Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52020XC0529(05).pdf

29.5.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 181/13


Översikt över EU-beslut om godkännande för försäljning av läkemedel fr.o.m. 1 april 2020 t.o.m. 30 april 2020

(Beslut som antagits i enlighet med artikel 34 i direktiv 2001/83/EG (1) eller artikel 38 i direktiv 2001/82/EG (2))

(2020/C 181/02)

—   Utfärdande, upprätthållande eller ändring av nationellt godkännande för försäljning

Datum för beslut

Läkemedlets namn

INN (internationell generisk benämning)

Innehavare av godkännandet för försäljning

Berörd medlemsstat

Datum för delgivning

17.4.2020

Veterinary medicinal products containing tylosin base (as a single active substance) presented as solutions for injection for intramuscular use in pigs

Tylosin base

Se bilaga

Se bilaga

20.4.2020


(1)  EUT L 311, 28.11.2001, s. 67.

(2)  EUT L 311, 28.11.2001, s. 1.


BILAGA

Förteckning över de veterinärmedicinska läkemedlens namn, läkemedelsform, styrka, samt djurart, administreringsväg, sökande och innehavare av godkännande för försäljning i medlemsstaterna

Medlemsstat EU/EES

Sökande/innehavare av godkännande för försäljning

Namn

INN

Styrka

Läkemedelsform

Djurslag

Administreringsväg

Österrike

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Axentyl 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Österrike

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Österrike

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

4600 Wels

Austria

Tylan 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine

Tylosin-bas

200 mg/ml

injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Österrike

Huvepharma NV.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Österrike

Vetoquinol Österreich GmbH

Gußhausstraße 14/5

1040 Vienna

Austria

Tylucyl 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Belgien

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet 200 mg/ml

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Belgien

Cross Vetpharm Group Ltd

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Belgien

Eli Lilly Benelux NV

Division Elanco Animal Health

Markiesstraat 1

1000 Brussel

Belgium

Tylan 200

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Belgien

Huvepharma NV.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Belgien

Vetoquinol NV/SA

Kontichsesteenweg 42

2630 Aartselaar

Belgium

Tylucyl 200

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Bulgarien

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Pharmasin 50 solution for injection

Tylosin-bas

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Bulgarien

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylovet B - 50 solution for injection for cattle, sheep, goats, swine, dogs and cats

Tylosin-bas

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Bulgarien

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylovet B - 200 solution for injection for cattle, sheep, goats, swine and dogs

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Bulgarien

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin 200 mg/ml solution for injection for cattle, sheep, goats and pigs

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Bulgarien

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet 200 mg/ml solution for injection for cattle, sheep, goats and pigs

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Bulgarien

Huvepharma NV.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml solution for injection for cattle, sheep, goats and pighs

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Kroatien

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet, 200 mg/ml, otopina za injekciju za goveda i svinje

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Kroatien

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl, 200 mg/mL, otopina za injekciju za goveda i svinje

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Cypern

Cross Vetpharm Group Ltd

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ireland

Bilosin 200 mg/ml solution for injection for pigs

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Cypern

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Tjeckien

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet, 200 mg/ml injekcní roztok pro skot a prasata

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Tjeckien

Vétoquinol s. r. o.

Zámecnická 411

288 02 Nymburk

Czech Republic

Tylucyl 200 mg/ml injekcní roztok pro skot a prasata

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Danmark

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylovet

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Danmark

Ceva Animal Health A/S

Ladegårdsvej 2

DK-7100 Vejle

Denmark

Tiljet

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Danmark

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3E, 2. tv.

2730 Herlev

Denmark

Tylan vet.

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Danmark

Huvepharma NV.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Tylamasin

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Danmark

Vetoquinol Scandinavia AB

Lyngbyvej 20

2100 København Ø

Denmark

Tylucyl

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Estland

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Estland

Huvepharma NV.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Estland

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Finland

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Finland

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3E, 2. tv.

2730 Herlev

Denmark

Tylan vet

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Frankrike

Aniserve GmbH

Geyerspergerstr. 27

80689 Munchen

Germany

Tylovectin 200 solution injectable pour bovins, caprins et porcins

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Frankrike

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml solution injectable

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Frankrike

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Axentyl 200 mg/ml solution injectable pour bovins, ovins, caprins et porcins

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Frankrike

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet 200 mg/ml solution injectable pour bovins ovins caprins et porcins

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Frankrike

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tylosine ceva 200 mg/ml solution injectable pour bovins ovins caprins et porcins

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Frankrike

Huvepharma NV.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml solution injectable pour bovis ovins caprins et porcins

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Frankrike

Lilly France

24 Boulevard Vital Bouhot

92200 Neuilly Sur Seine

France

Tylan 200

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Frankrike

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Tyskland

Bela-Pharm GmbH & Co.KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Germany

Tylobel 25 %

Tylosin-bas

250 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Tyskland

Bimeda Chemicals

Broomhill Road

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Tyskland

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Tyskland

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet 200 mg/ml solution for injection for cattle, pigs, sheep and goates

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Tyskland

Huvepharma NV.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Tyskland

Lilly Deutschland GmbH

Abteilung Elanco Animal Health

Werner-Reimers-Str. 2–4

D-61352 Bad Homburg

Germany

Tylan 200

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Tyskland

Selectavet Dr. Otto Fischer

Am Kögelberg 5

D-83629 Weyarn/Holzolling

Germany

Tylosel-200

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Tyskland

Vetoquinol GmbH

Reichenbachstr. 1

D-85737 Ismaning

Germany

Tylucyl 200 mg/ml

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Grekland

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Grekland

Ceva Hellas LLC

15 Agiou Nikolaou Street

17455 Alimos

Greece

Tiljet

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Grekland

Eli Lilly Regional Operations GmbH,

Elanco Animal Health,

Kölblgasse 8 – 10,

1030 Vienna,

Austria

Tylan 200

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Grekland

Huvepharma NV.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Grekland

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Ungern

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin 200 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, juhok, kecskék és sertések részére

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Ungern

Ceva-Phylaxia Zrt.

Szállás u. 5.

1107 Budapest

Hungary

Tiljet 200 mg/ml solution for injection for cattle, pigs, sheep and goats

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Ungern

Huvepharma NV.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, juhok, kecskék és sertések részére

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Ungern

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések részére

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Irland

Bimeda Chemicals

Broomhill Road

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilosin 200 mg/ml solution for injection

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Irland

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylosin Biovet JSC 200 mg/ml solution for injection for cattle, sheep, goats and pigs

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Irland

Cross Vetpharm Group Ltd

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ierland

Bilovet 200 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Irland

Elanco GmbH,

Heinz-Lohmann-Strasse 4

27472 Cuxhaven

Germany

Tylan 200, 200 mg/ml solution for injection

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Irland

Huvepharma NV.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Irland

Vetoquinol Ireland Limited

First Floor, Segrave House

19–20 Earlsfort Terrace

Dublin 2

Ireland

Tylucyl 200 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Italien

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Axentyl 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini, caprini e suini

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Italien

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet 20, 200 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, suini, cani.

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Italien

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tylosine ceva

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Italien

Cross Vetpharm Group Ltd

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ierland

Bilovet 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Italien

Eli Lilly Italia SpA

Via Gramsci 731–733,

50019 Sesto Fiorentino – FI

Italy

Tylan® 200, 200 mg/ml soluzione iniettabile, per bovini e suini

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Italien

FATRO SpA.

Via Emilia, 285

40064 Ozzano Dell’Emilia (Bologna)

Italy

Supratil 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Italien

FATRO SpA.

Via Emilia, 285

40064 Ozzano Dell’Emilia (Bologna)

Italy

Vetil, 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e cani

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Italien

Huvepharma NV.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini, caprini e suini

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Italien

Vetoquinol Italia S.r.l.

Via Piana 265

47032 Bertinoro (FC)

Italy

Tylucyl 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Lettland

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tylosine ceva 200 mg/ml sķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Lettland

Huvepharma NV.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml sķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām un cūkām

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Lettland

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml sķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Litauen

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tilject 200 mg/ml injekcinis tirpals galvijams ir kiaulėms.

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Litauen

Huvepharma NV.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml injekcinis tirpalas kiaulėms, galvijams, avims ir ozkoms

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Litauen

Huvepharma NV.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 50 mg/ml injekcinis tirpalas kiaulėms, galvijams, avims, ozkoms, sunims ir katėms

Tylosin-bas

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Litauen

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Luxemburg

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet 200 mg/ml

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Luxemburg

Cross Vetpharm Group Ltd

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Luxemburg

Huvepharma NV.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Luxemburg

Vetoquinol NV/SA

Kontichsesteenweg 42

2630 Aartselaar

Belgium

Tylucyl 200

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Nederländerna

Aniserve

Geyerspergerstrasse 27

80689 Munchen

Germany

Tylovectin 200 mg oplossing voor injectie voor runderen, geitenen varkens

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Nederländerna

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Nederländerna

Elanco GmbH,

Heinz-Lohmann-Strasse 4

27472 Cuxhaven

Germany

Tylan 200 injectie oplossing voor injectie voor rund, kalf en varken

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Nederländerna

Floris Veterinaire Produkten B.V.

Kempenlandstraat 33–35

5262 GK Vught

The Netherlands

Tylosine 20 % P.I.

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Nederländerna

Huvepharma NV.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Nederländerna

Vetoquinol B.V.

Postbus 3191

Hertogenbosch

5232 DD’s Hertogenbosch

The Netherlands

Tylucyl 200 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens.

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Norge

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Polen

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylozyna Biovet JSC

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Polen

Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o.

Ul. Okrzei 1a

03–715 Warsaw

Poland

Tiljet 200 mg/ml solution for injection for cattle, pigs, sheep and goats

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Polen

Cross Vetpharm Group Ltd

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ireland

Bilovet

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Polen

Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego SA.

6 Grójecka str.

05–651 Drwalew

Poland

Biotyl 200

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Polen

Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego SA.

6 Grójecka str.

05–651 Drwalew

Poland

Biotyl 50

Tylosin-bas

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Polen

Huvepharma NV.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Polen

Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 13–14

66–400 Gorzów Wielkopolski

Poland

Tylucyl

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Portugal

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin 200 mg/ml solução injetável para bovinos, ovinos, caprinos e suínos

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Portugal

Huvepharma NV.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml solução injetável para bovinos, ovinos, caprinos e suínos

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Portugal

Laboratorios Syva S.A.U

Av. del Parroco Pablo Diez, 49

24010 San Andrés del Rabanedo

Léon

Spain

Jectyl 200 mg/ml solução injetável para bovinos, suínos e cães

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Portugal

Lilly Portugal, Produtos Farmacêuticos, Lda

Torre Ocidente

Rua Galileu Galilei, N.o 2, Piso 7 Fração A/D

1500–392 Lisboa

Portugal

Tylan 200 mg/ml solução injetável para bovinos e suínos

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Portugal

Vétoquinol, Unipessoal Lda.

Rua Consigliéri Pedroso, 123– Edifício H

2730–056 Barcarena

Portugal

Tylucyl 200 mg/ml, solução injetável para bovinos e suínos

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Rumänien

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Rumänien

Cross Vetpharm Group Ltd

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Rumänien

Huvepharma NV.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Rumänien

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Slovakien

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylovet B- 200 mg/ml injekcný roztok pre hovädzí dobytok a osípané

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Slovakien

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet 200 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Slovakien

Vétoquinol s.r.o

Zámecnická 411

288 02 Nymburg

Ceská Republika

Tylucil 200 mg/ml injekcný roztok pre hovädzí dobytok a osípané

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Slovenien

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet 200 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Slovenien

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo in prasice

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Spanien

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml solucion inyectable para bovino y porcino

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Spanien

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tilosina biovet JSC 200 mg/ml solucion inyectable para bovino ovino caprino y porcino

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Spanien

Ceva Salud Animal, SA.

Avinguda Diagonal, 609 – 615

08028 Barcelona

Spain

Tyljet 200 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Spanien

Elanco GmbH,

Heinz-Lohmann-Strasse 4

27472 Cuxhaven

Germany

Trelacon 200.000 UI/ml solucion inyectable

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Spanien

Huvepharma NV.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml solucion inyectable para bovino ovino caprino y porcino

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Spanien

Industrial Veterinaria, SA.

Esmeralda, 19

08950 Esplugues de Llobregat

Barcelona

Spain

Tilosina 200 mg/ml GanadexiL solucion inyectable

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Spanien

Laboratorios e Industrias Iven, SA.

Calle de Luis I, 56

28031 Madrid

Spain

Tilosiven 200 mg/ml solucion inyectable

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Spanien

Laboratorios e Industrias Iven, SA.

Calle de Luis I, 56

28031 Madrid

Spain

Tisergen 200 mg/ml

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Spanien

Laboratorios Syva S.A.U

Av. del Parroco Pablo Diez, 49

24010 San Andrés del Rabanedo

Léon

Spain

Tilosul

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Spanien

Mevet

Polígono Ind El Segre

Avenida de la Industria, Parc 410

25191 Lleida, Lérida

Spain

Tilovall 200 mg/ml solución inyectable

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Spanien

Vetoquinol Especialidades Veterinarias SA.

Carreta de Fuencarral, 24

Edificio Europa I

28108 Madrid

Spain

Tylucyl 200 mg/ml solucion inyectable para bovino y cerdos

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Sverige

Ceva Animal Health AB

Annedalsvägen 9

227 64 Lund

Sweden

Tiljet

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Sverige

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3E, 2. tv.

2730 Herlev

Denmark

Tylan vet

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Sverige

Vetoquinol Scandinavia AB

Torgattan 2

26521 Åstorp

Sweden

Tylucyl

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Storbritannien

Aniserve

Geyerspergerstrasse 27

80689 Munchen

Germany

Tylovectin 200 solution for injection for cattle, goats and pigs

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Storbritannien

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilosin 200 mg/ml solution for injection

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Storbritannien

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Storbritannien

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet 200 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Storbritannien

Eli Lilly and Company Limited

Elanco Animal Health

Priestley Road

Basingstoke

Hampshire RG24 9NL

UK

Tylan 200, 200 mg/ml solution for injection

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Storbritannien

Huvepharma NV.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Tylosin-bas

200 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning