Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52016XC0930(05).pdf

30.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 362/10


Översikt över EU-beslut om godkännande för försäljning av läkemedel fr.o.m. 1 augusti 2016 t.o.m. 31 augusti 2016

(Beslut som antagits i enlighet med artikel 34 i direktiv 2001/83/EG (1) eller artikel 38 i direktiv 2001/82/EG (2))

(2016/C 362/02)

—   Utfärdande, upprätthållande eller ändring av nationellt godkännande för försäljning

Datum för beslut

Läkemedlets namn

INN (internationell generisk benämning)

Innehavare av godkännandet för försäljning

Berörd medlemsstat

Datum för delgivning

1.8.2016

Levonelle Art 13

levonorgestrel

Se bilaga I

Se bilaga I

2.8.2016

22.8.2016

Lincomycin and spectinomycin combination Art 35

Lincomycin and spectinomycin

Se bilaga II

Se bilaga II

24.8.2016


(1)  EUT L 311, 28.11.2001, s. 67.

(2)  EUT L 311, 28.11.2001, s. 1.


BILAGA I

Förteckning över läkemedlets namn och läkemedelsformer

Medlemsstat EU/EES

Innehavare av godkännande för försäljning

Läkemedlets namn

Styrka

Läkemedelsform

Administreringssätt

Österrike

Medimpex UK LTD

127 Shirland road,

W9 2EP London,

Storbritannien

Postinor 1500

1,5  mg

Tablett

Oral användning

Belgien

Medimpex UK LTD

127 Shirland road,

W9 2EP London,

Storbritannien

Postinor 1500

1,5  mg

Tablett

Oral användning

Tjeckien

Gedeon Richter plc

Gyömrői út 19–21

1103 Budapest

Ungern

Escapelle

1,5  mg

Tablett

Oral användning

Frankrike

Medimpex UK LTD

127 Shirland road,

W9 2EP London,

Storbritannien

Levonorgestrel Biogaran

1,5  mg

Tablett

Oral användning

Tyskland

Medimpex UK LTD

127 Shirland road,

W9 2EP London,

Storbritannien

Postinor 1500

1,5  mg

Tablett

Oral användning

Grekland

Medimpex UK LTD

127 Shirland road,

W9 2EP London,

Storbritannien

Postinor 1500

1,5  mg

Tablett

Oral användning

Island

Medimpex UK LTD

127 Shirland road,

W9 2EP London,

Storbritannien

Postinor 1500

1,5  mg

Tablett

Oral användning

Irland

Medimpex UK LTD

127 Shirland road,

W9 2EP London,

Storbritannien

Prevenelle

1,5  mg

Tablett

Oral användning

Italien

Gedeon Richter plc

Gyömrői út 19–21.

1103 Budapest

Ungern

Escapelle

1,5  mg

Tablett

Oral användning

Litauen

Gedeon Richter plc

Gyömrői út 19–21.

1103 Budapest

Ungern

Escapelle

1,5  mg

Tablett

Oral användning

Luxemburg

Medimpex UK LTD

127 Shirland road,

W9 2EP London,

Storbritannien

Postinor 1500

1,5  mg

Tablett

Oral användning

Norge

Medimpex UK LTD

127 Shirland road,

W9 2EP London,

Storbritannien

Postinor 1,5

1,5  mg

Tablett

Oral användning

Polen

Gedeon Richter plc

Gyömrői út 19–21.

1103 Budapest

Ungern

Escapelle tabletka 1 500 mikrogramów

1,5  mg

Tablett

Oral användning

Portugal

Medimpex UK LTD

127 Shirland road,

W9 2EP London,

Storbritannien

Postinor

1,5  mg

Tablett

Oral användning

Spanien

Medimpex UK LTD

127 Shirland road,

W9 2EP London,

Storbritannien

Postinor 1,5  mg comprimido

1,5  mg

Tablett

Oral användning

Sverige

Medimpex UK LTD

127 Shirland road,

W9 2EP London,

Storbritannien

Postinor

1,5  mg

Tablett

Oral användning

Nederländerna

Medimpex UK LTD

127 Shirland road,

W9 2EP London,

Storbritannien

Postinor 1 500 microgram

1,5  mg

Tablett

Oral användning

Storbritannien

Medimpex UK LTD

127 Shirland road,

W9 2EP London,

Storbritannien

Levonelle 1500

1,5  mg

Tablett

Oral användning


BILAGA II

Förteckning över de veterinärmedicinska läkemedlens namn, läkemedelsform, styrka, samt djurslag, administreringsväg och innehavare av godkännande för försäljning i medlemsstaterna

Medlemsstat EU/EES

Innehavare av godkännande för försäljning

Namn

Internationellt generiskt namn (INN-namn)

Styrka

Läkemedelsform

Djurslag

Administreringsväg

Österrike

Zoetis Österreich GmbH

Floridsdorfer Hauptstrasse 1

1210 Wien

Austria

Linco–Spectin 22/22 mg/g – Arzneimittelvormischung zur Herstellung von Fütterungsarzneimitteln für Schweine

Lincomycin och spectinomycin

22 mg/g

22 mg/g

Premix till medicinfoder

Svin

Oral

Österrike

Zoetis Österreich GmbH

Floridsdorfer Hauptstrasse 1

1210 Wien

Austria

Linco-Spectin 222 mg/g + 444,7  mg/g – Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser für Schweine und Hühner

Lincomycin och spectinomycin

222 mg/g

444,7  mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Svin, kycklingar

Oral

Österrike

Animed Service AG

Liebochstrasse 9

8143 Dobl

Austria

Lincomycin-Spectinomycin 1,1  % ”Animed Service” – Pulver zum Eingeben für Schweine

Lincomycin och spectinomycin

5,5  g/kg

5,5  g/kg

Pulver för administrering med fodret

Svin

Oral

Belgien

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Linco-Spectin 100

Lincomycin och spectinomycin

222 mg/g

444,7  mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Svin, kycklingar

Oral

Belgien

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Linco-Spectin 22 + 22

Lincomycin och spectinomycin

22 g/kg

22 g/kg

Premix till medicinfoder

Svin

Oral

Belgien

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Linco-Spectin 44

Lincomycin och spectinomycin

22 g/kg

22 g/kg

Pulver för administrering med fodret

Svin

Oral

Belgien

KELA N.V.

Sint Lenaartseweg 48

2320 Hoogstraten

Belgium

Spectoliphen 100

Lincomycin och spectinomycin

222 mg/g

444 mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Svin, fjäderfä

Oral

Belgien

V.M.D. nv

Hoge Mauw 900

2370 Arendonk

Belgium

Lincomycine-Spectinomycine VMD Pulvis

Lincomycin och spectinomycin

33,3  g/150 g

66,6  g/150 g

Pulver för användning i dricksvatten

Svin

Oral

Bulgarien

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Linco-Spectin 100, powder for oral solution

Lincomycin och spectinomycin

33,3  g/150 g

66,7  g/150 g

Pulver för användning i dricksvatten

Svin, kycklingar, kalkoner

Oral

Bulgarien

Kepro B.V.

Maagdenburgstraat 17

7421 ZE Deventer

The Netherlands

L.S.POWDER WSP

Lincomycin och spectinomycin

222 mg/g

444 mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Svin, kycklingar

Oral

Bulgarien

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Linko-spectin 44 premix

Lincomycin och spectinomycin

22 g/kg

22 g/kg

Premix till medicinfoder

Svin, kycklingar

Oral

Bulgarien

Zavet AD

Ul. Kiril I Metodiy No. 5

Zavet

Bulgaria

Lincomycin 222 Spectinomycin 444 WSP

Lincomycin och spectinomycin

222 mg

444 mg

Pulver för användning i dricksvatten

Svin, kycklingar

Oral

Kroatien

Zoetis Netherlands Holdings B.V.

Podruznica Zagreb za promidzbu

Petra Hektorovića 2

10000 Zagreb

Croatia

LINCO-SPECTIN 100

Lincomycin och spectinomycin

33,3  g/150 g

66,7  g/150 g

Pulver för användning i dricksvatten

Svin,

kycklingar

Oral

Kroatien

Zoetis Netherlands Holdings B.V.

Podruznica Zagreb za promidzbu

Petra Hektorovića 2

10000 Zagreb

Croatia

LINCO-SPECTIN 44

Lincomycin och spectinomycin

22 g/kg

22 g/kg

Premix till medicinfoder

Svin

Oral

Kroatien

Vet Consulting d.o.o.

Matije Gupca 42

43500 Daruvar

Croatia

L-SPEC 100 S

Lincomycin och spectinomycin

33,3  g/150 g

66,6  g/150 g

Pulver för användning i dricksvatten

Svin

Oral

Cypern

Zoetis Hellas SA

253–255 Messogeion Ave

15451 Neo Psychiko

Athens

Greece

Linco-Spectin 100 SP

66,7  g Spectinomycin, 33,3  g Lincomycin

Σκόνη για χορήγηση μέσω διαλύματος από το στόμα για ορνίθια

Lincomycin och spectinomycin

33,3  g/150 g

66,7  g/150 g

Pulver för användning i dricksvatten

Kycklingar

Oral

Cypern

Zoetis Hellas SA

253–255 Messogeion Ave

15451 Neo Psychiko

Athens

Greece

LINCO-SPECTIN 44 PREMIX POWDER, πρόμιγμα για φαρμακούχο ζωοτροφή

Lincomycin och spectinomycin

22 g/kg

22 g/kg

Premix till medicinfoder

Svin

Oral

Tjeckien

Zoetis Ceská republika s.r.o.

Stroupeznického 17

150 00 Praha 5

Czech Republic

LINCO – SPECTIN 22/22 mg/g premix pro medikaci krmiva

Lincomycin och spectinomycin

22 mg/g

22 mg/g

Premix till medicinfoder

Svin

Oral

Tjeckien

Zoetis Ceská republika s.r.o.

Stroupeznického 17

150 00 Praha 5

Czech Republic

Linco-spectin 222/444,7  mg/g prásek pro podání v pitné vode pro prasata a kura domácího

Lincomycin och spectinomycin

222 mg/g

444,7  mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Svin, kycklingar

Oral

Tjeckien

FATRO S.p.A.

Via Emilia, 285

40064 Ozzano Emilia (BO)

Italy

MICOSPECTONE plv. sol.

Lincomycin och spectinomycin

166,5  mg/g 333,5  mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Svin, kycklingar

Oral

Danmark

Pfizer Oy Animal Health

Tietokuja 4

FI-003300 Helsinki

Finland

Linco-spectin Vet

Lincomycin och spectinomycin

22 mg/g

22 mg/g

Pulver för administrering med fodret

Svin

Oral

Danmark

Pfizer Oy Animal Health

Tietokuja 4

FI-003300 Helsinki

Finland

Linco-spectin Vet

Lincomycin och spectinomycin

220 mg/g

440 mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Svin, fjäderfä

Oral

Estland

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Linco-Spectin 100

Lincomycin och spectinomycin

222 mg/g

444,7  mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Svin, kycklingar

Oral

Estland

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Linco-Spectin 44 Premix

Lincomycin och spectinomycin

22 mg/g

22 mg/g

Premix till medicinfoder

Svin

Oral

Frankrike

Zoetis France

23–25 Avenue du Docteur Lannelongue

75014 Paris

France

LINCO-SPECTIN 100, 222/444,7 MG/G POUDRE POUR ADMINISTRATION DANS L’EAU DE BOISSON POUR PORCINS ET POULETS

Lincomycin och spectinomycin

222 mg/g

444,7  mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Svin, kycklingar

Oral

Frankrike

Deltavit

Zone D’Activites Du Bois De Teillay

35150 Janze

France

PM 27 LINCOMYCINE 4,4 SPECTINOMYCINE 4,4 PORC

Lincomycin och spectinomycin

4,4  mg/g

4,4  mg/g

Premix till medicinfoder

Svin

Oral

Frankrike

Sogeval

200 Avenue de Mayenne

Zone Industrielle des Touches

53000 Laval

France

CONCENTRAT V061 LINCOMYCINE 4,4 SPECTINOMYCINE 4,4 PORC

Lincomycin och spectinomycin

4,4  mg/g

4,4  mg/g

Premix till medicinfoder

Svin

Oral

Frankrike

Qalian

34 rue Jean Monnet

ZI d’Etriche

49500 SEGRE

France

LINCOMYCINE 4,4 SPECTINOMYCINE 4,4 PORC FRANVET

Lincomycin och spectinomycin

4,4  mg/g

4,4  mg/g

Premix till medicinfoder

Svin

Oral

Tyskland

Zoetis Deutschland GmbH

Schellingstrasse 1

D-10785 Berlin

Germany

Lincospectin Top

Lincomycin och spectinomycin

22 mg/g

22 mg/g

Pulver för administrering med fodret

Svin

Oral

Tyskland

Zoetis Deutschland GmbH

Schellingstrasse 1

D-10785 Berlin

Germany

Lincospectin Pulver

Lincomycin och spectinomycin

222 mg/g

445 mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Svin, kycklingar

Oral

Tyskland

Bela-Pharm GmbH & Co.KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Germany

Pyanosid Pulver

Lincomycin och spectinomycin

227 mg/g

455 mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Svin, kycklingar

Oral

Tyskland

Kon-Pharma GmbH

Senator-Bauer-Str. 34

D-30625 Hannover

Germany

Lincomycin-Spectinomycin Pulver

Lincomycin och spectinomycin

227 mg/g

455 mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Svin, kycklingar

Oral

Tyskland

Pharmacia GmbH

Linkstr. 10

D-10785 Berlin

Germany

Lincospectin 44 Premix

Lincomycin och spectinomycin

22 mg/g

22 mg/g

Premix till medicinfoder

Svin

Oral

Grekland

PROVET AE

19300, Aspropyrgos

Attikis

Greece

LINCOVET-S

Lincomycin och spectinomycin

22 g/kg

22 g/kg

Premix till medicinfoder

Svin

Oral

Grekland

PROVET AE

19300, Aspropyrgos

Attikis

Greece

LINCOVET-S WSP

Lincomycin och spectinomycin

33,3  g/150 g

66,7  g/150 g

Pulver för användning i dricksvatten

Kycklingar (slaktkycklingar)

Oral

Grekland

Zoetis Hellas SA

253–255 Messogeion Ave

15451 Neo Psychiko

Athens

Greece

LINCO-SPECTIN

Lincomycin och spectinomycin

22 g/kg

22 g/kg

Premix till medicinfoder

Svin

Oral

Grekland

Zoetis Hellas SA

253–255 Messogeion Ave

15451 Neo Psychiko

Athens

Greece

LINCO-SPECTIN

Lincomycin och spectinomycin

33,3  g/150 g

66,7  g/150 g

Pulver för användning i dricksvatten

Kycklingar (slaktkycklingar)

Oral

Grekland

AVICO AE

2 Km Paiania-Spata Av

1902 Paiania Attiki

Greece

MICOSPECTONE

Lincomycin och spectinomycin

16,65  g/100 g

33,35  g/100 g

Pulver för användning i dricksvatten

Svin, kycklingar (slaktkycklingar)

Oral

Ungern

Zoetis Hungary Kft.

1123 Budapest

Alkotás u. 53.

Hungary

LincoSpectin SolPO 222/444,7  mg/g por ivóvízbe keveréshez sertések és házityúkok számára A.U.V.

Lincomycin och spectinomycin

222 mg/g

444,7  mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Svin, kycklingar

Oral

Ungern

Zoetis Hungary Kft.

1123 Budapest

Alkotás u. 53.

Hungary

Linco-Spectin 44 gyógypremix A.U.V.

Lincomycin och spectinomycin

22 g/kg

22 g/kg

Premix till medicinfoder

Svin

Oral

Irland

Zoetis Ireland Limited

25/28 North Wall Quay

Dublin 1

Ireland

Linco-Spectin 100, 222/444,7  mg/g Powder for use in drinking water for pigs and chickens

Lincomycin och spectinomycin

222 mg/g

444,7  mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Svin, kycklingar

Oral

Irland

Zoetis Ireland Limited

25/28 North Wall Quay

Dublin 1

Ireland

Linco-Spectin Premix for medicated feed.

Lincomycin och spectinomycin

22 mg/g

22 mg/g

Premix till medicinfoder

Svin

Oral

Italien

Zoetis Italia S.r.l.

Via Andrea Doria, 41 M

00192 Roma

Italy

Lincospectin 222/444,7  mg/g

Lincomycin och spectinomycin

222 mg

444,7  mg

Pulver för användning i dricksvatten

Svin, kycklingar

Oral

Italien

Zoetis Italia S.r.l.

Via Andrea Doria, 41 M

00192 Roma

Italy

Lincospectin 44 mg/g

Lincomycin och spectinomycin

22 g/kg

22 g/kg

Premix till medicinfoder

Svin

Oral

Italien

FATRO S.p.A.

Via Emilia, 285

40064 Ozzano Emilia (BO)

Italy

MICOSPECTONE 166,5  mg/g + 333,5  mg/g polvere per soluzione orale per vitelli, suinetti e polli.

Lincomycin och spectinomycin

166,5  mg/g

333,5  mg/g

Pulver för användning i dricksvatten eller mjölk

Kalvar, smågrisar, kycklingar

Oral

Lettland

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Linco-Spectin 44 Premix

Lincomycin och spectinomycin

22 g/kg

22 g/kg

Premix till medicinfoder

Svin

Oral

Lettland

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Linco-Spectin 100

Lincomycin och spectinomycin

222 mg/g

444,7  mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Svin, kycklingar

Oral

Litauen

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

LINCO-SPECTIN 44 vaistinis premiksas

Lincomycin och spectinomycin

22 g/kg

22 g/kg,

Premix till medicinfoder

Svin

Oral

Litauen

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Linco-Spectin 100, 222/444,7  mg/g milteliai, skirti naudoti su geriamuoju vandeniu kiaulėms ir

vistoms

Lincomycin och spectinomycin

222 mg/g

444,7  mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Svin, fjäderfä

Oral

Litauen

Bela-Pharm GmbH & Co.KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Germany

PYANOSID, geriamieji milteliai

Lincomycin och spectinomycin

33,3  g/146,36  g

66,7  g/146,36  g

Pulver för användning i dricksvatten

Svin, fjäderfä (slaktkycklingar, unghönor) och kalkoner

Oral

Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

LINCO-SPECTIN 100

Lincomycin och spectinomycin

222 mg/g

444,7  mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Svin,

fjäderfä

Oral

Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

LINCO-SPECTIN 22 + 22 premix

Lincomycin och spectinomycin

22 g/kg

22 g/kg

Premix till medicinfoder

Svin

Oral

Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

LINCO-SPECTIN 44

Lincomycin och spectinomycin

22 g/kg

22 g/kg

Pulver för administrering med fodret

Svin

Oral

Malta

FATRO S.p.A.

Via Emilia, 285

40064 Ozzano Emilia (BO)

Italy

Micospectone

Lincomycin och spectinomycin

166,5  mg/g 333,5  mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Smågrisar, kalvar, kycklingar

Oral

Malta

V.M.D. nv

Hoge Mauw 900

2370 Arendonk

Belgium

Lincomycin-spectinomycin VMD Pulvis

Lincomycin och spectinomycin

33,3  g/150 g 66,6  g/150 g

Pulver för användning i dricksvatten

Svin

Oral

Nederländerna

Zoetis B.V.

Rivium Westlaan 74

2909 LD Capelle a/d Ijssel

The Netherlands

LINCO-SPECTIN 100, 222 mg/g + 444,7  mg/g poeder voor gebruik in drinkwater voor varkens en kippen, REG NL 9916

Lincomycin och spectinomycin

222 mg/g

444,7  mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Svin, kycklingar

Oral

Nederländerna

Zoetis B.V.

Rivium Westlaan 74

2909 LD Capelle a/d Ijssel

The Netherlands

LINCO-SPECTIN PREMIX voor varkens, REG NL 9708

Lincomycin och spectinomycin

22 mg/g

22 mg/g

Premix till medicinfoder

Svin

Oral

Polen

Zoetis Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 17 B

02–676 Warszawa

Poland

Linco-Spectin 100

Lincomycin och spectinomycin

222 g/kg

444 g/kg

Pulver för användning i dricksvatten

Svin, höns,

duvor,

ankor,

kalkoner

Oral

Polen

Zoetis Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 17 B

02–676 Warszawa

Poland

Linco-Spectin Premix

Lincomycin och spectinomycin

22 g/kg

22 g/kg

Premix till medicinfoder

Svin

Oral

Portugal

Zoetis Portugal Lda.

Lagoas Park, Edifício 10

2740–271 Porto Salvo

Portugal

LINCO-SPECTIN 44 pré-mistura medicamentosa para Suínos

Lincomycin och spectinomycin

22 g/kg

22 g/kg

Premix till medicinfoder

Svin

Oral

Portugal

Zoetis Portugal Lda.

Lagoas Park, Edifício 10

2740–271 Porto Salvo

Portugal

Linco-Spectin 100, 222 + 444,7  mg/g pó para administração na água de bebida para suínos e galinhas

Lincomycin och spectinomycin

222 mg/g

444,7  mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Svin, kycklingar

Oral

Portugal

Laboratorios Maymó, S.A.

Via Augusta, 302

08017 Barcelona

Spain

Lismay Premix, Pré-mistura medicamentosa para alimento medicamentoso

Lincomycin och spectinomycin

440 g/1,5  kg

440 g/1,5  kg

Premix till medicinfoder

Svin

Oral

Rumänien

Pfizer Animal Health MA EEIG

Ramsgate Road

Sandwich, Kent

CT13 9NJ

United Kingdom

Linco-Spectin 44

Lincomycin och spectinomycin

22 g/kg

22 g/kg

Premix till medicinfoder

Svin

Oral

Rumänien

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Linco-Spectin 880

Lincomycin och spectinomycin

293,3  g/kg

293,3  g/kg

Premix till medicinfoder

Svin

Oral

Rumänien

Pfizer Animal Health MA EEIG

Ramsgate Road

Sandwich, Kent

CT13 9NJ

United Kingdom

Linco-Spectin 100

Lincomycin och spectinomycin

33,3  g/150 g 66,7  g/150 g

Pulver för användning i dricksvatten

Svin, kycklingar, kalkoner

Oral

Slovakien

Zoetis Ceská republika s.r.o.

Stroupeznického 17

150 00 Praha 5

Czech Republic

Linco-Spectin 44 g/kg premix na medikáciu krmiva

Lincomycin och spectinomycin

22 g/kg

22 g/kg

Premix till medicinfoder

Svin

Oral

Slovakien

Zoetis Ceská republika s.r.o.

Stroupeznického 17

150 00 Praha 5

Czech Republic

Linco-Spectin 100 prások na perorálny roztok

Lincomycin och spectinomycin

33,3  g/150 g

66,7  g/150 g

Pulver för användning i dricksvatten

Svin, fjäderfä

Oral

Slovakien

FATRO S.p.A.

Via Emilia, 285

40064 Ozzano Emilia (BO)

Italy

MICOSPECTONE 166,5  mg + 333,5  mg prások na perorálny roztok

Lincomycin och spectinomycin

166,50  mg/g

333,50  mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Smågrisar, kycklingar

Oral

Slovenien

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Linco Spectin 100 prasek za peroralno raztopino za prasice in perutnino

Lincomycin och spectinomycin

33,3  g/150 g

66,7  g/150 g

Pulver för användning i dricksvatten

Svin, fjäderfä

Oral

Slovenien

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

Linco Spectin 44 predmesanica za zdravilno krmno mesanico za prasice

Lincomycin och spectinomycin

22 g/kg

22 g/kg

Premix till medicinfoder

Svin

Oral

Spanien

Laboratorios Ovejero S.A.

Ctra. León-Vilecha, 30

24192 León

Spain

HEMOENTEROL PREMEZCLA MEDICAMENTOSA

Lincomycin och spectinomycin

22 g/kg

22 g/kg

Premix till medicinfoder

Svin

Oral

Spanien

SUPER’S DIANA, S.L

Ctra. C-17, km 17

Parets del Valles

08150 Barcelona

Spain

LINCOTRIMEX-PREMIX

Lincomycin och spectinomycin

22 g/kg

22 g/kg

Premix till medicinfoder

Svin

Oral

Spanien

Laboratorios Maymó, S.A.

Via Augusta, 302

08017 Barcelona

Spain

LISMAY PREMIX

Lincomycin och spectinomycin

440 g/1,5  kg

440 g/1,5  kg

Premix till medicinfoder

Svin

Oral

Spanien

Zoetis Spain, S.L.

Avda. de Europa, 20B

Parque Empresarial La Moraleja

Alcobendas 28108

Spain

LINCO-SPECTIN 22/22 mg/g premezcla medicamentosa para porcino

Lincomycin och spectinomycin

22 g/kg

22 g/kg

Premix till medicinfoder

Svin

Oral

Spanien

Zoetis Spain, S.L.

Avda. de Europa, 20B

Parque Empresarial La Moraleja

Alcobendas 28108

Spain

LINCO-SPECTIN 100

Lincomycin och spectinomycin

222 mg/g 444,7  mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Svin, kycklingar

Oral

Spanien

MEVET, S.A.

Poligono Industrial El Segre

Parc. 409–410

25191 Lérida

Spain

LINESVALL 22 g/Kg PREMEZCLA MEDICAMENTOSA

Lincomycin och spectinomycin

11 g/kg

11 g/kg

Premix till medicinfoder

Svin

Oral

Storbritannien

Zoetis UK Limited

5th Floor, 6 St. Andrew Street

London, EC4A 3AE

United Kingdom

Linco-Spectin 100, 222/444,7  mg/g Powder for Use in Drinking Water for Pigs and Chickens

Lincomycin och spectinomycin

222 mg/g

444,7  mg/g

Pulver för användning i dricksvatten

Svin, kycklingar

Oral

Storbritannien

Zoetis UK Limited

5th Floor, 6 St. Andrew Street

London, EC4A 3AE

United Kingdom

Linco-Spectin Premix for Medicated Feed

Lincomycin och spectinomycin

2,2  % w/w 2,2  % w/w

Premix till medicinfoder

Svin

Oral

Storbritannien

Zoetis UK Limited

5th Floor, 6 St. Andrew Street

London, EC4A 3AE

United Kingdom

Linco-Spectin SP 222 mg/g + 444,7  mg/g powder for use in drinking water for pigs and chickens

Lincomycin och spectinomycin

22,2  % w/w 44,4  % w/w

Pulver för användning i dricksvatten

Svin, kycklingar

Oral