Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52020XC1030(06).pdf

30.10.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 367/1


Översikt över EU-beslut om godkännande för försäljning av läkemedel fr.o.m. 1 januari 2020 t.o.m. 31 augusti 2020

(Offentliggjort i enlighet med artikel 13 eller artikel 38 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (1))

(2020/C 367/01)

—   Utfärdande av godkännande för försäljning (artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004): Godkännes

Datum för beslut

Läkemedlets namn

INN (internationell generisk benämning)

Innehavare av godkännande för försäljning

Nummer i gemenskapsregistret

Läkemedelsform

ATC-kod (Anatomical Therapeutic Chemical Code)

Datum för delgivning

20.5.2020

Zeposia

ozanimod

Celgene Europe B.V.

Winthontlaan 6 N, 3526 KV Utrecht, Nederland

EU/1/20/1442

Kapsel, hård

L04AA38

25.5.2020

—   Ändring av godkännande för försäljning (artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004): Godkännes

Datum för beslut

Läkemedlets namn

Innehavare av godkännande för försäljning

Nummer i gemenskapsregistret

Datum för delgivning

17.4.2020

Natpar

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

Blocks 2 & 3 Miesian Plaza, 50 – 58 Baggot Street Lower, Dublin 2, Ireland

EU/1/15/1078

20.5.2020

23.4.2020

Cyanokit

SERB S.A.

Avenue Louise 480, 1050 Bruxelles, Belgique / Louizalaan 480, 1050 Brussel, België

EU/1/07/420

12.5.2020

23.4.2020

Oncaspar

Les Laboratoires Servier

50 rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, France

EU/1/15/1070

13.5.2020

28.4.2020

Miglustat Gen.Orph

Gen.Orph

185 Bureaux de la Colline, 92213 Saint Cloud Cedex, France

EU/1/17/1232

4.6.2002

28.4.2020

NeuroBloc

Sloan Pharma sarl

33 Rue de Puits Romain, 8070 Bertrange, Luxembourg

EU/1/00/166

19.5.2020

28.4.2020

Privigen

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Straße 76, 35041 Marburg, Deutschland

EU/1/08/446

20.5.2020

22.6.2020

Avonex

Biogen Netherlands B.V.

Prins Mauritslaan 13, 1171 LP Badhoevedorp, Nederland

EU/1/97/033

17.7.2020

25.6.2020

Emtricitabine /Tenofovir disoproxil Krka d.d.

KRKA d d., Novo mesto

Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

EU/1/17/1182

20.7.2020

17.7.2020

Jentadueto

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Straße 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Deutschland

EU/1/12/780

27.7.2020

17.7.2020

Zarzio

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Österreich

EU/1/08/495

17.8.2020

27.7.2020

TOBI Podhaler

Mylan IRE Healthcare Ltd

Unit 35/36 Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, Ireland

EU/1/10/652

29.7.2020

31.7.2020

CABOMETYX

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, France

EU/1/16/1136

6.8.2020

31.7.2020

Oprymea

KRKA d d., Novo mesto

Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

EU/1/08/469

13.8.2020

28.8.2020

Effentora

Teva B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nederland

EU/1/08/441

7.9.2020

28.8.2020

Olanzapine Glenmark

Glenmark Arzneimittel GmbH

Industriestr. 31, D – 82194 Gröbenzell, Deutschland

EU/1/09/587

9.9.2020

28.8.2020

Olanzapine Glenmark Europe

Glenmark Arzneimittel GmbH

Industriestr. 31, D – 82194 Gröbenzell, Deutschland

EU/1/09/588

9.9.2020

—   Tillfälligt återkallande av godkännande för försäljning (artikel 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004)

Datum för beslut

Läkemedlets namn

Innehavare av godkännande för försäljning

Nummer i gemenskapsregistret

Datum för delgivning

25.3.2020

Ulipristal Acetate Gedeon Richter

Gedeon Richter plc

Gyömrői út 19–21., 1103 Budapest, Magyarország

EU/1/18/1309

27.3.2020

—   Ändring av godkännande för försäljning (artikel 38 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004): Godkännes

Datum för beslut

Läkemedlets namn

Innehavare av godkännande för försäljning

Nummer i gemenskapsregistret

Datum för delgivning

24.4.2020

Suprelorin

VIRBAC S.A.

1ère Avenue – 2065 m – L.I.D., 06516 Carros CEDEX, France

EU/2/07/072

20.5.2020

24.6.2020

Novaquin

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater, Nederland

EU/2/15/186

20.7.2020

28.8.2020

Syvazul BTV

LABORATORIOS SYVA, S.A.U.

Av. Párroco Pablo Diez 49–57, 24010 León, España

EU/2/18/231

7.9.2020

Alla intresserade kan på begäran erhålla det offentliga utredningsprotokollet om de berörda läkemedlen och relaterade beslut genom att kontakta:

European Medicines Agency

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

NEDERLÄNDERNA


(1)  EUT L 136, 30.4.2004, s. 1.