Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52019XC0628(02).pdf

28.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 218/8


Översikt över EU-beslut om godkännande för försäljning av läkemedel fr.o.m. den 1 maj 2019 t.o.m. den 31 maj 2019

(Beslut som antagits i enlighet med artikel 34 i direktiv 2001/83/EC (1) eller artikel 38 i direktiv 2001/82/EC (2))

(2019/C 218/02)

Utfärdande, upprätthållande eller ändring av nationellt godkännande för försäljning

Datum för beslut

Läkemedlets namn

INN (internationell generisk benämning)

Innehavare av godkännandet för försäljning

Berörd medlemsstat

Datum för delgivning

20.5.2019

Closantel inj 50 mg

closantel

Se bilaga I

Se bilaga I

21.5.2019

16.5.2019

Syner-Kinase and associated names

urokinase

Se bilaga II

Se bilaga II

17.5.2019

27.5.2019

Septanest and associated names

articaine (hydrochloride)/ adrenaline (tartrate)

Se bilaga III

Se bilaga III

28.5.2019


(1)  EUT L 311, 28.11.01, s. 67.

(2)  EUT L 311, 28.11.01, s. 1.


BILAGA I

Förteckning över de veterinärmedicinska läkemedlens namn, läkemedelsform, styrka, samt djurart, administreringsväg och innehavare av godkännande för försäljning i medlemsstaterna

Medlemsstat EU/EES

Innehavare av godkännande för försäljning

Namn

INN

Styrka

Läkemedelsform

Djurart

Administreringsväg

Bulgarien

KRKA d.d.

Smarjeska cesta 6

Novo mesto

8501

Slovenia

Сантиола 50 mg/ml инжекционен разтвор за говеда и овце

Klosantel

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

nötkreatur, får

får: subkutant

Bulgarien

Industrial Veterinaria, SA

Esmeralda 19

Esplugues de Llobregat

Barcelona 08950

Spain

Роленол

Klosantel

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

nötkreatur, får

får: subkutant

Kroatien

KRKA d.d.

Smarjeska cesta 6

Novo mesto

8501

Slovenia

Santiola, 50 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda i ovce

Klosantel

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

nötkreatur, får

får: subkutant

Tjeckien

KRKA d.d.

Smarjeska cesta 6

Novo mesto

8501

Slovenia

Santiola 50 mg/ml injekcní roztok pro skot a ovce

Klosantel

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

nötkreatur, får

får: subkutant

Danmark

KRKA d.d.

Smarjeska cesta 6

Novo mesto

8501

Slovenia

Santiola Vet

Klosantel

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

nötkreatur, får

får: subkutant

Estland

KRKA d.d.

Smarjeska cesta 6

Novo mesto

8501

Slovenia

Santiola

Klosantel

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

nötkreatur, får

får: subkutant

Frankrike

LILLY France

24 Boulevard Vital Bouhot

92200 Neuilly Sur Seine

France

FLUKIVER

Klosantel

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

nötkreatur, får

får: subkutant

Ungern

KRKA d.d.

Smarjeska cesta 6

Novo mesto

8501

Slovenia

Santiola 50 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és juhok részére A.U.V.

Klosantel

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

nötkreatur, får

får: subkutant

Irland

KRKA d.d.

Smarjeska cesta 6

Novo mesto

8501

Slovenia

Santiola 50 mg/ml solution for injection for cattle and sheep

Klosantel

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

nötkreatur, får

får: subkutant

Lettland

KRKA d.d.

Smarjeska cesta 6

Novo mesto

8501

Slovenia

Santiola

Klosantel

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

nötkreatur, får

får: subkutant

Litauen

KRKA d.d.

Smarjeska cesta 6

Novo mesto

8501

Slovenia

Santiola 50 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir avims

Klosantel

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

nötkreatur, får

får: subkutant

Rumänien

KRKA d.d.

Smarjeska cesta 6

Novo mesto

8501

Slovenia

Santiola 50 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo in ovce

Klosantel

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

nötkreatur, får

får: subkutant

Slovenien

KRKA d.d.

Smarjeska cesta 6

Novo mesto

8501

Slovenia

Santiola 50 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo in ovce

Klosantel

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

nötkreatur, får

får: subkutant

Spanien

Laboratorios e Industrias Iven, SA.

Luis I, 56.

Poligono Industrial Vallecas

28031 Madrid

Spain

Endoectiven

Klosantel

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

nötkreatur, får

får: subkutant

Spanien

CENAVISA, S.L.

Cami Pedra Estela s/n

Reus (Tarragona)

43205

Spain

TELCEN

Klosantel

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

nötkreatur, får

får: subkutant

Spanien

S.P. VETERINARIA, SA.

Ctra. Reus-Vinyols, KM.4,1

Riudoms (Tarragona)

43330

Spain

ENDOEX 50 mg/ml SOLUCION INYECTABLE

Klosantel

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

nötkreatur, får

får: subkutant

Spanien

Industrial Veterinaria, SA

Esmeralda 19

Esplugues de Llobregat

Barcelona 08950

Spain

ROLENOL

Klosantel

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

nötkreatur, får

får: subkutant

Sverige

KRKA d.d.

Smarjeska cesta 6

Novo mesto

8501

Slovenia

Santiola vet.

Klosantel

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

nötkreatur, får

får: subkutant

Förenade kungariket

KRKA d.d.

Smarjeska cesta 6

Novo mesto

8501

Slovenia

Santiola 50 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Sheep

Klosantel

50 mg/ml

injektionsvätska, lösning

får

får: subkutant


BILAGA II

Förteckning över läkemedel och förpackningar

Medlemsstat EU/EES

Innehavare av godkännande för försäljning

Sökande

(Läkemedlets) namn

Styrka

Läkemedelsform

Administreringsväg

Frankrike

 

Syner-Medica Ltd

Syner-Med House,

120 High Street,

Purley, Surrey,

CR8 2AD,

United Kingdom

Syner-KINASE

10,000 IU

Pulver till injektionsvätska/ infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Frankrike

 

Syner-Medica Ltd

Syner-Med House,

120 High Street,

Purley, Surrey,

CR8 2AD,

United Kingdom

Syner-KINASE

25,000 IU

Pulver till injektionsvätska/ infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Frankrike

 

Syner-Medica Ltd

Syner-Med House,

120 High Street,

Purley, Surrey,

CR8 2AD,

United Kingdom

Syner-KINASE

100,000 IU

Pulver till injektionsvätska/ infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Frankrike

 

Syner-Medica Ltd

Syner-Med House,

120 High Street,

Purley, Surrey,

CR8 2AD,

United Kingdom

Syner-KINASE

250,000 IU

Pulver till injektionsvätska/ infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Frankrike

 

Syner-Medica Ltd

Syner-Med House,

120 High Street,

Purley, Surrey,

CR8 2AD,

United Kingdom

Syner-KINASE

500,000 IU

Pulver till injektionsvätska/ infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Tyskland

 

Syner-Medica Ltd

Syner-Med House,

120 High Street,

Purley, Surrey,

CR8 2AD,

United Kingdom

Syner-KINASE

10,000 IU

Pulver till injektionsvätska/ infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Tyskland

 

Syner-Medica Ltd

Syner-Med House,

120 High Street,

Purley, Surrey,

CR8 2AD,

United Kingdom

Syner-KINASE

25,000 IU

Pulver till injektionsvätska/ infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Tyskland

 

Syner-Medica Ltd

Syner-Med House,

120 High Street,

Purley, Surrey,

CR8 2AD,

United Kingdom

Syner-KINASE

100,000 IU

Pulver till injektionsvätska/ infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Tyskland

 

Syner-Medica Ltd

Syner-Med House,

120 High Street,

Purley, Surrey,

CR8 2AD,

United Kingdom

Syner-KINASE

250,000 IU

Pulver till injektionsvätska/ infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Tyskland

 

Syner-Medica Ltd

Syner-Med House,

120 High Street,

Purley, Surrey,

CR8 2AD,

United Kingdom

Syner-KINASE

500,000 IU

Pulver till injektionsvätska/ infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Nederländerna

 

Syner-Medica Ltd

Syner-Med House,

120 High Street,

Purley, Surrey,

CR8 2AD,

United Kingdom

Urokinase Devrimed 10.000 IE, poeder voor oplossing voor injectie/infusie

10,000 IU

Pulver till injektionsvätska/ infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Nederländerna

 

Syner-Medica Ltd

Syner-Med House,

120 High Street,

Purley, Surrey,

CR8 2AD,

United Kingdom

Urokinase Devrimed 25.000 IE, poeder voor oplossing voor injectie/infusie

25,000 IU

Pulver till injektionsvätska/ infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Nederländerna

 

Syner-Medica Ltd

Syner-Med House,

120 High Street,

Purley, Surrey,

CR8 2AD,

United Kingdom

Urokinase Devrimed 100.000 IE, poeder voor oplossing voor injectie/infusie

100,000 IU

Pulver till injektionsvätska/ infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Nederländerna

 

Syner-Medica Ltd

Syner-Med House,

120 High Street,

Purley, Surrey,

CR8 2AD,

United Kingdom

Urokinase Devrimed 250.000 IE, poeder voor oplossing voor injectie/infusie

250,000 IU

Pulver till injektionsvätska/ infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Nederländerna

 

Syner-Medica Ltd

Syner-Med House,

120 High Street,

Purley, Surrey,

CR8 2AD,

United Kingdom

Urokinase Devrimed 500.000 IE, poeder voor oplossing voor injectie/infusie

500,000 IU

Pulver till injektionsvätska/ infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Spanien

 

Syner-Medica Ltd

Syner-Med House,

120 High Street,

Purley, Surrey,

CR8 2AD,

United Kingdom

Syner-KINASE

10,000 IU

Pulver till injektionsvätska/ infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Spanien

 

Syner-Medica Ltd

Syner-Med House,

120 High Street,

Purley, Surrey,

CR8 2AD,

United Kingdom

Syner-KINASE

25,000 IU

Pulver till injektionsvätska/ infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Spanien

 

Syner-Medica Ltd

Syner-Med House,

120 High Street,

Purley, Surrey,

CR8 2AD,

United Kingdom

Syner-KINASE

100,000 IU

Pulver till injektionsvätska/ infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Spanien

 

Syner-Medica Ltd

Syner-Med House,

120 High Street,

Purley, Surrey,

CR8 2AD,

United Kingdom

Syner-KINASE

250,000 IU

Pulver till injektionsvätska/ infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Spanien

 

Syner-Medica Ltd

Syner-Med House,

120 High Street,

Purley, Surrey,

CR8 2AD,

United Kingdom

Syner-KINASE

500,000 IU

Pulver till injektionsvätska/ infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Förenade kungariket

Syner-Medica Ltd

Syner-Med House,

120 High Street,

Purley, Surrey,

CR8 2AD,

United Kingdom

 

Syner-KINASE

10,000 IU

Pulver till injektionsvätska/ infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Förenade kungariket

Syner-Medica Ltd

Syner-Med House,

120 High Street,

Purley, Surrey,

CR8 2AD,

United Kingdom

 

Syner-KINASE

25,000 IU

Pulver till injektionsvätska/ infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Förenade kungariket

Syner-Medica Ltd

Syner-Med House,

120 High Street,

Purley, Surrey,

CR8 2AD,

United Kingdom

 

Syner-KINASE

100,000 IU

Pulver till injektionsvätska/ infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Förenade kungariket

Syner-Medica Ltd

Syner-Med House,

120 High Street,

Purley, Surrey,

CR8 2AD,

United Kingdom

 

Syner-KINASE

250,000 IU

Pulver till injektionsvätska/ infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

Förenade kungariket

Syner-Medica Ltd

Syner-Med House,

120 High Street,

Purley, Surrey,

CR8 2AD,

United Kingdom

 

Syner-KINASE

500,000 IU

Pulver till injektionsvätska/ infusionsvätska, lösning

Intravenös användning


BILAGA III

Förteckning över läkemedle(t)(n) och läkemedelsform

Medlemsstat EU/EES

Innehavare av godkännande för försäljning företagets namn, adress

(Läkemedlets namn) Namn

Styrka

Läkemedelsform

Administreringssätt

Innehåll

(Koncentration)

Österrike

Septodont GmbH

Felix-Wankel-Str. 9

D - 53859 Niederkassel-Mondorf

Germany

Septanest mit Epinephrin 1:200 000

40 mg/ml + 0,005 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Submukosal injektion

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,005 mg/ml

Österrike

Septodont GmbH

Felix-Wankel-Str. 9

D - 53859 Niederkassel-Mondorf

Germany

Septanest mit Epinephrin 1:100 000

40 mg/ml + 0,01 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Submukosal injektion

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,01 mg/ml

Belgien

Septodont Nv-Sa

87 Avenue de la Constitution

B-1083 Brussel

Belgium

Septanest Normal

40 mg/ml + 0,005 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Dental användning

Submukosal injektion

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,005 mg/ml

Belgien

Septodont Nv-Sa

87 Avenue de la Constitution

B-1083 Brussel

Belgium

Septanest Special

40 mg/ml + 0,01 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Dental användning

Submukosal injektion

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,01 mg/ml

Bulgarien

Laboratories Septodont

58, rue du Pont de Créteil

94107 Saint-Maur-des- Fossés Cedex

France

Септанест с Адреналин 1/200 000

40 mg/ml + 0,005 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Dental användning

Submukosal injektion

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,005 mg/ml

Bulgarien

Laboratories Septodont

58, rue du Pont de Créteil

94107 Saint-Maur-des- Fossés Cedex

France

Септанест с Адреналин 1/100 000

40 mg/ml + 0,01 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Dental användning

Submukosal injektion

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,01 mg/ml

Kroatien

Septodont

58, rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés

France

Septanest

40 mg/ml + 0,005 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Dental användning

Infiltration och perineural användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,005 mg/ml

Kroatien

Septodont

58, rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés

France

Septanest Forte

40 mg/ml + 0,01 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Dental användning

Infiltration och perineural användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,01 mg/ml

Cypern

Septodont

58, rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés

France

Septanest

40 mg/ml + 0,005 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Dental användning

Infiltration och perineural användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,005 mg/ml

Cypern

Septodont

58, rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés

France

Septanest Forte

40 mg/ml + 0,01 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Dental användning

Infiltration och perineural användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,01 mg/ml

Tjeckien

Septodont

58, rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des- Fossés

France

Septanest s adrenalinem 1:200 000

40 mg/ml + 0,005 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Infiltration och perineural användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,005 mg/ml

Tjeckien

Septodont

58, rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des- Fossés

France

Septanest s adrenalinem 1:100 000

40 mg/ml + 0,01 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Infiltration och perineural användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,01 mg/ml

Danmark

Spécialités Septodont

58, rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés

France

Septanest

40 mg/ml + 0,005 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Infiltration och perineural användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,005 mg/ml

Danmark

Spécialités Septodont

58, rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés

France

Septocaine

40 mg/ml + 0,01 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Infiltration och perineural användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,01 mg/ml

Estland

Septodont

58, rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés

France

Septanest

40 mg/ml + 0,005 mg/ml

Injektionsvätska, lösning i cylinderampull

Dental användning

Infiltration och perineural användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,005 mg/ml

Estland

Septodont

58, rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés

France

Septanest Forte

40 mg/ml + 0,01 mg/ml

Injektionsvätska, lösning i cylinderampull

Dental användning

Infiltration och perineural användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,01 mg/ml

Finland

Specialites Septodont.

58, rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés

France

Septocaine

40 mg/ml + 5 microg/ml

Injektionsvätska, lösning

Dental användning

Infiltration och perineural användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 5 μg/ml

Finland

Specialites Septodont.

58, rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés

France

Septocaine Forte

40 mg/ml + 10 microg/ml

Injektionsvätska, lösning

Dental användning

Infiltration och perineural användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 10 μg/ml

Frankrike

Septodont SAS

58, rue du Pont de Créteil

94107 Saint-Maur-Des-Fossés Cedex

France

Septanest 40 mg/ml Adrenalinée au 1/200 000 , solution injectable à usage dentaire

40 mg/ml + 0,005 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Lokal eller regional intra-oral injektion

Submukosal injektion

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,005 mg/ml

adrenalintartrat: ej angivet

Frankrike

Septodont S.A.S.

58, rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés

France

Chlorhydrate d’Articaïne Septodont 40 mg/ml Adrénaline 1/200 000 , solution injectable

40 mg/ml + 0,005 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Dental användning

Infiltration och perineural användning i munhålan

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,005 mg/ml

adrenalintartrat: ej angivet

Frankrike

Septodont SAS

58, rue du Pont de Créteil

94107 Saint-Maur-Des-Fossés Cedex

France

Septanest 40 mg/ml Adrenalinée au 1/100 000 , solution injectable à usage dentaire

40 mg/ml + 0,01 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Lokal eller regional intra-oral injektion

Submukosal injektion

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,01 mg/ml

adrenalintartrat: ej angivet

Frankrike

Septodont S.A.S.

58, rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés

France

Chlorhydrate d’Articaïne Septodont 40 mg/ml Adrénaline 1/100 000 , solution injectable

40 mg/ml + 0,01 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Dental användning

Infiltration och perineural användning i munhålan

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,01 mg/ml

adrenalintartrat: ej angivet

Tyskland

Septodont GmbH

Felix-Wankel-Str. 9

D-53859 Niederkassel

Germany

Septanest mit Epinephrin 1:200 000 - 40 mg/ml + 0,005 mg/ml Injektionslösung

40 mg/ml + 0,005 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Dental användning

Infiltration och perineural användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,005 mg/ml

Tyskland

Septodont GmbH

Felix-Wankel-Str. 9

D-53859 Niederkassel

Germany

Septanest mit Adrenalin 1/200 000

40 mg/ml + 0,005 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Submukosal injektion

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,005 mg/ml

Tyskland

Septodont GmbH

Felix-Wankel-Str. 9

D-53859 Niederkassel

Germany

Septanest mit Epinephrin 1:100 000 - 40 mg/ml + 0,01 mg/ml Injektionslösung

40 mg/ml + 0,01 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Dental användning

Infiltration och perineural användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,01 mg/ml

Tyskland

Septodont GmbH

Felix-Wankel-Str. 9

D-53859 Niederkassel

Germany

Septanest mit Adrenalin 1/100 000

40 mg/ml + 0,01 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Submukosal injektion

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,01 mg/ml

Grekland

John Tsaprazis SA

157 Michalakopoulou Str.

11527, Athens

Greece

Septanest Ενέσιμο διάλυμα 4 % + 1:200 000

40 mg/ml + 0,005 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Infiltration

Periodontal användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,005 mg/ml

Grekland

John Tsaprazis SA

157 Michalakopoulou Str.

11527, Athens

Greece

Septanest Ενέσιμο διάλυμα 4 % + 1:100 000

40 mg/ml + 0,01 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Infiltration

Periodontal användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,01 mg/ml

Ungern

Septodont

58, rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés

France

Septanest

40 mg/ml + 0,01 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Submukosal injektion

Infiltration och perineural användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,01 mg/ml

Italien

Spécialités Septodont

58 rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés

France

Septanest

40 mg/ml + 0,005 mg/ml

Injektionsvätska, lösning i cylinderampull

Infiltration

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,005 mg/ml

Italien

Spécialités Septodont

58 rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés

France

Septanest

40 mg/ml + 0,01 mg/ml

Injektionsvätska, lösning i cylinderampull

Infiltration

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,01 mg/ml

Lettland

Septodont

58 rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés

Francija

Septanest 40 mg/5 mikrogrami/ml sķīdums injekcijām kārtridzā

40 mg/ml + 0,005 mg/ml

Injektionsvätska, lösning i cylinderampull

Infiltration och perineural användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,005 mg/ml

Lettland

Septodont

58 rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés

Francija

Septanest Forte 40 mg/10 mikrogrami/ml sķīdums injekcijām kārtridzā

40 mg/ml + 0,01 mg/ml

Injektionsvätska, lösning i cylinderampull

Infiltration och perineural användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,01 mg/ml

Litauen

Septodont

58 rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés

France

Septanest

40 mg/ml + 0,005 mg/ml

Injektionsvätska, lösning i cylinderampull

Infiltration och perineural användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,005 mg/ml

Litauen

Septodont

58 rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés

France

Septanest Forte

40 mg/ml + 0,01 mg/ml

Injektionsvätska, lösning i cylinderampull

Infiltration och perineural användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,01 mg/ml

Luxemburg

Septodont Nv-Sa

87 Avenue de la Constitution

B-1083 Brussel

Belgium

Septanest-N 1*200.000

40 mg/ml + 0,005 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Dental användning

Submukosal injektion

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,005 mg/ml

Luxemburg

Septodont Nv-Sa

87 Avenue de la Constitution

B-1083 Brussel

Belgium

Septanest Adrenaline 1:100 000

40 mg/ml + 0,01 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Dental användning

Submukosal injektion

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,01 mg/ml

Malta

Septodont

58 rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés

France

Septanest with adrenaline 1/200 000

40 mg/ml + 0,005 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Dental användning

Infiltration och perineural användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,005 mg/ml

Malta

Septodont

58 rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés

France

Septanest with adrenaline 1/100 000

40 mg/ml + 0,01 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Dental användning

Infiltration och perineural användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,01 mg/ml

Nederländerna

Septodont Nv-Sa

87 Avenue de la Constitution

B-1083 Brussel

Belgium

Septanest N

40 mg/ml + 0,005 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Infiltration och perineural användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,005 mg/ml

Nederländerna

Septodont Nv-Sa

87 Avenue de la Constitution

B-1083 Brussel

Belgium

Septanest SP

40 mg/ml + 0,01 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Infiltration och perineural användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,01 mg/ml

Norge

Septodont

58, rue du Pont de Créteil

94107 Saint-Maur-Des-Fossés Cedex

France

Septocaine

40 mg/ml + 0,005 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Dental användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,005 mg/ml

Norge

Septodont

58, rue du Pont de Créteil

94107 Saint-Maur-Des-Fossés Cedex

France

Septocaine Forte

40 mg/ml + 0,01 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Dental användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,01 mg/ml

Polen

Septodont

58 rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés

France

Septanest Z Adrenaliną 1: 200 000

40 mg/ml + 0,005 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Infiltration och perineural användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,005 mg/ml

Polen

Septodont

58 rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés

France

Septanest Z Adrenaliną 1: 100 000

40 mg/ml + 0,01 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Infiltration och perineural användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,01 mg/ml

Portugal

Septodont S.A.S.

58, rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés

France

Septanest 1/200 000

68 mg/1.7 ml + 0.015 mg/1.7 ml

Injektionsvätska, lösning

Oromukosal användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalintartrat 0,0091 mg/ml

Portugal

Septodont S.A.S.

58, rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés

France

Septanest 1/100 000

68 mg/1.7 ml + 0.031 mg/1.7 ml

Injektionsvätska, lösning

Oromukosal användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalintartrat 0.0182mg/ml

Rumänien

Septodont

58 rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés

France

Septanest Cu Adrenalina 1/200 000

40 mg/ml + 0,005 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Oromukosal användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,005 mg/ml

Rumänien

Septodont

58 rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés

France

Septanest Cu Adrenalina 1/100 000

40 mg/ml + 0,01 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Oromukosal användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,01 mg/ml

Slovakien

Septodont

58, rue du Pont de Créteil,

94100 Saint-Maur-Des-Fossés,

France

Septanest

40 mg/ml + 0,005 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Dental användning

Infiltration och perineural användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,005 mg/ml

Slovakien

Septodont

58, rue du Pont de Créteil,

94100 Saint-Maur-Des-Fossés,

France

Septanest Forte

40 mg/ml + 0,01 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Dental användning

Infiltration och perineural användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,01 mg/ml

Slovenien

Septodont

58, rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés

France

Septanestepi 40 mg/0,005 mg v 1 ml raztopina za injiciranje

40 mg/ml + 0,005 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Dental användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,005 mg/ml

Slovenien

Septodont

58, rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés

France

Septanestepi 40 mg/0,01 mg v 1 ml raztopina za injiciranje

40 mg/ml + 0,01 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Dental användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,01 mg/ml

Spanien

Septodont

58 rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés

France

Septanest con adrenalina 1/200 000

40 mg/ml + 0,005 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Infiltration och perineural användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,005 mg/ml

Spanien

Septodont

58 rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés

France

Septanest con adrenalina 1/100 000

40 mg/ml + 0,01 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Infiltration och perineural användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 0,01 mg/ml

Sverige

Specialites Septodont

58, rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés

France

Septocaine

40 mg/ml + 5 mikrogram/ml

Injektionsvätska, lösning

Dental användning

Infiltration och perineural användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 5 mikrogram/ml

Sverige

Specialites Septodont

58, rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés

France

Septocaine Forte

40 mg/ml + 10 mikrogram/ml

Injektionsvätska, lösning

Dental användning

Infiltration och perineural användning

Artikainhydroklorid 40 mg/ml

Adrenalin 10 mikrogram/ml