Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52017XC0331(03).pdf

31.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 102/10


Översikt över EU-beslut om godkännande för försäljning av läkemedel fr.o.m. 1 februari 2017 t.o.m. 28 februari 2017

(Beslut som antagits i enlighet med artikel 34 i direktiv 2001/83/EG (1) eller artikel 38 i direktiv 2001/82/EG (2))

(2017/C 102/02)

Utfärdande, upprätthållande eller ändring av nationellt godkännande för försäljning

Datum för beslut

Läkemedlets namn

INN (internationell generisk benämning)

Innehavare av godkännandet för försäljning

Berörd medlemsstat

Datum för delgivning

27.2.2017

Gentamicin

Gentamicin

Se bilaga I

Se bilaga I

18.2.2017

12.12.2016

Metformin

Metformin

Se bilaga II

Se bilaga II

28.2.2017


(1)  EGT L 311, 28.11.2001, s. 67.

(2)  EGT L 311, 28.11.2001, s. 1.


BILAGA I

Förteckning över namn, läkemedelsform, de veterinärmedicinska läkemedlens styrkor, djurslag, administreringsvägar, sökande/innehavare av godkännande för försäljning i medlemsstaterna

Medlemsstat EU/EES

Sökande/innehavare av godkännande för försäljning

Namn

INN

Styrka

Läkemedelsform

Djurart

Administreringsväg

Österrike

Vana GmbH

Wolfgang Schmälzl Gasse 6

1020 Wien

Austria

Gentavan 5 %-Durchstichflasche

für Tiere

gentamicin

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, kalvar, svin, hästar, föl, hundar, katter

s.c., i.m., långsam i.v.

Belgien

EMDOKA bvba

John Lijsenstraat 16

B-2321 Hoogstraten

Belgium

Emdogent 100

gentamicin

100 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hästar, hundar, katter

s.c., i.m., långsam i.v.

Belgien

VMD nv

Hoge Mauw 900

B-2370 Arendonk

Belgium

Gentaveto 5

gentamicin

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Svin

i.m.

Belgien

KELA NV

Sint Lenaartseweg 48

2320 Hoogstraten

Belgium

Genta-Kel 5 %

gentamicin

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur (kalv)

i.m.

Bulgarien

Biovet JSC

39 Petar Rakov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

ГEНТАМИЦИН 10 % инжекционен разтвор

GENTAMYCIN 10 % solution for injection

gentamicin

100 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

i.m., s.c., i.v.

Bulgarien

Biovet JSC

39 Petar Rakov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

ГEНТАМИЦИН 4 % инжекционен разтвор

GENTAMYCIN 4 % solution for injection

gentamicin

40 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

i.m., s.c., i.v.

Bulgarien

Interchemie werken ”de Adelaar” B.V.

Hosterweg 26a

5811 AC Castenray

The Netherlands

ГEНТА-100

GENTA-100

gentamicin

100 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, kalvar, svin

i.m.

Bulgarien

VetProm JSC

26, Otets Paisii Str

2400 Radomir

Bulgaria

ГEНТАМИЦИН 40 mg/ml инжекционен разтвор/

GENTAMICIN 40 mg/ml solutio pro injectionibus

gentamicin

40 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Kalvar, svin, hundar, katter

i.m., s.c.

Kroatien

Krka – Farma d.o.o.

Radnicka cesta 48

10000 Zagreb

Croatia

GENTAMICIN 80 mg/mL

gentamicin

80 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, icke livsmedelsproducerande hästar, svin, hundar, katter

i.m. (nötkreatur, svin),

i.v. (hästar),

s.c. (hundar, katter)

Kroatien

PROPHARMA VET d.o.o.

Vijenac A. Cesarca 16

31000 Osijek

Croatia

NEOGENT

gentamicin

80 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hästar, hundar, katter

i.m., s.c.

Cypern

FATRO S.p.A.

Via Emilia, 285

40064 Ozzano Emilia (Bologna)

Italy

AAGENT, 50 mg/ml, solution for injection for calves and piglets up to one month old.

gentamicin

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Svin och smågrisar högst en månad gamla

i.m., s.c., långsam i.v.

Cypern

Dimitrios Christophorou

169 Tseriou Av.

2048 Strovolos Nicosia

Cyprus

Gentamycin 5 % 50 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, σκύλους και γάτες

gentamicin

85,0  mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hundar, katter

i.m., s.c., långsam i.v.

Tjeckien

FATRO S.p.A.

Via Emilia, 285

40064 Ozzano Emilia (Bologna)

Italy

AAGENT 50 mg/ml injekcní roztok

gentamicin

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Kalvar, föl och smågrisar, vid en månads ålder

i.m., s.c., långsam i.v.

Tjeckien

KELA NV

Sint Lenaartseweg 48

2320 Hoogstraten

Belgium

GENTA-KEL 50 000 IU/ml injekcní roztok

gentamicin

81 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Kalvar, svin, hundar

i.m., i.v.

Estland

Interchemie werken ”De Adelaar” Eesti AS

Vanapere tee 14, Pringi

74001 Viimsi

Harju County

Estonia

Genta-100 EE

gentamicin

100 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hästar

i.m.

Estland

Interchemie werken ”De Adelaar” Eesti AS

Vanapere tee 14, Pringi

74001 Viimsi

Harju County

Estonia

Genta-100

gentamicin

100 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

i.m.

Estland

KELA NV

Sint Lenaartseweg 48

2320 Hoogstraten

Belgium

Genta-kel

gentamicin

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Kalvar, hundar

i.m., i.v., s.c.

Estland

Huvepharma AD

33 James Boucher Blvd.

Sofia 1407

Bulgaria

Gentacin

gentamicin

100 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Kalvar, hundar

i.m., i.v.

Frankrike

VIRBAC

1ere Avenue 2065 MLID

06516 Carros Cedex

France

PANGRAM 4 %

gentamicin

40 000 UI/ml

injektionsvätska, lösning

Kalvar, hundar, katter

i.m., i.v.

Frankrike

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

FORTICINE SOLUTION

gentamicin

40 000 UI/ml

injektionsvätska, lösning

Kalvar

i.m., i.v.

Frankrike

VIRBAC

1ere Avenue 2065 MLID

06516 Carros Cedex

France

G.4

gentamicin

40 000 UI/ml

injektionsvätska, lösning

Kalvar, hundar, katter

i.m., i.v.

Frankrike

CEVA SANTE ANIMALE

10 Avenue de la Ballastiere

33500 Libourne

France

VETRIGEN

gentamicin

50 000 UI/ml

injektionsvätska, lösning

Kalvar, smågrisar

i.m.

Tyskland

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13

31303 Burgdorf

Germany

Genta 100 mg/ml

gentamicin

100 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hästar som intygas inte är avsedda för slakt för användning som livsmedel, hundar, katter

i.m., i.v., s.c.

Tyskland

aniMedica GmbH

Im Südfeld 9

48308 Senden-Bösensell

Germany

Vepha-Gent forte

gentamicin

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hästar som intygas inte är avsedda för slakt för användning som livsmedel, hundar, katter

i.m., i.v., s.c.

Tyskland

Bela-Pharm GmbH & Co. KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Germany

Gentacin

gentamicin

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hästar som intygas inte är avsedda för slakt för användning som livsmedel, hundar, katter

i.m., i.v., s.c.

Tyskland

aniMedica GmbH

Im Südfeld 9

48308 Senden-Bösensell

Germany

Gentamicin 50

gentamicin

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hästar som intygas inte är avsedda för slakt för användning som livsmedel, hundar, katter

i.m., i.v., s.c.

Tyskland

aniMedica GmbH

Im Südfeld 9

48308 Senden-Bösensell

Germany

Genta-Sulfat 81

gentamicin

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hästar som intygas inte är avsedda för slakt för användning som livsmedel, hundar, katter

i.m., i.v., s.c.

Tyskland

Bela-Pharm GmbH & Co. KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Germany

Vetogent Inj.

gentamicin

85 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hästar som intygas inte är avsedda för slakt för användning som livsmedel, hundar, katter

i.m., i.v., s.c.

Tyskland

Bremer Pharma GmbH

Werkstr. 42

34414 Warburg

Germany

Gentafromm

gentamicin

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hundar, katter

i.m., i.v., s.c.

Tyskland

Eurovet Animal Health B.V.

Handelsweg 25

NL-5531 AE Bladel

The Netherlands

Genta 5 %

gentamicin

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter, sällskapsfåglar

i.m., i.v., s.c.

Grekland

PROVET SA

Aspropyrgos Attikis 19300 Greece

GENTAMICIN/PROVET

gentamicin

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Kalvar, hundar, katter

i.m.

Grekland

KELA NV

Sint Lenaartseweg 48

2320 Hoogstraten

Belgium

GENTAKEL

gentamicin

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Kalvar, svin, hundar

i.m.

Ungern

KELA NV

Sint Lenaartseweg 48

2320 Hoogstraten

Belgium

Neogent 5 % injekció A.U.V.

gentamicin

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar

Nötkreatur, svin: i.m.

Hundar: i.m. eller s.c.

Irland

KELA NV

Sint Lenaartseweg 48

2320 Hoogstraten

Belgium

Genta 50 mg/ml solution for injection.

gentamicin

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur

i.m.

Italien

FATRO S.p.A.

Via Emilia, 285

40064 Ozzano Emilia (Bologna)

Italy

Aagent

gentamicin

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Kalvar, smågrisar (under den första levnadsmånaden)

i.m., s.c., långsam i.v.

Italien

FATRO S.p.A.

Via Emilia, 285

40064 Ozzano Emilia (Bologna)

Italy

Aagent 10 %

gentamicin

100 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Kalvar, smågrisar (under den första levnadsmånaden)

i.m., s.c., långsam i.v.

Italien

Industria Italiana Integratori Trei S.p.A.

Via Affarosa, 4

42010 Rio Saliceto (Reggio Emilia)

Italy

Gentabiotic

gentamicin

100 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Kalvar, smågrisar, hundar, katter

i.m., i.v., intraperitonealt

Lettland

Huvepharma EOOD

3A Nikolay Haytov street

Sofia 1113

Bulgaria

Gentacin

gentamicin

100 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hästar, hundar, katter

i.m., i.v., s.c.

Lettland

Bela-Pharm GmbH & Co. KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Germany

Gentamycin 5

gentamicin

85 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hästar, hundar, katter

i.m., i.v., s.c.

Lettland

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13

31303 Burgdorf

Germany

Genta-100

gentamicin

100 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hästar, hundar, katter

i.m., i.v., s.c.

Lettland

KELA NV

Sint Lenaartseweg 48

2320 Hoogstraten

Belgium

Genta-kel 10 %

gentamicin

100 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hästar, hundar

i.m., i.v., s.c.

Lettland

Industrial Veterinaria, S.A.

Esmeralda, 19

E-08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Spain

Gentaprim

trimetoprim

gentamicinsulfat

sulfadimetoxin

40 mg/ml

30 mg/ml

200 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hästar, hundar, katter

i.m.

Lettland

Bremer Pharma GmbH

Werkstr. 42

34414 Warburg

Germany

Gentamicin BREMER PHARMA

gentamicin

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hundar, katter

i.m., s.c., långsam i.v.

Lettland

KELA NV

Sint Lenaartseweg 48

2320 Hoogstraten

Belgium

Genta-kel 5 %

gentamicin

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar

i.m., s.c., långsam i.v.

Lettland

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13

31303 Burgdorf

Germany

Genta

gentamicin

100 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hästar, hundar, katter

i.m., s.c., långsam i.v.

Litauen

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13

31303 Burgdorf

Germany

Genta 100 mg/ml, injekcinis tirpalas

gentamicin

100 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hästar, hundar, katter

i.m., i.v., s.c.

Litauen

Dopharma Research B.V.

Zalmweg 24m

4941 VX Raamsdonksveer

The Netherlands

GENTA-JECT, injekcinis tirpalas

gentamicin

100 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, kalvar, svin, smågrisar, hästar, hundar, katter

i.m., i.v., s.c.

Litauen

Bela-Pharm GmbH & Co. KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Germany

Gentacin, injekcinis tirpalas

gentamicin

85 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, kalvar, svin, smågrisar, avvanda grisar, hästar, föl, hundar, katter

i.m., i.v., s.c.

Litauen

Interchemie werken ”de Adelaar” B.V.

Hosterweg 26a

5811 AC Castenray

The Netherlands

GENTA 100 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms

gentamicin

100 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, kalvar, svin

i.m.

Malta

CENAVISA, S.L.

Camí Pedra Estela s/n

43205 Reus (Tarragona)

Spain

Gentacen

gentamicin

100 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Kalvar högst 13 veckor gamla

i.m.

Malta

Industrial Veterinaria, S.A.

Esmeralda, 19

E-08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Spain

Gentaprim

trimetoprim

gentamicin

sulfadimetoxin

40 mg/ml

30 mg/ml

200 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

i.m.

Malta

Laboratorios Calier, S.A.

Barcelones, 26 – El Ramassar

08520 Les Franqueses del Valles (Barcelona)

Spain

GENTACALIER

gentamicin

40 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, kalvar, svin, smågrisar

i.m., långsam i.v.

Portugal

IAPSA PORTUGUESA PECUÁRIA, LDA

Avenida do Brasil no 88 7o Esq

1700–073 Lisboa

Portugal

GENTAYET 40 mg/ml solução injectável

gentamicin

40 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hästar, hundar, katter

i.m., långsam i.v.

Portugal

KELA NV

Sint Lenaartseweg 48

2320 Hoogstraten

Belgium

GENTA-kel 05, solução injectável para bovinos, suínos, cães, gatos

gentamicin

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

i.m., s.c. (endast hundar)

Portugal

VETLIMA – SOC. DISTRIBUIDORA DE PROD. AGRO-PECUÁRIOS, SA

Centro Empresarial da Rainha, Lote 27

2050–501 Vila Nova da Rainha

Portugal

GENTAVET solução injectavel

gentamicin

40 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur (kalvar), svin (smågrisar), fågel (höns, kalkon), hundar, katter

i.m., långsam i.v.

Rumänien

Alapis SA

19 300 Aspropyrgos

mailbox 26

Athens

Greece

GENTAMICIN 5 %

Gentamicin Provet 50 mg/ml

gentamicin

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Kalvar, smågrisar, hundar, katter

i.m.

Rumänien

Dopharma B.V.

Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer

The Netherlands

GENTA-JECT 10 %

gentamicin

100 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

i.v., i.m., s.c.

Rumänien

PASTEUR – Filiala Filipesti SRL

Str. Principala nr. 944

Filipestii de Padure

Jud. Prahova

Romania

GENTAMICINA FP 10 %

gentamicin

100 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

i.m., långsam i.v., s.c.

Slovakien

FATRO S.p.A.

Via Emilia, 285

40064 Ozzano Emilia (Bologna)

Italy

Aagent 50 mg/ml injekcný roztok

gentamicin

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Kalvar och smågrisar under den första levnadsmånaden, hästar som intygas inte är avsedda för slakt för användning som livsmedel

i.m., s.c., långsam i.v.

Slovenien

KRKA, d.d.

Novo mesto, Smarjeska cesta 6

8501 Novo mesto

Slovenia

GENTAMICIN KRKA 80 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo, prasice, pse in macke

gentamicin

80 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hundar, katter

i.m.

Spanien

Laboratorios Maymo, S.A.

Via Augusta, 302

08017 Barcelona

Spain

MAYCOLI INYECTABLE – 306 ESP

gentamicin

40 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur (kalvar upp till 250 kg), hästar ej avsedda som livsmedel

i.m., långsam i.v.

Spanien

MEVET, S.A.U.

Poligono Industrial El Segre

Parcela 409–410

25191 Lérida

Spain

GENTAVALL 40 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE – 307 ESP

gentamicin

40 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur (kalvar upp till 250 kg), hästar ej avsedda som livsmedel, hundar, katter

i.m., långsam i.v.

Spanien

Laboratorios Calier, S.A.

Barcelones, 26 – El Ramassar

08520 Les Franqueses del Valles (Barcelona)

Spain

GENTACALIER – 397 ESP

gentamicin

40 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur (kalvar upp till 250 kg), hästar ej avsedda som livsmedel, hundar, katter

i.m., långsam i.v.

Spanien

Laboratorios e Industrias Iven, S.A.

Luis I, 56

Poligono Industrial Vallecas

28031 Madrid

Spain

VETERSAN GENTAMICINA – 637 ES

gentamicin

40 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur (kalvar upp till 250 kg), hästar ej avsedda som livsmedel, hundar, katter

i.m., långsam i.v.

Spanien

LABIANA LIFE SCIENCES, S.A.

Venus, 26. Can Parellada Industrial

08228 Terrassa (Barcelona)

Spain

GENTASOL 80 – 638 ESP

gentamicin

80 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur (kalvar upp till 250 kg), hästar ej avsedda som livsmedel, hundar, katter

i.m., långsam i.v.

Spanien

Laboratorios e Industrias Iven, S.A.

Luis I, 56

Poligono Industrial Vallecas

28031 Madrid

Spain

GENTAMICIVEN – 641 ESP

gentamicin

40 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur (kalvar upp till 250 kg), hästar ej avsedda som livsmedel, hundar, katter

i.m., långsam i.v.

Spanien

SUPER'S DIANA, S.L.

Ctra. C-17, Km 17

08150 Parets del Valles (Barcelona)

Spain

GENDIAN 60 mg/ml SOLUCIÓN INYECTABLE – 690 ESP

gentamicin

60 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur (kalvar upp till 250 kg), hästar ej avsedda som livsmedel, hundar

i.m., långsam i.v.

Spanien

CENAVISA, S.L.

Camí Pedra Estela s/n

43205 Reus (Tarragona)

Spain

PURMICINA 40 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE – 2922 ESP

gentamicin

40 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur (kalvar upp till 250 kg), svin (digivande), hästar ej avsedda som livsmedel, hundar, katter

i.m., långsam i.v.

Spanien

CENAVISA, S.L.

Camí Pedra Estela s/n

43205 Reus (Tarragona)

Spain

GENTACEN 100 mg/ml SOLUCIÓN INYECTABLE – 2583 ESP

gentamicin

100 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Kalvar (högst 13 veckor gamla)

i.m.

Spanien

S.P. VETERINARIA, S.A.

Ctra Reus Vinyols, km 4.1

Riudoms (Tarragona) 43330

Spain

GENTAVIN 100 mg/ml SOLUCIÓN INYECTABLE – 2584 ESP

gentamicin

100 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Kalvar (högst 13 veckor gamla)

i.m.

Spanien

MEVET, S.A.U.

Poligono Industrial El Segre

Parcela 409–410

25191 Lérida

Spain

GENTAVALL 5 mg/ml SOLUCIÓN INYECTABLE – 304 ESP

gentamicin

5 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Smågrisar, hundar, katter

i.m.

Spanien

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva 135

Amer (Girona)

17170

Spain

GENTIPRA – 305 ESP

gentamicin

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Nötkreatur (kalvar upp till 250 kg)

i.m., långsam i.v.

Nederländerna

Dopharma Research B.V.

Zalmweg 24m

4941 VX Raamsdonksveer

The Netherlands

Genta-ject 10 %

gentamicin

100 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Kalvar, högst 13 veckor gamla

i.m.


BILAGA II

Förteckning över nationellt godkända läkemedel

Medlems-stat i EES

Innehavare av godkännande för försäljning

Produktnamn

Aktiv substans + styrka

Läkemedelsform

Österrike

1a Pharma Gmbh

Metformin 1a Pharma

Metforminhydroklorid 1 000  mg Film

Filmdragerad tablett

Österrike

1a Pharma Gmbh

Metformin 1a Pharma

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Österrike

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformin Actavis

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Österrike

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformin Actavis

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Österrike

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformin Actavis

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Österrike

Arcana Arzneimittel Gmbh

Metformin Arcana

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Österrike

Arcana Arzneimittel Gmbh

Metformin Arcana

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Österrike

Arcana Arzneimittel Gmbh

Metformin Hydrochloride Arcana Arzneimittel Gmbh

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Österrike

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Österrike

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Österrike

Genericon Pharma Gesellschaft M.B.H.

Metformin Genericon

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Österrike

Genericon Pharma Gesellschaft M.B.H.

Metformin Genericon

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Österrike

Generics [uk] Limited

Metformin Hydrochloride Arcana Arzneimittel Gmbh

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Österrike

Germania Pharmazeutika Gesellschaft M.B.H.

Diabetex

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Österrike

Germania Pharmazeutika Gesellschaft M.B.H.

Diabetex

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Österrike

Germania Pharmazeutika Gesellschaft M.B.H.

Diabetex

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Österrike

Hexal Pharma Gmbh

Metformin Hexal

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Österrike

Hexal Pharma Gmbh

Metformin Hexal

Metforminhydroklorid 500 mg

Filmdragerad tablett

Österrike

Hexal Pharma Gmbh

Metformin Hexal

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Österrike

Merck Gesellschaft Mbh

Glucophage

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Österrike

Merck Gesellschaft Mbh

Glucophage

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Österrike

Merck Gesellschaft Mbh

Glucophage

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Österrike

Pfizer Corporation Austria Gesellschaft M.B.H.

Metformin Pfizer

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Österrike

Pfizer Corporation Austria Gesellschaft M.B.H.

Metformin Pfizer

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Österrike

Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-Gmbh

Metformin Hcl Ratiopharm

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Österrike

Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-Gmbh

Metformin Hcl Ratiopharm

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Österrike

Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-Gmbh

Metformin Ratiopharm

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Österrike

Rosemont Pharmaceuticals Limited

Metformin Rosemont

Metforminhydroklorid 500 mg/5 Ml

Orala lösning

Österrike

Sandoz Gmbh

Meglucon

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Österrike

Stada Arzneimittel Gmbh

Metformin Stada

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Österrike

Stada Arzneimittel Gmbh

Metformin Stada

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Belgien

Merck N.V.-S.A.

Glucophage

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Belgien

Merck N.V.-S.A.

Glucophage

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Belgien

Mylan Bvba-Sprl

Metformine Mylan

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Belgien

Mylan Bvba-Sprl

Metformine Mylan

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Belgien

Mylan Bvba-Sprl

Metformine Mylan

Metforminhydroklorid 850 mg

Filmdragerad tablett

Belgien

SA Menarini Benelux NV.

Metformax

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Belgien

SA Menarini Benelux NV.

Metformax

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Dragerad tablett

Belgien

SA Menarini Benelux NV.

Metformax

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Belgien

Sandoz NV.

Metformine Sandoz

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Belgien

Sandoz NV.

Metformine Sandoz

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Belgien

Teva Pharma Belgium N.V.-S.A

Metformine Teva

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Belgien

Teva Pharma Belgium N.V.-S.A

Metformine Teva

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Bulgarien

Actavis Group Ptc Ehf.

метфодиаб

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Bulgarien

Actavis Group Ptc Ehf.

метфодиаб

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Bulgarien

Actavis Group Ptc Ehf.

метфодиаб

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Bulgarien

Berlin-Chemie Ag

сиофор

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Bulgarien

Berlin-Chemie Ag

сиофор

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Bulgarien

Generics [uk] Limited

метформин дженерикс

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Bulgarien

Generics [uk] Limited

метформин дженерикс

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Bulgarien

Generics [uk] Limited

метформин дженерикс

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Bulgarien

Merck Santé S.A.S.

глюкофаж

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Bulgarien

Merck Santé S.A.S.

глюкофаж

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Bulgarien

Merck Santé S.A.S.

глюкофаж

Metforminhydroklorid 850 mg

Filmdragerad tablett

Bulgarien

Sandoz Pharmaceuticals D.D.

меглюкон

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Bulgarien

Sopharma Ad

софамет

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Bulgarien

Sopharma Ad

софамет

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Bulgarien

Tchaikapharma High Quality Medicines, Inc.

метформин чайкафарма

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Bulgarien

Teva Pharmaceuticals Bulgaria Eood

Tevamet

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Bulgarien

Teva Pharmaceuticals Bulgaria Eood

Tevamet

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Bulgarien

Teva Pharmaceuticals Bulgaria Eood

Tevamet

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Bulgarien

Teva Pharmaceuticals Bulgaria Eood

тевамет

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Bulgarien

Teva Pharmaceuticals Bulgaria Eood

тевамет

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Bulgarien

Teva Pharmaceuticals Bulgaria Eood

тевамет

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Bulgarien

Unipharm

софамет

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Bulgarien

Wörwag Pharma Gmbh & Co. Kg

Metfogamma

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Bulgarien

Wörwag Pharma Gmbh & Co. Kg

Metfogamma

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Bulgarien

Wörwag Pharma Gmbh & Co. Kg

Metfogamma

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Kroatien

Belupo D.D.

Belformin

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Kroatien

Belupo D.D.

Belformin

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Kroatien

Belupo D.D.

Belformin

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Kroatien

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska D.O.O.

Siofor

Metforminhydroklorid 1 000  mg

Filmdragerad tablett

Kroatien

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska D.O.O.

Siofor

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Kroatien

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska D.O.O.

Siofor

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Kroatien

Medis Adria D.O.O.

Aglurab

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Kroatien

Medis Adria D.O.O.

Aglurab

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Kroatien

Medis Adria D.O.O.

Aglurab

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Kroatien

Merck D.O.O

Glucophage

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Kroatien

Merck D.O.O

Glucophage

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Kroatien

Merck D.O.O

Glucophage

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Kroatien

Merck D.O.O

Glucophage Xr

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Depottablett

Kroatien

Merck D.O.O

Glucophage Xr

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Depottablett

Kroatien

Merck D.O.O

Glucophage Xr

Metforminhydroklorid 750 mg Tablett

Depottablett

Kroatien

Merck D.O.O

Glucovance

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett, Glibenklamid 5 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Kroatien

Merck D.O.O

Glucovance

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett, Glibenklamid 2,5  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Kroatien

Merck D.O.O

Glucovance

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett, Glibenklamid 5 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Kroatien

Pliva Hrvatska D.O.O.

Gluformin

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Kroatien

Pliva Hrvatska D.O.O.

Gluformin

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Tablett

Kroatien

Pliva Hrvatska D.O.O.

Gluformin

Metforminhydroklorid 500 mg Enheter

Tablett med modifierad frisättning

Kroatien

Pliva Hrvatska D.O.O.

Gluformin

Metforminhydroklorid 850 mg

Filmdragerad tablett

Kroatien

Pliva Hrvatska D.O.O.

Gluformin

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Tablett

Kroatien

Pliva Hrvatska D.O.O.

Gluformin Er

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Tablett med modifierad frisättning

Kroatien

Pliva Hrvatska D.O.O.

Metformin

Metforminhydroklorid 1 g Tablett

Filmdragerad tablett

Kroatien

Pliva Hrvatska D.O.O.

Metformin

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Kroatien

Pliva Hrvatska D.O.O.

Metformin Pliva

Metforminhydroklorid 1 g Tablett

Filmdragerad tablett

Kroatien

Sandoz D.O.O.

Meglucon

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Kroatien

Sandoz D.O.O.

Meglucon

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Kroatien

Sandoz D.O.O.

Meglucon

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Cypern

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformin Actavis

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Cypern

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformin Actavis

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Cypern

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformin Hydrochloride Actavis

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Cypern

Delorbis Pharmaceuticals Ltd

Neomid

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Cypern

Delorbis Pharmaceuticals Ltd

Neomid

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Cypern

Medochemie Ltd

Brot

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Cypern

Medochemie Ltd

Brot

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Cypern

Merck A.E.

Glucophage

Metforminhydroklorid 1 000  mg Dospåse

Pulver till oral lösning

Cypern

Merck A.E.

Glucophage

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Cypern

Merck A.E.

Glucophage

Metforminhydroklorid 500 mg Dospåse

Pulver till oral lösning

Cypern

Merck A.E.

Glucophage

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Cypern

Merck A.E.

Glucophage

Metforminhydroklorid 850 mg Dospåse

Pulver till oral lösning

Cypern

Merck A.E.

Glucophage

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Cypern

Merck A.E.

Glucovance

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett, Glibenklamid 2,5  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Cypern

Merck A.E.

Glucovance

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett, Glibenklamid 5 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Cypern

Remedica Ltd

Glyformin

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Cypern

Remedica Ltd

Glyformin

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformin Retard Actavis

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Depottablett

Tjeckien

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformin Retard Actavis

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Depottablett

Tjeckien

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformin Retard Actavis

Metforminhydroklorid 750 mg Tablett

Depottablett

Tjeckien

Berlin-Chemie Ag

Siofor

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Berlin-Chemie Ag

Siofor

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Generics [uk] Limited

Metformin Mylan

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Generics [uk] Limited

Metformin Mylan

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Generics [uk] Limited

Metformin Mylan

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Laboratori Guidotti SpA.

Glibomet

Metforminhydroklorid 400 mg Tablett, Glibenklamid 2,5  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Laboratori Guidotti SpA.

Siofor

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Medreg S.R.O.

Diareg

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Medreg S.R.O.

Diareg

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Medreg S.R.O.

Diareg

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 1 000  mg Dospåse

Pulver till oral lösning

Tjeckien

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 500 mg Dospåse

Pulver till oral lösning

Tjeckien

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 850 mg Dospåse

Pulver till oral lösning

Tjeckien

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Merck Santé S.A.S.

Glucophage Xr

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Depottablett

Tjeckien

Merck Santé S.A.S.

Glucophage Xr

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Depottablett

Tjeckien

Merck Santé S.A.S.

Glucophage Xr

Metforminhydroklorid 750 mg Tablett

Depottablett

Tjeckien

Pharmaswiss ceská Republika S.R.O.

Normaglyc

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Pharmaswiss ceská Republika S.R.O.

Normaglyc

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Pharmaswiss ceská Republika S.R.O.

Normaglyc

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Sandoz S.R.O.

Metformin Sandoz

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Sandoz S.R.O.

Metformin Sandoz

Metforminhydroklorid 850 mg

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Stada Arzneimittel Ag

Stadamet

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Stada Arzneimittel Ag

Stadamet

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Stada Arzneimittel Ag

Stadamet

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Teva Pharmaceuticals Cr, S.R.O.

Metformin Hcl Teva

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Teva Pharmaceuticals Cr, S.R.O.

Metformin Teva

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Teva Pharmaceuticals Cr, S.R.O.

Metformin Xr Teva

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Depottablett

Tjeckien

Teva Pharmaceuticals Cr, S.R.O.

Metformin-Teva

Metforminhydroklorid 850 mgg

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Vita Longa P.C.

Metformin Vita Longa

Metforminhydroklorid 1 000  mg

Depottablett

Tjeckien

Vitabalans Oy

Metformin Vitabalans

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Vitabalans Oy

Metformin Vitabalans

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Wörwag Pharma Gmbh & Co. Kg

Metfogamma

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Wörwag Pharma Gmbh & Co. Kg

Metfogamma

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Wörwag Pharma Gmbh & Co. Kg

Metfogamma

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Zentiva, A.S.

Langerin

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Zentiva, A.S.

Langerin

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Zentiva, A.S.

Langerin

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Zentiva, A.S.

Metformin Zentiva

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Zentiva, A.S.

Metformin Zentiva

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tjeckien

Zentiva, A.S.

Metformin Zentiva

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Danmark

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformin Actavis

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Danmark

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformin Actavis

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Danmark

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformin Actavis

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Danmark

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformin Actavis Ptc

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Depottablett

Danmark

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformin Actavis Ptc

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Depottablett

Danmark

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformin Actavis Ptc

Metforminhydroklorid 750 mg Tablett

Depottablett

Danmark

Aurobindo Pharma Limited

Metformin Aurobindo

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Danmark

Aurobindo Pharma Limited

Metformin Aurobindo

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Danmark

Aurobindo Pharma Limited

Metformin Aurobindo

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Danmark

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Danmark

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Danmark

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Danmark

Mylan Ab

Mitforgen

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Danmark

Mylan Ab

Mitforgen

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Danmark

Mylan Ab

Mitforgen

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Danmark

Orifarm Generics A-S

Metformin Orifarm

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Danmark

Orifarm Generics A-S

Metformin Orifarm

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Danmark

Orifarm Generics A-S

Metformin Orifarm

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Danmark

Rosemont Pharmaceuticals Limited

Metformin Rosemont

Metforminhydroklorid 500 mg/5 Ml

Orala lösning

Danmark

Sandoz A-S

Metformin Sandoz

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Danmark

Sandoz A-S

Metformin Sandoz

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Danmark

Stada Arzneimittel Ag

Metformin Stada

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Danmark

Teva Denmark A-S

Metformin ”teva”

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Danmark

Teva Denmark A-S

Metformin ”teva”

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Danmark

Teva Denmark A-S

Metformin ”teva”

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Danmark

Teva Denmark A-S

Metformin Teva

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Danmark

Teva Denmark A-S

Metformin Teva

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Danmark

Teva Denmark A-S

Metformin Teva

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Danmark

Vitabalans Oy

Metformin Vitabalans

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Danmark

Vitabalans Oy

Metformin Vitabalans

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Estland

Aurobindo Pharma Limited

Metformin Aurobindo

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Estland

Aurobindo Pharma Limited

Metformin Aurobindo

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Estland

Aurobindo Pharma Limited

Metformin Aurobindo

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Estland

Berlin-Chemie Ag

Metforal

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Estland

Berlin-Chemie Ag

Metforal

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Estland

Laboratori Guidotti SpA.

Metforal

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Estland

Ratiopharm Gmbh

Metformin Ratiopharm

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Estland

Ratiopharm Gmbh

Metformin Ratiopharm

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Estland

Sandoz Gmbh

Metformin Sandoz

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Estland

Teva Pharma B.V.

Metformin Teva

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Estland

Vitabalans Oy

Metformin Vitabalans

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Estland

Vitabalans Oy

Metformin Vitabalans

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Estland

Wörwag Pharma Gmbh & Co. Kg

Metfogamma

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Estland

Wörwag Pharma Gmbh & Co. Kg

Metfogamma

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Estland

Wörwag Pharma Gmbh & Co. Kg

Metfogamma

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Finland

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformin Actavis

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Finland

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformin Actavis

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Finland

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformin Actavis

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Finland

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Metformin Aurobindo

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Finland

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Metformin Aurobindo

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Finland

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Metformin Aurobindo

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Finland

Hexal A-S

Oramet

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Finland

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Finland

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Finland

Mylan Ab

Metformin Mylan

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Finland

Mylan Ab

Metformin Mylan

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Finland

Mylan Ab

Metformin Mylan

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Finland

Orion Oyj

Metforem

Metforminhydroklorid 1 g Tablett

Filmdragerad tablett

Finland

Orion Oyj

Metforem

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Depottablett

Finland

Orion Oyj

Metforem

Metforminhydroklorid 750 mg Tablett

Depottablett

Finland

Sandoz A-S

Oramet

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Finland

Sandoz A-S

Oramet

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Finland

Stada Arzneimittel Ag

Metformin Stada

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Finland

Takeda Oy

Diformin Retard

Metforminhydroklorid 1 g Tablett

Depottablett

Finland

Takeda Oy

Diformin Retard

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Depottablett

Finland

Takeda Oy

Diformin Retard

Metforminhydroklorid 750 mg Tablett

Depottablett

Finland

Vitabalans Oy

Metformin Vitabalans

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Finland

Vitabalans Oy

Metformin Vitabalans

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Arrow Generiques

Metformine Arrow

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Arrow Generiques

Metformine Arrow

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Arrow Generiques

Metformine Arrow

Metforminhydroklorid 850 mg

Filmdragerad tablett

Frankrike

Arrow Generiques

Metformine Arrow Generiques

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Arrow Generiques

Metformine Arrow Lab

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Arrow Generiques

Metformine Arrow Lab

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Arrow Generiques

Metformine Arrow Lab

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Biogaran

Metformine Bgr

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Biogaran

Metformine Bgr

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Biogaran

Metformine Bgr

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Biogaran

Metformine Biogaran

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Biogaran

Metformine Biogaran

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Biogaran

Metformine Biogaran

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Biogaran

Metformine Set

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformine Bluefish

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformine Bluefish

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformine Ranbaxy

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Cristers

Metformine Cristers

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Cristers

Metformine Cristers

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Cristers

Metformine Cristers

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Eg Labo – Laboratoires Eurogenerics

Metformine Eg

Metforminhydroklorid 1 000  mg

Filmdragerad tablett

Frankrike

Eg Labo – Laboratoires Eurogenerics

Metformine Eg

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Eg Labo – Laboratoires Eurogenerics

Metformine Eg

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Evolupharm

Metformine Evolugen

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Evolupharm

Metformine Evolugen

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Evolupharm

Metformine Evolugen

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Laboratoires Alter

Metformine Alter

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Laboratoires Alter

Metformine Alter

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 1 000  mg Dospåse

Pulver till oral lösning i dospåse

Frankrike

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 500 mg Dospåse

Pulver till oral lösning i dospåse

Frankrike

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 850 mg Dospåse

Pulver till oral lösning i dospåse

Frankrike

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Merck Santé S.A.S.

Glucovance

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett, Glibenklamid 5 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Merck Santé S.A.S.

Glucovance

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett, Glibenklamid 2,5  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Merck Santé S.A.S.

Glucovance

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett, Glibenklamid 5 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Merck Santé S.A.S.

Stagid

Metformin Embonate 700 mg Tablett

Tablett

Frankrike

Mylan S.A.S

Metformine Mylan

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Dispergerbar tablett

Frankrike

Mylan S.A.S

Metformine Mylan

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Dispergerbar tablett

Frankrike

Mylan S.A.S

Metformine Mylan

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Dispergerbar tablett

Frankrike

Mylan S.A.S

Metformine Mylan Pharma

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Mylan S.A.S

Metformine Mylan Pharma

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Mylan S.A.S

Metformine Mylan Pharma

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Pfizer Holding France (S.C.A.)

Metformine Pfizer

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Ranbaxy Pharmacie Generiques

Metformine Ranbaxy

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Dragerad tablett

Frankrike

Ranbaxy Pharmacie Generiques

Metformine Ranbaxy

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Dragerad tablett

Frankrike

Ranbaxy Pharmacie Generiques

Metformine Rpg

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Ratiopharm Gmbh

Metformine Ratiopharm

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Ratiopharm Gmbh

Metformine Ratiopharm

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Ratiopharm Gmbh

Metformine Ratiopharm

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Sandoz

Metformine Sandoz

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Sandoz

Metformine Sandoz

Metforminhydroklorid 1 g Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Sandoz

Metformine Sandoz

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Sandoz

Metformine Sandoz

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Sanofi-Aventis France

Metformine Zentiva

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Sanofi-Aventis France

Metformine Zentiva

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Teva Santé

Metformin Hcl Plus Pharmacie

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Teva Santé

Metformin Hcl Plus Pharmacie

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Teva Santé

Metformin Hcl Plus Pharmacie

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Teva Santé

Metformine Isomed

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Teva Santé

Metformine Isomed

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Teva Santé

Metformine Isomed

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Teva Santé

Metformine Phr Lab

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Teva Santé

Metformine Phr Lab

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Teva Santé

Metformine Phr Lab

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Teva Santé

Metformine Teva

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Teva Santé

Metformine Teva

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Teva Santé

Metformine Teva

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Zydus France

Metformine Zydus

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Zydus France

Metformine Zydus

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Frankrike

Zydus France

Metformine Zydus France

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

1 A Pharma Gmbh

Metformin 1 A Pharma

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

1 A Pharma Gmbh

Metformin 1 A Pharma

Metforminhydroklorid 500 mg

Filmdragerad tablett

Tyskland

1 A Pharma Gmbh

Metformin 1 A Pharma

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Aaa-Pharma Gmbh

Metformin Aaa-Pharma

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Aaa-Pharma Gmbh

Metformin Aaa-Pharma

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Aaa-Pharma Gmbh

Metformin Aaa-Pharma

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Abz-Pharma Gmbh

Metformin Abz

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Abz-Pharma Gmbh

Metformin Abz

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Abz-Pharma Gmbh

Metformin Abz

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Abz-Pharma Gmbh

Metformin Ct

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Abz-Pharma Gmbh

Metformin Ct

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Abz-Pharma Gmbh

Metformin Ct

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Abz-Pharma Gmbh

Metformin Hcl Abz

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Abz-Pharma Gmbh

Metformin Hcl Abz

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Abz-Pharma Gmbh

Metformin Hcl Abz

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Abz-Pharma Gmbh

Metformin Hcl Ct

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Abz-Pharma Gmbh

Metformin Hcl Ct

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Abz-Pharma Gmbh

Metformin-Ct

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Abz-Pharma Gmbh

Metformin-Ct

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Abz-Pharma Gmbh

Metformin-Ct

Metforminhydroklorid 850 mg

Filmdragerad tablett

Tyskland

Actavis Deutschland Gmbh & Co. Kg

Metformin-Puren Actavis Deutschland

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Actavis Deutschland Gmbh & Co. Kg

Metformin-Puren Actavis Deutschland

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Actavis Deutschland Gmbh & Co. Kg

Metformin-Puren Actavis Deutschland

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Aliud Pharma Gmbh

Metformin

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Aliud Pharma Gmbh

Metformin

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Aliud Pharma Gmbh

Metformin Al

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Aristo Pharma Gmbh (Art 57)

Metformin Lindopharm

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Aristo Pharma Gmbh (Art 57)

Metformin Lindopharm

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Aristo Pharma Gmbh (Art 57)

Metformin N Aristo

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Aristo Pharma Gmbh (Art 57)

Metformin N Aristo

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Aristo Pharma Gmbh (Art 57)

Metformin N Aristo

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Aurobindo Pharma Gmbh

Metformin Aurobindo

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Aurobindo Pharma Gmbh

Metformin Aurobindo

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Aurobindo Pharma Gmbh

Metformin Aurobindo

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Axcount Generika Gmbh

Metformin Axcount

Metforminhydroklorid 1 000  mg

Filmdragerad tablett

Tyskland

Axcount Generika Gmbh

Metformin Axcount

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Axcount Generika Gmbh

Metformin Axcount

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Berlin-Chemie Ag

Siofor

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Berlin-Chemie Ag

Siofor

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Berlin-Chemie Ag

Siofor 850

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Biomo Pharma Gmbh

Glucobon

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Biomo Pharma Gmbh

Glucobon

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Biomo Pharma Gmbh

Glucobon

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Biomo Pharma Gmbh

Metformin Biomo

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Biomo Pharma Gmbh

Metformin Biomo

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Biomo Pharma Gmbh

Metformin Biomo

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Chem Affairs Deutschland Gmbh

Metformdoc

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Chem Affairs Deutschland Gmbh

Metformdoc 850

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Denk Pharma Gmbh & Co. Kg

Metfo

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Denk Pharma Gmbh & Co. Kg

Metfo

Metforminhydroklorid 850 mg

Filmdragerad tablett

Tyskland

Denk Pharma Gmbh & Co. Kg

Metformin Denk

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Denk Pharma Gmbh & Co. Kg

Metformin Denk

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Denk Pharma Gmbh & Co. Kg

Metformin Denk

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Dexcel Pharma Gmbh

Metformin Atid

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Dexcel Pharma Gmbh

Metformin Atid

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Dexcel Pharma Gmbh

Metformin Atid

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Glenmark Arzneimittel Gmbh

Metformin Glenmark

Metforminhydroklorid 500 mg/5 Ml

Orala lösning

Tyskland

Heumann Pharma Gmbh & Co. Generica Kg

Metformin Heumann

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Heumann Pharma Gmbh & Co. Generica Kg

Metformin Heumann

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Heumann Pharma Gmbh & Co. Generica Kg

Metformin Heumann

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Hexal Ag

Meglucon

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Hexal Ag

Meglucon

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Hexal Ag

Metformin Hexal

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Hexal Ag

Metformin Hexal

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Hexal Ag

Metformin Hexal

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett, Glibenklamid 2,5  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Hexal Ag

Metformin Hexal

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett, Glibenklamid 5 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Hexal Ag

Metformin Hexal

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Hormosan Pharma Gmbh

Metformin Hormosan

Metforminhydroklorid 1 000  mg

Filmdragerad tablett

Tyskland

Hormosan Pharma Gmbh

Metformin Hormosan

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Hormosan Pharma Gmbh

Metformin Hormosan

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Iip – Institut Für Industrielle Pharmazie Forschungs- Und Entwicklungsgesellschaft Mbh

Metnit

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Iip – Institut Für Industrielle Pharmazie Forschungs- Und Entwicklungsgesellschaft Mbh

Metnit

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Iip – Institut Für Industrielle Pharmazie Forschungs- Und Entwicklungsgesellschaft Mbh

Metsop

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Iip – Institut Für Industrielle Pharmazie Forschungs- Und Entwicklungsgesellschaft Mbh

Metsop

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Iip – Institut Für Industrielle Pharmazie Forschungs- Und Entwicklungsgesellschaft Mbh

Metsop

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Iip – Institut Für Industrielle Pharmazie Forschungs- Und Entwicklungsgesellschaft Mbh

Mettas

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Iip – Institut Für Industrielle Pharmazie Forschungs- Und Entwicklungsgesellschaft Mbh

Mettas

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Juta Pharma Gmbh

Juformin

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Juta Pharma Gmbh

Juformin

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Juta Pharma Gmbh

Juformin

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Ksk-Pharma Ag

Metformin Ksk

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Ksk-Pharma Ag

Metformin Ksk

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Laboratori Guidotti SpA.

Siofor

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Merck Serono Gmbh

Glucophage

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Merck Serono Gmbh

Glucophage

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Merck Serono Gmbh

Glucophage

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Mylan Dura Gmbh

Metformin Dura

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Mylan Dura Gmbh

Metformin Dura

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Mylan Dura Gmbh

Metformin Dura

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Ratiopharm Gmbh

Metformin Hcl Ratiopharm

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Ratiopharm Gmbh

Metformin Hcl Ratiopharm

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Ratiopharm Gmbh

Metformin Hcl Ratiopharm

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Ratiopharm Gmbh

Metformin Ratiopharm

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Ratiopharm Gmbh

Metformin Ratiopharm

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Rosemont Pharmaceuticals Limited

Metfoliquid Geriasan

Metforminhydroklorid 500 mg/5 Ml

Orala lösning

Tyskland

Sandoz Pharmaceuticals Gmbh

Metformin Sandoz

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Sandoz Pharmaceuticals Gmbh

Metformin Sandoz

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Sandoz Pharmaceuticals Gmbh

Metformin Sandoz

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Stadapharm Gmbh

Metformin Stada

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Stadapharm Gmbh

Metformin Stada

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Stadapharm Gmbh

Metformin Stada

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Swiss Caps Gmbh

Metformin Accedo Swiss Caps

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

T&d Pharma Gmbh

Metformin Aiwa

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

T&d Pharma Gmbh

Metformin Aiwa

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

T&d Pharma Gmbh

Metformin Aiwa

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Tad Pharma Gmbh

Diabesin

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Tad Pharma Gmbh

Diabesin

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Tad Pharma Gmbh

Diabesin

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Teva Gmbh

Metfor

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Teva Gmbh

Metfor-Teva

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Winthrop Arzneimittel Gmbh

Metformin Lich Winthrop Arzneimittel

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Winthrop Arzneimittel Gmbh

Metformin Lich Winthrop Arzneimittel

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Winthrop Arzneimittel Gmbh

Metformin Lich Winthrop Arzneimittel

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Wörwag Pharma Gmbh & Co. Kg

Metfogamma

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Wörwag Pharma Gmbh & Co. Kg

Metfogamma

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Tyskland

Wörwag Pharma Gmbh & Co. Kg

Metfogamma

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Grekland

Alapis Abee

Metformin/Alapis

Metforminhydroklorid 100 mg/Ml

Orala lösning

Grekland

Bennett Pharmaceutical SA.

Sukontrol

Metforminhydroklorid 850 mgg

Filmdragerad tablett

Grekland

Farmasyn SA.

Glucofree

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Grekland

Farmasyn SA.

Glucoplus

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Grekland

Generics Pharma Hellas Ltd

Metformin Generics

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Grekland

Generics Pharma Hellas Ltd

Metformin Generics

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Grekland

Generics Pharma Hellas Ltd

Metformin Generics

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Grekland

Ioulia And Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories SA.

Glucostop

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Brustablett

Grekland

Merck A.E.

Glucophage

Metforminhydroklorid 1 000  mg Dospåse

Pulver till oral lösning

Grekland

Merck A.E.

Glucophage

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Grekland

Merck A.E.

Glucophage

Metforminhydroklorid 500 mg Dospåse

Pulver till oral lösning

Grekland

Merck A.E.

Glucophage

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Grekland

Merck A.E.

Glucophage

Metforminhydroklorid 850 mg Dospåse

Pulver till oral lösning

Grekland

Merck A.E.

Glucophage

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Grekland

Pharmanel Commercial Pharmaceutical SA.

Tiglor

Metforminhydroklorid 500 mg/5 Ml

Orala lösning

Grekland

Rafarm Sa.

Metformin Hydrochloride Rosemont

Metforminhydroklorid 500 ml/5 Ml

Orala lösning

Grekland

Rosemont Pharmaceuticals Limited

Metformin Hydrochloride Rosemont

Metforminhydroklorid 500 mg/5 Ml

Orala lösning

Grekland

Sanofi-Aventis Aebe

Normell

Metforminhydroklorid 400 mg Tablett, Glibenklamid 2,5  mg Tablett

Tablett

Grekland

Uni-Pharma Kleon Tsetis Pharmaceutical Laboratories SA.

Glycofren

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Grekland

Uni-Pharma Kleon Tsetis Pharmaceutical Laboratories SA.

Glycofren

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Grekland

Verisfield (Uk) Ltd

Glucoformin

Metforminhydroklorid 170 mg/Ml

Orala lösning

Grekland

Vocate φαρμακευτικη αε

Glucofolin

Metforminhydroklorid 500 mg/5

Orala lösning

Ungern

1 A Pharma Gmbh

Metformin 1 A Pharma

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Ungern

Actavis Group Ptc Ehf.

Gluforlyn

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Ungern

Actavis Group Ptc Ehf.

Gluforlyn

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Ungern

Actavis Group Ptc Ehf.

Gluforlyn

Metforminhydroklorid 750 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Ungern

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformin Actavis

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Ungern

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformin Actavis

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Ungern

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformin Actavis

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Ungern

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Ungern

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Ungern

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Ungern

Generics [uk] Limited

Metfomin Mylan

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Ungern

Generics [uk] Limited

Metformin Mylan

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Ungern

Generics [uk] Limited

Metformin Mylan

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Ungern

Generics [uk] Limited

Metformin Mylan

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Ungern

Generics [uk] Limited

Mylmet

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Ungern

Generics [uk] Limited

Mylmet

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Ungern

Generics [uk] Limited

Mylmet

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Ungern

Goodwill Pharma Ltd

Formet

Metformin 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Ungern

Goodwill Pharma Ltd

Formet

Metformin 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Ungern

Goodwill Pharma Ltd

Formet

Metformin 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Ungern

Laboratori Guidotti SpA.

Meforal

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Ungern

Laboratori Guidotti SpA.

Meforal

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Ungern

Laboratori Guidotti SpA.

Meforal

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Ungern

Merck Kft.

Merckformin

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Ungern

Merck Kft.

Merckformin

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Ungern

Merck Kft.

Merckformin

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Ungern

Merck Kft.

Merckformin Xr

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Depottablett

Ungern

Merck Kft.

Merckformin Xr

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Depottablett

Ungern

Merck Kft.

Merckformin Xr

Metforminhydroklorid 750 mg Tablett

Depottablett

Ungern

Sandoz Hungária Kft

Metformin Sandoz

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Ungern

Stada Arzneimittel Ag

Stadamet

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Ungern

Teva Gyógyszergyár Zrt

Adimet

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Ungern

Teva Gyógyszergyár Zrt

Adimet

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Ungern

Teva Gyógyszergyár Zrt

Adimet

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Ungern

Vitabalans Oy

Metformin Vitabalans

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Ungern

Vitabalans Oy

Metformin Vitabalans

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Ungern

Wörwag Pharma Gmbh & Co. Kg

Metfogamma

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Ungern

Wörwag Pharma Gmbh & Co. Kg

Metfogamma

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Ungern

Wörwag Pharma Gmbh & Co. Kg

Metfogamma

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformin Actavis

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformin Actavis

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformin Hydrochloride Actavis

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Astrazeneca Ab

Ebymect

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett, Dapagliflozin 5 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Astrazeneca Ab

Ebymect

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett, Dapagliflozin 5 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Astrazeneca Ab

Komboglyze

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett, Saxagliptin 2,5  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Astrazeneca Ab

Komboglyze

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett, Saxagliptin 2,5  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Boehringer Ingelheim International Gmbh

Jentadueto

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett, Linagliptin 2,5  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Boehringer Ingelheim International Gmbh

Jentadueto

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett, Linagliptin 2,5  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Boehringer Ingelheim International Gmbh

Synjardy

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett, Empagliflozin 12,5  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Boehringer Ingelheim International Gmbh

Synjardy

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett, Empagliflozin 5 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Boehringer Ingelheim International Gmbh

Synjardy

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett, Empagliflozin 12,5  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Boehringer Ingelheim International Gmbh

Synjardy

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett, Empagliflozin 5 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Janssen-Cilag International Nv

Vokanamet

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett, Kanagliflozin 150 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Janssen-Cilag International Nv

Vokanamet

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett, Kanagliflozin 50 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Janssen-Cilag International Nv

Vokanamet

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett, Kanagliflozin 150 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Janssen-Cilag International Nv

Vokanamet

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett, Kanagliflozin 50 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Merck Sharp & Dohme Ltd

Efficib

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett, Sitagliptin 50 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Merck Sharp & Dohme Ltd

Efficib

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett, Sitagliptin 50 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Merck Sharp & Dohme Ltd

Janumet

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett, Sitagliptin 50 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Merck Sharp & Dohme Ltd

Janumet

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett, Sitagliptin 50 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Merck Sharp & Dohme Ltd

Ristfor

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett, Sitagliptin 50 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Merck Sharp & Dohme Ltd

Ristfor

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett, Sitagliptin 50 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Merck Sharp & Dohme Ltd

Velmetia

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett, Sitagliptin 50 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Merck Sharp & Dohme Ltd

Velmetia

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett, Sitagliptin 50 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Sandoz A-S

Metformin Sandoz

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Takeda Pharma A-S

Competact

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett, Pioglitazon 15 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Takeda Pharma A-S

Glubrava

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett, Pioglitazon 15 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Takeda Pharma A-S

Vipdomet

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett, Alogliptin 12,5  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Island

Takeda Pharma A-S

Vipdomet

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett, Alogliptin 25 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Irland

Aurobindo Pharma Limited

Metformin Aurobindo

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Irland

Aurobindo Pharma Limited

Metformin Aurobindo

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Irland

Aurobindo Pharma Limited

Metformin Aurobindo

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Irland

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Irland

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Irland

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Irland

Mcdermott Laboratories Ltd

Gerformin

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Irland

Mcdermott Laboratories Ltd

Gerformin

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Irland

Mcdermott Laboratories Ltd

Metformin Mylan

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Irland

Mcdermott Laboratories Ltd

Metformin Mylan

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Irland

Mcdermott Laboratories Ltd

Metformin Mylan

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Irland

Merck Serono Ltd

Glucophage

Metforminhydroklorid 1 000  mg Dospåse

Pulver till oral lösning

Irland

Merck Serono Ltd

Glucophage

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Irland

Merck Serono Ltd

Glucophage

Metforminhydroklorid 500 mg Dospåse

Pulver till oral lösning

Irland

Merck Serono Ltd

Glucophage

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Irland

Merck Serono Ltd

Glucophage

Metforminhydroklorid 850 mg Dospåse

Pulver till oral lösning

Irland

Merck Serono Ltd

Glucophage

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Irland

Morningside Healthcare Ltd

Metformin Hydrochloride Morningside Healthcare

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Irland

Morningside Healthcare Ltd

Metformin Hydrochloride Morningside Healthcare

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Irland

Rosemont Pharmaceuticals Limited

Metformin Hydrochloride Rosemont Pharmaceuticals

Metforminhydroklorid 500 mg/5 Ml

Orala lösning

Irland

Rowex Ltd

Metophage

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Irland

Rowex Ltd

Metophage

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Irland

Teva Pharma B.V.

Metformin Teva

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Irland

Teva Pharma B.V.

Metformin Teva

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Irland

Teva Pharma B.V.

Metformin Teva

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Abiogen Pharma SpA.

Diaglimet

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett, Glibenklamid 5 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Abiogen Pharma SpA.

Gliconorm

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett, Glibenklamid 5 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Abiogen Pharma SpA.

Metfonorm

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Abiogen Pharma SpA.

Metfonorm

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Abiogen Pharma SpA.

Metfonorm

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Aurobindo Pharma (Italia) S.R.L.

Metformina Aurobindo

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Aurobindo Pharma (Italia) S.R.L.

Metformina Aurobindo

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Aurobindo Pharma (Italia) S.R.L.

Metformina Aurobindo

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Bayer Spa

Metbay

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Tablett

Italien

Bgp Products S.R.L.

Glicorest

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett, Glibenklamid 5 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformina Bluefish

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformina Bluefish

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformina Bluefish

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Bruno Farmaceutici

Glucophage

Metforminhydroklorid 1 000  mg Dospåse

Pulver till oral lösning

Italien

Bruno Farmaceutici

Glucophage

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Bruno Farmaceutici

Glucophage

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Tablett

Italien

Bruno Farmaceutici

Glucophage

Metforminhydroklorid 500 mg Dospåse

Pulver till oral lösning

Italien

Bruno Farmaceutici

Glucophage

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Bruno Farmaceutici

Glucophage

Metforminhydroklorid 850 mg Dospåse

Pulver till oral lösning

Italien

Bruno Farmaceutici

Glucophage

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Bruno Farmaceutici

Glucophage Unidie

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Depottablett

Italien

Bruno Farmaceutici

Glucophage Unidie

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Depottablett

Italien

Bruno Farmaceutici

Glucophage Unidie

Metforminhydroklorid 750 mg Tablett

Depottablett

Italien

Doc Generici S.R.L.

Metformina Doc Generici

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Doc Generici S.R.L.

Metformina Doc Generici

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Doc Generici S.R.L.

Metformina Doc Generici

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Eg Spa

Metformina Eg

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Eg Spa

Metformina Eurogenerici

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Eg Spa

Metformina Eurogenerici

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Eg Spa

Metformina Eurogenerici

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Generics [uk] Limited

Metformina Mylan

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Generics [uk] Limited

Metformina Mylan

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Generics [uk] Limited

Metformina Mylan Italia

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Hexal Ag

Metformina Hexal Ag

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Hexal Ag

Metformina Hexal Ag

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Hexal SpA

Metformina Hexal

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

I.B.N. Savio S.R.L.

Slowmet

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Depottablett

Italien

I.B.N. Savio S.R.L.

Slowmet

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Depottablett

Italien

I.B.N. Savio S.R.L.

Slowmet

Metforminhydroklorid 750 mg Tablett

Depottablett

Italien

Laboratori Guidotti SpA.

Glibomet

Metforminhydroklorid 400 mg Tablett, Glibenklamid 2,5  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Laboratori Guidotti SpA.

Glibomet

Metforminhydroklorid 400 mg Tablett, Glibenklamid 5 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Laboratori Guidotti SpA.

Metforal

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Laboratori Guidotti SpA.

Metforal

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Laboratori Guidotti SpA.

Metforalmille

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Mylan SpA.

Metformina Mylan Generics

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Mylan SpA.

Metformina Mylan Generics

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Mylan SpA.

Metformina Mylan Generics

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Mylan SpA.

Metformina Mylan Generics

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Munsönderfallande film

Italien

Mylan SpA.

Metformina Mylan Italia

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Mylan SpA.

Metformina Mylan Italia

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Mylan SpA.

Metformina Mylan Mylan Generics

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Pensa Pharma SpA.

Metformina Pensa

Metforminhydroklorid 1 g Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Pensa Pharma SpA.

Metformina Pensa

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Pensa Pharma SpA.

Metformina Pensa

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Sandoz SpA.

Metformina Glibenklamid Sandoz

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett, Glibenklamid 2,5  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Sandoz SpA.

Metformina Glibenklamid Sandoz

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett, Glibenklamid 5 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Sanofi Spa

Suguan M

Metforminhydroklorid 400 mg Tablett, Glibenklamid 2,5  mg Tablett

Tablett

Italien

Teva Italia S.R.L.

Metformina Teva

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Teva Italia S.R.L.

Metformina Teva

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Teva Italia S.R.L.

Metformina Teva Italia

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Zentiva Italia Srl

Zuglimet

Metforminhydroklorid 1 000  mg

Filmdragerad tablett

Italien

Zentiva Italia Srl

Zuglimet

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Italien

Zentiva Italia Srl

Zuglimet

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Lettland

Aurobindo Pharma Limited

Metformin Aurobindo

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Lettland

Aurobindo Pharma Limited

Metformin Aurobindo

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Lettland

Aurobindo Pharma Limited

Metformin Aurobindo

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Lettland

Berlin-Chemie Ag

Metforal

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Lettland

Berlin-Chemie Ag

Metforal

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Lettland

Laboratori Guidotti SpA.

Metforal

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Lettland

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Lettland

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Lettland

Merck Santé S.A.S.

Glucophage Xr

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Depottablett

Lettland

Merck Santé S.A.S.

Glucophage Xr

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Depottablett

Lettland

Ratiopharm Gmbh

Metformin Ratiopharm

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Lettland

Ratiopharm Gmbh

Metformin Ratiopharm

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Lettland

Ratiopharm Gmbh

Metformin-Ratiopharm

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Lettland

Ratiopharm Gmbh

Metformin-Ratiopharm

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Lettland

Teva Pharma B.V.

Metformin Teva

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Lettland

Vitabalans Oy

Metformin Vitabalans

Metforminhydroklorid 500 mg

Filmdragerad tablett

Lettland

Wörwag Pharma Gmbh & Co. Kg

Metfogamma

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Lettland

Wörwag Pharma Gmbh & Co. Kg

Metfogamma

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Lettland

Wörwag Pharma Gmbh & Co. Kg

Metfogamma

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Lettland

Zaklady Farmaceutyczne -Polpharma- Spolka Akcyjna

Formetic

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Lettland

Zaklady Farmaceutyczne -Polpharma- Spolka Akcyjna

Formetic

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Lettland

Zaklady Farmaceutyczne -Polpharma- Spolka Akcyjna

Formetic

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Litauen

Berlin-Chemie Ag

Metforal

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Litauen

Berlin-Chemie Ag

Metforal

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Litauen

Laboratori Guidotti SpA.

Metforal

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Litauen

Ratiopharm Gmbh

Metformin Ratiopharm

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Litauen

Ratiopharm Gmbh

Metformin Ratiopharm

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Litauen

Teva Pharma B.V.

Metformin Teva

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Litauen

Vitabalans Oy

Metformin Vitabalans

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Litauen

Vitabalans Oy

Metformin Vitabalans

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Litauen

Wörwag Pharma Gmbh & Co. Kg

Metfogamma

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Litauen

Wörwag Pharma Gmbh & Co. Kg

Metfogamma

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Litauen

Wörwag Pharma Gmbh & Co. Kg

Metformin Worwag

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Litauen

Zaklady Farmaceutyczne -Polpharma-Spolka Akcyjna

Formetic

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Litauen

Zaklady Farmaceutyczne -Polpharma- Spolka Akcyjna

Formetic

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Litauen

Zaklady Farmaceutyczne -Polpharma- Spolka Akcyjna

Formetic

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Luxemburg

Merck N.V.-S.A.

Glucophage

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Luxemburg

Merck N.V.-S.A.

Glucophage

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Luxemburg

SA Menarini Benelux NV.

Metformax

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Luxemburg

SA Menarini Benelux NV.

Metformax

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Luxemburg

Sandoz NV.

Metformine Sandoz

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Luxemburg

Sandoz NV.

Metformine Sandoz

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Malta

1 A Pharma Gmbh

Metformin 1 A Pharma

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Malta

Actavis Uk Ltd

Metformin Actavis Uk Ltd

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Malta

Actavis Uk Ltd

Metformin Actavis Uk Ltd

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Malta

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Metformin Hydrochloride Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Malta

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Metformin Hydrochloride Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Malta

Bristol Laboratories Ltd (Berkhamsted)

Metformin Bp Bristol Laboratories

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Malta

Laboratori Guidotti SpA.

Glibomet

Metforminhydroklorid 400 mg Tablett, Glibenklamid 2,5  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Malta

Laboratori Guidotti SpA.

Metforal

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Malta

Laboratori Guidotti SpA.

Metforal

Metforminhydroklorid 850 mg

Filmdragerad tablett

Malta

Medochemie Ltd

Brot

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Malta

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 1 000  mg Dospåse

Pulver till oral lösning i dospåse

Malta

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 500 mg Dospåse

Pulver till oral lösning i dospåse

Malta

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 850 mg Dospåse

Pulver till oral lösning i dospåse

Malta

Remedica Ltd

Glyformin

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Malta

Sopharma Ad

Sophamet

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Malta

Teva Pharma B.V.

Metformin Teva

Metforminhydroklorid 500 mg G

Depottablett

Malta

Wockhardt Uk Ltd

Metformin Wockhardt Uk Ltd

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Dragerad tablett

Malta

Wockhardt Uk Ltd

Metformin Wockhardt Uk Ltd

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

Malta

Wockhardt Uk Ltd

Metformin Wockhardt Uk Ltd

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Dragerad tablett

Malta

Wockhardt Uk Ltd

Metformin Wockhardt Uk Ltd

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

Nederländerna

Apotex Europe Bv

Metformine Hcl Apotex

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Dragerad tablett

Nederländerna

Apotex Europe Bv

Metformine Hcl Apotex

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Dragerad tablett

Nederländerna

Aurobindo Pharma B.V.

Metformine Hcl Aurobindo

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Aurobindo Pharma B.V.

Metformine Hcl Aurobindo

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Aurobindo Pharma B.V.

Metformine Hcl Aurobindo

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 1 000  mg

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Centrafarm B.V.

Metformine Hcl Cf

Metforminhydroklorid 1 000  mg/1 117 Mg

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Centrafarm B.V.

Metformine Hcl Cf

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Centrafarm B.V.

Metformine Hcl Cf

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Generics [uk] Limited

Metnova

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Generics [uk] Limited

Metnova

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Generics [uk] Limited

Metnova

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Medcell Pharma B.V.

Metfocell

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Medcell Pharma B.V.

Metfocell

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Medcell Pharma B.V.

Metfocell

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Merck B.V.

Glucovance

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett, Glibenklamid 2,5  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Merck B.V.

Glucovance

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett, Glibenklamid 5 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Mylan B.V.

Metformine Hcl Mylan

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Dispergerbar tablett

Nederländerna

Mylan B.V.

Metformine Hcl Mylan

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Mylan B.V.

Metformine Hcl Mylan

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Dispergerbar tablett

Nederländerna

Mylan B.V.

Metformine Hcl Mylan

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Mylan B.V.

Metformine Hcl Mylan

Metforminhydroklorid 850 mg

Dispergerbar tablett

Nederländerna

Mylan B.V.

Metformine Hcl Mylan

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Mylan B.V.

Metformine Hydrochloride Mylan

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Mylan B.V.

Metformine Hydrochloride Mylan

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Mylan B.V.

Metformine Hydrochloride Mylan

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Ratiopharm Nederland B.V

Metformin Hcl Ratiopharm

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Ratiopharm Nederland B.V

Metformin Hcl Ratiopharm

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Ratiopharm Nederland B.V

Metformin Hcl Ratiopharm

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Ratiopharm Nederland B.V

Metformine Hcl Ratiopharm

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Ratiopharm Nederland B.V

Metformine Hcl Ratiopharm

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Ratiopharm Nederland B.V

Metformine Hcl Ratiopharm

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Sandoz B.V.

Metformine Hcl Sandoz

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Sandoz B.V.

Metformine Hcl Sandoz

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Sandoz B.V.

Metformine Hcl Sandoz

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Sandoz B.V.

Metformine Hcl/Glibenklamid Sandoz

Metforminhydroklorid 2,5  mg Tablett, Glibenklamid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Sandoz B.V.

Metformine Hcl/Glibenklamid Sandoz

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett, Glibenklamid 5 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Teva Nederland B.V.

Metformin Hcl Teva

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Teva Nederland B.V.

Metformin Hcl Teva

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Teva Nederland B.V.

Metformine Hcl 850 Teva

Metforminhydroklorid 850 mg

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Teva Nederland B.V.

Metformine Hcl Teva

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Teva Nederland B.V.

Metformine Hcl Teva

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Teva Nederland B.V.

Metformine Hcl Teva

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Usv Europe Limited

Metformine Hcl Usv Europe

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Usv Europe Limited

Metformine Hcl Usv Europe

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Nederländerna

Usv Europe Limited

Metformine Hcl Usv Europe

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformin Actavis

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformin Actavis

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Astrazeneca Ab

Ebymect

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett, Dapagliflozin 5 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Astrazeneca Ab

Ebymect

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett, Dapagliflozin 5 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Astrazeneca Ab

Komboglyze

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett, Saxagliptin 2,5  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Astrazeneca Ab

Komboglyze

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett, Saxagliptin 2,5  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Boehringer Ingelheim International Gmbh

Jentadueto

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett, Linagliptin 2,5  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Boehringer Ingelheim International Gmbh

Jentadueto

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett, Linagliptin 2,5  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Boehringer Ingelheim International Gmbh

Synjardy

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett, Empagliflozin 12,5  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Boehringer Ingelheim International Gmbh

Synjardy

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett, Empagliflozin 5 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Boehringer Ingelheim International Gmbh

Synjardy

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett, Empagliflozin 12,5  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Boehringer Ingelheim International Gmbh

Synjardy

Metforminhydroklorid 850 mg

Filmdragerad tablett

Norge

Janssen-Cilag International Nv

Vokanamet

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett, Kanagliflozin 150 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Janssen-Cilag International Nv

Vokanamet

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett, Kanagliflozin 50 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Janssen-Cilag International Nv

Vokanamet

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett, Kanagliflozin 150 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Janssen-Cilag International Nv

Vokanamet

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett, Kanagliflozin 50 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Merck Sharp & Dohme Ltd

Efficib

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett, Sitagliptin 50 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Merck Sharp & Dohme Ltd

Efficib

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett, Sitagliptin 50 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Merck Sharp & Dohme Ltd

Janumet

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett, Sitagliptin 50 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Merck Sharp & Dohme Ltd

Janumet

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett, Sitagliptin 50 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Merck Sharp & Dohme Ltd

Ristfor

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett, Sitagliptin 50 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Merck Sharp & Dohme Ltd

Ristfor

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett, Sitagliptin 50 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Merck Sharp & Dohme Ltd

Velmetia

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett, Sitagliptin 50 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Merck Sharp & Dohme Ltd

Velmetia

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett, Sitagliptin 50 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Mylan Ab

Metformin Mylan

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Mylan Ab

Metformin Mylan

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Mylan Ab

Metformin Mylan

Metforminhydroklorid 850 mg

Filmdragerad tablett

Norge

Orifarm Generics A-S

Metformin Orifarm

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Orifarm Generics A-S

Metformin Orifarm

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Orifarm Generics A-S

Metformin Orifarm

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Rosemont Pharmaceuticals Limited

Metformin Rosemont

Metforminhydroklorid 500 mg/5 Ml

Orala lösning

Norge

Sandoz A-S

Metformin Sandoz

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Sandoz A-S

Metformin Sandoz

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Takeda Pharma A-S

Competact

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett, Pioglitazon 15 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Takeda Pharma A-S

Glubrava

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett, Pioglitazon 15 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Takeda Pharma A-S

Vipdomet

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett, Alogliptin 12,5  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Takeda Pharma A-S

Vipdomet

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett, Alogliptin 25 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Vitabalans Oy

Metformin Vitabalans

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Vitabalans Oy

Metformin Vitabalans

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Weifa As

Metformin Weifa

Metforminhydroklorid 390 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Weifa As

Metformin Weifa

Metforminhydroklorid 662,9  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Norge

Weifa As

Metformin Weifa

Metforminhydroklorid 780 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Polen

1 A Pharma Gmbh

Metformin 1a Pharma

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Polen

1 A Pharma Gmbh

Metformin 1a Pharma

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Polen

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformin Sr Actavis

Metforminhydroklorid 1 000  mg

Depottablett

Polen

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformin Sr Actavis

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Depottablett

Polen

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformin Sr Actavis

Metforminhydroklorid 750 mg Tablett

Depottablett

Polen

Aurobindo Pharma Limited

Metformin Aurobindo

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Polen

Aurobindo Pharma Limited

Metformin Aurobindo

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Polen

Aurobindo Pharma Limited

Metformin Aurobindo

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Polen

Berlin-Chemie Ag

Siofor

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Polen

Berlin-Chemie Ag

Siofor

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Polen

Berlin-Chemie Ag

Siofor

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Polen

Bioton SA.

Avamina

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Polen

Bioton SA.

Avamina

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Polen

Bioton SA.

Avamina

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Polen

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Polen

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Polen

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Polen

Farmaceutyczna Spoldzielnia Pracy Galena

Metformin Galena

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Tablett

Polen

Farmaceutyczna Spoldzielnia Pracy Galena

Metformina Galena

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Tablett

Polen

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Polen

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 500 mg

Filmdragerad tablett

Polen

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Polen

Merck Santé S.A.S.

Glucophage Xr

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Depottablett

Polen

Merck Santé S.A.S.

Glucophage Xr

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Depottablett

Polen

Merck Santé S.A.S.

Glucophage Xr

Metforminhydroklorid 750 mg Tablett

Depottablett

Polen

Polfarmex SA.

Metifor

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Tablett

Polen

Polfarmex SA.

Metlfor

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Tablett

Polen

Sandoz Gmbh

Etform

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Polen

Sandoz Gmbh

Etform

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Polen

Sopharma Warszawa Sp. Z O.O.

Sophamet

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Polen

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. Z O.O.

Metformax

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Polen

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. Z O.O.

Metformax

Metforminhydroklorid 500 mg G

Depottablett

Polen

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. Z O.O.

Metformax

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Tablett

Polen

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. Z O.O.

Metformax

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Tablett

Polen

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. Z O.O.

Metformax 500

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Tablett

Polen

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. Z O.O.

Metformax Sr

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Depottablett

Polen

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. Z O.O.

Metformax Sr 500

Metforminhydroklorid 500 mgg

Depottablett

Polen

Vitabalans Oy

Metformin Vitabalans

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Polen

Vitabalans Oy

Metformin Vitabalans

Metforminhydroklorid 500 mg

Filmdragerad tablett

Polen

Wörwag Pharma Gmbh & Co. Kg

Metfogamma

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Polen

Wörwag Pharma Gmbh & Co. Kg

Metfogamma

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Polen

Wörwag Pharma Gmbh & Co. Kg

Metfogamma

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Polen

Zaklady Farmaceutyczne -Polpharma- Spolka Akcyjna

Formetic

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Polen

Zaklady Farmaceutyczne -Polpharma- Spolka Akcyjna

Formetic

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Polen

Zaklady Farmaceutyczne -Polpharma- Spolka Akcyjna

Formetic

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Polen

Zentiva, A.S.

Langerin

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Polen

Zentiva, A.S.

Langerin

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Polen

Zentiva, A.S.

Langerin

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

1a Pharma Produtos Farmacêuticos SA.

Metformina Romac

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

1a Pharma Produtos Farmacêuticos SA.

Metformina Sandoz

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformina Actavis

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformina Actavis

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Amneal Pharma Europe Limited

Metformina Amneal

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Amneal Pharma Europe Limited

Metformina Amneal

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Amneal Pharma Europe Limited

Metformina Amneal

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Aurobindo Pharma (Portugal), Unipessoal Lda

Metformina Aurobindo

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Aurobindo Pharma (Portugal), Unipessoal Lda

Metformina Aurobindo

Metforminhydroklorid 500 mg

Filmdragerad tablett

Portugal

Aurobindo Pharma (Portugal), Unipessoal Lda

Metformina Aurobindo

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformina Bluefish

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformina Bluefish

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Ciclum Farma Unipessoal, Lda

Metformina Ciclum

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Ciclum Farma Unipessoal, Lda

Metformina Ciclum

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Ciclum Farma Unipessoal, Lda

Metformina Ciclum

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Cinfa Portugal, Lda.

Metformina Cinfa

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Cinfa Portugal, Lda.

Metformina Cinfa

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Dr. Max

Metformina Dr.Max

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Dr. Max

Metformina Dr.Max

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Dr. Max

Metformina Dr.Max

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Generis Farmacêutica, SA.

Metformina Generis

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Generis Farmacêutica, SA.

Metformina Generis

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Generis Farmacêutica, SA.

Metformina Generis

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Institut Für Industrielle Pharmazie F&e Gmbh

Mekoll

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Ipca Productos Farmaceuticos Unipessoal Lda

Metformina Rotride

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Ipca Productos Farmaceuticos Unipessoal Lda

Metformina Rotride

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Labesfal Genéricos, SA.

Metformina Labesfal

Metforminhydroklorid 1 000  mg

Filmdragerad tablett

Portugal

Labesfal Genéricos, SA.

Metformina Labesfal

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Labesfal Genéricos, SA.

Metformina Labesfal

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Laboratórios Anova – Produtos Farmacêuticos Lda

Metformina Anova

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Laboratórios Anova – Produtos Farmacêuticos Lda

Metformina Anova

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Laboratórios Anova – Produtos Farmacêuticos Lda

Metformina Anova

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Laboratórios Anova – Produtos Farmacêuticos Lda

Mitforgen

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Laboratórios Anova – Produtos Farmacêuticos Lda

Mitforgen

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Laboratórios Anova – Produtos Farmacêuticos Lda

Mitforgen

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Laboratórios Azevedos – Indústria Farmacêutica, SA.

Metformina Azevedos

Metformin 850 mg Film

Filmdragerad tablett

Portugal

Laboratórios Azevedos – Indústria Farmacêutica, SA.

Metformina Azevedos

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Laboratórios Azevedos – Indústria Farmacêutica, SA.

Metformina Azevedos

Metforminhydroklorid 500 mg Film

Filmdragerad tablett

Portugal

Laboratórios Azevedos – Indústria Farmacêutica, SA.

Metformina Dinerfene

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Laboratórios Azevedos – Indústria Farmacêutica, SA.

Metformina Dinerfene

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Laboratórios Basi – Indústria Farmacêutica, SA.

Metformina Basi

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Laboratórios Basi – Indústria Farmacêutica, SA.

Metformina Basi

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Laboratórios Basi – Indústria Farmacêutica, SA.

Metformina Basi

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Merck, SA.

Glucophage

Metforminhydroklorid 500 mg Dospåse

Pulver till oral lösning

Portugal

Merck, SA.

Glucophage

Metforminhydroklorid 500 mg

Filmdragerad tablett

Portugal

Merck, SA.

Glucovance

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett, Glibenklamid 5 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Merck, SA.

Glucovance

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett, Glibenklamid 2,5  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Merck, SA.

Glucovance

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett, Glibenklamid 5 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Merck, SA.

Risidon

Metforminhydroklorid 1 000  mg Dospåse

Pulver till oral lösning

Portugal

Merck, SA.

Risidon

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Merck, SA.

Risidon

Metforminhydroklorid 850 mg Dospåse

Pulver till oral lösning

Portugal

Merck, SA.

Risidon

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Merck, SA.

Stagid

Metformin Embonate 700 mg Tablett

Tablett

Portugal

Mylan, Lda

Metformina Mylan

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Mylan, Lda

Metformina Mylan

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Mylan, Lda

Metformina Mylan

Metforminhydroklorid 8 500  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Mylan, Lda

Metformina Solumet

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Dispergerbar tablett

Portugal

Mylan, Lda

Metformina Solumet

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Dispergerbar tablett

Portugal

Mylan, Lda

Metformina Solumet

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Dispergerbar tablett

Portugal

Pharmakern Portugal – Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda.

Metformina Pharmakern

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Pharmakern Portugal – Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda.

Metformina Pharmakern

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Ratiopharm-Comercio E Industria De Produtos Farmaceuticos Lda

Metformina Ratiopharm

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Ratiopharm-Comercio E Industria De Produtos Farmaceuticos Lda

Metformina Ratiopharm

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Ratiopharm-Comercio E Industria De Produtos Farmaceuticos Lda

Metformina Ratiopharm

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Sandoz Farmacêutica, Lda.

Metformina Sandoz

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Sanofi – Produtos Farmaceuticos Lda

Metformina Zentiva

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Tolife – Produtos Farmacêuticos, SA.

Metformina Tolife

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Tolife – Produtos Farmacêuticos, SA.

Metformina Tolife

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Portugal

Tolife – Produtos Farmacêuticos, SA.

Metformina Tolife

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Rumänien

Arena Group SA

Bidiab

Metforminhydroklorid 400 mg Kapsel, Glibenklamid 2,5  mg Kapsel

Kapsel

Rumänien

Arena Group SA

Metformin Arena

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Tablett

Rumänien

Arena Group SA

Metformin Arena

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Tablett

Rumänien

Arena Group SA

Metformin Arena

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Tablett

Rumänien

Aurobindo Pharma Limited

Metformin Aurobindo

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Rumänien

Aurobindo Pharma Limited

Metformin Aurobindo

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Rumänien

Aurobindo Pharma Limited

Metformin Aurobindo

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Rumänien

Berlin-Chemie Ag

Siofor

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Rumänien

Berlin-Chemie Ag

Siofor

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Rumänien

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Rumänien

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 500 mg

Filmdragerad tablett

Rumänien

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Rumänien

Gedeon Richter România SA.

Meguan

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Rumänien

Gedeon Richter România SA.

Meguan

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Rumänien

Generics [uk] Limited

Metformina Generics

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Rumänien

Generics [uk] Limited

Metformina Generics

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Rumänien

Generics [uk] Limited

Metformina Generics

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Rumänien

Laboratori Guidotti SpA.

Glibomet

Metforminhydroklorid 400 mg Tablett, Glibenklamid 2,5  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Rumänien

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Rumänien

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Rumänien

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Rumänien

Merck Santé S.A.S.

Glucovance

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett, Glibenklamid 2,5  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Rumänien

Merck Santé S.A.S.

Glucovance

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett, Glibenklamid 5 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Rumänien

Wörwag Pharma Gmbh & Co. Kg

Metfogamma

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Rumänien

Wörwag Pharma Gmbh & Co. Kg

Metfogamma

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Rumänien

Wörwag Pharma Gmbh & Co. Kg

Metfogamma 500

Metforminhydroklorid 500 mg

Filmdragerad tablett

Slovakien

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformin Sr Actavis

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Depottablett

Slovakien

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformin Sr Actavis

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Depottablett

Slovakien

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformin Sr Actavis

Metforminhydroklorid 750 mg Tablett

Depottablett

Slovakien

Berlin-Chemie Ag

Siofor

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovakien

Berlin-Chemie Ag

Siofor

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovakien

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovakien

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovakien

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovakien

Laboratori Guidotti SpA.

Glibomet

Metforminhydroklorid 400 mg Tablett, Glibenklamid 2,5  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovakien

Laboratori Guidotti SpA.

Siofor

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovakien

Medreg S.R.O.

Diareg

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovakien

Medreg S.R.O.

Diareg

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovakien

Medreg S.R.O.

Diareg

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovakien

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 1 000  mg Dospåse

Pulver till oral lösning

Slovakien

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovakien

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 500 mg

Filmdragerad tablett

Slovakien

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovakien

Merck Santé S.A.S.

Glucophage Xr

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Depottablett

Slovakien

Merck Santé S.A.S.

Glucophage Xr

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Depottablett

Slovakien

Merck Santé S.A.S.

Glucophage Xr

Metforminhydroklorid 750 mg Tablett

Depottablett

Slovakien

Merck Santé S.A.S.

Glucovance

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett, Glibenklamid 2,5  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovakien

Merck Santé S.A.S.

Glucovance

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett, Glibenklamid 5 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovakien

Pharmaswiss ceská Republika S.R.O.

Normaglyc

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovakien

Pharmaswiss ceská Republika S.R.O.

Normaglyc

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovakien

Pharmaswiss ceská Republika S.R.O.

Normaglyc

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovakien

Pro.Med.Cs Praha A.S.

Glumetsan

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovakien

Pro.Med.Cs Praha A.S.

Glumetsan

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovakien

Sandoz Pharmaceuticals D.D.

Metformin Sandoz

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovakien

Stada Arzneimittel Ag

Stadamet

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovakien

Stada Arzneimittel Ag

Stadamet

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovakien

Stada Arzneimittel Ag

Stadamet

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovakien

Vitabalans Oy

Metformin Vitabalans

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovakien

Vitabalans Oy

Metformin Vitabalans

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovakien

Wörwag Pharma Gmbh & Co. Kg

Metfogamma

Metforminhydroklorid 1 000  mg

Filmdragerad tablett

Slovakien

Wörwag Pharma Gmbh & Co. Kg

Metfogamma

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovakien

Wörwag Pharma Gmbh & Co. Kg

Metfogamma

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovenien

Belupo D.O.O.

Belformin

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovenien

Belupo D.O.O.

Belformin

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovenien

Berlin-Chemie Ag

Siofor

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovenien

Berlin-Chemie Ag

Siofor

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovenien

Krka, D.D., Novo Mesto

Formagliben

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett, Glibenklamid 5 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovenien

Krka, D.D., Novo Mesto

Formaglyben

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett, Glibenklamid 2,5  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovenien

Laboratori Guidotti SpA.

Siofor

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovenien

Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana

Metformin/Glibenklamid Lek

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett, Glibenklamid 2,5  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovenien

Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana

Metformin/Glibenklamid Lek

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett, Glibenklamid 5 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovenien

Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana

Metforminijev Klorid Lek

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovenien

Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana

Metforminijev Klorid Lek

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovenien

Medis, D.O.O.

Aglurab

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovenien

Medis, D.O.O.

Aglurab

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovenien

Medis, D.O.O.

Aglurab

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovenien

Merck D.O.O.

Glucophage

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovenien

Merck D.O.O.

Glucophage

Metforminhydroklorid 500 mg

Filmdragerad tablett

Slovenien

Merck D.O.O.

Glucophage

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovenien

Merck D.O.O.

Glucovance

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett, Glibenklamid 5 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovenien

Merck D.O.O.

Glucovance

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett, Glibenklamid 2,5  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovenien

Merck D.O.O.

Glucovance

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett, Glibenklamid 5 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovenien

Vitabalans Oy

Metformin Vitabalans

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovenien

Vitabalans Oy

Metformin Vitabalans

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Slovenien

Wörwag Pharma Gmbh & Co. Kg

Metfogamma

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Spanien

Almus Farmaceutica SA

Metformina Almus

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Spanien

Apotex Europe Bv

Metformina Apotex

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Spanien

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Spanien

Generics [uk] Limited

Metformina Mylan

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Spanien

Generics [uk] Limited

Metformina Mylan

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Spanien

Industria Química Y Farmacéutica Vir, SA.

Metformina Vir

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Spanien

Kern Pharma, S.L.

Metformina Kern Pharma

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Spanien

Kern Pharma, S.L.

Metformina Kern Pharma

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Spanien

Laboratorio Stada, S.L.

Metformina Stada

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Spanien

Laboratorios Aurobindo S.L.U.

Metformina Aurobindo

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Spanien

Laboratorios Cinfa, SA.

Metformina Cinfa

Metforminhydroklorid 850 mg

Filmdragerad tablett

Spanien

Laboratorios Combix, S.L.U.

Metformina Combix

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Spanien

Merck Santé S.A.S.

Dianben

Metforminhydroklorid 1 000  mg Dospåse

Pulver till oral lösning

Spanien

Merck Santé S.A.S.

Dianben

Metforminhydroklorid 850 mg Dospåse

Pulver till oral lösning

Spanien

Merck Santé S.A.S.

Dianben

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Spanien

Mylan Pharmaceuticals S.L.

Metformina Mylan Pharmaceuticals

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Spanien

Pensa Pharma, SA

Metformina Pensa

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Spanien

Pensa Pharma, SA

Metformina Pensa Pharma

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Spanien

Qualigen, S.L.

Metformina Qualigen

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Spanien

Ratiopharm Espana Sa

Metformina Ratio

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Spanien

Ratiopharm Espana Sa

Metformina Ratiopharm

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Spanien

Sandoz Farmacéutica, SA.

Metformina Sandoz

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Spanien

Tarbis Farma, S.L.

Metformina Tarbis

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Spanien

Tarbis Farma, S.L.

Metformina Tarbis

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Spanien

Teva Pharma S.L.U

Metformina Teva

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Spanien

Teva Pharma S.L.U

Metformina Tevagen Teva

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Sverige

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformin Actavis

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Sverige

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformin Actavis

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Sverige

Actavis Group Ptc Ehf.

Metformin Actavis

Metforminhydroklorid 850 mg

Filmdragerad tablett

Sverige

Aurobindo Pharma Limited

Metformin Aurobindo

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Sverige

Aurobindo Pharma Limited

Metformin Aurobindo

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Sverige

Aurobindo Pharma Limited

Metformin Aurobindo

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Sverige

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Sverige

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Sverige

Bluefish Pharmaceuticals Ab

Metformin Bluefish

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Sverige

Eql Pharma Ab

Metformin Eql Pharma

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Sverige

Eql Pharma Ab

Metformin Eql Pharma

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Sverige

Generics [uk] Limited

Metformin

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Sverige

Generics [uk] Limited

Metformin Mylan

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Sverige

Laboratórios Anova – Produtos Farmacêuticos Lda

Mitforgen

Metformin 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Sverige

Laboratórios Anova – Produtos Farmacêuticos Lda

Mitforgen

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Sverige

Laboratórios Anova – Produtos Farmacêuticos Lda

Mitforgen

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Sverige

Meda Ab

Metformin Meda

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Sverige

Meda Ab

Metformin Meda

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Sverige

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Sverige

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Sverige

Merck Santé S.A.S.

Glucophage

Metforminhydroklorid 850 mg

Filmdragerad tablett

Sverige

Mylan Ab

Metformin Mylan

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Sverige

Mylan Ab

Metformin Mylan

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Sverige

Mylan Ab

Metformin Mylan

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Sverige

Orifarm Generics A-S

Metformin Orifarm

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Sverige

Orifarm Generics A-S

Metformin Orifarm

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Sverige

Orifarm Generics A-S

Metformin Orifarm

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Sverige

Rosemont Pharmaceuticals Limited

Metformin Rosemont

Metforminhydroklorid 500 mg/5 Ml

Orala lösning

Sverige

Sandoz A-S

Metformin Sandoz

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Sverige

Sandoz A-S

Metformin Sandoz

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Sverige

Stada Arzneimittel Ag

Metformin Stada

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Sverige

Stada Arzneimittel Ag

Metformin Stada

Metforminhydroklorid 1 g Tablett

Filmdragerad tablett

Sverige

Teva Sweden Ab

Metformin Teva

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Sverige

Teva Sweden Ab

Metformin Teva

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Sverige

Vitabalans Oy

Metformin Vitabalans

Metforminhydroklorid 1 000 μg Tablett

Filmdragerad tablett

Sverige

Vitabalans Oy

Metformin Vitabalans

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Actavis Group Ptc Ehf.

Nocteaze Sr

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Depottablett

Storbritannien

Actavis Group Ptc Ehf.

Nocteaze Sr

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Depottablett

Storbritannien

Actavis Group Ptc Ehf.

Nocteaze Sr

Metforminhydroklorid 750 mg Tablett

Depottablett

Storbritannien

Actavis Uk Ltd

Metformin Actavis Uk Ltd

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Actavis Uk Ltd

Metformin Actavis Uk Ltd

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Arrow Generics Limited – Transferred To Actavis Group Ptc Ehf

Nocteaze

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Arrow Generics Limited – Transferred To Actavis Group Ptc Ehf

Nocteaze

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Arrow Generics Limited – Transferred To Actavis Group Ptc Ehf

Nocteaze

Metforminhydroklorid 750 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Aurobindo Pharma Limited

Metformin Hydrochloride Aurobindo Pharma

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Aurobindo Pharma Limited

Metformin Hydrochloride Aurobindo Pharma

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Bristol Laboratories Ltd (Berkhamsted)

Metformin Bp Bristol Laboratories

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Bristol Laboratories Ltd (Berkhamsted)

Metformin Bp Bristol Laboratories

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Chelonia Healthcare Limited

Glyformin

Metforminhydroklorid Bp 500 mg

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Chelonia Healthcare Limited

Metformin Chelonia Healthcare

Metforminhydroklorid Bp 500 mg

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Consilient Health Limited

Glucient Sr

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Depottablett

Storbritannien

Consilient Health Limited

Glucient Sr

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Depottablett

Storbritannien

Consilient Health Limited

Glucient Sr

Metforminhydroklorid 750 mg Tablett

Depottablett

Storbritannien

Crescent Pharma Limited

Metformin Crescent Pharma

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Crescent Pharma Limited

Metformin Crescent Pharma

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Focus Pharmaceuticals Limited

Metformin Focus Pharmaceuticals

Metforminhydroklorid 100 mg/Ml

Orala lösning

Storbritannien

Fourrts (Uk) Pharmacare Limited

Metformin Fourrts (Uk) Pharmacare

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Fourrts (Uk) Pharmacare Limited

Metformin Fourrts (Uk) Pharmacare

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Generics [uk] Limited

Metformin Hydrochloride Generics [uk]

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Generics [uk] Limited

Metformin Hydrochloride Generics [uk]

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Generics [uk] Limited

Metformin Hydrochloride Generics [uk]

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Genus Pharmaceuticals Ltd

Diagemet Xl

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Depottablett

Storbritannien

Glenmark Generics (Europe) Limited

Metformin Hydrochloride Glenmark Generics Europe

Metforminhydroklorid 500 mg/5 Ml

Orala lösning

Storbritannien

Medley Pharma Limited

Metformin Medley Pharma

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Tablett

Storbritannien

Medley Pharma Limited

Metformin Medley Pharma

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Tablett

Storbritannien

Merck Serono Ltd

Glucophage

Metforminhydroklorid 1 000  mg Dospåse

Pulver till oral lösning

Storbritannien

Merck Serono Ltd

Glucophage

Metforminhydroklorid 500 mg Dospåse

Pulver till oral lösning

Storbritannien

Merck Serono Ltd

Glucophage

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Merck Serono Ltd

Glucophage

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Merck Serono Ltd

Glucophage Sr

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Depottablett

Storbritannien

Merck Serono Ltd

Glucophage Sr

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Depottablett

Storbritannien

Merck Serono Ltd

Glucophage Sr

Metforminhydroklorid 750 mg Tablett

Depottablett

Storbritannien

Mercury Pharmaceuticals Ltd

Metformin Mercury Pharmaceuticals

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Mercury Pharmaceuticals Ltd

Metformin Mercury Pharmaceuticals

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Mercury Pharmaceuticals Ltd

Situka Sr

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Depottablett

Storbritannien

Mercury Pharmaceuticals Ltd

Situka Sr

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Depottablett

Storbritannien

Mercury Pharmaceuticals Ltd

Situka Sr

Metforminhydroklorid 750 mg Tablett

Depottablett

Storbritannien

Metwest Pharmaceuticals Limited

Metformin Metwest Pharmaceuticals

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Metwest Pharmaceuticals Limited

Metformin Metwest Pharmaceuticals

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Milpharm Limited

Metformin Milpharm

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Milpharm Limited

Metformin Milpharm

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Morningside Healthcare Ltd

Metabet Sr

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Depottablett

Storbritannien

Morningside Healthcare Ltd

Metabet Sr

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Depottablett

Storbritannien

Morningside Healthcare Ltd

Metformin Morningside Healthcare

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Morningside Healthcare Ltd

Metformin Morningside Healthcare

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Morningside Healthcare Ltd

Sukkarto Sr

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Depottablett

Storbritannien

Morningside Healthcare Ltd

Sukkarto Sr

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Depottablett

Storbritannien

Pinewood Laboratories Limited

Metformin Hydrochloride Pinewood Laboratories

Metforminhydroklorid 500 mg/5 Ml

Orala lösning

Storbritannien

Pinewood Laboratories Limited

Metformin Hydrochloride Pinewood Laboratories Ltd

Metforminhydroklorid 500 mg

Orala lösning

Storbritannien

Relon Chem Limited

Metformin Relonchem

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Relon Chem Limited

Metformin Relonchem

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Rosemont Pharmaceuticals Limited

Metformin Hydrochloride Rosemont Pharmaceuticals

Metforminhydroklorid 500 mg/5 Ml

Orala lösning

Storbritannien

Sandoz Ltd

Metformin Hydrochloride Sandoz Ltd

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Sandoz Ltd

Metformin Hydrochloride Sandoz Ltd

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Sandoz Ltd

Metformin Sandoz Ltd

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Sandoz Ltd

Metformin Sandoz Ltd

Metforminhydroklorid Ph. Eur. 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Special Concept Development (Uk) Ltd

Metformin Special Concept Development (Uk) Ltd

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Special Concept Development (Uk) Ltd

Metformin Special Concept Development (Uk) Ltd

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Teva Uk Limited

Bolamyn; almus

Metforminhydroklorid 500 mg G

Depottablett

Storbritannien

Teva Uk Limited

Bolamyn; almus

Metforminhydroklorid 500 mgg

Depottablett

Storbritannien

Teva Uk Limited

Metformin

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Teva Uk Limited

Metformin

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Teva Uk Limited

Metformin Teva Uk

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Teva Uk Limited

Metformin Teva Uk

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Tillomed Laboratories Ltd

Glucamet

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Tillomed Laboratories Ltd

Metformin Hydrochloride Tillomed Laboratories

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Tillomed Laboratories Ltd

Metformin Hydrochloride Tillomed Laboratories

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Tillomed Laboratories Ltd

Metformin Tillomed Laboratories

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Tillomed Laboratories Ltd

Metformin Tillomed Laboratories

Metforminhydroklorid 500 mg

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Tillomed Laboratories Ltd

Milform

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Tillomed Laboratories Ltd

Orabet

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Usv Europe Limited

Metformin Hydrochloride Usv Europe

Metforminhydroklorid 1 000  mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Usv Europe Limited

Metformin Hydrochloride Usv Europe

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Usv Europe Limited

Metformin Hydrochloride Usv Europe

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Wockhardt Uk Ltd

Metformin Wockhardt Uk

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Wockhardt Uk Ltd

Metformin Wockhardt Uk

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Filmdragerad tablett

Storbritannien

Wockhardt Uk Ltd

Metformin Wockhardt Uk Ltd

Metforminhydroklorid 500 mg Tablett

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

Storbritannien

Wockhardt Uk Ltd

Metformin Wockhardt Uk Ltd

Metforminhydroklorid 850 mg Tablett

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning