquirere PharmaforschungsGmbH

Rudolfplatz 2/1/8

1010 Wien

Austria

ambroxolhydroklorid

Mukambro 10 mg/Sprühstoß Lösung zum Einnehmen

10 mg

oral lösning

oral användning

Tyskland

Denk Pharma GmbH & Co. KG

Prinzregentenstr. 79

81675 München

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambrox-Denk 60 mg

60 mg

brustablett

oral användning

Tyskland

Divapharma GmbH

Motzener Str. 41

12277 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Neo-bronchol

15 mg

tuggummi

oral användning

Tyskland

Docpharm Arzneimittelvertrieb GmbH & Co. KG

Greschbachstr. 7

76229 Karlsruhe

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol PB 30 mg

30 mg

filmdragerad tablett

oral användning

Tyskland

Dr. Ritsert Pharma GmbH & Co. KG

Klausenweg 12

69412 Eberbach

Germany

ambroxolhydroklorid

Expit T Tropfen

7,5 mg

orala droppar, lösning

oral användning

Tyskland

Dr. Ritsert Pharma GmbH & Co. KG

Klausenweg 12

69412 Eberbach

Germany

ambroxolhydroklorid

Expit Lösung

15 mg

oral lösning

oral användning

Tyskland

esparma GmbH

Seepark 7

39116 Magdeburg

Germany

ambroxolhydroklorid, doxycyklinhyklat

Sigamuc

75 mg, 115,4 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Tyskland

Aristo Pharma GmbH

Wallenroder Str. 8-10

13435 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxin-Tropfen

7,5 mg

orala droppar, lösning

oral användning

Tyskland

Hemopharm GmbH

Königsteiner Str. 2

61350 Bad Homburg v.d.H.

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambro-Hemopharm Hustensaft

15 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Tyskland

Hermes Arzneimittel GmbH

Georg-Kalb-Str. 5-8

82049 Großhesselohe

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxo Brause 1 Hermes

30 mg

brustablett

oral användning

Tyskland

Hermes Arzneimittel GmbH

Georg-Kalb-Str. 5-8

82049 Großhesselohe

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxo Hermes 60 mg

60 mg

brustablett

oral användning

Tyskland

Hermes Arzneimittel GmbH

Georg-Kalb-Str. 5-8

82049 Großhesselohe

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Brause 60

60 mg

brustablett

oral användning

Tyskland

Heumann Pharma GmbH&Co.KG Generica KG

Südwestpark 50

90449 Nürnberg

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Heumann Saft

3 mg

oral lösning

oral användning

Tyskland

Heumann Pharma GmbH&Co.KG Generica KG

Südwestpark 50

90449 Nürnberg

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Heumann Tropfen

7,5 mg

orala droppar

oral användning

Tyskland

Heumann Pharma GmbH&Co.KG Generica KG

Südwestpark 50

90449 Nürnberg

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol 75 retard Heumann

75 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Tyskland

Heumann Pharma GmbH&Co.KG Generica KG

Südwestpark 50

90449 Nürnberg

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol 60 Heumann Brausetabletten

60 mg

brustablett

oral användning

Tyskland

Heumann Pharma GmbH&Co.KG Generica KG

Südwestpark 50

90449 Nürnberg

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol 30 Heumann

30 mg

tablett

oral användning

Tyskland

Hexal Aktiengesellschaft

Industriestr.25

83607 Holzkirchen

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambrohexal injekt

15 mg

injektionsvätska, lösning

intravenös användning, intramuskulär användning, subkutan användning

Tyskland

Hexal Aktiengesellschaft

Industriestr.25

83607 Holzkirchen

Germany

ambroxolhydroklorid

AmbroHEXAL Hustensaft für Kinder

3 mg

oral lösning

oral användning

Tyskland

Hexal Aktiengesellschaft

Industriestr.25

83607 Holzkirchen

Germany

ambroxolhydroklorid

AmbroHEXAL Hustenlöser 30 mg Tabletten

30 mg

tablett

oral användning

Tyskland

Hexal Aktiengesellschaft

Industriestr.25

83607 Holzkirchen

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambrohexal Hustenlöser retard 75 mg

75 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Tyskland

Hexal Aktiengesellschaft

Industriestr.25

83607 Holzkirchen

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambrohexal S Hustensaft 30 mg/5 ml

6 mg

oral lösning

oral användning

Tyskland

Hexal Aktiengesellschaft

Industriestr.25

83607 Holzkirchen

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambrohexal S Hustentropfen 15 mg/ml

15 mg

oral lösning

oral användning

Tyskland

Hexal Aktiengesellschaft

Industriestr.25

83607 Holzkirchen

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambrohexal S Hustenlöser 60 mg Filmtabletten

60 mg

filmdragerad tablett

oral användning

Tyskland

Hexal Aktiengesellschaft

Industriestr.25

83607 Holzkirchen

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambrohexal Hustenlöser Brausetabletten

60 mg

brustablett

oral användning

Tyskland

Krewel Meuselbach GmbH

Krewelstr.2

53783 Eitorf

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Krewel Meuselbach Tropfen 7,5 mg/ml

7,5 mg

orala droppar, lösning

oral användning

Tyskland

Krewel Meuselbach GmbH

Krewelstr.2

53783 Eitorf

Germany

bromhexinhydroklorid

Bromhexin Krewel Meuselbach Tabletten 12 mg

12 mg

tablett

oral användning

Tyskland

Krewel Meuselbach GmbH

Krewelstr.2

53783 Eitorf

Germany

bromhexinhydroklorid

Bromhexin Krewel Meuselbach Tropfen 12 mg

12 mg

orala droppar, lösning

oral användning

Tyskland

Krewel Meuselbach GmbH

Krewelstr.2

53783 Eitorf

Germany

bromhexinhydroklorid

Bromhexin Krewel Meuselbach Tropfen 8 mg

8 mg

orala droppar, lösning

oral användning

Tyskland

Krewel Meuselbach GmbH

Krewelstr.2

53783 Eitorf

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Krewel Meuselbach Sirup 15 mg/5 ml

15 mg

sirap

oral användning

Tyskland

Krewel Meuselbach GmbH

Krewelstr.2

53783 Eitorf

Germany

bromhexinhydroklorid

Bromhexin Krewel Meuselbach Hustensaft 8 mg/10ml

0,8 mg

lösning

oral användning

Tyskland

Meda Pharma GmbH&Co. KG

Benzstr.1

61352 Bad Homburg

Germany

ambroxolhydroklorid

Lindoxyl K Zäpfchen

15 mg

suppositorium

rektal användning

Tyskland

Pädia Arzneimittel

Gruhlstr. 3

50374 Erftstadt

Germany

ambroxolhydroklorid

Pädiamuc Saft

15 mg

oral lösning

oral användning

Tyskland

Pharma Stulln GmbH

Werkstr. 3

92551 Stulln

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Inhalat

7,5 mg/ml

lösning för nebulisator

användning för inhalation

Tyskland

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Str.3

89079 Ulm

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol-ratiopharm Hustentropfen

7,5 mg

orala droppar, lösning

oral användning

Tyskland

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Str.3

89079 Ulm

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol-ratiopharm 15 mg/2 ml Injektionslösung

15 mg

injektionsvätska, lösning

intravenös användning, intramuskulär användning, subkutan användning

Tyskland

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Str.3

89079 Ulm

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambro-ratiopharm 3 mg/ml Lösung zum Einnehmen

3 mg

oral lösning

oral användning

Tyskland

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Str.3

89079 Ulm

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol-ratiopharm 75 mg Hustenlöser

75 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Tyskland

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Str.3

89079 Ulm

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol-ratiopharm 30 mg Hustenlöser

30 mg

tablett

oral användning

Tyskland

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Str.3

89079 Ulm

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol-ratiopharm Hustensaft

15 mg

oral lösning

oral användning

Tyskland

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Str.3

89079 Ulm

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambro-ratiopharm 6 mg/ml Lösung zum Einnehmen

6 mg

oral lösning

oral användning

Tyskland

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Str.3

89079 Ulm

Germany

Ambroxol, doxycyklin

Ambroxol comp.-ratiopharm 75 mg/100 mg Retardkapseln

75 mg, 115,4 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Tyskland

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Str.3

89079 Ulm

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol-ratiopharm 60 mg Hustenlöser

60 mg

tablett

oral användning

Tyskland

RubiePharm Vertiebs GmbH

Sennelsbachweg 4

36396 Stainau an der Strasse

Germany

ambroxolhydroklorid

AMBROinfant

15 mg

oral lösning

oral användning

Tyskland

Sandoz Phamaceuticals GmbH

Raiffeisenstr. 11

83607 Holzkirchen

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Sandoz 7,5 mg/ml Tropfen zum Einnehmen, Lösung

7,5 mg

orala droppar, lösning

oral användning

Tyskland

Sandoz Phamaceuticals GmbH

Raiffeisenstr. 11

83607 Holzkirchen

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml Lösung zum Einnehmen

15 mg

oral lösning

oral användning

Tyskland

Sandoz Phamaceuticals GmbH

Raiffeisenstr. 11

83607 Holzkirchen

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Sandoz 30 mg Tabletten

30 mg

tablett

oral användning

Tyskland

Stadapharm GmbH

Saalstr. 2.18

61118 Bad Vilbel

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Stada Hustensaft 15 mg/5 ml, Lösung zum Einnehmen

15 mg

lösning

oral användning

Tyskland

Stadapharm GmbH

Saalstr. 2.18

61118 Bad Vilbel

Germany

ambroxol, doxycyklinhyklat

Doxy plus STADA 100 mg/75 mg Hartkapseln, retardiert

75 mg, 115,4 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Tyskland

TAD Pharma GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 5

27472 Cuxhaven

Germany

ambroxolhydroklorid, doxycyklinhyklat

Doxam

75 mg, 115,4 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Tyskland

Takeda GmbH

Byk-Gulden-Str. 2

78467 Konstanz

Germany

ambroxolhydroklorid, teofyllin

Broncho-Euphyllin retard

30 mg, 350 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Tyskland

Temmler Pharma GmbH&Co. KG

Temmlerstr. 2

35039 Marburg

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Temmler 75 mg Retardkapseln

75 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Tyskland

Temmler Pharma GmbH&Co. KG

Temmlerstr. 2

35039 Marburg

Germany

ambroxolhydroklorid

Axol 60 mg Brausetabletten

60 mg

brustablett

oral användning

Tyskland

Temmler Pharma GmbH&Co. KG

Temmlerstr. 2

35039 Marburg

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol retard Temmler

75 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Tyskland

Temmler Pharma GmbH&Co. KG

Temmlerstr. 2

35039 Marburg

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Temmler Tropfen

7,5 mg

orala droppar, lösning

oral användning

Tyskland

Temmler Pharma GmbH&Co. KG

Temmlerstr. 2

35039 Marburg

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Temmler Saft

15 mg

oral lösning

oral användning

Tyskland

Temmler Pharma GmbH&Co. KG

Temmlerstr. 2

35039 Marburg

Germany

ambroxolhydroklorid

Braxol 60 mg Brausetabletten

60 mg

brustablett

oral användning

Tyskland

Temmler Pharma GmbH&Co. KG

Temmlerstr. 2

35039 Marburg

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Temmler 30 mg Brausetabletten

30 mg

brustablett

oral användning

Tyskland

Temmler Pharma GmbH&Co. KG

Temmlerstr. 2

35039 Marburg

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol 7,5 TT Temmler Trinktabletten

7,5 mg

löslig tablett

oral användning

Tyskland

Temmler Pharma GmbH&Co. KG

Temmlerstr. 2

35039 Marburg

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol 15 TT Temmler Trinktabletten

15 mg

löslig tablett

oral användning

Tyskland

Temmler Pharma GmbH&Co. KG

Temmlerstr. 2

35039 Marburg

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol 30 TT Temmler Trinktabletten

30 mg

tablett

oral användning

Tyskland

Temmler Pharma GmbH&Co. KG

Temmlerstr. 2

35039 Marburg

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Temmler 60 mg Brausetabletten

60 mg

brustablett

oral användning

Tyskland

Wick Pharma

Zweigniederlassung

Procter & Gamble GmbH

Sulzbacher Str. 40

65824 Schwalbach/Taunus

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder 3 mg/ml Lösung zum Einnehmen

15 mg

oral lösning

oral användning

Tyskland

Wick Pharma

Zweigniederlassung

Procter & Gamble GmbH

Sulzbacher Str. 40

65824 Schwalbach/Taunus

Germany

ambroxolhydroklorid

Wick Schleimlöser 30 mg Tabletten

30 mg

tablett

oral användning

Tyskland

Wick Pharma

Zweigniederlassung

Procter & Gamble GmbH

Sulzbacher Str. 40

65824 Schwalbach/Taunus

Germany

ambroxolhydroklorid

Wick Schleimlöser 6 mg/ml Lösung zum Einnehmen

6 mg

oral lösning

oral användning

Tyskland

Wick Pharma

Zweigniederlassung

Procter & Gamble GmbH

Sulzbacher Str. 40

65824 Schwalbach/Taunus

Germany

ambroxolhydroklorid

Wick Schleimlöser 30 mg Brausetabletten

30 mg

brustablett

oral användning

Tyskland

Wick Pharma

Zweigniederlassung

Procter & Gamble GmbH

Sulzbacher Str. 40

65824 Schwalbach/Taunus

Germany

ambroxolhydroklorid

Wick Hustenlöser Therapie

30 mg

brustablett

oral användning

Tyskland

Wick Pharma

Zweigniederlassung

Procter & Gamble GmbH

Sulzbacher Str. 40

65824 Schwalbach/Taunus

Germany

ambroxolhydroklorid

Wick Schleimlöser 75 Einmal Täglich Retardkapseln

75 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Grekland

Adelco A.E. Chrom. Athin. Afoi Kolokotroni,

Peireos 37,

Moschato,

Greece

bromhexin

Bronchotussine

4 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

Alapis Abee,

Aftokratoros Nikolaou 2,

11745, Athens,

Greece

ambroxolhydroklorid

Amboral

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

Alapis Abee,

Aftokratoros Nikolaou 2,

11745, Athens,

Greece

ambroxolhydroklorid

Amboral

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

Angelini Pharma Hellas Anonimi Biomhxaniki Etaireia Paragogis & Emporias Farmakon, Achaias & Trizinias, 14564, N. Kiffisia, Greece

ambroxolhydroklorid

Tussefar

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

Angelini Pharma Hellas Anonimi Biomhxaniki Etaireia Paragogis & Emporias Farmakon, Achaias & Trizinias, 14564, N. Kiffisia, Greece

ambroxolhydroklorid

Tussefar

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

Boehringer Ingelheim Ellas Αε,

Ellinikou 2,

16777, Ellinikon,

Greece

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan

75 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Grekland

Boehringer Ingelheim Ellas Αε,

Ellinikou 2,

16777, Ellinikon,

Greece

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan

15 mg/2 ml

injektionsvätska, lösning

intravenös användning

Grekland

Boehringer Ingelheim Ellas ΑE,

Ellinikou 2,

16777, Ellinikon, Athens

Greece

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

Boehringer Ingelheim Ellas ΑE,

Ellinikou 2,

16777, Ellinikon, Athens

Greece

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan

30 mg

tablett

oral användning

Grekland

Boehringer Ingelheim Ellas ΑE,

Ellinikou 2,

16777, Ellinikon, Athens

Greece

bromhexin

Bisolvon

8 mg

tablett

oral användning

Grekland

Boehringer Ingelheim Ellas ΑE,

Ellinikou 2,

16777, Ellinikon, Athens

Greece

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan

15 mg/2 ml

injektionsvätska, lösning

intramuskulär användning

Grekland

Boehringer Ingelheim Ellas ΑE,

Ellinikou 2,

16777, Ellinikon, Athens

Greece

bromhexin

Bisolvon

8 mg

löslig tablett

oral användning

Grekland

Boehringer Ingelheim Ellas ΑE,

Ellinikou 2,

16777, Ellinikon, Athens

Greece

bromhexin

Bisolvon

4 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

Boehringer Ingelheim Ellas ΑE,

Ellinikou 2,

16777, Ellinikon, Athens

Greece

bromhexin

Bisolvon

8 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

Boehringer Ingelheim Ellas ΑE,

Ellinikou 2,

16777, Ellinikon, Athens

Greece

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan

15 mg

tuggummi

oral användning

Grekland

Boehringer Ingelheim Ellas ΑE,

Ellinikou 2,

16777, Ellinikon, Athens

Greece

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan

15 mg/2 ml

injektionsvätska, lösning

intravenös användning

Grekland

Boehringer Ingelheim Ellas ΑE,

Ellinikou 2,

16777, Ellinikon, Athens

Greece

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

Boehringer Ingelheim Ellas ΑE,

Ellinikou 2,

16777, Ellinikon, Athens

Greece

ambroxolhydroklorid

Lysopadol

20 mg

sugtablett

användning i munhålan

Grekland

Bros E.P.E.,

Aygis & Galinis 15,

14564, Nea Kifissia,

Greece

ambroxolhydroklorid

Ebertuss

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

Coup Abee,

Ag. Barbaras 53-55,

17235 Dafni,

Greece

ambroxolhydroklorid

Nibren

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

D.A.S.T. Biotech Φαρ/Κη Επε Δ.Τ. D.A.S.T. Biotech Pharm Επε, Λαρίσσης 10,

15351 Athens,

Greece

ambroxolhydroklorid

Provixen-N

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

Elpen Ae Φαρμακευτικη Βιομηχανια, Leof. Marathonos 95, 19009 Pikermi,

Greece

ambroxolhydroklorid

Celibron

30 mg

tablett

oral användning

Grekland

Elpen Ae Φαρμακευτικη Βιομηχανια, Leof. Marathonos 95, 19009 Pikermi,

Greece

ambroxolhydroklorid

Celibron

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

Elpen Ae Φαρμακευτικη Βιομηχανια, Leof. Marathonos 95, 19009 Pikermi,

Greece

ambroxolhydroklorid

Celibron

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

Farmellas Enterprises Ltd, Cyprus,

Leof. Afxentiou 27,

Acropolis Centre,

Cyprus

ambroxolhydroklorid

Fluibrox

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

Genepharm Ae,

18 Km. Leof. Marathonos,

15351 Pallini,

Greece

ambroxolhydroklorid

Grenovix

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

Genepharm Ae,

18 Km. Leof. Marathonos,

15351 Pallini,

Greece

ambroxolhydroklorid

Grenovix

30 mg

tablett

oral användning

Grekland

Help Αβεε,

Valaoritou 10,

14452, Metamorfosi,

Greece

ambroxolhydroklorid

Abrobion

30 mg

tablett

oral användning

Grekland

Help Αβεε,

Valaoritou 10,

14452, Metamorfosi,

Greece

ambroxolhydroklorid

Abrobion

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

Help Αβεε,

Valaoritou 10,

14452, Metamorfosi,

Greece

ambroxolhydroklorid

Abrobion

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

Help Αβεε,

Valaoritou 10,

14452, Metamorfosi,

Greece

bromhexin

Bron-Hal

4 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

Iasis Pharmac.Hellas Biom. & Emp F/Kon-Chem/Kon & Kal. Pr. Abee, L. Fylis 137,

13451 Kamatero Attikis,

Greece

ambroxolhydroklorid

Afrodor

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

Novendia Farmakeytiki Epe, Leof. Irakliou 425 & Olympias 28, 14122 N. Iraklio, Greece

ambroxolhydroklorid

Tevoril

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

Pharmaswiss Ceska Republika s.r.o., Jancovcova 1569/2c, 1700 Praha 7, Holesovice,

Czech Republic

ambroxolhydroklorid

Physiosolvan

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

Pharmaswiss Ceska Republika s.r.o., Jancovcova 1569/2c, 1700 Praha 7, Holesovice,

Czech Republic

ambroxolhydroklorid

Physiosolvan

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

Rafarm,

12, Korinthou Str.,

New Psychico,

Athens 15451,

Greece

ambroxolhydroklorid

Kriolen

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

S.J.A. Pharm Farmakeytiki E.P.E

11 Arkoleon Str.,

Patissia 10445,

Greece

ambroxolhydroklorid

Stefolant

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

Ανφαρμ Ellas A.E.,

Perikleous 53-57

Gerakas 15344,

Greece

ambroxolhydroklorid

Aprinol

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

Ανφαρμ Ellas A.E.,

Perikleous 53-57

Gerakas 15344,

Greece

ambroxolhydroklorid

Aprinol

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

Vianex A.E.,

Tatoiou Street, 18th Km

National Road Athens-Lamia,

14571 Nea Erythrea,

Greece

ambroxolhydroklorid

Broncolyn

30 mg/tab

tablett

oral användning

Grekland

Vianex A.E.,

Tatoiou Street, 18th Km National Road Athens-Lamia,

14571 Nea Erythrea,

Greece

ambroxolhydroklorid

Broncolyn

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

Vianex A.E.,

Tatoiou Street, 18th Km

National Road Athens-Lamia,

14571 Nea Erythrea,

Greece

ambroxolhydroklorid

Broncolyn

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

Exelixi Emporia Iatr. Eidon A.E.,

L. Mesogeion 501,

15343 Athens,

Greece

ambroxolhydroklorid

Saribal

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

Exelixi Emporia Iatr. Eidon A.E.,

L. Mesogeion 501,

15343 Athens,

Greece

ambroxolhydroklorid

Saribal

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

Ioul. & Eir. Tseti Far/Ka Ergastiria Abee,

Kalyftaki 27,

14561 Kifissia, Attiki,

Greece

ambroxolhydroklorid

Bunafon

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

Ioul. & Eir. Tseti Far/Ka Ergastiria Abee,

Kalyftaki 27,

14561 Kifissia, Attiki,

Greece

ambroxolhydroklorid

Bunafon

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

Ioul. & Eir. Tseti Far/Ka Ergastiria Abee,

Kalyftaki 27,

14561 Kifissia, Attiki,

Greece

ambroxolhydroklorid

Bunafon

15 mg

granulat till oral lösning i dospåse

oral användning

Grekland

Ioul. & Eir. Tseti Far/Ka Ergastiria Abee,

Kalyftaki 27,

14561 Kifissia, Attiki,

Greece

ambroxolhydroklorid

Bunafon

30 mg

granulat till oral lösning i dospåse

oral användning

Grekland

Koper Farmakoviomihania A.E.,

Aristovoulou 64,

11853 Athens,

Greece

ambroxolhydroklorid

Mucolin

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

Koper Farmakoviomihania A.E.,

Aristovoulou 64,

11853 Athens,

Greece

ambroxolhydroklorid

Mucolin

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

S.M. Farmakeytika Proionta Epe,

Agiou Orous 43-45,

18545 Peireas, Atiiki,

Greece

ambroxolhydroklorid

Mucovix

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Grekland

Foinixfarm Epe,

Dervenakion 38 & Sahini,

15344, Gerakas,

Greece

ambroxolhydroklorid

Strubelin

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Ungern

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Pallagi út 13

Debrecen

H-4042

Hungary

ambroxol

AMBROBENE 7,5 mg/ml belsőleges oldat

7,5 mg/ml

oral lösning

oral användning

Ungern

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Pallagi út 13

Debrecen

H-4042

Hungary

ambroxol

AMBROBENE 15 mg/5 ml szirup

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Ungern

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Pallagi út 13

Debrecen

H-4042

Hungary

ambroxol

AMBROBENE 30 mg tabletta

30 mg

tablett

oral användning

Ungern

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Pallagi út 13

Debrecen

H-4042

Hungary

ambroxol

AMBROBENE 7,5 mg/ml oldatos injekció

7,5 mg/ml

injektionsvätska, lösning

intravenös användning, intramuskulär användning, subkutan användning

Ungern

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Pallagi út 13

Debrecen

H-4042

Hungary

ambroxol

AMBROXOL TEVA 6 mg/ml belsőleges oldat

6 mg/ml

oral lösning

oral användning

Ungern

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Pallagi út 13

Debrecen

H-4042

Hungary

ambroxol

AMBROXOL-TEVA 3 mg/ml szirup

3 mg/ml

sirap

oral användning

Ungern

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Pallagi út 13

Debrecen

H-4042

Hungary

ambroxol

AMBROXOL-TEVA 30 mg tabletta

30 mg

tablett

oral användning

Ungern

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Pallagi út 13

Debrecen

H-4042

Hungary

ambroxol

AMBROXOL-TEVA 75 mg retard kemény kapszula

75 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Ungern

Berlin-Chemie AG

(Menarini Group)

Glienicker Weg 125

Berlin D-12489

Germany

ambroxol

FLAVAMED 15 mg/5 ml belsőleges oldat

15 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Ungern

Berlin-Chemie AG

(Menarini Group)

Glienicker Weg 125

Berlin D-12489

Germany

ambroxol

FLAVAMED 30 mg tabletta

30 mg

tablett

oral användning

Ungern

Berlin-Chemie AG

(Menarini Group)

Glienicker Weg 125

Berlin D-12489

Germany

ambroxol

FLAVAMED 30 mg/5 ml belsőleges oldat

30 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Ungern

EGIS Gyógyszergyár Zrt.,

Keresztúri út 30-38.

Budapest H-1106

Hungary

ambroxol

HALIXOL 30 mg tabletta

30 mg

tablett

oral användning

Ungern

EGIS Gyógyszergyár Zrt.,

Keresztúri út 30-38.

Budapest H-1106

Hungary

ambroxol

HALIXOL 3 mg/ml szirup

0,3 g/100 ml

sirap

oral användning

Ungern

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ambroxol

MUCOANGIN 20 mg szopogató tabletta

20 mg

sugtablett

användning i munhålan

Ungern

Pharma-Regist Kft.,

Október 6. u. 7.

Budapest

1051

Hungary

ambroxol

MUCOFREE 15 mg/5 ml szirup

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Ungern

Pharma-Regist Kft.,

Október 6. u. 7.

Budapest

1051

Hungary

ambroxol

MUCOFREE 30 mg/5 ml szirup

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Ungern

PannonPharma Kft.

Pannonpharma út 1.

Pécsvárad

H-7720

Hungary

ambroxol

MUKAMBRO 10 mg/adag belsőleges oldatos spray

10 mg/dose

munhålespray

användning i munhålan

Ungern

Divapharma GmbH

Motzener Str. 41

D-12277 Berlin

Germany

ambroxol

NEO-BRONCHOL szopogató tabletta

15 mg

sugtablett

användning i munhålan

Ungern

Meditop Gyógyszeripari Kft.

Ady Endre u. 1

Pilisborosjenő

H-2097

Hungary

bromhexin, oximetazolin

NASOPAX orrspray felnőtteknek

0,12 mg/0,025 mg oximetazolin-klorid/dose (0,1 ml).

nässpray, lösning

nasal användning

Ungern

Meditop Gyógyszeripari Kft.

Ady Endre u. 1

Pilisborosjenő

H-2097

Hungary

bromhexin, oximetazolin

NASOPAX orrspray gyermekeknek

0,06 mg/0,005 mg oximetazolin-klorid/dose (0,1 ml).

nässpray, lösning

nasal användning

Ungern

EGIS Gyógyszergyár Zrt.,

Keresztúri út 30-38.

Budapest H-1106

Hungary

bromhexin

PAXIRASOL 2 mg/ml belsőleges oldat

2 mg/ml

oral lösning

oral användning

Ungern

EGIS Gyógyszergyár Zrt.,

Keresztúri út 30-38.

Budapest H-1106

Hungary

bromhexin

PAXIRASOL 2 mg/ml oldatos injekció

2 mg/ml

injektionsvätska, lösning

intravenös användning, intramuskulär användning, subkutan användning

Ungern

EGIS Gyógyszergyár Zrt.,

Keresztúri út 30-38.

Budapest H-1106

Hungary

bromhexin

PAXIRASOL 8 mg tabletta

8 mg

tablett

oral användning

Ungern

EGIS Gyógyszergyár Zrt.,

Keresztúri út 30-38.

Budapest H-1106

Hungary

bromhexin

PAXIRASOL oldatos orrspray

0,2 mg/dose

nässpray, lösning

nasal användning

Island

Boehringer Ingelheim International G.m.b.H.,

Binger Strasse 173, 55216

Ingelheim am Rhein,

Germany

Bromhexinklorid INN

Bisolvon

8 mg

tablett

oral användning

Irland

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10

3542 DR Utrecht

The Netherlands

ambroxolhydroklorid

Ambrobene 3 mg/ml Oral Solution

3 mg/ml

oral lösning

oral användning

Irland

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10

3542 DR Utrecht

The Netherlands

ambroxolhydroklorid

Ambrobene Extra Strength 6 mg/ml Oral Solution

6 mg/ml

oral lösning

oral användning

Irland

Boehringer Ingelheim Limited,

Ellesfield Avenue,

Bracknell,

Berkshire, RG12 8YS,

United Kingdom

ambroxolhydroklorid

Lysopadol Mint 20 mg Lozenges

20 mg

sugtablett

oral användning

Irland

Boehringer Ingelheim Limited

Ellesfield Avenue

Bracknell,

Berkshire RG12 8YS

United Kingdom

ambroxolhydroklorid

Lysopadol 17,86 mg/ml Oromucosal Spray, Solution

17,86 mg/ml

munhålespray, lösning

användning i munhålan

Irland

Boehringer Ingelheim Limited,

Ellesfield Avenue,

Bracknell,

Berkshire, RG12 8YS,

United Kingdom

ambroxolhydroklorid

Lysopadol Lemon 20 mg Lozenges

20 mg

sugtablett

oral användning

Irland

Boehringer Ingelheim Limited,

Ellesfield Avenue,

Bracknell,

Berkshire, RG12 8YS,

United Kingdom

ambroxolhydroklorid

Lysopadol Blackcurrant 20 mg Lozenges

20 mg

sugtablett

oral användning

Irland

Boehringer Ingelheim Limited,

Ellesfield Avenue

Bracknell

Berkshire, RG12 8YS

United Kingdom

bromhexinhydroklorid

Bisolvon 4 mg/5 ml Oral Solution

4 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Italien

Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.

Via Lorenzini, 8

20139 Milano

Italy

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan

30 mg

tablett

oral användning

Italien

Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.

Via Lorenzini, 8

20139 Milano

Italy

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan

15 mg/2 ml

lösning för nebulisator

användning för inhalation

Italien

Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.

Via Lorenzini, 8

20139 Milano

Italy

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan

75 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Italien

Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.

Via Lorenzini, 8

20139 Milano

Italy

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan Bambini

30 mg

suppositorium

rektal användning

Italien

Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.

Via Lorenzini, 8

20139 Milano

Italy

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Italien

Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.

Via Lorenzini, 8

20139 Milano

Italy

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan

7,5 mg/ml

lösning för nebulisator

användning för inhalation

Italien

Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.

Via Lorenzini, 8

20139 Milano

Italy

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan

60 mg

granulat till oral lösning

oral användning

Italien

Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.

Via Lorenzini, 8 20139 Milano

Italy

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Italien

Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.

Via Lorenzini, 8

20139 Milano

Italy

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan

15 mg

tuggummi

oral användning

Italien

Chiesi Farmaceutici S.P.A.

Via Palermo, 26/A

43122 Parma

Italy

ambroxolhydroklorid

Fluibron

30 mg

tablett

oral användning

Italien

Chiesi Farmaceutici S.P.A.

Via Palermo, 26/A

43122 Parma

Italy

ambroxolhydroklorid

Fluibron

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Italien

Chiesi Farmaceutici S.P.A.

Via Palermo, 26/A

43122 Parma

Italy

ambroxolhydroklorid

Fluibron

0,75 %

oral lösning or lösning för nebulisator

oral användning,

användning för inhalation

Italien

Chiesi Farmaceutici S.P.A.

Via Palermo, 26/A

43122 Parma

Italy

ambroxolhydroklorid

Fluibron

15 mg/2 ml

lösning för nebulisator

användning för inhalation

Italien

Chiesi Farmaceutici S.P.A.

Via Palermo, 26/A

43122 Parma

Italy

ambroxolhydroklorid

Fluibron Adulti

30 mg

granulat till oral suspension

oral användning

Italien

Chiesi Farmaceutici S.P.A.

Via Palermo, 26/A

43122 Parma

Italy

ambroxolhydroklorid

Fluibron Bambini

15 mg

granulat till oral suspension

oral användning

Italien

Chiesi Farmaceutici S.P.A.

Via Palermo, 26/A

43122 Parma

Italy

ambroxolhydroklorid

Fluibron

15 mg/2 ml

lösning för nebulisator

användning för inhalation

Italien

Chiesi Farmaceutici S.P.A.

Via Palermo, 26/A

43122 Parma

Italy

ambroxolhydroklorid

Fluibron Adulti

30 mg

brustablett

oral användning

Italien

Piam Farmaceutici S.P.A.

Via Padre Semeria, 5

16131 Genova

Italy

ambroxolhydroklorid

Muciclar

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Italien

Piam Farmaceutici S.P.A.

Via Padre Semeria, 5

16131 Genova

Italy

ambroxolhydroklorid

Muciclar

75 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Italien

Piam Farmaceutici S.P.A.

Via Padre Semeria, 5

16131 Genova

Italy

ambroxolhydroklorid

Muciclar

30 mg

granulat till oral suspension

oral användning

Italien

Piam Farmaceutici S.P.A.

Via Padre Semeria, 5

16131 Genova

Italy

ambroxolhydroklorid

Muciclar

15 mg/2 ml

lösning för nebulisator

användning för inhalation

Italien

Farmaceutici Caber S.P.A.

V.Le Citta' D'europa, 681

00100 Roma

Italy

ambroxolhydroklorid

Secretil

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Italien

Farmaceutici Caber S.P.A.

V.Le Citta' D'europa, 681

00100 Roma

Italy

ambroxolhydroklorid

Secretil

15 mg/2 ml

lösning för nebulisator

användning för inhalation

Italien

Farmaceutici Caber S.P.A.

V.Le Citta' D'europa, 681

00100 Roma

Italy

ambroxolhydroklorid

Secretil

60 mg

granulat till oral lösning

oral användning

Italien

Farmaceutici Caber S.P.A.

V.Le Citta' D'europa, 681

00100 Roma

Italy

ambroxolhydroklorid

Secretil

30 mg/4 ml

lösning för nebulisator

användning för inhalation

Italien

Abc Farmaceutici S.P.A. Corso

V. Emanuele Ii, 72 10121

Torino

Italy

ambroxolhydroklorid

Ambroxolo ABC

30 mg

tablett

oral användning

Italien

Abc Farmaceutici S.P.A. Corso

V. Emanuele Ii, 72 10121

Torino

Italy

ambroxolhydroklorid

Ambroxolo ABC

15 mg

lösning för nebulisator

användning för inhalation

Italien

Abc Farmaceutici S.P.A. Corso V. Emanuele Ii, 72 10121

Torino

Italy

ambroxolhydroklorid

Ambroxolo ABC

30 mg

suppositorium

rektal användning

Italien

Abc Farmaceutici S.P.A. Corso

V. Emanuele Ii, 72 10121

Torino

Italy

ambroxolhydroklorid

Ambroxolo ABC

15 mg

granulat till oral suspension

oral användning

Italien

Abc Farmaceutici S.P.A. Corso V. Emanuele Ii, 72 10121

Torino

Italy

ambroxolhydroklorid

Ambroxolo ABC

30 mg

granulat till oral suspension

oral användning

Italien

Laboratorio Farmaceutico Sit Specialita' Igienico

Terapeutiche S.R.L.,

Via Cavour, 70

Mede 27035 Pavia

Italy

ambroxolhydroklorid

Tauxolo

3 mg/ml

sirap

oral användning

Italien

S.F. Group S.R.L.

Via Beniamino Segre, 59

00134 Roma

Italy

ambroxolhydroklorid

Broxol

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Italien

S.F. Group S.R.L.

Via Beniamino Segre, 59 00134 Roma

Italy

ambroxolhydroklorid

Broxol Adulti

30 mg

granulat

oral användning

Italien

S.F. Group S.R.L.

Via Beniamino Segre, 59

00134 Roma

Italy

ambroxolhydroklorid

Broxol

0,75 %

lösning för nebulisator

användning för inhalation

Italien

Actavis Group Ptc Ehf

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjördur

Iceland

ambroxolhydroklorid

Ambroxolo Actavis

0,30 %

sirap

oral användning

Italien

Istituto Chimico

Internazionale Dr.Giuseppe

Rende S.R.L.

Via Salaria, 1240

00138 Roma

Italy

ambroxolhydroklorid

Amobronc

15 mg/2 ml

lösning för nebulisator

användning för inhalation

Italien

Istituto Chimico

Internazionale Dr.Giuseppe

Rende S.R.L.

Via Salaria, 1240

00138 Roma

Italy

ambroxolhydroklorid

Amobronc

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Italien

Boehringer Ingelheim Italia

S.P.A.

Via Lorenzini, 8

20139 Milano

Italy

ambroxolhydroklorid

Surfactal

1 g/50 ml

infusionsvätska, lösning

intravenös användning

Italien

Farmapro S.R.L.

Via Beato Sebastiano Valfre 4, 10121 Torino

Italy

ambroxolhydroklorid

Ambroxolo Pharmentis

15 mg/2 ml

lösning för nebulisator

användning för inhalation

Italien

Ratiopharm Gmbh

Graf-Arco Strasse 3

D-89079 Ulm

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxolo Ratiopharm

30 mg/10 ml

sirap

oral användning

Italien

Hexal S.P.A.

Largo Umberto Boccioni, 1

21040 Origgio Varese

Italy

ambroxolhydroklorid

Ambroxolo Hexal

7,5 mg/ml

lösning för nebulisator

användning för inhalation

Italien

Hexal S.P.A.

Largo Umberto Boccioni, 1

21040 Origgio Varese

Italy

ambroxolhydroklorid

Ambroxolo Hexal

3 mg/ml

sirap

oral användning

Italien

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.R.L.

Via Sette Santi, 3

50131 Firenze

Italy

ambroxolhydroklorid

Mucoaricodil

30 mg

tablett

oral användning

Italien

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.R.L.

Via Sette Santi, 3

50131 Firenze

Italy

ambroxolhydroklorid

Mucoaricodil

30 mg/10 ml

sirap

oral användning

Italien

Teva Italia S.R.L.

Via Messina, 38

20154 Milano

Italy

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Dorom

15 mg/2 ml

lösning för nebulisator

användning för inhalation

Italien

Alfa Wassermann S.P.A .

Via Enrico Fermi, 1

65020 Alanno – Pescara

Italy

ambroxolhydroklorid

Lintos

15 mg/2 ml

lösning för nebulisator

användning för inhalation

Italien

Alfa Wassermann S.P.A .

Via Enrico Fermi, 1

65020 Alanno – Pescara

Italy

ambroxolhydroklorid

Lintos

30 mg/10 ml

sirap

oral användning

Italien

Eg S.P.A.

Via Pavia 6

20136

Milano

Italy

ambroxolhydroklorid

Ambroxolo EG

15 mg/2 ml

lösning för nebulisator

användning för inhalation

Italien

Eg S.P.A.

Via Pavia 6

20136

Milano

Italy

ambroxolhydroklorid

Ambroxolo EG

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Italien

Eg S.P.A.

Via Pavia 6

20136

Milano

Italy

ambroxolhydroklorid

Ambroxolo EG

30 mg/10 ml

sirap

oral användning

Italien

Epifarma S.R.L

Via S.Rocco, 6

85033 Episcopia -Potenza Italy

ambroxolhydroklorid

Ambrotus

15 mg/2 ml

lösning för nebulisator

användning för inhalation

Italien

Epifarma S.R.L

Via S.Rocco, 6

85033 Episcopia -Potenza Italy

ambroxolhydroklorid

Ambrotus

30 mg/10 ml

sirap

oral användning

Italien

Farmakopea S.P.A.

Via Cavriana, 14

20134 Milano

Italy

ambroxolhydroklorid

Gammaxol

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Italien

Farmakopea S.P.A.

Via Cavriana, 14

20134 Milano

Italy

ambroxolhydroklorid

Gammaxol

15 mg/2 ml

lösning för nebulisator

användning för inhalation

Italien

Farmakopea S.P.A.

Via Cavriana, 14

20134 Milano

Italy

ambroxolhydroklorid

Gammaxol

0,75 %

lösning för nebulisator

användning för inhalation

Italien

Union Health S.R.L.

Via Adige, 5

66020 San Giovanni Teatino – Chieti

Italy

ambroxolhydroklorid

Ambroxol

3 mg/ml

sirap

oral användning

Italien

Union Health S.R.L.

Via Adige, 5

66020 San Giovanni Teatino – Chieti

Italy

ambroxolhydroklorid

Ambroxol

7,5 mg/ml

lösning för nebulisator

användning för inhalation

Italien

Union Health S.R.L.

Via Adige, 5

66020 San Giovanni Teatino – Chieti

Italy

ambroxolhydroklorid

Ambroxol

0,75 %

lösning för nebulisator

användning för inhalation

Italien

Union Health S.R.L.

Via Adige, 5

66020 San Giovanni Teatino – Chieti

Italy

ambroxolhydroklorid

Ambroxol

15 mg/2 ml

lösning för nebulisator

användning för inhalation

Italien

Tecnigen S.R.L.

Via Galileo Galilei 40

20092 Cinisello Balsamo – Milano

Italy

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Tecnigen

15 mg/2 ml

lösning för nebulisator

användning för inhalation

Italien

Tecnigen S.R.L.

Via Galileo Galilei 40

20092 Cinisello Balsamo – Milano

Italy

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Tecnigen

30 mg/10 ml

sirap

oral användning

Italien

Procter & Gamble S.R.L.

Viale G. Ribotta, 11

00144 Roma

Italy

ambroxolhydroklorid

Vicks tosse mucolitico

30 mg

brustablett

oral användning

Italien

Procter & Gamble S.R.L.

Viale G. Ribotta, 11

00144 Roma

Italy

ambroxolhydroklorid

Vicks tosse mucolitico

30 mg

brustablett

oral användning

Italien

Almus S.R.L.

Via Cesarea, 11/10

16121 Genova

Italy

ambroxolhydroklorid

Ambroxolo Almus

30 mg/10 ml

sirap

oral användning

Italien

Almus S.R.L.

Via Cesarea, 11/10

16121 Genova

Italy

ambroxolhydroklorid

Ambroxolo Almus

15 mg/2 ml

lösning för nebulisator

användning för inhalation

Italien

Angenerico S.P.A.

Via Nocera Umbra, 75

00181 Roma

Italy

ambroxolhydroklorid

Ambroxolo Angenerico

7,5 mg/ml

lösning för nebulisator

användning för inhalation

Italien

Angenerico S.P.A.

Via Nocera Umbra, 75

00181 Roma

Italy

ambroxolhydroklorid

Ambroxolo Angenerico

3 mg/ml

sirap

oral användning

Italien

Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.

Via Lorenzini, 8

20139 Milano

Italy

ambroxolhydroklorid

Zerinol Gola menta

20 mg

tablett

oral användning

Italien

Boehringer Ingelheim International Gmbh

Binger Strasse 173

D55216 Ingelheim Am Rhein Germany

ambroxolhydroklorid

Zerinol Gola ribes nero

20 mg

tablett

oral användning

Italien

Wellington Street Development Pharma Limited 47, Oaklands Drive Rathgar

Dublino 6

Ireland

ambroxolhydroklorid

Brufix

0,75 %

lösning för nebulisator

användning för inhalation

Italien

Germed Pharma S.P.A.

Via Cantu', 11

20092 Cinisello Balsamo – Milano

Italy

ambroxolhydroklorid

Ambroxolo Germed

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Italien

Mylan S.P.A.

Via Vittor Pisani, 20

20124 Milano

Italy

ambroxolhydroklorid

Ambroxolo Mylan Generics

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Italien

Abc Farmaceutici S.P.A.

Corso V. Emanuele Ii, 72

10121 Torino

Italy

ambroxolhydroklorid

Viscomucil

3 mg/ml

sirap

oral användning

Italien

Cyathus Exquirere

Pharmaforschungsgmbh

Rudolfsplatz 2/1/8

1010 Vienna

Austria

ambroxolhydroklorid

Mukambro

10 mg/erogazione

oral lösning

oral användning

Italien

Cyathus Exquirere

Pharmaforschungsgmbh

Rudolfsplatz 2/1/8

1010 Vienna

Austria

ambroxolhydroklorid

Gogolox

10 mg/erogazione

oral lösning

oral användning

Italien

Boehringer Ingelheim Italia

S.P.A.

Via Lorenzini, 8

20139 Milano

Italy

bromhexinhydroklorid

Bisolvon

2 mg/ml

oral lösning

oral användning

Italien

Boehringer Ingelheim Italia

S.P.A.

Via Lorenzini, 8

20139 Milano

Italy

bromhexinhydroklorid

Bisolvon

8 mg

tablett

oral användning

Italien

Boehringer Ingelheim Italia

S.P.A.

Via Lorenzini, 8

20139 Milano

Italy

bromhexinhydroklorid

Bisolvon

4 mg/2 ml

injektionsvätska, lösning

till injektion

Italien

Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.

Via Lorenzini, 8

20139 Milano

Italy

bromhexinhydroklorid

Bisolvon

4 mg/5 ml

sirap

oral användning

Italien

Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.

Via Lorenzini, 8

20139 Milano

Italy

bromhexinhydroklorid

Bisolvon

8 mg

löslig tablett

oral användning

Italien

Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.

Via Lorenzini, 8

20139 Milano

Italy

bromhexinhydroklorid

Bisolvon

8 mg/5 ml

sirap

oral användning

Italien

Boots Pharmaceuticals S.R.L.

Via Cesarea 11/10

16121 Genova

Italy

bromhexinhydroklorid

Nirolex tosse e catarro

4 mg/5 ml

sirap

oral användning

Italien

Aesculapius Farmaceutici Srl

Via Cozzaglio, 24

25125 Brescia

Italy

bromhexinhydroklorid

Flutoxil

4 mg/5 ml

sirap

oral användning

Italien

Farmapro S.R.L.

Via Beato Sebastiano Valfre 4,

10121 Torino

Italy

bromhexinhydroklorid

Bromexina Pharmentis

4 mg/5 ml

sirap

oral användning

Italien

Germed Pharma S.P.A.

Via Cantu', 11

20092 Cinisello Balsamo – Milano

Italy

bromhexinhydroklorid

Bromexina Germed

4 mg/5 ml

sirap

oral användning

Italien

Laboratorio Farmaceutico Sit

Specialita' Igienico

Terapeutiche S.R.L.,

Via Cavour, 70

Mede 27035 Pavia

Italy

bromhexinhydroklorid

Tauglicolo

40 mg

sirap

oral användning

Italien

Laboratorio Farmaceutico Sit

Specialita' Igienico

Terapeutiche S.R.L.,

Via Cavour, 70

Mede 27035 Pavia

Italy

bromhexinhydroklorid

Tauglicolo Adulti

6 mg

suppositorium

rektal användning

Italien

Laboratorio Farmaceutico Sit

Specialita' Igienico

Terapeutiche S.R.L.,

Via Cavour, 70

Mede 27035 Pavia

Italy

bromhexinhydroklorid

Tauglicolo Bambini

3 mg

suppositorium

rektal användning

Italien

Laboratorio Farmaceutico Sit

Specialita' Igienico

Terapeutiche S.R.L.,

Via Cavour, 70

Mede 27035 Pavia

Italy

bromhexinhydroklorid/sulfogaiacol

Tauglicolo

4 mg +3,86 mg

injektionsvätska, lösning

till injektion

Italien

Promedica Srl

Via Palermo, 26/A

43122 Parma

Italy

ambroxolhydroklorid

Ventibron

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Italien

Promedica Srl

Via Palermo, 26/A

43122 Parma

Italy

ambroxolhydroklorid

Ventibron

15 mg/2 ml

lösning för nebulisator

användning för inhalation

Italien

Promedica Srl

Via Palermo, 26/A

43122 Parma

Italy

ambroxolhydroklorid

Ventibron

0,75 %

oral lösning, nebulisationslösning

oral användning

användning för inhalation

Italien

Promedica Srl

Via Palermo, 26/A

43122 Parma

Italy

ambroxolhydroklorid

Ventibron

30 mg

tablett

oral användning

Italien

Promedica Srl

Via Palermo, 26/A

43122 Parma

Italy

ambroxolhydroklorid

Ventibron

15 mg

granulat till suspension

oral användning

Italien

Promedica Srl

Via Palermo, 26/A

43122 Parma

Italy

ambroxolhydroklorid

Ventibron

30 mg

granulat till suspension

oral användning

Lettland

EGIS PHARMACEUTICALS

PLC., 1106 BUDAPEST,

Kereszturi ut 30-38,

Hungary

ambroxolhydroklorid

Halixol 15 mg/5 ml syrup

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Lettland

EGIS PHARMACEUTICALS

PLC., 1106 BUDAPEST,

Kereszturi ut 30-38,

Hungary

ambroxolhydroklorid

Halixol 30 mg tablets

30 mg

tablett

oral användning

Lettland

PRO.MED.CS Praha a.s.,

Telcska 1, 140 00 Praha 4,

Czech Republic

ambroxolhydroklorid

Ambrosan 30 mg tablets

30 mg

tablett

oral användning

Lettland

G. L. Pharma GmbH,

Schlossplatz 1, 8502 Lannach,

Austria

ambroxolhydroklorid

Ambrolan 30 mg tablets

30 mg

tablett

oral användning

Lettland

STIROLBIOFARM BALTIKUM

SIA, Rasas iela 5, Riga,

Latvia

ambroxolhydroklorid

Ambroksols Stirol 75 mg prolonged-release tablets

75 mg

depottablett

oral användning

Lettland

BERLIN-CHEMIE AG

(MENARINI GROUP),

Glienicker Weg 125,

12489 Berlin,

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed 60 mg effervescent tablets

60 mg

brustablett

oral användning

Lettland

ratiopharm GmbH,

Graf-Arco-Str. 3,

89079 Ulm,

Germany

ambroxolhydroklorid

Brontex 3 mg/ml syrup

3 mg/ml

sirap

oral användning

Lettland

ratiopharm GmbH,

Graf-Arco-Str. 3,

89079 Ulm,

Germany

ambroxolhydroklorid

Brontex 30 mg tablets

30 mg

tablett

oral användning

Lettland

BERLIN-CHEMIE AG

(MENARINI GROUP),

Glienicker Weg 125,

12489 Berlin,

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed 30 mg tablets

30 mg

tablett

oral användning

Lettland

BERLIN-CHEMIE AG

(MENARINI GROUP),

Glienicker Weg 125,

12489 Berlin,

Germany

ambroxolhydroklorid

Tusmed 30 mg/5 ml oral solution

30 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Lettland

AS ”Olainfarm”,

Rūpnīcu iela 5,

Olaine, 2114,

Latvia

ambroxolhydroklorid

Ambroksol 30 mg tablets

30 mg

tablett

oral användning

Lettland

Sandoz d.d.,

Verovskova 57,

1000 Ljubljana,

Slovenia

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml syrup

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Lettland

Sandoz d.d.,

Verovskova 57,

1000 Ljubljana,

Slovenia

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Sandoz 30 mg tablets

30 mg

tablett

oral användning

Lettland

CYATHUS Exquirere

Pharmaforschungs GmbH,

Rudolfsplatz 2/1/8, 1010

Vienna,

Austria

ambroxolhydroklorid

Mukambro 10 mg/spray puff oral solution

10 mg/spray puff

oral lösning

oral användning

Lettland

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), Glienicker Weg 125,

12489 Berlin,

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed for children 15 mg/5 ml oral solution

15 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Lettland

Boehringer Ingelheim

International GmbH, Binger Strasse 173,

55216 Ingelheim am Rein,

Germany

ambroxolhydroklorid

Lasolvan 15 mg/5 ml syrup

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Lettland

Divapharma GmbH, Motzener Str. 41,

12277 Berlin,

Germany

ambroxolhydroklorid

Neo-bronchol 15 mg lozenges

15 mg

sugtablett

oral användning

Lettland

SIA Briz,

Rasas iela 5,

Riga, 1057,

Latvia

ambroxolhydroklorid

Ambroxol – BCPP 30 mg tablets

30 mg

tablett

oral användning

Lettland

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), Glienicker Weg 125,

12489 Berlin,

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed 30 mg/5 ml oral solution

30 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Lettland

Actavis Nordic A/S, Ornegardsvej 16,

2820 Gentofte,

Denmark

bromhexinhydroklorid

Bromhexin Actavis 8 mg tablets

8 mg

tablett

oral användning

Lettland

SIA Briz,

Rasas iela 5,

Riga,

1057,

Latvia

bromhexinhydroklorid

Bromhexin Sopharma 8 mg tablets

8 mg

tablett

oral användning

Lettland

AS GRINDEKS.

Krustpils, 53,

Riga, 1057,

Latvia

bromhexinhydroklorid

Bromhexine-Grindeks 4 mg tabletes

4 mg

tablett

oral användning

Lettland

AS GRINDEKS.

Krustpils, 53,

Riga, 1057,

Latvia

bromhexinhydroklorid

Bromhexine-Grindeks 8 mg tabletes

8 mg

tablett

oral användning

Lettland

AS GRINDEKS.

Krustpils, 53,

Riga, 1057,

Latvia

bromhexinhydroklorid

Bromhexine-Grindeks 4 mg/5 ml syrup

4 mg/5 ml

sirap

oral användning

Lettland

SIA Briz,

Rasas iela 5,

Riga, 1057,

Latvia

bromhexinhydroklorid

Bromhexin Sopharma 4 mg/5 ml syrup

4 mg/5 ml

sirap

oral användning

Litauen

CYATHUS Exquirere

Pharmaforschungs GmbH

Rudolfsplatz 2/1/8

1010 Vienna

Austria

ambroxolhydroklorid

AMBROSPRAY

10 mg/0,2 ml

oral lösning

oral användning

Litauen

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1

8502 Lannach

Austria

ambroxolhydroklorid

Ambrolan

30 mg

tablett

oral användning

Litauen

PRO.MED.CS Praha a.s.

Telcska 1140 00 Praha,

Czech Republic

ambroxolhydroklorid

Ambrosan

30 mg

tablett

oral användning

Litauen

Sandoz d.d.

Verovskova 57,

1000 Ljubljana

Slovenia

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Sandoz

30 mg

tablett

oral användning

Litauen

Sandoz d.d.

Verovskova 57,

1000 Ljubljana

Slovenia

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Sandoz

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Litauen

ratiopharm GmbH

Graf – Arco – Str. 3

89079 Ulm,

Germany

ambroxolhydroklorid

Brontex

30 mg

tablett

oral användning

Litauen

ratiopharm GmbH

Graf – Arco – Str. 3

89079 Ulm,

Germany

ambroxolhydroklorid

Brontex

7,5 mg/ml

orala droppar, lösning

oral användning

Litauen

ratiopharm GmbH

Graf – Arco – Str. 3

89079 Ulm,

Germany

ambroxolhydroklorid

Brontex

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Litauen

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed

30 mg

tablett

oral användning

Litauen

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed

60 mg

brustablett

oral användning

Litauen

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed

30 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Litauen

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed

15 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Litauen

EGIS PHARMACEUTICALS PLC

1106 Budapest

Keresztúri út 30-38

Hungary

ambroxolhydroklorid

Halixol

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Litauen

EGIS PHARMACEUTICALS PLC

1106 Budapest

Keresztúri út 30-38

Hungary

ambroxolhydroklorid

Halixol

30 mg

tablett

oral användning

Litauen

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ambroxolhydroklorid

Lasolvan

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Litauen

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ambroxolhydroklorid

Lasolvan

15 mg/2 ml

inhalationsånga, lösning

oral användning

Litauen

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ambroxolhydroklorid

Lasolvan

30 mg

tablett

oral användning

Litauen

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ambroxolhydroklorid

Lasolvan

75 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Litauen

BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Tussisol

30 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Litauen

Divapharma GmbH

Motzener Str. 41

12277 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

neo-bronchol

15 mg

sugtablett

oral användning

Litauen

AS GRINDEKS

Krustpils 53

Rīga 1057

Latvia

bromhexinhydroklorid

BROMHEXINE-GRINDEKS

4 mg/5 ml

sirap

oral användning

Litauen

AS GRINDEKS

Krustpils 53

Rīga 1057

Latvia

bromhexinhydroklorid

BROMHEXINE-GRINDEKS

4 mg

tablett

oral användning

Litauen

AS GRINDEKS

Krustpils 53

Rīga 1057

Latvia

bromhexinhydroklorid

BROMHEXINE-GRINDEKS

8 mg

tablett

oral användning

Litauen

Actavis Nordic A/S

Ørnegårdsvej 16,

2820 Gentofte

Denmark

bromhexinhydroklorid

Bromhexin Actavis

8 mg

tablett

oral användning

Litauen

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

bromhexinhydroklorid

Bromhexin Berlin-Chemie

8 mg

dragerad tablett

oral användning

Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V.

Vesalius Science Park

Avenue Ariane 16

1200 Bruxelles

Belgium

bromhexinklorhydrat

Bisolvon

8 mg

tablett

oral användning

Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V.

Vesalius Science Park

Avenue Ariane 16

1200 Bruxelles

Belgium

bromhexinklorhydrat

Bisolvon

8 mg/5 ml

sirap

oral användning

Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V.

Vesalius Science Park

Avenue Ariane 16

1200 Bruxelles

Belgium

bromhexinklorhydrat

Bisolvon

0,20 %

oral lösning

oral användning

Luxemburg

Eurogenerics

Heizel Esplanade b22

1020 Brussel

Belgium

bromhexinklorhydrat

Bromhexine EG

8 mg

tablett

oral användning

Luxemburg

D.J.VAN TINTELEN BEHEER B.V.

Keyserwey 20

2201 CW Noordwijk Zh

The Netherlands

bromhexinklorhydrat

Bronchi-Mereprine

8 mg

tablett

oral användning

Luxemburg

Qualiphar Laboratoire

Rijksweg 9

2880 Bornem

Belgium

bromhexinklorhydrat

Toularynx Bromhexine

5 mg/5 ml

sirap

oral användning

Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V.

Vesalius Science Park

Avenue Ariane 16

1200 Bruxelles

Belgium

bromhexinklorhydrat

Ambroxine

20 mg

sugtablett

oral användning

Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V.

Vesalius Science Park

Avenue Ariane 16

1200 Bruxelles

Belgium

bromhexinklorhydrat

Mucoangin Citron 20 mg

20 mg

sugtablett

oral användning

Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V.

Vesalius Science Park

Avenue Ariane 16

1200 Bruxelles

Belgium

bromhexinklorhydrat

Mucoangine Cassis

20 mg

sugtablett

oral användning

Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V.

Vesalius Science Park

Avenue Ariane 16

1200 Bruxelles

Belgium

bromhexinklorhydrat

Mucoangine Menthe

20 mg

sugtablett

oral användning

Luxemburg

Hexal AG

Industriestr. 25

83607 Holzkirchen

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambrohexal Hustenlöser

30 mg

tablett

oral användning

Luxemburg

Hexal AG

Industriestr. 25

83607 Holzkirchen

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambrohexal Hustentropfen

7,5 mg/ml

orala droppar, lösning

oral användning

Luxemburg

Hexal AG

Industriestr. 25

83607 Holzkirchen

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambrohexal Hustensaft für Kinder

15 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Luxemburg

Hexal AG

Industriestr. 25

83607 Holzkirchen

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxhexal Hustenlöser retard

75 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Luxemburg

Hexal AG

Industriestr. 25

83607 Holzkirchen

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambrohexal S Brausetablette

60 mg

brustablett

oral användning

Luxemburg

ratiopharm GmbH

Graf Arco Strasse 3

89079 Ulm

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol-ratiopharm 30 mg Hustenlöser

30 mg

tablett

oral användning

Luxemburg

ratiopharm GmbH

Graf Arco Strasse 3

89079 Ulm

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol-ratiopharm 75 mg Hustenlöser

75 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Luxemburg

ratiopharm GmbH

Graf Arco Strasse 3

89079 Ulm

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol-ratiopharm Hustensaft

15 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Luxemburg

ratiopharm GmbH

Graf Arco Strasse 3

89079 Ulm

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol-ratiopharm Hustentropfen

7,5 mg/ml

orala droppar, lösning

oral användning

Luxemburg

ratiopharm GmbH

Graf Arco Strasse 3

89079 Ulm

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol-ratiopharm 15 mg/2 ml Injektionslösung

15 mg/2 ml

injektionsvätska, lösning

intravenös användning

Luxemburg

Biocodex

Avenue Gallieni 7

94250 Gentilly

France

ambroxolhydroklorid

Muxol

30 mg

tablett

oral användning

Luxemburg

Biocodex

Avenue Gallieni 7

94250 Gentilly

France

ambroxolhydroklorid

Muxol

3 mg/ml

oral lösning

oral användning

Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V.

Vesalius Science Park

Avenue Ariane 16

1200 Bruxelles

Belgium

ambroxolhydroklorid

Surbronc

60 mg

dragerad tablett

oral användning

Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V.

Vesalius Science Park

Avenue Ariane 16

1200 Bruxelles

Belgium

ambroxolhydroklorid

Surbronc

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V.

Vesalius Science Park

Avenue Ariane 16

1200 Bruxelles

Belgium

ambroxolhydroklorid

Surbronc

60 mg/3 g

pulver till oral lösning

oral användning

Malta

Medochemie Ltd.

1-10 Constantinoupoleos Street, 3011, P.O. Box 51409,

3505 Limassol,

Cyprus

ambroxolhydroklorid

Medovent Elixir Syrup 15 mg/5 ml

15 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Malta

Mundipharma Pharmaceuticals Ltd.

13 Othellos Street, Dhali

Industrial Zone, Nicosia,

Cyprus

ambroxolhydroklorid

Mucobroxol Syrup

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Malta

Actavis EAD

29, Atanas Dukov Street, Sofia 1407

Bulgaria

ambroxolhydroklorid

MUCOLISIN 30 mg/5 ml syrup

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Malta

Aflofarm Farmacja Polska SP. zo. o.

ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice,

Poland

ambroxolhydroklorid

Entus Max 30 mg/5 ml syrup

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Malta

PIAM Farmaceutici S.P.A.

Via Padre G. Semeria, 5, I-16131, Genoa,

Italy

ambroxolhydroklorid

Muciclar

3 mg/ml

sirap

oral användning

Malta

PIAM Farmaceutici S.P.A.

Via Padre G. Semeria, 5, I-16131, Genoa,

Italy

ambroxolhydroklorid

Muciclar

75 mg

kapsel med modifierad frisättning

oral användning

Malta

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Ellinikou 2, 167 77 Elliniko, Athens,

Greece

ambroxolhydroklorid (cyklohexanolhydroklorid)

Mucosolvan

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Malta

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Ellinikou 2, 167 77 Elliniko, Athens,

Greece

ambroxolhydroklorid (cyklohexanolhydroklorid)

Mucosolvan

30 mg

tablett

oral användning

Malta

Sopharma PLC

16, Iliensko Shosse Str.

1220 Sofia,

Bulgaria

bromhexinhydroklorid

BROMHEXINE SOPHARMA 4 mg/5 ml syrup

4 mg/5 ml

sirap

oral användning

Malta

Adelco-Chromatourgia Anthinon E. Colocotronis Bros S.A.

37 Pireos Str, 183 46, Moschato, Athens,

Greece

bromhexinhydroklorid

Bronchotussine

4 mg/5 ml

sirap

oral användning

Malta

Boehringer Ingelheim Limited

Ellesfield Avenue, Bracknell, Berkshire, RG12 8YS,

United Kingdom

bromhexinhydroklorid

Bisolvon 4 mg/5 ml Oral Solution

4 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Malta

Remedica Ltd.

Limassol Industrial Estate,

Aharnon Street, P.O. Box

51706, 3508 Limassol, Cyprus

bromhexinhydroklorid

Flecoxin 8 Tablets

8 mg

tablett

oral användning

Norge

AS Den norske Eterfabrikk, Karihaugveien 22, 1086 Oslo,

Norway

bromhexinhydroklorid

Bromhexine DnE

1,6 mg/ml

oral lösning

oral användning

Norge

AS Den norske Eterfabrikk, Karihaugveien 22, 1086 Oslo,

Norway

bromhexinhydroklorid

Bromhexine DnE

0,8 mg/ml

oral lösning

oral användning

Norge

Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, 55 216

Ingelheim am Rhein,

Germany

bromhexinhydroklorid

Bisolvon

0,8 mg/ml

oral lösning

oral användning

Norge

Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, 55 216

Ingelheim am Rhein,

Germany

bromhexinhydroklorid

Bisolvon

1,6 mg/ml

oral lösning

oral användning

Norge

Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, 55 216 Ingelheim am Rhein, Germany

bromhexinhydroklorid

Bisolvon

0,8 mg/ml

oral lösning

oral användning

Norge

Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, 55 216

Ingelheim am Rhein,

Germany

bromhexinhydroklorid

Bisolvon

1,6 mg/ml

oral lösning

oral användning

Norge

Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, 55 216

Ingelheim am Rhein,

Germany

bromhexinhydroklorid

Bisolvon

8 mg

tablett

oral användning

Norge

Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, 55 216

Ingelheim am Rhein,

Germany

bromhexinhydroklorid

Bisolvon

8 mg

löslig tablett

oral användning

Polen

PharmaSwiss Ceska Republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

Praha 7

Holesovice,

170 00

Czech Republic

ambroxolhydroklorid

Aflegan

7,5 mg/ml

injektionsvätska, lösning

intravenös användning

Polen

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Austria

ambroxolhydroklorid

Ambrohexal

7,5 mg/ml

injektionsvätska, lösning

intravenös användning, intramuskulär användning, subkutan användning

Polen

Takeda Pharma Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146 A

02-305 Warszawa

Poland

ambroxolhydroklorid

Ambroksol Takeda

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Polen

Takeda Pharma Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146 A

02-305 Warszawa

Poland

ambroxolhydroklorid

Ambroksol Takeda

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Polen

PRO.MED.CS. Praha a.s.

Telcska 1

Praha 4

140 00

Czech Republic

ambroxolhydroklorid

Ambrosan

30 mg

tablett

oral användning

Polen

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

Poland

ambroxolhydroklorid

Ambrosol Teva

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Polen

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

Poland

ambroxolhydroklorid

Ambrosol Teva

30 mg

tablett

oral användning

Polen

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

Poland

ambroxolhydroklorid

Ambrosol Teva

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Polen

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

Poland

ambroxolhydroklorid

Ambrosolvan

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Polen

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

Poland

ambroxolhydroklorid

Ambrosolvan

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Polen

Sopharma Warszawa Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 91

04-118 Warszawa

Poland

ambroxolhydroklorid

Ambrotaxer

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Polen

123ratio Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

Poland

ambroxolhydroklorid

Ambroxol 123ratio

3 mg/ml

oral lösning

oral användning

Polen

123ratio Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

Poland

ambroxolhydroklorid

Ambroxol 123ratio

6 mg/ml

oral lösning

oral användning

Polen

Cyathus Exquirere Pharmaforschungs GmbH

Rudolfsplatz 2/1/8

1010 Wienn

Austria

ambroxolhydroklorid

Ambroxol hydrochloride Cyathus

10 mg/dawkę

oral lösning

oral användning

Polen

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxoli hydrochloridum Fontane

15 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Polen

PharmaSwiss Ceska Republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

Praha 7

Holesovice,

170 00

Czech Republic

ambroxolhydroklorid

Deflegmin

7,5 mg/ml

orala droppar, lösning

oral användning

Polen

PharmaSwiss Ceska Republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

Praha 7

Holesovice

17000

Czech Republic

ambroxolhydroklorid

Deflegmin

30 mg

tablett

oral användning

Polen

ICN Polfa Rzeszów S.A.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

Poland

ambroxolhydroklorid

Deflegmin

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Polen

PharmaSwiss Ceska Republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

Praha 7

Holesovice,

17000

Czech Republic

ambroxolhydroklorid

Deflegmin

75 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Polen

PharmaSwiss Ceska Republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

Praha 7

Holesovice,

17000

Czech Republic

ambroxolhydroklorid

Deflegmin

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Polen

PharmaSwiss Ceska Republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

Praha 7

Holesovice,

17000

Czech Republic

ambroxolhydroklorid

Deflegmin

10 mg/ml

oral lösning

oral användning

Polen

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

Poland

ambroxolhydroklorid

Entus Junior

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Polen

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

Poland

ambroxolhydroklorid

Entus Max

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Polen

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

Poland

ambroxolhydroklorid

Envil kaszel

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Polen

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

Poland

ambroxolhydroklorid

Envil kaszel

30 mg

tablett

oral användning

Polen

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

Poland

ambroxolhydroklorid

Envil kaszel junior

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Polen

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Polen

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed

30 mg

tablett

oral användning

Polen

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed

60 mg

brustablett

oral användning

Polen

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed max

30 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Polen

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Wsrszawa

Poland

bromhexinhydroklorid

Flegamina

8 mg

tablett

oral användning

Polen

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Wsrszawa

Poland

bromhexinhydroklorid

Flegamina Baby

2 mg/ml

orala droppar, lösning

oral användning

Polen

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Wsrszawa

Poland

bromhexinhydroklorid

Flegamina o smaku malinowym

4 mg/5 ml

sirap

oral användning

Polen

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Wsrszawa

Poland

bromhexinhydroklorid

Flegamina o smaku miętowym

4 mg/5 ml

sirap

oral användning

Polen

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Wsrszawa

Poland

bromhexinhydroklorid

Flegamina o smaku miętowym bez cukru

4 mg/5 ml

sirap

oral användning

Polen

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Wsrszawa

Poland

bromhexinhydroklorid

Flegamina o smaku truskawkowym

2 mg/5 ml

sirap

oral användning

Polen

Herbapol – Lublin S.A.

ul. Diamentowa 25

20-471 Lublin

Poland

bromhexinhydroklorid, extractum fluidum aquosum ex Plantaginis lanceolatae folii et Verbasci floribus

Flegatussin

(0,0026 g +2,35 g)/5 ml

sirap

oral användning

Polen

Zentiva, k.s.

U kabelovny 130

Praga 10,

10237 Dolni Mecholupy

Czech Republic

ambroxolhydroklorid

MEDOX

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Polen

Zentiva, k.s.

U kabelovny 130

Praga 10,

10237 Dolni Mecholupy

Czech Republic

ambroxolhydroklorid

Medox

30 mg

tablett

oral användning

Polen

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucoangin

20 mg

tuggtablett

oral användning

Polen

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Polen

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan

30 mg

tablett

oral användning

Polen

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Polen

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan

15 mg

pastill

oral användning

Polen

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan inhalacje

15 mg/2 ml

vätska för nebulisator

användning för inhalation

Polen

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan mini

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Polen

Biofarm Sp. z o.o.

ul. Wałbrzyska 13

60-198 Poznań

Poland

ambroxolhydroklorid

Tussal Expectorans

30 mg

tablett

oral användning

Portugal

Laboratórios Azevedos – Indústria Farmacêutica, S.A.

Edifícios Azevedos – Estrada Nacional 117-2, Alfragide

2614-503 Amadora

Portugal

ambroxol

Ambroxol Tussilene

6 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Cinfa Portugal, Lda.

Av. Tomás Ribeiro, 43 – Bloco 2, 3o F – Edifício Neopark

2790-221 Carnaxide

Portugal

ambroxol

Ambroxol Cinfa 3 mg/ml Xarope

3 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Farmoz – Sociedade Técnico Medicinal, S.A.

Rua da Tapada Grande, 2, Abrunheira

2710-089 Sintra

Portugal

ambroxol

Ambroxol Farmoz 15 mg/5 ml Xarope

3 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Farmoz – Sociedade Técnico Medicinal, S.A.

Rua da Tapada Grande, 2, Abrunheira

2710-089 Sintra

Portugal

ambroxol

Ambroxol Farmoz 30 mg Comprimidos

30 mg

tablett

oral användning

Portugal

Farmoz – Sociedade Técnico Medicinal, S.A.

Rua da Tapada Grande, 2, Abrunheira

2710-089 Sintra

Portugal

ambroxol

Ambroxol Farmoz 30 mg/5 ml Xarope

6 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Baldacci – Portugal, S.A.

Rua Cândido de Figueiredo, 84-B

1549-005 Lisboa

Portugal

ambroxol

Ambroxol Fluidox 30 mg Comprimidos

30 mg

tablett

oral användning

Portugal

Baldacci – Portugal, S.A.

Rua Cândido de Figueiredo, 84-B

1549-005 Lisboa

Portugal

ambroxol

Ambroxol Fluidox 6 mg/ml Xarope

6 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Generis Farmacêutica, S.A.

Rua João de Deus, 19

2700-487 Amadora

Portugal

ambroxol

Ambroxol Generis 3 mg/ml Xarope

3 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Germed Farmacêutica, Lda.

Rua Alto do Montijo, 13 – 1o Dto – Edifício Monsanto

2790-012 Portela de Carnaxide

Portugal

ambroxol

Ambroxol Germed 3 mg/ml Xarope

3 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Germed Farmacêutica, Lda.

Rua Alto do Montijo, 13 – 1o Dto – Edifício Monsanto

2790-012 Portela de Carnaxide

Portugal

ambroxol

Ambroxol Germed 6 mg/ml Xarope

6 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Ratiopharm – Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda.

Lagoas Park, Edifício 5 A, Piso 2

2740-245 Porto Salvo

Portugal

ambroxol

Ambroxol Ratiopharm

6 mg/ml

oral lösning

oral användning

Portugal

Ratiopharm – Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda.

Lagoas Park, Edifício 5 A, Piso 2

2740-245 Porto Salvo

Portugal

ambroxol

Ambroxol Ratiopharm

3 mg/ml

oral lösning

oral användning

Portugal

Sandoz Farmacêutica, Lda.

Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, 10E – Taguspark

2740-255 Porto Salvo

Portugal

ambroxol

Ambroxol Sandoz

6 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Laboratórios Atral, S.A.

Rua da Estação, 42 – Vala do Carregado

2600-726 Castanheira do Ribatejo

Portugal

ambroxol

Benflux

30 mg

tablett

oral användning

Portugal

Laboratórios Atral, S.A.

Rua da Estação, 42 – Vala do Carregado

2600-726 Castanheira do Ribatejo

Portugal

ambroxol

Benflux

3 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Laboratórios Atral, S.A.

Rua da Estação, 42 – Vala do Carregado

2600-726 Castanheira do Ribatejo

Portugal

ambroxol

Benflux Forte

6 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Farma 1000 – Prod. Farmacêuticos, Lda.

Avenida Mestre Cid, 8 – 1o Esq. Frente

2070-012 Cartaxo

Portugal

ambroxol

Bromax

120 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Portugal

Farma 1000 – Prod. Farmacêuticos, Lda.

Avenida Mestre Cid, 8 – 1o Esq. Frente

2070-012 Cartaxo

Portugal

ambroxol

Bromax

30 mg

tablett

oral användning

Portugal

Farma 1000 – Prod. Farmacêuticos, Lda.

Avenida Mestre Cid, 8 – 1o Esq. Frente

2070-012 Cartaxo

Portugal

ambroxol

Bromax

6 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Tecnimede – Sociedade Técnico-Medicinal, S.A.

Rua da Tapada Grande, 2 – Abrunheira

2710-089 Sintra

Portugal

ambroxol

Broncoliber

30 mg

tablett

oral användning

Portugal

Tecnimede – Sociedade Técnico-Medicinal, S.A.

Rua da Tapada Grande, 2 – Abrunheira

2710-089 Sintra

Portugal

ambroxol

Broncoliber

3 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Tecnimede – Sociedade Técnico-Medicinal, S.A.

Rua da Tapada Grande, 2 – Abrunheira

2710-089 Sintra

Portugal

ambroxol

Broncoliber

6 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Tecnimede – Sociedade Técnico-Medicinal, S.A.

Rua da Tapada Grande, 2 – Abrunheira

2710-089 Sintra

Portugal

ambroxol

Broncoliber

120 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Portugal

Tecnimede – Sociedade Técnico-Medicinal, S.A.

Rua da Tapada Grande, 2 – Abrunheira

2710-089 Sintra

Portugal

ambroxol

Broncoliber

50 mg/ml

oral lösning

oral användning

Portugal

Laboratórios Basi – Indústria Farmacêutica, S.A

Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, Lote 15

3450-232 Mortágua

Portugal

ambroxol

Broncosil

6 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Labialfarma – Laboratório de Produtos Farmacêuticos e Nutracêuticos, S.A.

Edifício Labialfarma, 1 – Felgueira

3450-336 Sobral – Mortágua

Portugal

ambroxol

Bronxol

30 mg

tablett

oral användning

Portugal

Labialfarma – Laboratório de Produtos Farmacêuticos e Nutracêuticos, S.A.

Edifício Labialfarma, 1 – Felgueira

3450-336 Sobral – Mortágua

Portugal

ambroxol

Bronxol

6 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Pentafarma – Sociedade Técnico-Medicinal, S.A.

Rua da Tapada Grande, no2 – Abrunheira

2710-089 Sintra

Portugal

ambroxol + klenbuterol

Clembroxol

3 mg/ml + 0,002 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Pentafarma – Sociedade Técnico-Medicinal, S.A.

Rua da Tapada Grande, no2 – Abrunheira

2710-089 Sintra

Portugal

ambroxol + klenbuterol

Clembroxol

30 mg + 0,2 mg

tablett

oral användning

Portugal

Pentafarma – Sociedade Técnico-Medicinal, S.A.

Rua da Tapada Grande, no2 – Abrunheira

2710-089 Sintra

Portugal

ambroxol + klenbuterol

Clembroxol

1,5 mg/ml + 0,001 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Pentafarma – Sociedade Técnico-Medicinal, S.A.

Rua da Tapada Grande, no2 – Abrunheira

2710-089 Sintra

Portugal

ambroxol + klenbuterol

Clembroxol

30 mg + 0,02 mg

granulat

oral användning

Portugal

Laboratórios Vitória, S.A.

Rua Elias Garcia, 28 – Venda Nova

2700-327 Amadora

Portugal

ambroxol

Drenoxol

30 mg

tablett

oral användning

Portugal

Laboratórios Vitória, S.A.

Rua Elias Garcia, 28 – Venda Nova

2700-327 Amadora

Portugal

ambroxol

Drenoxol

30 mg/10 ml

sirap

oral användning

Portugal

Laboratórios Vitória, S.A.

Rua Elias Garcia, 28 – Venda Nova

2700-327 Amadora

Portugal

ambroxol

Drenoxol

3 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Sofex Farmacêutica, Lda.

Rua Sebastião e Silva, 25

2745-838 Massamá

Portugal

ambroxol

Fluidrenol

6 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Sofex Farmacêutica, Lda.

Rua Sebastião e Silva, 25

2745-838 Massamá

Portugal

ambroxol

Fluidrenol

30 mg

tablett

oral användning

Portugal

Distrifarma – Companhia de Distribuição Farmacêutica, S.A.

Estrada Consiglieri Pedroso, 80 – Lt. 3 – Armz. 1/12 – Queluz de Baixo

2745-553 Barcarena

Portugal

ambroxol

Lactucol

6 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Medinfar Consumer Health – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Rua Henrique Paiva Couceiro, 27 – Venda Nova

2700-451 Amadora

Portugal

ambroxol

Mucodrenol

6 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Medinfar Consumer Health – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Rua Henrique Paiva Couceiro, 27 – Venda Nova

2700-451 Amadora

Portugal

ambroxol

Mucodrenol

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Portugal

Unilfarma – União Internacional Laboratórios Farmacêuticos, Lda.

Avenida de Pádua, 11

1800-294 Lisboa

Portugal

ambroxol

Mucosolvan

15 mg/2 ml

injektionsvätska, lösning

intravenös användning

Portugal

Unilfarma – União Internacional Laboratórios Farmacêuticos, Lda.

Avenida de Pádua, 11

1800-294 Lisboa

Portugal

ambroxol

Mucosolvan

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Portugal

Unilfarma – União Internacional Laboratórios Farmacêuticos, Lda.

Avenida de Pádua, 11

1800-294 Lisboa

Portugal

ambroxol

Mucosolvan

6 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Unilfarma – União Internacional Laboratórios Farmacêuticos, Lda.

Avenida de Pádua, 11

1800-294 Lisboa

Portugal

ambroxol

Mucosolvan

15 mg

pastill

oral användning

Portugal

Unilfarma – União Internacional Laboratórios Farmacêuticos, Lda.

Avenida de Pádua, 11

1800-294 Lisboa

Portugal

ambroxol

Mucosolvan

30 mg

tablett

oral användning

Portugal

Unilfarma – União Internacional Laboratórios Farmacêuticos, Lda.

Avenida de Pádua, 11

1800-294 Lisboa

Portugal

ambroxol

Mucosolvan Perlonguets

75 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Portugal

Unilfarma – União Internacional Laboratórios Farmacêuticos, Lda.

Avenida de Pádua, 11

1800-294 Lisboa

Portugal

ambroxol + klenbuterol

Mucospas

3 mg/ml + 0,002 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Unilfarma – União Internacional Laboratórios Farmacêuticos, Lda.

Avenida de Pádua, 11

1800-294 Lisboa

Portugal

ambroxol + klenbuterol

Mucospas

1,5 mg/ml + 0,001 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Labialfarma – Laboratório de Produtos Farmacêuticos e Nutracêuticos, S.A.

Edifício Labialfarma, 1 – Felgueira

3450-336 Sobral – Mortágua

Portugal

ambroxol

Mucotosse

6 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Labialfarma – Laboratório de Produtos Farmacêuticos e Nutracêuticos, S.A.

Edifício Labialfarma, 1 – Felgueira

3450-336 Sobral – Mortágua

Portugal

ambroxol

Mucotosse

30 mg

tablett

oral användning

Portugal

Sociedade Farmacêutica Gestafarma, Lda.

Rua Aquilino Ribeiro, 6-A

2790-027 Carnaxide

Portugal

ambroxol

Spectorum Expectorante

6 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Tecnimede – Sociedade Técnico-Medicinal, S.A.

Rua da Tapada Grande, 2 – Abrunheira

2710-089 Sintra

Portugal

ambroxol + klenbuterol

Ventoliber

1,5 mg/ml + 0,001 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Tecnimede – Sociedade Técnico-Medicinal, S.A.

Rua da Tapada Grande, 2 – Abrunheira

2710-089 Sintra

Portugal

ambroxol + klenbuterol

Ventoliber

3 mg/ml + 0,002 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Tecnimede – Sociedade Técnico-Medicinal, S.A.

Rua da Tapada Grande, 2 – Abrunheira

2710-089 Sintra

Portugal

ambroxol + klenbuterol

Ventoliber

30 mg + 0,02 mg

granulat

oral användning

Portugal

Tecnimede – Sociedade Técnico-Medicinal, S.A.

Rua da Tapada Grande, 2 – Abrunheira

2710-089 Sintra

Portugal

ambroxol + klenbuterol

Ventoliber

30 mg + 0,02 mg

tablett

oral användning

Portugal

Laboratórios Basi – Indústria Farmacêutica, S.A

Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, Lote 15

3450-232 Mortágua

Portugal

bromhexin

Basiflux

0,8 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Laboratórios Basi – Indústria Farmacêutica, S.A

Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, Lote 15

3450-232 Mortágua

Portugal

bromhexin

Basiflux

1,6 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Unilfarma – União Internacional Laboratórios Farmacêuticos, Lda.

Avenida de Pádua, 11

1800-294 Lisboa

Portugal

bromhexin

Bisolvon

8 mg

tablett

oral användning

Portugal

Unilfarma – União Internacional Laboratórios Farmacêuticos, Lda.

Avenida de Pádua, 11

1800-294 Lisboa

Portugal

bromhexin

Bisolvon

8 mg/5 ml

sirap

oral användning

Portugal

Unilfarma – União Internacional Laboratórios Farmacêuticos, Lda.

Avenida de Pádua, 11

1800-294 Lisboa

Portugal

bromhexin

Bisolvon

8 mg

dispergerbar tablett

oral användning

Portugal

Unilfarma – União Internacional Laboratórios Farmacêuticos, Lda.

Avenida de Pádua, 11

1800-294 Lisboa

Portugal

bromhexin

Bisolvon

2 mg/ml

oral lösning

oral användning

Portugal

Unilfarma – União Internacional Laboratórios Farmacêuticos, Lda.

Avenida de Pádua, 11

1800-294 Lisboa

Portugal

bromhexin

Bisolvon Linctus Adulto

1,6 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Unilfarma – União Internacional Laboratórios Farmacêuticos, Lda.

Avenida de Pádua, 11

1800-294 Lisboa

Portugal

bromhexin

Bisolvon Linctus Criança

0,8 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Laboratórios Azevedos – Indústria Farmacêutica, S.A.

Edifícios Azevedos – Estrada Nacional 117-2, Alfragide

2614-503 Amadora

Portugal

bromhexin

Bromexina Tussilene

0,8 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Bluepharma Genéricos – Comércio de Medicamentos, S.A.

São Martinho do Bispo

3045-016 Coimbra

Portugal

bromhexin

Bromexina Bluepharma

1,6 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Bluepharma Genéricos – Comércio de Medicamentos, S.A.

São Martinho do Bispo

3045-016 Coimbra

Portugal

bromhexin

Bromexina Bluepharma

0,8 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Farmoz – Sociedade Técnico Medicinal, S.A.

Rua da Tapada Grande, 2, Abrunheira

2710-089 Sintra

Portugal

bromhexin

Bromexina Farmoz

1,6 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Farmoz – Sociedade Técnico Medicinal, S.A.

Rua da Tapada Grande, 2, Abrunheira

2710-089 Sintra

Portugal

bromhexin

Bromexina Farmoz

0,8 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Generis Farmacêutica, S.A.

Rua João de Deus, 19

2700-487 Amadora

Portugal

bromhexin

Bromexina Generis

0,8 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Generis Farmacêutica, S.A.

Rua João de Deus, 19

2700-487 Amadora

Portugal

bromhexin

Bromexina Generis

1,6 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Labialfarma – Laboratório de Produtos Farmacêuticos e Nutracêuticos, S.A.

Edifício Labialfarma, 1 – Felgueira

3450-336 Sobral – Mortágua

Portugal

bromhexin

Bromexina Wynn

1,6 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Labialfarma – Laboratório de Produtos Farmacêuticos e Nutracêuticos, S.A.

Edifício Labialfarma, 1 – Felgueira

3450-336 Sobral – Mortágua

Portugal

bromhexin

Bromexina Wynn

0,8 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Caldeira & Metelo, Lda.

Estrada de Paço de Arcos, 88 – Cacém Park, Armazém 27

2735-307 Agualva-Cacém

Portugal

bromhexin

Bromocal

0,8 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Laboratórios Atral, S.A.

Rua da Estação, 42 – Vala do Carregado

2600-726 Castanheira do Ribatejo

Portugal

bromhexin

Lisomucin

2 mg/ml

orala droppar, lösning

oral användning

Portugal

Laboratórios Atral, S.A.

Rua da Estação, 42 – Vala do Carregado

2600-726 Castanheira do Ribatejo

Portugal

bromhexin

Lisomucin

1,6 mg/ml

sirap

oral användning

Portugal

Medinfar Consumer Health – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Rua Henrique Paiva Couceiro, 27 – Venda Nova

2700-451 Amadora

Portugal

bromhexin

Tosseque

0,8 mg/ml

sirap

oral användning

Rumänien

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH Binger Strasse 173, D-55 216 Ingelheim am Rhein, Germany

ambroxolhydroklorid

MUCOSOLVAN JUNIOR 15 mg/5 ml

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Rumänien

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH Binger Strasse 173, D-55 216 Ingelheim am Rhein,

Germany

ambroxolhydroklorid

MUCOSOLVAN 30 mg/5 ml

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Rumänien

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH Binger Strasse 173, D-55 216 Ingelheim am Rhein,

Germany

ambroxolhydroklorid

MUCOSOLVAN 30 mg

30 mg

tablett

oral användning

Rumänien

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH Binger Strasse 173, D-55 216 Ingelheim am Rhein,

Germany

ambroxolhydroklorid

MUCOSOLVAN MAX

75 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Rumänien

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH Binger Strasse 173, D-55 216 Ingelheim am Rhein,

Germany

ambroxolhydroklorid

MUCOSOLVAN 15 mg guma orala

15 mg

tuggummi

oral användning

Rumänien

ALIUD PHARMA GmbH & Co. KG Gottlieb-Daimler-Straβe 19, 89150 Laichingen,

Germany

ambroxolhydroklorid

AMBROXOL AL 15 mg/5 ml

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Rumänien

ALIUD PHARMA GmbH & Co. KG Gottlieb-Daimler-Straβe 19, 89150 Laichingen,

Germany

ambroxolhydroklorid

AMBROXOL AL 7,5 mg/ml

7,5 mg/ml

orala droppar, lösning

oral användning

Rumänien

ALIUD PHARMA GmbH & Co. KG Gottlieb-Daimler-Straβe 19, 89150 Laichingen,

Germany

ambroxolhydroklorid

AMBROXOL AL 30 mg

30 mg

tablett

oral användning

Rumänien

S.C. ARENA GROUP S.A. Str. Ştefan Mihaileanu nr. 31, Sector 2, Bucureşti, cod postal 024022,

Romania

ambroxolhydroklorid

AMBROXOL ARENA 30 mg

30 mg

tablett

oral användning

Rumänien

Zentiva, k.s.

U kabelovny 130

Dolni Mėcholupy

102 37 Praha 10

Czech Republic

ambroxolhydroklorid

MUCOSIN CU MIERE sirop, 15 mg/5 ml

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Rumänien

Zentiva, a.s.

Einsteinova 24

851 01, Bratislava

Slovak Republic

ambroxolhydroklorid

MUCOSIN 30 mg comprimate

30 mg

tablett

oral användning

Rumänien

HEXAL AG,

Industriestrasse 25,

D-83607 Holzkirchen,

Germany

ambroxolhydroklorid

AMBROXOL SANDOZ comprimate, 30 mg

30 mg

tablett

oral användning

Rumänien

HEXAL AG,

Industriestrasse 25,

D-83607 Holzkirchen,

Germany

ambroxolhydroklorid

AMBROXOL SANDOZ SIROP

3 mg/ml

sirap

oral användning

Rumänien

BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group)

Glienicker Weg 125

D-12489 Berlin,

Germany

ambroxolhydroklorid

FLAVAMED 60 mg

60 mg

brustablett

oral användning

Rumänien

BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group)

Glienicker Weg 125

D-12489 Berlin,

Germany

ambroxolhydroklorid

FLAVAMED 30 mg

30 mg

tablett

oral användning

Rumänien

BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group)

Glienicker Weg 125

D-12489 Berlin,

Germany

ambroxolhydroklorid

FLAVAMED 30 mg/5 ml soluţie orala

30 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Rumänien

BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group)

Glienicker Weg 125

D-12489 Berlin,

Germany

ambroxolhydroklorid

FLAVAMED 15 mg/5 ml

15 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Rumänien

VIM SPECTRUM SRL, ROMANIA

Şos. Sighişoarei nr. 409,

Târgu Mureş (Corunca),

Romania

ambroxolhydroklorid

AMBROXOL 30 mg

30 mg

tablett

oral användning

Rumänien

Egis Pharmaceuticals Plc

Kereszturi ut 30-38

Budapest

H-1106

Hungary

ambroxolhydroklorid

AMBROXOL EGIS sirop, 3 mg/ml

3 mg/ml

sirap

oral användning

Rumänien

Egis Pharmaceuticals Plc

Kereszturi ut 30-38

Budapest

H-1106

Hungary

ambroxolhydroklorid

AMBROXOL EGIS, comprimate, 30 mg

30 mg

tablett

oral användning

Rumänien

GEDEON RICHTER ROMÂNIA S.A., ROMANIA

Str. Cuza-Voda nr. 99-105,

Târgu Mureş,

Romania

ambroxolhydroklorid

AMBROXOL 30 mg/5 ml

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Rumänien

GEDEON RICHTER ROMÂNIA S.A., ROMANIA

Str. Cuza-Voda nr. 99-105,

Târgu Mureş,

Romania

ambroxolhydroklorid

AMBROXOL RICHTER 30 mg

30 mg

tablett

oral användning

Rumänien

TIS FARMACEUTIC SA, Sos. Industriilor nr. 16

Sector 3, Bucuresti,

Romania

ambroxolhydroklorid

AMBROXOL 0,3 % soluţie orala

0,30 %

oral lösning

oral användning

Rumänien

TIS FARMACEUTIC SA, Sos. Industriilor nr. 16

Sector 3, Bucuresti,

Romania

ambroxolhydroklorid

AMBROXOL 0,75 % picaturi orale soluţie

0,75 %

orala droppar, lösning

oral användning

Rumänien

CYATHUS EXQUIRERE PharmaforschungsGmbH

Rudolfsplatz 2/1/8 A-1010

Viena,

Austria

ambroxolhydroklorid

AMBROSPRAY

10 mg/pulverizare

munhålespray

oral användning

Rumänien

BIOFARM S.A.,

Str.Logofat Tautu Nr.99

Sector 3, Bucureşti

031212

Romania

ambroxolhydroklorid

AMBROXOL BIOFARM 15 mg/5 ml, sirop

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Rumänien

Farmaceutica REMEDIA S.A. Blv. Metalurgiei nr. 78, sector 4, 041836 Bucureşti,

Romania

ambroxolhydroklorid

Neo-bronchol 15 mg pastile

15 mg

sugtablett

oral användning

Rumänien

ROMPHARM COMPANY SRL, Str. Eroilor, 1A, Otopeni,

Romania

ambroxolhydroklorid

AMBROXOL ROMPHARM 15 mg/5 ml, sirop

15 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Rumänien

LAROPHARM SRL,

Sos. Alexandriei 145 A,

B07 Bragadiru,

Judetul Ilfov,

Romania

ambroxolhydroklorid

AMBROXOL LAROPHARM 30 mg, comprimate

30 mg

tablett

oral användning

Rumänien

LAROPHARM SRL,

Sos. Alexandriei 145 A,

B07 Bragadiru,

Judetul Ilfov,

Romania

ambroxolhydroklorid

AMBROXOL LAROPHARM 15 mg/5 ml soluţie orala

15 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Rumänien

SOLACIUM PHARMA S.R.L., str. Calea Rahovei nr. 266-268, corp. 60, axele A-B,

stalpii 11-16, etaj II, birou 1, sector 5, Bucuresti

Romania

bromhexinhydroklorid

BROMHEXIN SOLACIUM 8 mg

8 mg

tablett

oral användning

Rumänien

LAROPHARM SRL,

Sos. Alexandriei 145 A,

B07 Bragadiru,

Judetul Ilfov,

Romania

bromhexinhydroklorid

BRONHOSOLV

10 mg/5 ml

10 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Rumänien

LABORMED PHARMA S.A.

Adresa: Bd. Theodor Pallady

nr. 44B, sector 3, Bucuresti

032266

Romania

bromhexinhydroklorid

BROMHEXIN LABORMED 8 mg

8 mg

tablett

oral användning

Rumänien

MAGISTRA C & C, Bd. Aurel Vlaicu nr. 82A, 900055

Constanta, Romania

bromhexinhydroklorid

BROMHEXIN® 8 mg

8 mg

tablett

oral användning

Rumänien

LAROPHARM SRL,

Sos. Alexandriei 145 A,

B07 Bragadiru,

Judetul Ilfov,

Romania

bromhexinhydroklorid

BRONHOSOLV

8 mg

tablett

oral användning

Rumänien

TIS FARMACEUTIC SA, Sos. Industriilor nr. 16

Sector 3, Bucuresti,

Romania

bromhexinhydroklorid

BROMHEXIN – T

2 mg/ml

orala droppar, lösning

oral användning

Rumänien

BIO EEL SRL, str. Bega nr. 4, Targu-Mures,

540390,

Romania

bromhexinhydroklorid

BROMFLUEX 8 mg

8 mg

tablett

oral användning

Rumänien

BIO EEL SRL, str. Bega nr. 4, Targu-Mures,

540390,

Romania

bromhexinhydroklorid

BROMFLUEX 12 mg

12 mg

tablett

oral användning

Rumänien

A.C. HELCOR PHARMA SRL, str. Dr. Victor Babeş nr. 50,

Baia Mare, Maramureş,

Romania

bromhexinhydroklorid

BROMHEXIN HELCOR 8 mg

8 mg

tablett

oral användning

Rumänien

ARENA GROUP SA,

Bucuresti, str. Stefan Mihaileanu, nr.31, sector 2,

Romania

bromhexinhydroklorid

BROMHEXIN ARENA 8 mg

8 mg

tablett

oral användning

Rumänien

ARENA GROUP SA, Bucuresti, str. Stefan Mihaileanu, nr.31,

sector 2, Romania

bromhexinhydroklorid

BROMHEXIN ARENA 12 mg

12 mg

tablett

oral användning

Rumänien

LAROPHARM SRL,

Sos. Alexandriei 145 A,

B07 Bragadiru,

Judetul Ilfov,

Romania

bromhexinhydroklorid

BROMHEXIN LAROPHARM 12 mg

12 mg

tablett

oral användning

Rumänien

ROMPHARM COMPANY SRL,

Str. Eroilor, 1A, Otopeni,

Romania

bromhexinhydroklorid

BROMHEXIN ROMPHARM 2 mg/ml

2 mg/ml

orala droppar, lösning

oral användning

Rumänien

SLAVIA PHARM SRL, Bd.

Pallady Theodor, 44C,

Bucuresti-Sector 3,

021 304 6385,

Romania

bromhexinhydroklorid

ROMHEXIN SLAVIA 8 mg

8 mg

tablett

oral användning

Rumänien

FARMACOM S.A.,

str. Zizinului nr. 112, 500407, Brasov,

Romania

bromhexinhydroklorid

BROMHEXIN FARMACOM 8 mg

8 mg

tablett

oral användning

Rumänien

ANTIBIOTICE SA

Str. Valea Lupului nr.1,

Iasi 707410,

Romania

bromhexinhydroklorid

BROMHEXIN ATB 8 mg

8 mg

tablett

oral användning

Rumänien

BIOFARM S.A., Str.Logofat Tautu Nr.99 Sector 3 031212

Romania

bromhexinhydroklorid

BROMHEXIN BIOFARM 8 mg

8 mg

tablett

oral användning

Rumänien

BIOFARM S.A., Str.Logofat Tautu Nr.99 Sector 3 031212

Romania

bromhexinhydroklorid

BROMHEXIN BIOFARM 12 mg

12 mg

tablett

oral användning

Slovakien

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambrobene 15 mg

15 mg/2 ml

injektionsvätska, lösning

intravenös användning

Slovakien

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambrobene 15 mg/5 ml

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Slovakien

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambrobene 30 mg

30 mg

tablett

oral användning

Slovakien

TEVA Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o.

Teslova 26

821 02 Bratislava

Slovak Republic

ambroxolhydroklorid

Ambrobene 6 mg/ml oral solution

6 mg/1 ml

oral lösning

oral användning

Slovakien

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambrobene 7,5 mg/ml

7,5 mg/ml

oral/inhalationsvätska, lösning

oral användning, användning för inhalation

Slovakien

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambrobene retard 75 mg

75 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Slovakien

PRO.MED.CS Praha a.s.

Telcská 1

140 00 Praha 4

Czech Republic

ambroxolhydroklorid

AMBROSAN 15 mg/5 ml sirup

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Slovakien

PRO.MED.CS Praha a.s.

Telcská 1

140 00 Praha 4

Czech Republic

ambroxolhydroklorid

Ambrosan 30 mg

30 mg

tablett

oral användning

Slovakien

ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Straße 19, 89150 Laichingen Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroxol AL 75 retard

75 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Slovakien

ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Straße 19,

89150 Laichingen

Germany

ambroxolhydroklorid

AMBROXOL AL KVAPKY

7,5 mg/1 ml

orala droppar

oral användning

Slovakien

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed 15 mg/5 ml perorálny roztok

3 mg/1 ml

oral lösning

oral användning

Slovakien

Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed Cough Tablets

30 mg

tablett

oral användning

Slovakien

Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed forte perorálny roztok

6 mg/1 ml

oral lösning

oral användning

Slovakien

Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed sumivé tablety

60 mg

brustablett

oral användning

Slovakien

CYATHUS EXQUIRERE PharmaforschungsGmbH Rudolfsplatz 2/1/8

1010 Wien

Austria

ambroxolhydroklorid

GOGOLOX

50 mg/1 g

oral lösning

oral användning

Slovakien

EGIS Pharmaceuticals PLC Keresztúri út 30-38.

1106 Budapest

Hungary

ambroxolhydroklorid

Halixol 30 mg

30 mg

tablett

oral användning

Slovakien

Zentiva, k.s.

U Kabelovny 130

102 37 Praha 10

Czech Republic

ambroxolhydroklorid

MUCOSIN s medom sir

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Slovakien

Zentiva, a.s.

Einsteinova 24

851 01, Bratislava

Slovak Republic

ambroxolhydroklorid

MUCOSIN tablety

30 mg

tablett

oral användning

Slovakien

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan

15 mg

pastill

oral användning

Slovakien

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan

30 mg/5 ml

sirap

oral användning

Slovakien

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan Junior

3 mg/1 ml

sirap

oral användning

Slovakien

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan Retard

75 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Slovakien

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein Germany

ambroxolhydroklorid

Mucosolvan Tablety

30 mg

tablett

oral användning

Slovakien

Divapharma GmbH

Motzener Straße 41

12277 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

neo-bronchol

15 mg

pastill

oral användning

Slovakien

KRKA, d.d.

Smarjeska cesta 6

8000 Novo mesto

Slovenia

ambroxolhydroklorid

Solvolan

30 mg

tablett

oral användning

Slovakien

KRKA, d.d.

Smarjeska cesta 6

8000 Novo mesto

Slovenia

ambroxolhydroklorid

Solvolan

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Slovakien

WALMARK, a.s.

Oldrichovice 44

739 61 Trinec

Czech Republic

ambroxolhydroklorid

Stopex na vykasliavanie

60 mg

brustablett

oral användning

Slovakien

Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

bromhexinhydroklorid

Bromhexin 12 BC

12 mg/1 ml

oral lösning

oral användning

Slovakien

Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

bromhexinhydroklorid

Bromhexin 8 Berlin-Chemie

8 mg

filmdragerad tablett

oral användning

Slovakien

Krewel Meuselbach GmbH Krewelstraße 2

53783 Eitorf

Germany

bromhexinhydroklorid

BROMHEXIN 12 KVAPKY KM

12 mg/1 ml

orala droppar

oral användning

Slovakien

Krewel Meuselbach GmbH Krewelstraße 2

53783 Eitorf

Germany

bromhexinhydroklorid

Bromhexin 8 sirup KM

8 mg/10 ml

sirap

oral användning

Slovakien

Krewel Meuselbach GmbH Krewelstraße 2

53783 Eitorf

Germany

bromhexinhydroklorid

Bromhexin 8-kvapky KM

8 mg/ml

oral lösning

oral användning

Slovakien

Zentiva a.s.

Nitrianska 100

Hlohovec 920 27

Slovak Republic

bromhexinhydroklorid,

mentol,

bitterfänkålsolja (oleum foeniculi),

anisolja (oleum anisi),

oreganoolja (oleum origani),

pepparmyntolja (oleum menthae piperitae),

eukalyptusolja (oleum eucalypti)

BRONCHOSAN

8 mg/ml

1,5 mg/ml

0,75 mg/ml

0,250 mg/ml

0,250 mg/ml

0,250 mg/ml

0,250 mg/ml

orala droppar

oral användning

Slovenien

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Germany

bromhexinhydroklorid

BISOLVON 4 mg/5 ml sirup

4 mg/5 ml

sirap

oral användning

Slovenien

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Germany

bromhexinhydroklorid

Bisolvon 8 mg tablete

8 mg

tablett

oral användning

Slovenien

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Germany

bromhexinhydroklorid

Bisolvon 2 mg/ml peroralna raztopina/inhalacijska raztopina za nebulator

2 mg/ml

oral lösning/nebulisationslösning

oral användning,

användning för inhalation

Slovenien

KRKA, d.d., Novo mesto

Smarjeska cesta 6

8000 Novo mesto

Slovenia

ambroxolhydroklorid

Solvolan 3 mg/ml sirup

3 mg/ml

sirap

oral användning

Slovenien

KRKA, d.d., Novo mesto

Smarjeska cesta 6

8000 Novo mesto

Slovenia

ambroxolhydroklorid

Solvolan 30 mg tablete

30 mg

tablett

oral användning

Slovenien

BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed 3 mg/ml peroralna raztopina

3 mg/ml

oral lösning

oral användning

Slovenien

BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed 30 mg tablete

30 mg

tablett

oral användning

Slovenien

BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed 6 mg/ml peroralna raztopina

6 mg/ml

oral lösning

oral användning

Slovenien

BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Flavamed 60 mg sumece tablete

60 mg

brustablett

oral användning

Slovenien

Medis, d.o.o.

Brnciceva 1

1000 Ljubljana

Slovenia

ambroxolhydroklorid

Ambrospray 10 mg/vpih peroralna raztopina

10 mg/spray puff

oral lösning

oral användning

Slovenien

BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Germany

ambroxolhydroklorid

Ambroksolijev klorid Berlin-Chemie 6 mg/ml peroralna raztopina

6 mg/ml

oral lösning

oral användning

Spanien

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

Prat de la Riba, 50

08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona

Spain

ambroxolhydroklorid

Motosol 3 mg/ml jarabe

3 mg/ml

sirap

oral användning

Spanien

ARISTO PHARMA IBERICA, S.L.

Solana, 26 28850 Torrejón de Ardoz Madrid Spain

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Edigen jarabe EFG

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Spanien

LABORATORIOS CINFA S.A. Olaz -Chipi, 10 Poligono Indistrial Areta

31620 Huarte-Pamplona

Navarra

Spain

ambroxolhydroklorid

Ambroxol cinfa 15 mg/5 ml jarabe EFG

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Spanien

LABORATORIOS NORMON S.A.

Ronda de Valdecarrizo, 6

28760 Tres Cantos

Madrid

Spain

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Normon 3 mg/ml solucion EFG

3 mg/ml

oral lösning

oral användning

Spanien

APOTEX EUROPE B.V:

Darwinweg, 20

2333 CR Leiden

The Netherlands

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Apotex 15 ml/5 ml jarabe EFG

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Spanien

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

Prat de la Riba, 50

08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona

Spain

ambroxolhydroklorid

Mucosan 30 mg comprimidos

30 mg

tablett

oral användning

Spanien

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

Prat de la Riba, 50

08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona

Spain

ambroxolhydroklorid

Motosol 7,5 mg/ml solucion inyectable

7,5 mg/ml

injektionsvätska, lösning

intravenös användning

Spanien

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

Prat de la Riba, 50

08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona

Spain

ambroxolhydroklorid

Mucosan Pediátrico 3 mg/ml jarabe

3 mg/ml

sirap

oral användning

Spanien

FERRER INTERNACIONAL S.A. Gran Via Carlos III, 94

08028 Barcelona

Spain

ambroxolhydroklorid

Naxpa jarabe

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Spanien

LABORATORIOS NORMON S.A.

Ronda de Valdecarrizo, 6

28760 Tres cantos

Madrid

Spain

ambroxolhydroklorid

Mucibron 3 mg/ml solucion oral

3 mg/ml

oral lösning

oral användning

Spanien

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

Prat de la Riba, 50

08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona

Spain

ambroxolhydroklorid

Mucosan Retard 75 mg cápsulas de liberación prolongada

75 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Spanien

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

Prat de la Riba, 50

08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona

Spain

ambroxolhydroklorid

Motosol Retard 75 mg cápsulas de liberación prolongada

75 mg

depotkapsel, hård

oral användning

Spanien

WAAS_ANITA S.A.

General Prim 13

28035 Madrid

Spain

ambroxolhydroklorid

Dinobroxol jarabe

15 mg/5 ml

sirap

oral användning

Spanien

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

Prat de la Riba, 50

08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona

Spain

ambroxolhydroklorid

Mucosan 60 mg polvo para solución oral

15 mg/5 ml

pulver till oral suspension

oral användning

Spanien

RATIOPHARM ESPAÑA S.A.

Avda Burgos, 16 D 5a Planta

28036 Madrid

Spain

ambroxolhydroklorid

Ambroxol ratiopharm 3 mg/ml jarabe EFG

3 mg/ml

sirap

oral användning

Spanien

SANDOZ FARMACEUTICA S.A. Avda Osa Mayor, 4

28023 Aravaca

Madrid

Spain

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Sandoz 3 mg/ml jarabe EFG

3 mg/ml

sirap

oral användning

Spanien

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

Prat de la Riba, 50

08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona

Spain

ambroxolhydroklorid

Mucosan 6 mg/ml jarabe

6 mg/ml

sirap

oral användning

Spanien

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

Prat de la Riba, 50

08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona

Spain

ambroxolhydroklorid

Mucosan 15 mg pastillas de goma

15 mg

tuggummi

oral användning

Spanien

CYATHUS EXQUIRERE PHARMAFORSCHUNGS GMBH

Rudolfsplatz 2/1/8

1010 Viena

Austria

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Exquirere 10 mg pulsación solucion oral

10 mg/pulsation

oral lösning

oral användning

Spanien

LABORATORIOS VICKS S.L.

Avda Bruselas, 24

28108 Alcobendas

Madrid

Spain

ambroxolhydroklorid

Formulamucol 6 mg/ml solución oral EFG

6 mg/ml

oral lösning

oral användning

Spanien

LABORATORIOS VICKS S.L.

Avda Bruselas, 24

28108 Alcobendas

Madrid

Spain

ambroxolhydroklorid

Formulamucol 3 mg/ml solución oral EFG

3 mg/ml

oral lösning

oral användning

Spanien

TEVA PHARMA S.L.U.

C/Anabel Segura 11 Edificio Albatros B 1a Planta

28108 Alcobendas

Madrid

Spain

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Tevapharma 3 mg/ml solución

3 mg/ml

oral lösning

oral användning

Spanien

TEVA PHARMA S.L.U.

C/Anabel Segura 11 Edificio Albatros B 1a Planta

28108 Alcobendas

Madrid

Spain

ambroxolhydroklorid

Ambroxol Tevapharma 6 mg/ml solución

6 mg/ml

oral lösning

oral användning

Spanien

RATIOPHARM ESPAÑA S.A. C/Anabel Segura 11 Edificio

Albatros B 1a Planta 28108

Alcobendas Madrid

Spain

ambroxolhydroklorid

Ambroxol ratio 6 mg/ml solucion oral EFG

6 mg/ml

oral lösning

oral användning

Spanien

RATIOPHARM ESPAÑA S.A. C/Anabel Segura 11 Edificio Albatros B 1a Planta 28108 Alcobendas Madrid

Spain

ambroxolhydroklorid

Ambroxol ratio 3 mg/ml solución oral EFG

3 mg/ml

oral lösning

oral användning

Spanien

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

Prat de la Riba, 50

08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona

Spain

ambroxolhydroklorid

Lizipadol 20 mg pastillas para chupar

20 mg

sugtablett

användning i munhålan

Spanien

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

Prat de la Riba, 50

08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona

Spain

ambroxolhydroklorid

Mucosan 30 mg jarabe en sobres

30 mg

sirap

oral användning

Spanien

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

Prat de la Riba, 50

08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona

Spain

bromhexinhydroklorid

Bisolmed 2 mg/ml solución inyectable y para perfusión

2 mg/ml

injektions-/infusionsvätska, lösning

intravenös användning

Spanien

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

Prat de la Riba, 50

08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona

Spain

bromhexinhydroklorid

Bisolmed 2 mg/ml solución oral/concentrado para solución para inhalación por nebulizador

2 mg/ml

oral lösning/koncentrat till lösning för nebulisator

oral användning

Spanien

LABORATORIOS CINFA S.A.

Olaz -Chipi, 10

Poligono Indistrial Areta

31620 Huarte Pamplona

Navarrra

Spain

bromhexinhydroklorid + sulfametoxazolhydroklorid + trimetoprim + tolubalsamsirap (vattenextrakt)

Bactopumon

2 mg + 400 mg + 80 mg + 75 mg/5 ml

oral suspension

oral användning

Spanien

DESMA LABORATORIO FARMACEUTICO, S.L.

Cuatro amigos 7, escalera 2, 1oD

28029 Madrid

Spain

bromhexinhydroklorid + sulfametoxazol+ trimetoprim

Balsoprim suspensión

50 mg + 2 660 mg + 540 mg/100 ml

oral suspension

oral användning

Spanien

FAES FARMA, S.A.

Maximo Aguirre, 14

48940

Lamiaco-Lejona Vizcaya

Spain

bromhexinhydroklorid + natriumbensoat + sulfametoxazol+ trimetoprim + tolubalsamsirap

Bronquidiazina CR suspensión

4 mg + 250 mg + 400 mg + 80 mg + 325 mg/7,5 ml

oral suspension

oral användning

Spanien

GLAXOSMITHKLINE, S.A.

Severo Ochoa, 2

28760 Tres Cantos

Madrid

Spain

bromhexinhydroklorid + amoxicillintrihydrat

Clamoxyl mucolítico 500 mg cápsulas

8 mg + 500 mg

kapsel, hård

oral användning

Spanien

GLAXOSMITHKLINE, S.A.

Severo Ochoa, 2

28760 Tres Cantos

Madrid

Spain

bromhexinhydroklorid + amoxicillintrihydrat

Clamoxyl mucolítico 250 mg suspensión extemporánea

4 mg + 250 mg/5 ml

pulver till oral suspension

oral användning

Spanien

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

Prat de la Riba, 50

08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona

Spain

bromhexinhydroklorid

Bisolvon mucolítico 1,6 mg/ml jarabe

8 mg/5 ml

sirap

oral användning

Spanien

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

Prat de la Riba, 50

08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona

Spain

bromhexinhydroklorid

Bisolvon mucolítico 8 mg comprimidos solubles

8 mg

löslig tablett

oral användning

Spanien

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

Prat de la Riba, 50

08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona

Spain

bromhexinhydroklorid

Bisolvon mucolítico infantil 0,8 mg/ml jarabe

0,8 mg/ml

sirap

oral användning

Sverige

Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, DE-55216 Ingelheim am Rhein,

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucoangin Svartvinbär

20 mg

sugtablett

oral användning

Sverige

Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, DE-55216 Ingelheim am Rhein,

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucoangin

20 mg

sugtablett

oral användning

Sverige

Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, DE-55216 Ingelheim am Rhein,

Germany

ambroxolhydroklorid

Mucoangin Citron

20 mg

sugtablett

oral användning

Sverige

BioPhausia AB,

Blasieholmsgatan 2,

111 48 Stockholm,

Sweden

bromhexinhydroklorid + efedrinhydroklorid

Mollipect

0,5 mg/ml + 1 mg/ml

oral lösning

oral användning

Sverige

Apofri AB, Box 120,

182 12 Danderyd,

Sweden

bromhexinhydroklorid

Bromhexin Apofri

0,8 mg/ml

oral lösning

oral användning

Sverige

Apofri AB, Box 120,

182 12 Danderyd,

Sweden

bromhexinhydroklorid

Bromhexin Apofri

1,6 mg/ml

oral lösning

oral användning

Sverige

Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, DE-55216 Ingelheim am Rhein,

Germany

bromhexinhydroklorid

Bisolvon

8 mg

tablett

oral användning

Sverige

Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, DE-55216 Ingelheim am Rhein,

Germany

bromhexinhydroklorid

Bisolvon

0,8 mg/ml

oral lösning

oral användning

Sverige

Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, DE-55216 Ingelheim am Rhein,

Germany

bromhexinhydroklorid

Bisolvon

1,6 mg/ml

oral lösning

oral användning

Sverige

Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, DE-55216 Ingelheim am Rhein,

Germany

bromhexinhydroklorid

Bisolvon

8 mg

löslig tablett

oral användning

Sverige

Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, DE-55216 Ingelheim am Rhein,

Germany

bromhexinhydroklorid

Bisolvon Jordgubb

0,8 mg/ml

oral lösning

oral användning

Sverige

McNeil Sweden AB,

169 90 Solna,

Sweden

bromhexinhydroklorid

Bromhex

0,8 mg/ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

Boehringer Ingelheim B.V.

Comeniusstraat 6

1817 MS Alkmaar

The Netherlands

ambroxolhydroklorid

Mucoangin, zuigtabletten

20 mg

20 mg

sugtablett

oral användning

Nederländerna

Boehringer Ingelheim B.V.

Comeniusstraat 6

1817 MS Alkmaar

The Netherlands

ambroxolhydroklorid

Mucoangin Citroen 20 mg, zuigtabletten

20 mg

sugtablett

oral användning

Nederländerna

Boehringer Ingelheim B.V.

Comeniusstraat 6

1817 MS Alkmaar

The Netherlands

ambroxolhydroklorid

Rexambro 20 mg, zuigtabletten

20 mg

sugtablett

oral användning

Nederländerna

Boehringer Ingelheim B.V.

Comeniusstraat 6

1817 MS Alkmaar

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Bisolvon drank in sachet,

8 mg

8 mg

oral lösning i dospåse

oral användning

Nederländerna

Boehringer Ingelheim B.V.

Comeniusstraat 6

1817 MS Alkmaar

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Bisolvon drank voor kinderen met aardbeiensmaak, 4 mg/5 ml

4 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

Boehringer Ingelheim B.V.

Comeniusstraat 6

1817 MS Alkmaar

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Bisolvon drank voor kinderen, 4 mg/5 ml

4 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

Boehringer Ingelheim B.V.

Comeniusstraat 6

1817 MS Alkmaar

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Bisolvon drank, 8 mg/5 ml

8 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

Boehringer Ingelheim B.V.

Comeniusstraat 6

1817 MS Alkmaar

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Bisolvon druppels voor kinderen, oplossing 2 mg/ml

2 mg/ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

Boehringer Ingelheim B.V.

Comeniusstraat 6

1817 MS Alkmaar

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Bisolvon tabletten, 8 mg

8 mg

tablett

oral användning

Nederländerna

Sameko BV

Archimedesweg 2

2333 CN LEIDEN

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Broomhexine HCI 8 mg Sameko, tabletten

8 mg

tablett

oral användning

Nederländerna

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3

4879 AC ETTEN LEUR

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Broomhexine HCl CF 4 mg/5 ml, drank

4 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3

4879 AC ETTEN LEUR

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Broomhexine HCl CF 8 mg, tabletten

8 mg

tablett

oral användning

Nederländerna

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3

4879 AC ETTEN LEUR

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Broomhexine HCl CF 8 mg/5 ml, drank

8 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

Basic Pharma Manufacturing bv

Burgemeester Lemmensstraat 352

6163 JT GELEEN

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Broomhexine HCl drank

4 mg/5 ml, drank

4 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

Basic Pharma Manufacturing bv

Burgemeester Lemmensstraat 352

6163 JT GELEEN

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Broomhexine HCl drank

8 mg/5 ml, drank

8 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR LEIDEN

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Broomhexine HCl hoestdrank extra sterk suikervrij Apotex 8 mg/5 ml, drank

8 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR LEIDEN

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Broomhexine HCl hoestdrank suikervrij Apotex 4 mg/5 ml, drank

4 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Broomhexine HCl Apotex

8 mg, tabletten

8 mg

tablett

oral användning

Nederländerna

Mediq Farma B.V.

Hertogswetering 159

3543 AS UTRECHT

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Broomhexine HCl Mdq

4 mg/5 ml, drank

4 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

Mediq Farma B.V.

Hertogswetering 159

3543 AS UTRECHT

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Broomhexine HCl Mdq 8 mg, tabletten

8 mg

tablett

oral användning

Nederländerna

Mediq Farma B.V.

Hertogswetering 159

3543 AS UTRECHT

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Broomhexine HCl Mdq

8 mg/5 ml, drank

8 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

RXT

Amsterdamsestraatweg 22

1391 AB ABCOUDE

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Broomhexine HCl RXT 8 mg, tabletten

8 mg

tablett

oral användning

Nederländerna

Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V.

Vonderweg 39a

7468 DC ENTER

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Broomhexine HCI SAM

8 mg, tabletten

8 mg

tablett

oral användning

Nederländerna

Sandoz B.V.

Veluwezoom 22

1327 AH ALMERE

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Broomhexine HCl Sandoz 0,8 mg/ml, drank

0,8 mg/ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

MAE Holding BV

Amsterdamsestraatweg 22

1391 AB ABCOUDE

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Broomhexine HCl Triangle Pharma 8 mg, tabletten

8 mg

tablett

oral användning

Nederländerna

MAE Holding BV

Amsterdamsestraatweg 22

1391 AB ABCOUDE

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Broomhexine HCl Triangle Pharma 8 mg, tabletten

8 mg

tablett

oral användning

Nederländerna

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA HAARLEM

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Broomhexine HCl 4=5 PCH, drank 4 mg/5 ml

4 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

Basic Pharma Manufacturing bv

Burgemeester Lemmensstraat 352

6163 JT GELEEN

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Broomhexine HCl 8 mg, tabletten

8 mg

tablett

oral användning

Nederländerna

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA HAARLEM

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Broomhexine HCl 8 PCH, tabletten 8 mg

8 mg

tablett

oral användning

Nederländerna

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA HAARLEM

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Broomhexine HCl 8=5 PCH, drank 8 mg/5 ml

8 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

Samenwerkende Apothekers Nederland B.V.

Kralingseweg 201

3062 CE ROTTERDAM

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Broomhexinehydrochloride

8 mg tabletten Samenwerkende Apothekers

8 mg

tablett

oral användning

Nederländerna

Sameko BV

Archimedesweg 2

2333 CN LEIDEN

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

C1000 Hoestdrank Broomhexine HCl 4 mg/5 ml, drank

4 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

Sameko BV

Archimedesweg 2

2333 CN LEIDEN

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

C1000 Hoestdrank Extra Sterk Broomhexine HCI 8 mg/5 ml, drank

8 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

Sameko BV

Archimedesweg 2

2333 CN LEIDEN

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

C1000 Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg, tabletten

8 mg

tablett

oral användning

Nederländerna

HEMA B.V.

NDSM-straat 10

1033 SB AMSTERDAM

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

HEMA Hoestdrank Broomhexine HCl 4 mg/5 ml, drank

4 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

HEMA B.V.

NDSM-straat 10

1033 SB AMSTERDAM

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

HEMA Hoestdrank Broomhexine HCl 8 mg/5 ml, drank

8 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

HEMA B.V.

NDSM-straat 10

1033 SB AMSTERDAM

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

HEMA Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg, tabletten

8 mg

tablett

oral användning

Nederländerna

HTP Huisapotheek B.V.

Nieuwe Donk 3

4879 AC ETTEN-LEUR

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Hoestdrank Broomhexine HCl 4 mg/5 ml HTP Huisapotheek, drank

4 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

HTP Huisapotheek B.V.

Nieuwe Donk 3

4879 AC ETTEN-LEUR

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Hoestdrank Broomhexine HCl 8 mg/5 ml HTP Huisapotheek, drank

8 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

HTP Huisapotheek B.V.

Nieuwe Donk 3

4879 AC ETTEN-LEUR

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg HTP Huisapotheek, tabletten

8 mg

tablett

oral användning

Nederländerna

SDG Farma B.V.

Treubweg 11

1112 BA DIEMEN

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

IDYL Hoestdrank Broomhexine HCl 4 mg/5 ml, drank

4 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

SDG Farma B.V.

Treubweg 11

1112 BA DIEMEN

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

IDYL Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg, tabletten

8 mg

tablett

oral användning

Nederländerna

Jumbo Supermarkten B.V.

Rijksweg 15

5462 CE VEGHEL

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

JUMBO Hoestdrank Broomhexine HCl 4 mg/5 ml suikervrij, drank

4 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

Jumbo Supermarkten B.V.

Rijksweg 15

5462 CE VEGHEL

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

JUMBO hoestdrank extra sterk broomhexine HCl

8 mg/5 ml suikervrij, drank

8 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

Jumbo Supermarkten B.V.

Rijksweg 15

5462 CE VEGHEL

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

JUMBO hoesttabletten broomhexine HCl 8 mg, tabletten

8 mg

tablett

oral användning

Nederländerna

Marel B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN LEIDEN

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Kruidvat HOESTDRANK Broomhexine HCl 4 mg/5 ml suikervrij, drank

4 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

Marel B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN LEIDEN

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Kruidvat HOESTDRANK Extra sterk Boomhexine HCl 8 mg/5 ml suikervrij, drank

8 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

Leidapharm B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN LEIDEN

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Leidapharm Hoestdrank Broomhexine HCl 4 mg/5 ml suikervrij, drank

4 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

Leidapharm B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN LEIDEN

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Leidapharm Hoestdrank Extra sterk Broomhexine HCl 8 mg/5 ml suikervrij, drank

8 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

Nedac Sorbo B.V.

Innovatie 1

6921 RN DUIVEN

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

NEDAC SORBO Hoestdrank Broomhexine HCl 4 mg/5 ml suikervrij, drank

4 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

Nedac Sorbo B.V.

Innovatie 1

6921 RN DUIVEN

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

NEDAC SORBO Hoestdrank Extra Sterk Broomhexine HCl 8 mg/5 ml suikervrij, drank

8 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

Nedac Sorbo B.V.

Innovatie 1

6921 RN DUIVEN

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

NEDAC SORBO Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg, tabletten

8 mg

tablett

oral användning

Nederländerna

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3

4879 AC Etten-Leur

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Otrivin Broomhexine HCI

8 mg/5 ml, drank

8 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3

4879 AC Etten-Leur

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Otrivin Broomhexine HCl 4 mg/5 ml, drank

4 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

Marel B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN LEIDEN

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Trekpleister HOESTDRANK Broomhexine HCl 4 mg/5 ml suikervrij, drank

4 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

Marel B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN LEIDEN

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Trekpleister HOESTDRANK Broomhexine HCl 4 mg/5 ml, drank

4 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

Marel B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN LEIDEN

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Trekpleister HOESTDRANK Extra sterk Broomhexine HCl 8 mg/5 ml suikervrij, drank

8 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

Marel B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN LEIDEN

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Trekpleister HOESTDRANK EXTRA STERK Broomhexine HCl 8 mg/5 ml, drank

8 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

Marel B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN LEIDEN

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Trekpleister hoesttabletten bij vastzittende hoest 8, tabletten 8 mg

8 mg

tablett

oral användning

Nederländerna

Procter & Gamble Nederland B.V.

Watermanweg 100

3067 GG ROTTERDAM

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Vicks Hoestdrank broomhexinehydrochloride

8 mg/5 ml, drank

8 mg/5 ml

oral lösning

oral användning

Nederländerna

Procter & Gamble Nederland B.V.

Watermanweg 100

3067 GG ROTTERDAM

The Netherlands

bromhexinhydroklorid

Vicks Hoestdrank voor Kinderen broomhexinehydrochloride

4 mg/5 ml, drank

4 mg/5 ml

oral lösning

oral användning