Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52016XC0729(03).pdf

29.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 277/11


Översikt över EU-beslut om godkännande för försäljning av läkemedel fr.o.m. den 1 juni 2016 t.o.m. den 30 juni 2016

(Beslut som antagits i enlighet med artikel 34 i direktiv 2001/83/EC (1) eller artikel 38 i direktiv 2001/82/EC (2))

(2016/C 277/02)

—   Utfärdande, upprätthållande eller ändring av nationellt godkännande för försäljning

Datum för beslut

Läkemedlets namn

INN (internationell generisk benämning)

Innehavare av godkännandet för försäljning

Berörd medlemsstat

Datum för delgivning

29.6.2016

Inhaled corticosteroids

beclomethasone, budesonide, flunisolide, fluticasone propionate, fluticasone furoate

Se bilaga I

Se bilaga I

30.6.2016

10.6.2016

CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injec

Inactivated gE Bovine Herpes Virus type 1 (BoHv-1), strain Difivac

Se bilaga II

Se bilaga II

13.6.2016

24.6.2016

Novantrone and associated names

mitoxantrone

Se bilaga III

Se bilaga III

27.6.2016

24.6.2016

Irbesartan

Irbesartan

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

27.6.2016

29.6.2016

Zoledronic acid

Zoledronic acid

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

30.6.2016


(1)  EUT L 311, 28.11.01, s. 67.

(2)  EUT L 311, 28.11.01, s. 1.


BILAGA I

Förteckning över nationellt godkända läkemedel

Medlems-stat i EES

Innehavare av godkännande för försäljning

Produktnamn

Aktiv substans + styrka

Läkemedelsform

Österrike

3m Health Care Ltd

Aerocortin

Beklometasondipropionat 50 mikrogram/50 mikroliter

Inhalationsspray, lösning

Österrike

Allen Pharmazeutika Gesellschaft M.B.H.

Fluticasonpropionat

Flutikasonpropionat 50 mikrogram/dos

Inhalationsspray, suspension

Österrike

Allen Pharmazeutika Gesellschaft M.B.H.

Fluticasonpropionat Diskus Forte Allen

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Österrike

Allen Pharmazeutika Gesellschaft M.B.H.

Fluticasonpropionat Diskus Junior Allen

Flutikasonpropionat 100 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Österrike

Allen Pharmazeutika Gesellschaft M.B.H.

Fluticasonpropionat ”allen”

Flutikasonpropionat 125 mikrogram/dos

Inhalationsspray, suspension

Österrike

Allen Pharmazeutika Gesellschaft M.B.H.

Fluticasonpropionat ”allen”

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Österrike

Allen Pharmazeutika Gesellschaft M.B.H.

Fluticasonpropionat ”allen”

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos

Inhalationsspray, suspension

Österrike

Allen Pharmazeutika Gesellschaft M.B.H.

Samtoral Diskus Standard

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Österrike

Astrazeneca österreich Gmbh

Pulmicort

Budesonid 400 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Österrike

Astrazeneca österreich Gmbh

Pulmicort Turbohaler

Budesonid 100 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Österrike

Astrazeneca österreich Gmbh

Pulmicort Turbohaler

Budesonid 200 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Österrike

Astrazeneca österreich Gmbh

Pulmicort Turbohaler

Budesonid 400 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Österrike

Astrazeneca österreich Gmbh

Symbicort Forte Turbohaler

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Österrike

Astrazeneca österreich Gmbh

Symbicort Turbohaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Österrike

Chiesi Pharmaceuticals Gmbh

Budiair

Budesonid 0,2  mg/0,05  ml

Inhalationsspray, lösning

Österrike

Chiesi Pharmaceuticals Gmbh

Budiair Jet

Budesonid 0,2  mg/0,05  ml

Inhalationsspray, lösning

Österrike

Chiesi Pharmaceuticals Gmbh

Foster

Beklometasondipropionat 100 mikrogram/sprayning, formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/sprayning

Inhalationsspray, lösning

Österrike

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Salmeson

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Österrike

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Salmeson

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Österrike

Glaxosmithkline Pharma Gmbh.

Flixotide

Flutikasonpropionat 125 mikrogram/inhalation

Inhalationsspray, suspension

Österrike

Glaxosmithkline Pharma Gmbh.

Flixotide

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Österrike

Glaxosmithkline Pharma Gmbh.

Flixotide

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/inhalation

Inhalationsspray, suspension

Österrike

Glaxosmithkline Pharma Gmbh.

Flixotide Diskus Forte

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Österrike

Glaxosmithkline Pharma Gmbh.

Flixotide Diskus Junior

Flutikasonpropionat 100 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Österrike

Glaxosmithkline Pharma Gmbh.

Flixotide Junior

Flutikasonpropionat 125 mikrogram/inhalation

Inhalationsspray, suspension

Österrike

Glaxosmithkline Pharma Gmbh.

Seretide Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Österrike

Pari Pharma Gmbh

Buparid

Budesonid 0,25  mg/ampull

Suspension för nebulisator

Österrike

Pari Pharma Gmbh

Buparid

Budesonid 0,5  mg/ampull

Suspension för nebulisator

Österrike

Pari Pharma Gmbh

Buparid

Budesonid 1 mg/ampull

Suspension för nebulisator

Österrike

Sandoz Gmbh

Airflusal Forspiro

Flutikasonpropionat 233 mikrogram/dos, salmeterol 45 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Österrike

Sandoz Gmbh

Airflusal Forspiro

Flutikasonpropionat 465 mikrogram/dos, salmeterol 45 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Belgien

Chiesi Sa-Nv

Inuvair

Formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/sprayning, beklometasondipropionat, vattenfritt, 100 mikrogram/sprayning

Inhalationsspray, lösning

Belgien

Cipla Europe Nv

Salmeterol/Fluticasone Cipla

Salmeterol 25 mikrogram/dos, flutikasonpropionat 125 mikrogram/dos

Inhalationsspray, suspension

Belgien

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusalio

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Belgien

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusalio

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Belgien

Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A.

Flixotide

Flutikasonpropionat 0,05  mg/2 ml

Lösning för nebulisator

Belgien

Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A.

Flixotide

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/inhalation

Inhalationsspray, suspension

Belgien

Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A.

Flixotide

Flutikasonpropionat 2 mg/2 ml

Lösning för nebulisator

Belgien

Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A.

Flixotide

Flutikasonpropionat 50 mikrogram/inhalation

Inhalationsspray, suspension

Belgien

Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A.

Flixotide Diskus

Flutikasonpropionat 100 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Belgien

Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A.

Flixotide Diskus

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Belgien

Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A.

Flixotide Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Belgien

Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A.

Seretide Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Belgien

Nv Astrazeneca Sa

Pulmicort Turbohaler

Budesonid 200 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Belgien

Nv Astrazeneca Sa

Symbicort Forte Turbohaler

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Belgien

Nv Astrazeneca Sa

Symbicort Turbohaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Belgien

Orion Corporation

Bufomix Easyhaler

Budesonid 160 mikrogram/inhalation, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/inhalation

Inhalationspulver

Belgien

Orion Corporation

Bufomix Easyhaler

Budesonid 320 mikrogram/inhalation, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/inhalation

Inhalationspulver

Belgien

Pari Pharma Gmbh

Buparid

Budesonid 0,25  mg/ampull

Suspension för nebulisator

Belgien

Pari Pharma Gmbh

Buparid

Budesonid 0,5  mg/ampull

Suspension för nebulisator

Belgien

Pari Pharma Gmbh

Buparid

Budesonid 1 mg/ampull

Suspension för nebulisator

Belgien

Sandoz N.V.

Airflusal Forspiro

Salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos, flutikason 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Bulgarien

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Bulgarien

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Bulgarien

Chiesi Pharmaceuticals Gmbh

Foster

Formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/sprayning, beklometasondipropionat, vattenfritt, 100 mikrogram/sprayning

Inhalationsspray, lösning

Bulgarien

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusamer

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Bulgarien

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusamer

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Bulgarien

Glaxosmithkline Eood

Seretide Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Bulgarien

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonid 160 mikrogram/inhalation, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/inhalation

Inhalationspulver

Bulgarien

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonid 320 mikrogram/inhalation, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/inhalation

Inhalationspulver

Bulgarien

Sandoz Pharmaceuticals D.D.

Airflusal Forspiro

Salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos, flutikason 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Bulgarien

Sopharma Ad

Flixotide

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/inhalation

Inhalationsspray, suspension

Kroatien

Astrazeneca D.O.O

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Kroatien

Astrazeneca D.O.O

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Kroatien

Clinres Farmacija D.O.O.

Dimenium

Flutikasonpropionat 100 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Kroatien

Clinres Farmacija D.O.O.

Dimenium

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Kroatien

Clinres Farmacija D.O.O.

Dimenium

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Kroatien

Glaxosmithkline D.O.O.

Salmeterol/Flutikazonpropionat Diskus Glaxosmithkline

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Kroatien

Glaxosmithkline D.O.O.

Seretide Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Kroatien

Providens D.O.O.

Foster

Formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/sprayning, beklometasondipropionat, vattenfritt, 100 mikrogram/sprayning

Inhalationsspray, lösning

Kroatien

Salvus D.O.O.

Saldisk

Flutikasonpropionat 100 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Kroatien

Salvus D.O.O.

Saldisk

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Kroatien

Salvus D.O.O.

Saldisk

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Kroatien

Sandoz D.O.O.

Airflusal Forspiro

Flutikasonpropionat 233 mikrogram/dos, salmeterol 45 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Kroatien

Sandoz D.O.O.

Airflusal Forspiro

Flutikasonpropionat 465 mikrogram/dos, salmeterol 45 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Cypern

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Cypern

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Cypern

Costakis Tsisios & Co. Ltd

Fluticapen

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Cypern

Costakis Tsisios & Co. Ltd

Fluticapen

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Cypern

Costakis Tsisios & Co. Ltd

Pulmoton

Budesonid 100 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Cypern

Costakis Tsisios & Co. Ltd

Pulmoton

Budesonid 200 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Cypern

Costakis Tsisios & Co. Ltd

Pulmoton

Budesonid 400 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 12 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Cypern

Costakis Tsisios & Co. Ltd

Rolenium

Flutikasonpropionat 100 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Cypern

Costakis Tsisios & Co. Ltd

Rolenium

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Cypern

Costakis Tsisios & Co. Ltd

Rolenium

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Cypern

Glaxo Group Limited

Flixotide Diskus

Flutikasonpropionat 100 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Cypern

Glaxo Group Limited

Flixotide Diskus

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Cypern

Glaxo Group Limited

Seretide

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Cypern

Orion Corporation

Bufomix Easyhaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat Ph.Eur. 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Cypern

Orion Corporation

Bufomix Easyhaler

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat Ph.Eur. 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Cypern

Orion Corporation

Orest Easyhaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat Ph.Eur. 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Cypern

Orion Corporation

Orest Easyhaler

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat Ph.Eur. 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Tjeckien

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Tjeckien

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Tjeckien

Chiesi Pharmaceuticals Gmbh

Combair

Formoterolfumaratdihydrat 1,08  mikrogram, beklometason 18 mg

Inhalationsspray, lösning

Tjeckien

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Dimenium

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Tjeckien

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Dimenium

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Tjeckien

Glaxo Group Limited

Flixotide

Flutikasonpropionat 125 mikrogram

Inhalationsspray, suspension

Tjeckien

Glaxo Group Limited

Flixotide

Flutikasonpropionat 250 mikrogram

Inhalationsspray, suspension

Tjeckien

Glaxo Group Limited

Flixotide

Flutikasonpropionat 50 mikrogram

Inhalationsspray, suspension

Tjeckien

Glaxo Group Limited

Flixotide Diskus

Flutikasonpropionat 100 mikrogram

Inhalationspulver

Tjeckien

Glaxo Group Limited

Flixotide Diskus

Flutikasonpropionat 250 mikrogram

Inhalationspulver

Tjeckien

Glaxo Group Limited

Flixotide Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram

Inhalationspulver

Tjeckien

Glaxo Group Limited

Seretide Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram, salmeterolxinafoat 72,5  mikrogram

Inhalationspulver

Tjeckien

Sandoz S.R.O.

Airflusan Forspiro

Flutikasonpropionat 0,25  mg, salmeterolxinafoat 0,073  mg

Inhalationspulver, avdelad dos

Tjeckien

Sandoz S.R.O.

Airflusan Forspiro

Flutikasonpropionat 0,5  mg, salmeterolxinafoat 0,073  mg

Inhalationspulver, avdelad dos

Danmark

Astrazeneca A-S

Symbicort Forte Turbuhaler

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Danmark

Astrazeneca A-S

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Danmark

Chiesi Farmaceutici S.P.A.

Innovair

Beklometasondipropionat 100 mikrogram/sprayning, formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/sprayning

Inhalationsspray, lösning

Danmark

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusaterol

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Danmark

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusaterol

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, saleterol 50 mikrogram/dos, laktosmonohydrat 24,677  mg/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Danmark

Glaxosmithkline Pharma A-S

Seretide

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Danmark

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonid 160 mikrogram/inhalation, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/inhalation

Inhalationspulver

Danmark

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonid 320 mikrogram/inhalation, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/inhalation

Inhalationspulver

Danmark

Sandoz A-S

Airflusal Forspiro

Flutikasonpropionat 233 mikrogram/dos, salmeterol 45 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Danmark

Sandoz A-S

Airflusal Forspiro

Flutikasonpropionat 465 mikrogram/dos, salmeterol 45 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Estland

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Estland

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Estland

Chiesi Pharmaceuticals Gmbh

Foster

Beklometasondipropionat 100 mikrogram/sprayning, formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/sprayning

Inhalationsspray, lösning

Estland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusamer

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Estland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusamer

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Estland

Glaxo Wellcome Ltd

Flixotide Diskus

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Estland

Glaxo Wellcome Ltd

Seretide Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Estland

Sandoz Pharmaceuticals D.D.

Airflusal Forspiro

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Estland

Sandoz Pharmaceuticals D.D.

Airflusal Forspiro

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Finland

Astrazeneca Oy

Symbicort Forte Turbuhaler

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Finland

Astrazeneca Oy

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Finland

Chiesi Farmaceutici S.P.A.

Innovair

Beklometasondipropionat 100 mikrogram/sprayning, formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/sprayning

Inhalationsspray, lösning

Finland

Chiesi Farmaceutici S.P.A.

Innovair Nexthaler

Formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/dos, beklometasondipropionat, vattenfritt, 100 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Finland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Salmeson

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Finland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Salmeson

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Finland

Glaxosmithkline Oy

Seretide Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Finland

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonid 160 mikrogram/inhalation, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/inhalation

Inhalationspulver

Finland

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonid 320 mikrogram/inhalation, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/inhalation

Inhalationspulver

Frankrike

Astrazeneca France

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Frankrike

Astrazeneca France

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Frankrike

Chiesi S.A.

Formodual

Formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/dos, beklometasondipropionat, vattenfritt, 100 mikrogram/dos

Inhalationsspray, lösning

Frankrike

Chiesi S.A.

Innovair

Formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/dos, beklometasondipropionat, vattenfritt, 100 mikrogram/dos

Inhalationsspray, lösning

Frankrike

Laboratoire Glaxosmithkline S.A.S.

Seretide Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Tyskland

3m Health Care Ltd

Bronchocort Novo

Beklometasondipropionat 100μg/50 μl

Inhalationsspray, lösning

Tyskland

3m Health Care Ltd

Junik

Beklometasondipropionat 100 mikrogram/sprayning

Inhalationsspray, lösning

Tyskland

Abz-Pharma Gmbh

Beclomethasone Dipropionate Ct

Beklometasondipropionat 0,05  mg/18,7  g

Inhalationsspray, lösning

Tyskland

Meda Pharma Gmbh & Co. Kg

Budecort Novolizer

Budesonid, mikroniserat, 0,2  mg/sprayning

Inhalationspulver

Tyskland

Meda Pharma Gmbh & Co. Kg

Budecort Novolizer

Budesonid, mikroniserat, 0,4  mg/sprayning

Inhalationspulver

Tyskland

Astrazeneca Gmbh

Pulmicort Budesonide

Budesonid 0,5  mg

Suspension för nebulisator

Tyskland

Astrazeneca Gmbh

Pulmicort Budesonide

Budesonid 1,0  mg

Suspension för nebulisator

Tyskland

Astrazeneca Gmbh

Pulmicort

Budesonid 400 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Tyskland

Astrazeneca Gmbh

Pulmicort Turbohaler

Budesonid 200 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Tyskland

Astrazeneca Gmbh

Symbicort Turbohaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Tyskland

Astrazeneca Gmbh

Symbicort Turbohaler

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Tyskland

Chiesi Farmaceutici S.P.A.

Kantos

Beklometasondipropionat 100 mikrogram/sprayning, formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/sprayning

Inhalationsspray, lösning

Tyskland

Chiesi Farmaceutici S.P.A.

Kantos Master

Beklometasondipropionat 100 mikrogram/sprayning, formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/sprayning

Inhalationsspray, lösning

Tyskland

Chiesi Gmbh

Budiair

Budesonid 200 mikrogram/sprayning

Inhalationsspray, lösning

Tyskland

Chiesi Gmbh

Foster

Beklometasondipropionat 100 mikrogram/sprayning, formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/sprayning

Inhalationsspray, lösning

Tyskland

Chiesi Gmbh

Ribuvent

Budesonid 200 mikrogram puff

Inhalationsspray, lösning

Tyskland

Chiesi Gmbh

Sanasthmax

Beklometasondipropionat 250 mikrogram/59,2  mg

Inhalationsspray, lösning

Tyskland

Chiesi Gmbh

Sanasthmax Junior

Beklometasondipropionat 50 mikrogram/59 mg

Inhalationsspray, lösning

Tyskland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusalio

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Tyskland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusalio

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Tyskland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Rolenium

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Tyskland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Rolenium

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Tyskland

Glaxosmithkline Gmbh & Co. Kg

Flixotide Diskus

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Tyskland

Glaxosmithkline Gmbh & Co. Kg

Flixotide Forte

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/inhalation

Inhalationsspray, suspension

Tyskland

Glaxosmithkline Gmbh & Co. Kg

Flixotide Forte Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Tyskland

Glaxosmithkline Gmbh & Co. Kg

Flutide Diskus

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Tyskland

Glaxosmithkline Gmbh & Co. Kg

Flutide Forte

Flutikasonpropionat 220 mikrogram/puff

Inhalationsspray, suspension

Tyskland

Glaxosmithkline Gmbh & Co. Kg

Flutide Forte Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Tyskland

Glaxosmithkline Gmbh & Co. Kg

Viani Forte

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Tyskland

Heumann Pharma Gmbh & Co. Generica Kg

Budesonid

Budesonid 0,2  mg

Inhalationspulver

Tyskland

Hexal Ag

Airflusal Forspiro

Salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos, flutikason 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Tyskland

Hexal Ag

Budes N

Budesonid 0,2  mg/dos

Inhalationsspray, lösning

Tyskland

Janssen-Cilag Gmbh

Inuvair

Beklometasondipropionat 100 mikrogram/inhalation, formoterolfumarat 6 mikrogram/inhalation

Inhalationsspray, lösning

Tyskland

Meda Pharma Gmbh & Co. Kg

Budesonid Novolizer Meda Pharma Gmbh & Co. Kg

Budesonid 400 mikrogram/inhalation

Inhalationspulver

Tyskland

Meda Pharma Gmbh & Co. Kg

Novopulmon Novolizer

Budesonid 200 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Tyskland

Meda Pharma Gmbh & Co. Kg

Novopulmon Novolizer

Budesonid 400 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Tyskland

Mylan Dura Gmbh

Budesonid Mylan

Budesonid 0,2  mg

Inhalationspulver

Tyskland

Orion Corporation

Beclomet Easyhaler

Beklometasondipropionat 0,2  mg/dos

Inhalationspulver

Tyskland

Pari Pharma Gmbh

Buparid

Budesonid 0,25  mg/ampull

Suspension för nebulisator

Tyskland

Pari Pharma Gmbh

Buparid

Budesonid 0,5  mg/ampull

Suspension för nebulisator

Tyskland

Pari Pharma Gmbh

Buparid

Budesonid 1 mg/ampull

Suspension för nebulisator

Tyskland

Pb Pharma Gmbh

Budesonid

Budesonid 0,92  mg

Inhalationspulver, hård kapsel

Tyskland

Pb Pharma Gmbh

Cyclocaps Beclometason

Beklometasondipropionat 100 mikrogram/enhet

Inhalationspulver, hård kapsel

Tyskland

Pb Pharma Gmbh

Cyclocaps Beclometason

Beklometasondipropionat 200 mikrogram/enhet

Inhalationspulver, hård kapsel

Tyskland

Pb Pharma Gmbh

Cyclocaps Beclometason

Beklometasondipropionat 400 mikrogram/enhet

Inhalationspulver, hård kapsel

Tyskland

Pb Pharma Gmbh

Cyclocaps Budesonid

Budesonid 0,8  mg/kapsel

Inhalationspulver, hård kapsel

Tyskland

Pb Pharma Gmbh

Cyclocaps Budesonid

Budesonid 100 mikrogram/enhet

Inhalationspulver, hård kapsel

Tyskland

Pb Pharma Gmbh

Cyclocaps Budesonid

Budesonid 800 mikrogram/enhet

Inhalationspulver, hård kapsel

Tyskland

Ratiopharm Gmbh

Beclometason Ratiopharm

Beklometasondipropionat 0,25  mg/18,7  g

Inhalationsspray, lösning

Tyskland

Ratiopharm Gmbh

Beclomethasone Dipropionate Ratiopharm

Beklometasondipropionat 0,05  mg/18,7  g

Inhalationsspray, lösning

Tyskland

Ratiopharm Gmbh

Beclomethasone Dipropionate Ratiopharm

Beklometasondipropionat 0,1  mg/18,7  g

Inhalationsspray, lösning

Tyskland

Ratiopharm Gmbh

Beclomethasone Dipropionate Ratiopharm

Beklometasondipropionat 0,2  mg/18,7  g

Inhalationsspray, lösning

Tyskland

Teva Gmbh

Aerobec N

Beklometasondipropionat 100 g/5 ml

Inhalationsspray, lösning

Tyskland

Teva Gmbh

Beclometason-Ct

Beklometasondipropionat 0,1  mg

Inhalationsspray, lösning

Tyskland

Teva Gmbh

Beclometason-Ct

Beklometasondipropionat 0,2  mg

Inhalationsspray, lösning

Tyskland

Teva Gmbh

Ventolair

Beklometasondipropionat 100 g/10 ml

Inhalationsspray, lösning

Tyskland

Teva Gmbh

Ventolair

Beklometasondipropionat 100 g/18,7  g

Inhalationsspray, lösning

Tyskland

Teva Gmbh

Ventolair

Beklometasondipropionat 100 g/5 ml

Inhalationsspray, lösning

Tyskland

Teva Gmbh

Ventolair

Beklometasondipropionat 250 g/18,7  g

Inhalationsspray, lösning

Tyskland

Teva Gmbh

Ventolair

Beklometasondipropionat 250 g/78 mg

Inhalationsspray, lösning

Tyskland

Teva Gmbh

Ventolair Mite

Beklometasondipropionat 50 g/18,7  g

Inhalationsspray, lösning

Tyskland

Teva Gmbh

Ventolair Mite

Beklometasondipropionat 50 g/78 mg

Inhalationsspray, lösning

Tyskland

Ucb Pharma Gmbh (Monheim De)

Atmadisc Forte Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/inhalation, salmeterol 50 mikrogram/inhalation

Inhalationspulver

Grekland

Anfarm Hellas Sa

Talgan

Budesonid 100 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Grekland

Astrazeneca S.A.

Pulmicort Turbuhaler

Budesonid 100 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Grekland

Astrazeneca S.A.

Pulmicort Turbuhaler

Budesonid 200 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Grekland

Astrazeneca S.A.

Pulmicort Turbuhaler

Budesonid 400 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Grekland

Astrazeneca S.A.

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Grekland

Astrazeneca S.A.

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Grekland

Chiesi Hellas A.E.B.E.

Foster

Beklometasondipropionat 100 mikrogram/sprayning, formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/sprayning

Inhalationsspray, lösning

Grekland

Chiesi Hellas A.E.B.E.

Foster Nexthaler

Formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/dos, beklometasondipropionat, vattenfritt, 100 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Grekland

Chiesi Hellas A.E.B.E.

Inuvair

Beklometasondipropionat 100 mikrogram/sprayning, formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/sprayning

Inhalationsspray, lösning

Grekland

Chiesi Hellas A.E.B.E.

Inuvair Nexthaler

Formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/dos, beklometasondipropionat, vattenfritt, 100 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Grekland

D.A.S.T. Biotech Pharm επε

Flihaler

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos

Inhalationsspray, suspension

Grekland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Fluticapen

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Grekland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Fluticapen

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Grekland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Pulmoton

Budesonid 100 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Grekland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Pulmoton

Budesonid 200 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Grekland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Pulmoton

Budesonid 400 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 12 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Grekland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Rolenium

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Grekland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Rolenium

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Grekland

Glaxosmithkline Aebe

Flixotide

Flutikasonpropionat 100 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Grekland

Glaxosmithkline Aebe

Flixotide

Flutikasonpropionat 125 mikrogram/dos

Inhalationsspray

Grekland

Glaxosmithkline Aebe

Flixotide

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Grekland

Glaxosmithkline Aebe

Flixotide

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos

Inhalationsspray

Grekland

Glaxosmithkline Aebe

Flixotide

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Grekland

Glaxosmithkline Aebe

Flixotide

Flutikasonpropionat 50 mikrogram/dos

Inhalationsspray

Grekland

Glaxosmithkline Aebe

Flixotide Diskus

Flutikasonpropionat 100 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Grekland

Glaxosmithkline Aebe

Flixotide Diskus

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Grekland

Glaxosmithkline Aebe

Flixotide Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Grekland

Glaxosmithkline Aebe

Seretide

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Grekland

Iasis Pharma

Olfo Haler

Budesonid 200 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Grekland

Iasis Pharma

Olfo Haler

Budesonid 400 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Grekland

Medicair Bioscience Laboratories S.A

Bocacort-S

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos

Inhalationsspray, suspension

Grekland

Orion Corporation

Bufomix

Budesonid 160 mikrogram, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram

Inhalationspulver

Grekland

Orion Corporation

Bufomix

Budesonid 320 mikrogram, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram

Inhalationspulver

Grekland

Orion Corporation

Orest

Budesonid 160 mikrogram, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram

Inhalationspulver

Grekland

Orion Corporation

Orest

Budesonid 320 mikrogram, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram

Inhalationspulver

Grekland

Png Gerolymatos Medical A.E.

Asmaflex

Flutikasonpropionat 250 mgg

Inhalationsspray, suspension

Grekland

Rafarm Sa.

Resata

Budesonid 200 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Grekland

Rafarm Sa.

Resata

Budesonid 400 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Grekland

Verisfield (Uk) Ltd

Flixocort

Flutikasonpropionat 50 mikrogram/dos

Nässpray, suspension

Grekland

Verisfield (Uk) Ltd

Flixocort

Flutikasonpropionat 125 mikrogram/dos

Inhalationsspray, suspension

Grekland

Verisfield (Uk) Ltd

Flixocort

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos

Inhalationsspray, suspension

Grekland

Verisfield (Uk) Ltd

Pulmihal

Budesonid 200 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Grekland

Win Medica Ltd

Flusalair

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Grekland

Win Medica Ltd

Flusalair

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Grekland

Win Medica Ltd

Flutiresp

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Grekland

Win Medica Ltd

Flutiresp

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/inhalation

Inhalationspulver

Grekland

Zwitter Pharmaceuticals επε

Salenga

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos

Inhalationsspray, suspension

Grekland

Pharmanel Commercial Pharmaceutical S.A.

Vernoral

Budesonid 200 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Grekland

Pharmanel Commercial Pharmaceutical S.A.

Vernoral

Budesonid 400 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Ungern

Astrazeneca Kft.

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Ungern

Astrazeneca Kft.

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Ungern

Chiesi Pharmaceuticals Gmbh

Formodual

Formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/sprayning, beklometasondipropionat, vattenfritt, 100 mikrogram/sprayning

Inhalationsspray, lösning

Ungern

Chiesi Pharmaceuticals Gmbh

Foster

Beklometasondipropionat 100 mikrogram/sprayning, formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/sprayning

Inhalationsspray, lösning

Ungern

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Dimenio

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Ungern

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Dimenio

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Ungern

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flumetor

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Ungern

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flumetor

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Ungern

Glaxosmithkline Kft.

Seretide Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Ungern

Montrose Kft

Thoreus Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Ungern

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonid 160 mikrogram/inhalation, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/inhalation

Inhalationspulver

Ungern

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonid 320 mikrogram/inhalation, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/inhalation

Inhalationspulver

Ungern

Sandoz Hungária Kft

Airflusol Forspiro

Salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos, flutikason 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Island

Astrazeneca A-S

Symbicort Forte Turbuhaler

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Island

Astrazeneca A-S

Symbicort Mite Turbuhaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Island

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Relanio

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Island

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Relanio

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Island

Glaxosmithkline Ehf.

Flixotide

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos

Inhalationsspray, suspension

Island

Glaxosmithkline Ehf.

Flixotide Diskus

Flutikasonpropionat 100 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Island

Glaxosmithkline Ehf.

Flixotide Diskus

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Island

Glaxosmithkline Ehf.

Flixotide Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Island

Glaxosmithkline Ehf.

Seretide Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Irland

Astrazeneca Uk Limited

Pulmicort Turbohaler

Budesonid 100 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Irland

Astrazeneca Uk Limited

Pulmicort Turbohaler

Budesonid 200 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Irland

Astrazeneca Uk Limited

Pulmicort Turbohaler

Budesonid 400 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Irland

Astrazeneca Uk Limited

Symbicort Turbohaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Irland

Astrazeneca Uk Limited

Symbicort Turbohaler

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Irland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flamerio

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Irland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flamerio

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, saleterol 50 mikrogram/dos, laktosmonohydrat 24,677  mg/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Irland

Glaxosmithkline (Ireland) Limited

Flixotide Diskus

Flutikasonpropionat 250 mikrogram, blister

Inhalationspulver, avdelad dos

Irland

Glaxosmithkline (Ireland) Limited

Flixotide Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram, blister

Inhalationspulver, avdelad dos

Irland

Glaxosmithkline (Ireland) Limited

Flixotide Evohaler

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos

Inhalationsspray, suspension

Irland

Glaxosmithkline (Ireland) Limited

Seretide Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Irland

Glaxosmithkline (Ireland) Limited

Viani Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Irland

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonid 160 mikrogram/inhalation, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/inhalation

Inhalationspulver

Irland

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonid 320 mikrogram/inhalation, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/inhalation

Inhalationspulver

Irland

Rowex Ltd

Airflusal Forspiro

Salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos, flutikason 250 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Irland

Rowex Ltd

Airflusal Forspiro

Salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos, flutikason 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Italien

Astrazeneca S.P.A

Sinestic

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Italien

Astrazeneca S.P.A

Sinestic

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Italien

Astrazeneca S.P.A

Symbicort

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Italien

Astrazeneca S.P.A

Symbicort

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Italien

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flamerio

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Italien

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flamerio

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Italien

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Rolenium

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Italien

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Rolenium

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Italien

Glaxosmithkline S.P.A.

Seretide

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Italien

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Aliflus Diskus

Flutikasonpropionat 100 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Italien

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Aliflus Diskus

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Italien

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Aliflus Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Italien

Promedica S.R.L.

Clenil Compositum

Beklometasondipropionat 0,8  mg/2 ml, salbutamolsulfat 1,928  mg/2 ml

Suspension för nebulisator

Italien

Promedica S.R.L.

Clenil Compositum

Beklometasondipropionat 50 mikrogram/sprayning, salbutamolsulfat 120 mikrogram/sprayning

Inhalationsspray, lösning

Italien

Simesa S.P.A.

Assieme

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Italien

Simesa S.P.A.

Assieme

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Italien

Valeas S.P.A.

Plenaer

Flunisolid 25 mg/flaska, salbutamol 10 mg/flaska

Inhalationsspray, suspension

Italien

Valeas S.P.A.

Plenaer

Salbutamolsulfat 0,602  mg/flaska, flunisolid 0,5  mg/flaska

Lösning för nebulisator

Lettland

Astrazeneca Ab

Pulmicort Turbuhaler

Budesonid 100 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Lettland

Astrazeneca Ab

Pulmicort Turbuhaler

Budesonid 200 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Lettland

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Lettland

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Lettland

Chiesi Pharmaceuticals Gmbh

Foster

Beklometasondipropionat 100 mikrogram/sprayning, formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/sprayning

Inhalationsspray, lösning

Lettland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flamerio

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Lettland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flamerio

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Lettland

Glaxosmithkline Latvia Sia

Flixotide

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/inhalation

Inhalationsspray, suspension

Lettland

Glaxosmithkline Latvia Sia

Flixotide Diskus

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Lettland

Glaxosmithkline Latvia Sia

Flixotide Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Lettland

Glaxosmithkline Latvia Sia

Flosal

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/inhalation, salmeterolxinafoat 25 mikrogram/inhalation

Inhalationsspray, suspension

Lettland

Glaxosmithkline Latvia Sia

Flosal

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Lettland

Glaxosmithkline Latvia Sia

Seretide

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/inhalation, salmeterolxinafoat 25 mikrogram/inhalation

Inhalationsspray, suspension

Lettland

Glaxosmithkline Latvia Sia

Seretide

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Lettland

Novartis Finland Oy

Miflonide

Budesonid 200 mikrogram

Inhalationspulver, hård kapsel

Lettland

Novartis Finland Oy

Miflonide

Budesonid 400 mikrogram

Inhalationspulver, hård kapsel

Lettland

Orion Corporation

Bufomix Easyhaler

Budesonid 160 mikrogram/inhalation, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/inhalation

Inhalationspulver

Lettland

Orion Corporation

Bufomix Easyhaler

Budesonid 320 mikrogram/inhalation, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/inhalation

Inhalationspulver

Lettland

Sandoz Pharmaceuticals D.D.

Airflusal Forspiro

Flutikasonpropionat 233 mikrogram/dos, salmeterol 45 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Lettland

Sandoz Pharmaceuticals D.D.

Airflusal Forspiro

Salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos, flutikason 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Litauen

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Litauen

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Litauen

Chiesi Pharmaceuticals Gmbh

Foster

Beklometasondipropionat 100 mikrogram/sprayning, formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/sprayning

Inhalationsspray, lösning

Litauen

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flamerio

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Litauen

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flamerio

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Litauen

Glaxosmithkline Lietuva Uab

Flixotide

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/inhalation

Inhalationsspray, suspension

Litauen

Glaxosmithkline Lietuva Uab

Flixotide Diskus

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Litauen

Glaxosmithkline Lietuva Uab

Flixotide Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Litauen

Glaxosmithkline Lietuva Uab

Seretide

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Litauen

Novartis Finland Oy

Miflonide

Budesonid 200 mikrogram

Inhalationspulver, hård kapsel

Litauen

Novartis Finland Oy

Miflonide

Budesonid 400 mikrogram

Inhalationspulver, hård kapsel

Litauen

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonid 160 mikrogram/inhalation, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/inhalation

Inhalationspulver

Litauen

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonid 160 mikrogram, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram

Inhalationspulver

Litauen

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonid 320 mikrogram/inhalation, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/inhalation

Inhalationspulver

Litauen

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonid 320 mikrogram, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram

Inhalationspulver

Litauen

Sandoz Pharmaceuticals D.D.

Airflusal Forspiro

Salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos, flutikason 250 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Litauen

Sandoz Pharmaceuticals D.D.

Airflusal Forspiro

Salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos, flutikason 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Luxemburg

Chiesi Sa-Nv

Inuvair

Formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/sprayning, beklometasondipropionat, vattenfritt, 100 mikrogram/sprayning

Inhalationsspray, lösning

Luxemburg

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusamer

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Luxemburg

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusamer

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Luxemburg

Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A.

Flixotide

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/inhalation

Inhalationsspray, suspension

Luxemburg

Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A.

Flixotide

Flutikasonpropionat 50 mikrogram/inhalation

Inhalationsspray, suspension

Luxemburg

Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A.

Flixotide Diskus

Flutikasonpropionat 100 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Luxemburg

Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A.

Flixotide Diskus

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Luxemburg

Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A.

Flixotide Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Luxemburg

Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A.

Seretide Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Luxemburg

Nv Astrazeneca Sa

Pulmicort Turbohaler

Budesonid 200 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Luxemburg

Nv Astrazeneca Sa

Symbicort Turbohaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Luxemburg

Nv Astrazeneca Sa

Symbicort Forte Turbohaler

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Luxemburg

Orion Corporation

Bufomix Easyhaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat Ph.Eur. 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Luxemburg

Orion Corporation

Bufomix Easyhaler

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat Ph.Eur. 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Luxemburg

Orion Corporation

Orest Easyhaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat Ph.Eur. 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Luxemburg

Orion Corporation

Orest Easyhaler

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat Ph.Eur. 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Malta

Astrazeneca Ab

Pulmicort Turbuhaler

Budesonid 100 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Malta

Astrazeneca Ab

Pulmicort Turbuhaler

Budesonid 200 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Malta

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbohaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Malta

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbohaler

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Malta

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Rolenium

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Malta

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Rolenium

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Malta

Glaxosmithkline (Ireland) Limited

Flixotide Evohaler

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos

Inhalationsspray, suspension

Malta

Glaxosmithkline (Ireland) Limited

Seretide Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Malta

Novartis Pharmaceuticals Uk Limited

Miflonide

Budesonid 200 mikrogram/kapsel

Inhalationspulver, hård kapsel

Malta

Novartis Pharmaceuticals Uk Limited

Miflonide

Budesonid 400 mikrogram

Inhalationspulver, hård kapsel

Malta

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonid 160 mikrogram/inhalation, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/inhalation

Inhalationspulver

Malta

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonid 320 mikrogram/inhalation, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/inhalation

Inhalationspulver

Malta

Orion Oyj

Orest Easyhaler

Budesonid 160 mikrogram/inhalation, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/inhalation

Inhalationspulver

Malta

Orion Oyj

Orest Easyhaler

Budesonid 320 mikrogram/inhalation, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/inhalation

Inhalationspulver

Nederländerna

Astrazeneca Bv

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Nederländerna

Astrazeneca Bv

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Nederländerna

Glaxosmithkline B.V.

Fluticasonpropionaat Inhalator GSK

Flutikasonpropionat 125 mikrogram/dos

Aerosol

Nederländerna

Glaxosmithkline B.V.

Fluticasonpropionaat Inhalator GSK

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos

Aerosol

Nederländerna

Glaxosmithkline B.V.

Fluticasonpropionaat Inhalator GSK

Flutikasonpropionat 50 mikrogram/dos

Aerosol

Nederländerna

Chiesi Pharmaceuticals B.V.

Formodual

Formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/sprayning, beklometasondipropionat, vattenfritt, 100 mikrogram/sprayning

Inhalationsspray, lösning

Nederländerna

Chiesi Pharmaceuticals B.V.

Foster

Beklometasondipropionat 100 mikrogram/sprayning, formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/sprayning

Inhalationsspray, lösning

Nederländerna

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Salmeterol/Fluticasonpropionaat Elpen

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Nederländerna

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Salmeterol/Fluticasonpropionaat Elpen

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Nederländerna

Glaxosmithkline B.V.

Flixotide

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/inhalation

Inhalationsspray, suspension

Nederländerna

Glaxosmithkline B.V.

Flixotide Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Nederländerna

Glaxosmithkline B.V.

Seretide

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Norge

Astrazeneca As

Symbicort Forte Turbuhaler

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Norge

Astrazeneca As

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Norge

Chiesi Farmaceutici S.P.A.

Inuxair

Beklometasondipropionat 100 mikrogram/sprayning, formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/sprayning

Inhalationsspray, lösning

Norge

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Salmeson

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Norge

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Salmeson

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Norge

Glaxosmithkline As

Seretide Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Norge

Sandoz A-S

Airflusal Forspiro

Salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos, flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Norge

Sandoz A-S

Airflusal Forspiro

Salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos, flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Polen

Adamed Sp. Z O.O.

Flutixon

Flutikasonpropionat 125 mikrogram/kapsel

Inhalationspulver, hård kapsel

Polen

Adamed Sp. Z O.O.

Flutixon

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/kapsel

Inhalationspulver, hård kapsel

Polen

Astrazeneca Ab

Pulmicort Turbuhaler

Budesonid 100 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Polen

Astrazeneca Ab

Pulmicort Turbuhaler

Budesonid 200 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Polen

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Polen

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Polen

Celon Pharma S.A.

Salmex

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Polen

Chiesi Pharmaceuticals Gmbh

Formodual

Beklometasondipropionat 100 mikrogram/sprayning, formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/sprayning

Inhalationsspray, lösning

Polen

Chiesi Pharmaceuticals Gmbh

Fostex

Beklometasondipropionat 100 mikrogram/sprayning, formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/sprayning

Inhalationsspray, lösning

Polen

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Salmeson

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Polen

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Salmeson

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Polen

Glaxosmithkline Export Ltd

Flixotide

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Polen

Glaxosmithkline Export Ltd

Flixotide

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/inhalation

Inhalationsspray, suspension

Polen

Glaxosmithkline Export Ltd

Flixotide Dysk

Flutikasonpropionat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Polen

Glaxosmithkline Export Ltd

Seretide Dysk

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Polen

Meda Pharma Gmbh & Co. Kg

Budelin Novolizer

Budesonid 200 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Polen

Novartis Poland Sp. Z O. O.

Miflonide

Budesonid 200 mikrogram

Inhalationspulver, hård kapsel

Polen

Novartis Poland Sp. Z O. O.

Miflonide

Budesonid 400 mikrogram

Inhalationspulver, hård kapsel

Polen

Orion Corporation

Orest Easyhaler

Budesonid 160 mikrogram/inhalation, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/inhalation

Inhalationspulver

Polen

Orion Corporation

Orest Easyhaler

Budesonid 320 mikrogram/inhalation, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/inhalation

Inhalationspulver

Polen

Polfarmex S.A.

Asaris

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Polen

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek-Am Sp. Z O.O.

Budezonid Lek-Am

Budesonid 200 mikrogram/inhalation

Inhalationspulver, hård kapsel

Polen

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek-Am Sp. Z O.O.

Budezonid Lek-Am

Budesonid 400 mikrogram/inhalation

Inhalationspulver, hård kapsel

Portugal

Astrazeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Assieme Turbohaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Portugal

Astrazeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Assieme Turbohaler

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Portugal

Astrazeneca Produtos Farmaceuticos Limitada

Pulmicort Turbohaler

Budesonid 200 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Portugal

Astrazeneca Produtos Farmaceuticos Limitada

Pulmicort Turbohaler

Budesonid 400 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Portugal

Astrazeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Symbicort Turbohaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Portugal

Astrazeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Symbicort Turbohaler

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Portugal

Bialfar – Produtos Farmacêuticos, Sociedade Anónima

Brisomax Diskus

Flutikasonpropionat 100 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Portugal

Bialfar – Produtos Farmacêuticos, Sociedade Anónima

Brisomax Diskus

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Portugal

Bialfar – Produtos Farmacêuticos, Sociedade Anónima

Brisomax Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Portugal

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Dimenium

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Portugal

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Dimenium

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Portugal

Farmoz – Sociedade Técnico Medicinal, S.A.

Budesonida Farmoz

Budesonid 200 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Portugal

Farmoz – Sociedade Técnico Medicinal, S.A.

Budesonida Farmoz

Budesonid 400 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Portugal

Glaxo Wellcome Farmacêutica, Limitada

Seretaide Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Portugal

Glaxosmithkline – Produtos Farmacêuticos, Limitada

Maizar Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Portugal

Orion Corporation

Bufomix Easyhaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Portugal

Orion Corporation

Bufomix Easyhaler

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Portugal

Orion Corporation

Orest Easyhaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Portugal

Orion Corporation

Orest Easyhaler

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Portugal

Pentafarma – Sociedade Tecnico-Medicinal S.A.

Budesonida Tecnicort

Budesonid 200 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Portugal

Pentafarma – Sociedade Tecnico-Medicinal S.A.

Budesonida Tecnicort

Budesonid 400 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Portugal

Sandoz Farmacêutica, Limitada

Airflusal Forspiro

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Portugal

Sandoz Farmacêutica, Limitada

Airflusal Forspiro

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Rumänien

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Rumänien

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Rumänien

Chiesi Pharmaceuticals Gmbh

Foster

Formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/sprayning, beklometasondipropionat, vattenfritt, 100 mikrogram/sprayning

Inhalationsspray, lösning

Rumänien

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusamer

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Rumänien

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusamer

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Rumänien

Glaxo Wellcome Ltd

Flixotide

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/inhalation

Inhalationsspray, suspension

Rumänien

Glaxo Wellcome Ltd

Flixotide Diskus

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Rumänien

Glaxo Wellcome Ltd

Flixotide Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Rumänien

Glaxo Wellcome Ltd

Seretide

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Rumänien

Medochemie Romania S.R.L.

Frenolyn

Budesonid, mikroniserat, 200 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Rumänien

Medochemie Romania S.R.L.

Frenolyn

Budesonid, mikroniserat, 400 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Rumänien

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonid 160 mikrogram/inhalation, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/inhalation

Inhalationspulver

Rumänien

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonid 320 mikrogram/inhalation, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/inhalation

Inhalationspulver

Rumänien

S.C. Sandoz S.R.L.

Airflusal Forspiro

Salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos, flutikason 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Slovakien

Astrazeneca Ab

Pulmicort Turbohaler

Budesonid 100 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Slovakien

Astrazeneca Ab

Pulmicort Turbohaler

Budesonid 200 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Slovakien

Astrazeneca Ab

Pulmicort Turbohaler

Budesonid 400 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Slovakien

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Slovakien

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Slovakien

Chiesi Pharmaceuticals Gmbh

Foster

Beklometasondipropionat 100 mikrogram/sprayning, formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/sprayning

Inhalationsspray, lösning

Slovakien

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Dimenium

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Slovakien

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Dimenium

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Slovakien

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flumetor

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Slovakien

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flumetor

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Slovakien

Glaxo Group Limited

Flixotide

Flutikasonpropionat 125 mikrogram/inhalation

Inhalationsspray, suspension

Slovakien

Glaxo Group Limited

Flixotide

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/inhalation

Inhalationsspray, suspension

Slovakien

Glaxo Group Limited

Flixotide

Flutikasonpropionat 50 mikrogram/inhalation

Inhalationsspray, suspension

Slovakien

Glaxo Group Limited

Seretide

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Slovakien

Glaxosmithkline Slovakia S.R.O.

Flixotide Diskus

Flutikasonpropionat 100 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Slovakien

Glaxosmithkline Slovakia S.R.O.

Flixotide Diskus

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Slovakien

Glaxosmithkline Slovakia S.R.O.

Flixotide Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Slovakien

Glaxosmithkline Slovakia S.R.O.

Flixotide Diskus

Flutikasonpropionat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Slovakien

Meda Pharma Spol. S R.O.

Budelin Novolizer

Budesonid 200 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Slovakien

Novartis, S.R.O.

Miflonid

Budesonid 200 mikrogram

Inhalationspulver, hård kapsel

Slovakien

Novartis, S.R.O.

Miflonid

Budesonid 400 mikrogram

Inhalationspulver, hård kapsel

Slovakien

Sandoz Pharmaceuticals D.D.

Airflusal Forspiro

Salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos, flutikason 250 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Slovakien

Sandoz Pharmaceuticals D.D.

Airflusal Forspiro

Salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos, flutikason 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Slovenien

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Slovenien

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Slovenien

Chiesi Pharmaceuticals Gmbh

Formodual

Beklometasondipropionat 100 mikrogram/sprayning, formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/sprayning

Inhalationsspray, lösning

Slovenien

Chiesi Pharmaceuticals Gmbh

Foster

Beklometasondipropionat 100 mikrogram/sprayning, formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/sprayning

Inhalationsspray, lösning

Slovenien

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flamerio

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Slovenien

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flamerio

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Slovenien

Glaxosmithkline D.O.O., Ljubljana

Flixotide

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/sprayning

Inhalationsspray, suspension

Slovenien

Glaxosmithkline D.O.O., Ljubljana

Seretide Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Slovenien

Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana

Airflusan Forspiro

Salmeterol 50 mikrogram/dos, flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Slovenien

Meda Pharma Gmbh & Co. Kg

Budelin Novolizer

Budesonid 200 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Spanien

Allen Farmaceutica, S.A.

Anasma Accuhaler

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Spanien

Almirall, S.A.

Plusvent

Flutikasonpropionat 50 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 25 mikrogram/dos

Inhalationsspray, suspension

Spanien

Almirall, S.A.

Plusvent

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 25 mikrogram/dos

Inhalationsspray, suspension

Spanien

Almirall, S.A.

Plusvent

Flutikasonpropionat 125 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 25 mikrogram/dos

Inhalationsspray, suspension

Spanien

Almirall, S.A.

Plusvent

Flutikasonpropionat 100 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Spanien

Almirall, S.A.

Plusvent

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Spanien

Almirall, S.A.

Plusvent

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Spanien

Astrazeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Pulmicort Turbuhaler

Budesonid 100 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Spanien

Astrazeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Pulmicort Turbuhaler

Budesonid 200 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Spanien

Astrazeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Pulmicort Turbuhaler

Budesonid 400 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Spanien

Astrazeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Spanien

Astrazeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Spanien

Chiesi España, S.A.

Formodual

Beklometasondipropionat 100 mikrogram/sprayning, formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/sprayning

Inhalationsspray, lösning

Spanien

Chiesi España, S.A.

Foster

Beklometasondipropionat 100 mikrogram/sprayning, formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/dos

Inhalationsspray, lösning

Spanien

Glaxosmithkline S.A.

Brisair Accuhaler

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Spanien

Glaxosmithkline S.A.

Brisair Accuhaler

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Spanien

Glaxosmithkline S.A.

Flixotide

Flutikasonpropionat 125 mikrogram/inhalation

Inhalationsspray, suspension

Spanien

Glaxosmithkline S.A.

Flixotide

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/inhalation

Inhalationsspray, suspension

Spanien

Glaxosmithkline S.A.

Flixotide

Flutikasonpropionat 50 mikrogram/inhalation

Inhalationsspray, suspension

Spanien

Glaxosmithkline S.A.

Flixotide Accuhaler

Flutikasonpropionat 100 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Spanien

Glaxosmithkline S.A.

Flixotide Accuhaler

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Spanien

Glaxosmithkline S.A.

Flixotide Accuhaler

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Spanien

Glaxosmithkline S.A.

Flusonal

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/inhalation

Inhalationsspray, suspension

Spanien

Glaxosmithkline S.A.

Flusonal

Flutikasonpropionat 50 mikrogram/inhalation

Inhalationsspray, suspension

Spanien

Glaxosmithkline S.A.

Flusonal Accuhaler

Flutikasonpropionat 100 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Spanien

Glaxosmithkline S.A.

Flusonal Accuhaler

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Spanien

Glaxosmithkline S.A.

Inalacor

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/inhalation

Inhalationsspray, suspension

Spanien

Glaxosmithkline S.A.

Inalacor

Flutikasonpropionat 50 mikrogram/dos

Inhalationsspray, suspension

Spanien

Glaxosmithkline S.A.

Inalacor Accuhaler

Flutikasonpropionat 100 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Spanien

Glaxosmithkline S.A.

Inalacor Accuhaler

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Spanien

Glaxosmithkline S.A.

Inaladuo Accuhaler

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Spanien

Glaxosmithkline S.A.

Seretide Accuhaler

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Spanien

Laboratorio Tau, S.A.

Rilast Turbuhaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Spanien

Orion Corporation

Bufomix Easyhaler

Budesonid 160 mikrogram/inhalation, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/inhalation

Inhalationspulver

Spanien

Orion Corporation

Bufomix Easyhaler

Budesonid 320 mikrogram/inhalation, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/inhalation

Inhalationspulver

Spanien

Orion Corporation

Orest Easyhaler

Budesonid 160 mikrogram/inhalation, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/inhalation

Inhalationspulver

Spanien

Orion Corporation

Orest Easyhaler

Budesonid 320 mikrogram/inhalation, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/inhalation

Inhalationspulver

Spanien

Smithkline Beecham Farma S.A.

Trialona

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos

Inhalationsspray, suspension

Spanien

Smithkline Beecham Farma S.A.

Trialona

Flutikasonpropionat 50 mikrogram/dos

Inhalationsspray, suspension

Spanien

Smithkline Beecham Farma S.A.

Trialona Accuhaler

Flutikasonpropionat 100 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Spanien

Smithkline Beecham Farma S.A.

Trialona Accuhaler

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Sverige

Astrazeneca Ab

Gardette

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Sverige

Astrazeneca Ab

Gardette Forte

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Sverige

Astrazeneca Ab

Symbicort Forte Turbuhaler

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Sverige

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Sverige

Chiesi Farmaceutici S.P.A.

Innovair

Beklometasondipropionat 100 mikrogram/sprayning, formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/sprayning

Inhalationsspray, lösning

Sverige

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusamer

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Sverige

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusamer

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Sverige

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusaterol

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Sverige

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusaterol

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Sverige

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Relanio

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Sverige

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Relanio

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Sverige

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Salmeson

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos, laktosmonohydrat 24,677  mg/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Sverige

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Salmeson

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Sverige

Glaxosmithkline Ab

Flutide Diskus

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Sverige

Glaxosmithkline Ab

Flutide Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Sverige

Glaxosmithkline Ab

Seretide Diskus

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Sverige

Glaxosmithkline Ab

Viani Diskus Forte

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Sverige

Hexal Ag

Salmeterol/Fluticasone Hexal

Salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos, flutikason 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Sverige

Orion Corporation

Bufomix Easyhaler

Budesonid 160 mikrogram/inhalation, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/inhalation

Inhalationspulver

Sverige

Orion Corporation

Bufomix Easyhaler

Budesonid 320 mikrogram/inhalation, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/inhalation

Inhalationspulver

Sverige

Orion Corporation

Orest Easyhaler

Budesonid 160 mikrogram/inhalation, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/inhalation

Inhalationspulver

Sverige

Orion Corporation

Orest Easyhaler

Budesonid 320 mikrogram/inhalation, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/inhalation

Inhalationspulver

Sverige

Sandoz A-S

Aesalfluca Forspiro

Salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos, flutikason 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Sverige

Sandoz A-S

Airflusal Forspiro

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Sverige

Sandoz A-S

Airflusal Forspiro

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterol 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Sverige

Sandoz A-S

Flaxxone Forspiro

Salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos, flutikason 250 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Sverige

Sandoz A-S

Flaxxone Forspiro

Salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos, flutikason 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Sverige

Sandoz A-S

Lastenol Forspiro

Flutikasonpropionat 500 mikrogram, salmeterolxinafoat 50 mikrogram

Inhalationspulver

Sverige

Sandoz A-S

Molduo Forspiro

Salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos, flutikason 250 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Sverige

Sandoz A-S

Salmetorol/Fluticasone Sandoz

Salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos, flutikason 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Sverige

Sandoz A-S

Setirenol

Salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos, flutikason 250 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Sverige

Sandoz A-S

Setirenol

Salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos, flutikason 500 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Storbritannien

Astrazeneca Uk Limited

Symbicort Turbohaler

Budesonid 320 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 9 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Storbritannien

Astrazeneca Uk Limited

Symbicort Turbohaler

Budesonid 160 mikrogram/dos, formoterolfumaratdihydrat 4,5  mikrogram/dos

Inhalationspulver

Storbritannien

Chiesi Limited

Formodual

Beklometasondipropionat 100 mikrogram/sprayning, formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/sprayning

Inhalationsspray, lösning

Storbritannien

Chiesi Limited

Fostair

Beklometasondipropionat 100 mikrogram/sprayning, formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram/sprayning

Inhalationsspray, lösning

Storbritannien

Glaxo Wellcome Ltd

Seretide

Flutikasonpropionat 100 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Storbritannien

Glaxo Wellcome Ltd

Seretide

Flutikasonpropionat 250 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos

Storbritannien

Glaxo Wellcome Ltd

Seretide Accuhaler

Flutikasonpropionat 500 mikrogram/dos, salmeterolxinafoat 50 mikrogram/dos

Inhalationspulver, avdelad dos


BILAGA II

Förteckning över namn, Läkemedelsform, styrka hos det veterinärmedicinska läkemedlet, djurslag, administreringsväg, sökande/innehavare av godkännande för försäljning i medlemsstaterna

Medlemsstat EU/EEA

Sökande/innehavare av godkännande för försäljning

Namn

Styrka

Läkemedelsform

Djurslag

Administreringsväg

Belgien

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgien

CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle

Varje 2 ml-dos innehåller:

Inaktiverat gE Bovint herpesvirus typ 1 (BoHV-1), stam Difivac, för att framkalla en geometrisk genomsnittlig seroneutraliseringstitrering ≥ 5,5  log2

Emulsion för injicering

Boskap

Subkutan användning

Bulgarien

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgien

CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle

Varje 2 ml-dos innehåller:

Inaktiverat gE Bovint herpesvirus typ 1 (BoHV-1), stam Difivac, för att framkalla en geometrisk genomsnittlig seroneutraliseringstitrering ≥ 5,5  log2

Emulsion för injicering

Boskap

Subkutan användning

Kroatien

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgien

CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle

Varje 2 ml-dos innehåller:

Inaktiverat gE Bovint herpesvirus typ 1 (BoHV-1), stam Difivac, för att framkalla en geometrisk genomsnittlig seroneutraliseringstitrering ≥ 5,5  log2

Emulsion för injicering

Boskap

Subkutan användning

Frankrike

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgien

CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle

Varje 2 ml-dos innehåller:

Inaktiverat gE Bovint herpesvirus typ 1 (BoHV-1), stam Difivac, för att framkalla en geometrisk genomsnittlig seroneutraliseringstitrering ≥ 5,5  log2

Emulsion för injicering

Boskap

Subkutan användning

Tyskland

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgien

CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle

Varje 2 ml-dos innehåller:

Inaktiverat gE Bovint herpesvirus typ 1 (BoHV-1), stam Difivac, för att framkalla en geometrisk genomsnittlig seroneutraliseringstitrering ≥ 5,5  log2

Emulsion för injicering

Boskap

Subkutan användning

Irland

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgien

CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle

Varje 2 ml-dos innehåller:

Inaktiverat gE Bovint herpesvirus typ 1 (BoHV-1), stam Difivac, för att framkalla en geometrisk genomsnittlig seroneutraliseringstitrering ≥ 5,5  log2

Emulsion för injicering

Boskap

Subkutan användning

Italien

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgien

CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle

Varje 2 ml-dos innehåller:

Inaktiverat gE Bovint herpesvirus typ 1 (BoHV-1), stam Difivac, för att framkalla en geometrisk genomsnittlig seroneutraliseringstitrering ≥ 5,5  log2

Emulsion för injicering

Boskap

Subkutan användning

Nederländerna

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgien

CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle

Varje 2 ml-dos innehåller:

Inaktiverat gE Bovint herpesvirus typ 1 (BoHV-1), stam Difivac, för att framkalla en geometrisk genomsnittlig seroneutraliseringstitrering ≥ 5,5  log2

Emulsion för injicering

Boskap

Subkutan användning

Polen

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgien

CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle

Varje 2 ml-dos innehåller:

Inaktiverat gE Bovint herpesvirus typ 1 (BoHV-1), stam Difivac, för att framkalla en geometrisk genomsnittlig seroneutraliseringstitrering ≥ 5,5  log2

Emulsion för injicering

Boskap

Subkutan användning

Portugal

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgien

CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle

Varje 2 ml-dos innehåller:

Inaktiverat gE Bovint herpesvirus typ 1 (BoHV-1), stam Difivac, för att framkalla en geometrisk genomsnittlig seroneutraliseringstitrering ≥ 5,5  log2

Emulsion för injicering

Boskap

Subkutan användning

Rumänien

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgien

CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle

Varje 2 ml-dos innehåller:

Inaktiverat gE Bovint herpesvirus typ 1 (BoHV-1), stam Difivac, för att framkalla en geometrisk genomsnittlig seroneutraliseringstitrering ≥ 5,5  log2

Emulsion för injicering

Boskap

Subkutan användning

Slovenien

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgien

CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle

Varje 2 ml-dos innehåller:

Inaktiverat gE Bovint herpesvirus typ 1 (BoHV-1), stam Difivac, för att framkalla en geometrisk genomsnittlig seroneutraliseringstitrering ≥ 5,5  log2

Emulsion för injicering

Boskap

Subkutan användning

Spanien

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgien

CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle

Varje 2 ml-dos innehåller:

Inaktiverat gE Bovint herpesvirus typ 1 (BoHV-1), stam Difivac, för att framkalla en geometrisk genomsnittlig seroneutraliseringstitrering ≥ 5,5  log2

Emulsion för injicering

Boskap

Subkutan användning

Storbritannien

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgien

CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle

Varje 2 ml-dos innehåller:

Inaktiverat gE Bovint herpesvirus typ 1 (BoHV-1), stam Difivac, för att framkalla en geometrisk genomsnittlig seroneutraliseringstitrering ≥ 5,5  log2

Emulsion för injicering

Boskap

Subkutan användning


BILAGA III

Förteckning över läkemedlets namn, läkemedelsformer, styrkaor, administreringssätt av läkemedle och innehavare av godkännande för försäljning i medlemsstaterna

Medlemsstat EU/EES

Innehavare av godkännande för försäljning

Läkemedlets namn

Styrka

Läkemedelsform

Administreringssätt

Innehåll (Koncentration)

Cypern

MEDA Pharmaceuticals S.A.

3, Evritanias Str.

GR-15231

Chalandri-Attiki

Grekland

Novantrone

2 mg/ml

koncentrat till infusionsvätska, lösning

intravenös användning

20 mg/10 ml

Finland

MEDA Oy

Vaisalantie 4

FIN-02130

Espoo

Finland

Novantrone

2 mg/ml

koncentrat till infusionsvätska, lösning

intravenös användning

20 mg/10 ml

Finland

MEDA Oy

Vaisalantie 4

FIN-02130

Espoo

Finland

Novantrone

2 mg/ml

koncentrat till infusionsvätska, lösning

intravenös användning

10 mg/5 ml

Frankrike

MEDA Pharma S.A.S.

25, Boulevard de l'Amiral Bruix

F-75016

Paris

Frankrike

Novantrone 10 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion

2 mg/ml

koncentrat till infusionsvätska, lösning

intravenös användning

20 mg/10 ml

Frankrike

MEDA Pharma S.A.S.

25, Boulevard de l'Amiral Bruix

F-75016

Paris

Frankrike

Novantrone 20 mg/10 ml, solution à diluer pour perfusion

2 mg/ml

koncentrat till infusionsvätska, lösning

intravenös användning

20 mg/10 ml

Frankrike

MEDA Pharma S.A.S.

25, Boulevard de l'Amiral Bruix

F-75016

Paris

Frankrike

Elsep 2 mg/ml, solution à diluer pour perfusion

2 mg/ml

koncentrat till infusionsvätska, lösning

intravenös användning

20 mg/10 ml

Tyskland

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstrasse 1

61352 Bad Homburg

Tyskland

Novantron 10 mg/5 ml

2 mg/ml

koncentrat till infusionsvätska, lösning

intravenös användning

10 mg/5 ml

Tyskland

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstrasse 1

61352 Bad Homburg

Tyskland

Novantron 20 mg/10 ml

2 mg/ml

koncentrat till infusionsvätska, lösning

intravenös användning

20 mg/10 ml

Tyskland

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstrasse 1

61352 Bad Homburg

Tyskland

Ralenova 2 mg/ml

2 mg/ml

koncentrat till infusionsvätska, lösning

intravenös användning

20 mg/10 ml

Tyskland

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstrasse 1

61352 Bad Homburg

Tyskland

Ralenova 2 mg/ml

2 mg/ml

koncentrat till infusionsvätska, lösning

intravenös användning

10 mg/5 ml

Grekland

MEDA Pharmaceuticals S.A.

3, Evritanias Str.

GR-15231

Chalandri-Attiki

Grekland

Novantrone

2 mg/ml

koncentrat till infusionsvätska, lösning

intravenös användning

20 mg/10 ml

Iceland

MEDA AB

Pipers vag 2A, Box 906

SE-170 09

Solna

Sverige

Novantrone

2 mg/ml

koncentrat till infusionsvätska, lösning

intravenös användning

20 mg/10 ml

Iceland

MEDA AB

Pipers vag 2A, Box 906

SE-170 09

Solna

Sverige

Novantrone

2 mg/ml

koncentrat till infusionsvätska, lösning

intravenös användning

10 mg/5 ml

Italien

MEDA Pharma S.p.A.

Felice Casati, 20

IT-20124

Milano

Italien

Novantrone

2 mg/ml

koncentrat till infusionsvätska, lösning

intravenös användning

10 mg/5 ml

Italien

MEDA Pharma S.p.A.

Felice Casati, 20

IT-20124

Milano

Italien

Novantrone

2 mg/ml

koncentrat till infusionsvätska, lösning

intravenös användning

20 mg/10 ml

Norge

MEDA A/S

Askerveien 61

NO-1384

Asker

Norge

Novantrone

2 mg/ml

koncentrat till infusionsvätska, lösning

intravenös användning

10 mg/5 ml

Rumänien

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstrasse 1

61352 Bad Homburg

Tyskland

Novantrone

2 mg/ml

koncentrat till infusionsvätska, lösning

intravenös användning

20 mg/10 ml

Slovenien

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstrasse 1

61352 Bad Homburg

Tyskland

Novantrone

2 mg/ml

koncentrat till infusionsvätska, lösning

intravenös användning

20 mg/10 ml

Spanien

MEDA Pharma S.A.U.

Edificio Berlin – Parque Empresarial San Fernando, Avda Castilla 2, 2a planta

E-28830

SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)

Spanien

Novantrone 20 mg solución inyectable

2 mg/ml

koncentrat till infusionsvätska, lösning

intravenös användning

20 mg/10 ml

Sverige

MEDA AB

Pipers vag 2A, Box 906

SE-170 09

Solna

Sverige

Novantrone

2 mg/ml

koncentrat till infusionsvätska, lösning

intravenös användning

20 mg/10 ml

Sverige

MEDA AB

Pipers vag 2A, Box 906

SE-170 09

Solna

Sverige

Novantrone

2 mg/ml

koncentrat till infusionsvätska, lösning

intravenös användning

10 mg/5 ml