Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52016XC0429(05).pdf

29.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 154/8


Översikt över EU-beslut om godkännande för försäljning av läkemedel fr.o.m. 1 mars 2016 t.o.m. 31 mars 2016

(Beslut som antagits i enlighet med artikel 34 i direktiv 2001/83/EG (1) eller artikel 38 i direktiv 2001/82/EG (2))

(2016/C 154/02)

—   Utfärdande, upprätthållande eller ändring av nationellt godkännande för försäljning

Datum för beslut

Läkemedlets namn

INN (internationell generisk benämning)

Innehavare av godkännandet för försäljning

Berörd medlemsstat

Datum för delgivning

22.3.2016

Closamectin Pour-On Solution and associated names – Art 78

Closantel and ivermectin

Se bilaga I

Se bilaga I

29.3.2016

7.3.2016

Rivastigmine Rectificative Decision PSUSA 2654 201501

Rivastigmine

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

8.3.2016


(1)  EUT L 311, 28.11.2001, s. 67.

(2)  EUT L 311, 28.11.2001, s. 1.


BILAGA

Förteckning över namn, läkemedelsform, styrka, djurslag, administreringsväg, innehavare av godkännande för försäljning i medlemsstaterna

Medlemsstat (EU/EES)

Innehavare av godkännande för försäljning

Namn

INN-namn

Styrka

Läkemedelsform

Djurslag

Administreringsväg

Österrike

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closamectin 5 mg/ml + 200 mg/ml Pour-On Lösung für Rinder

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Belgien

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closamectin 5 mg/ml + 200 mg/ml pour-on oplossing voor rundvee

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Tjeckien

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closamectin 5 mg/ml + 200 mg/ml roztok pro nalévání na hrbet – pour-on

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Danmark

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closamectin Pour-On

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Frankrike

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

CLOSAMECTIN POUR-ON SOLUTION POUR BOVINS

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Tyskland

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closamectin 5 mg/ml + 200 mg/ml Pour-On Lösung zum Übergießen für Rinder

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Grekland

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closamectin 5 mg/ml + 200 mg/ml διάλυμα επίχυσης για Βοοειδή

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Irland

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closamectin 5 mg/ml + 200 mg/ml Pour-On Solution for Cattle

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Irland

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closivet Pour-On Solution for Cattle

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Italien

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closamectin 5 mg/ml + 200 mg/ml Soluzione Pour-On per bovini

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Italien

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Vermax Pour-On 5 mg/ml + 200 mg/ml Soluzione Pour-On per bovini

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Polen

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closamectin Pour-On 5 mg/ml + 200 mg/ml, roztwór do polewania dla bydła

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Portugal

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closamectin FF 5 mg/ml + 200 mg/ml solução para unção contínua para bovinos

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Rumänien

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closamectin 5 mg/ml + 200 mg/ml Soluţie Pour-On pentru bovine

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Spanien

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

CLOSAMECTIN 5 mg/ml + 200 mg/ml SOLUCION POUR-ON PARA BOVINO

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Spanien

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closivet Solución Pour-On

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Sverige

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closamectin vet 5 mg/ml+200 mg/ml Pour-on lösning till nöt

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Slovenien

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closamectin 5 mg/ml + 200 mg/ml Pour-On kozni poliv, raztopina za govedo

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Slovakien

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closamectin 5 mg/ml + 200 mg/ml pour-on roztok pre hovädzí dobytok

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Förenade kungariket

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closamectin 5 mg/ml + 200 mg/ml Pour-on Solution for Cattle

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Förenade kungariket

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Closiver 5 mg/ml + 200 mg/ml Pour-On Solution for Cattle

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk

Förenade kungariket

Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Newry, BT35 6JP Nordirland

Norofas Pour-On Solution for Cattle

Closantel och ivermectin

5 mg/ml 200 mg/ml

Pour-on, lösning

Nötkreatur

Utvärtes bruk