Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52020XC1127(03).pdf

27.11.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 409/8


Översikt över EU-beslut om godkännande för försäljning av läkemedel fr.o.m. 1 October 2020 t.o.m. 31 October 2020

(Beslut som antagits i enlighet med artikel 34 i direktiv 2001/83/EC (1) eller artikel 38 i direktiv 2001/82/EC (2))

(2020/C 409/02)

—   Utfärdande, upprätthållande eller ändring av nationellt godkännande för försäljning

Datum för beslut

Läkemedlets namn

INN (internationell generisk benämning)

Innehavare av godkännandet för försäljning

Berörd medlemsstat

Datum för delgivning

15.10.2020

Ibuprofen Kabi 400 mg Infusionslösung and associated names

ibuprofen

Se bilaga I

Se bilaga I

16.10.2020

12.10.2020

Betamox LA 150 mg/ml suspension for injection and associated names, and generic products thereof

Amoxicillin trihydrate

Se bilaga II

Se bilaga II

12.10.2020

12.10.2020

Stresnil 40 mg/ml solution for injection for pigs and associated names, and generic products thereof

azaperone

Se bilaga III

Se bilaga III

12.10.2020


(1)  EUT L 311, 28.11.2001, s. 67.

(2)  EUT L 311, 28.11.2001, s. 1.


BILAGA I

Förteckning över läkemedel och förpackningar

Medlemsstat EU/EES

Sökande

Läkemedlets namn

Styrka

Läkemedels-form

Administrerings-väg

Innehåll

(koncentration)

Österrike

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else-Kröner-Str. 1

Bad Homburg v.d.H. 61352

Germany

Ibuprofen Kabi 400 mg Infusionslösung

400 mg

Infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

4 mg/ml

Belgien

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else-Kröner-Str. 1

Bad Homburg v.d.H. 61352

Germany

Ibuprofen Fresenius Kabi 400 mg oplossing voor infusie

Ibuprofen Fresenius Kabi 400 mg solution pour perfusion

Ibuprofen Fresenius Kabi 400 mg

Infusionslösung

400 mg

Infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

4 mg/ml

Tjeckien

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else-Kröner-Str. 1

Bad Homburg v.d.H. 61352

Germany

Ibuprofen Kabi

400 mg

Infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

4 mg/ml

Tyskland

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else-Kröner-Str. 1

Bad Homburg v.d.H. 61352

Germany

Ibuprofen Kabi 400 mg Infusionslösung

400 mg

Infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

4 mg/ml

Ungern

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else-Kröner-Str. 1

Bad Homburg v.d.H. 61352

Germany

Ibuprofen Kabi 400 mg oldatos infúzió

400 mg

Infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

4 mg/ml

Nederländerna

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else-Kröner-Str. 1

Bad Homburg v.d.H. 61352

Germany

Ibuprofen Fresenius Kabi 400 mg oplossing voor infusie

400 mg

Infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

4 mg/ml

Polen

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else-Kröner-Str. 1

Bad Homburg v.d.H. 61352

Germany

Ibuprofen Kabi

400 mg

Infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

4 mg/ml

Portugal

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else-Kröner-Str. 1

Bad Homburg v.d.H. 61352

Germany

Ibuprofeno Kabi

400 mg

Infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

4 mg/ml

Rumänien

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else-Kröner-Str. 1

Bad Homburg v.d.H. 61352

Germany

Ibuprofen Kabi 400 mg soluţie perfuzabila

400 mg

Infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

4 mg/ml

Slovakien

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else-Kröner-Str. 1

Bad Homburg v.d.H. 61352

Germany

Ibuprofen Kabi 400 mg

400 mg

Infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

4 mg/ml

Slovenien

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else-Kröner-Str. 1

Bad Homburg v.d.H. 61352

Germany

Ibuprofen Kabi 400 mg raztopina za infundiranje

400 mg

Infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

4 mg/ml

Spanien

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else-Kröner-Str. 1

Bad Homburg v.d.H. 61352

Germany

Ibuprofeno Kabi 400 mg solución para perfusión

400 mg

Infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

4 mg/ml

Storbritannien

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else-Kröner-Str. 1

Bad Homburg v.d.H. 61352

Germany

Ibuprofen Kabi 400 mg Solution for Infusion

400 mg

Infusionsvätska, lösning

Intravenös användning

4 mg/ml


BILAGA II

Förteckning över de veterinärmedicinska läkemedlens namn, läkemedelsformer, styrkor, djurslag, administreringsvägar och innehavare av godkännande för försäljning i medlemsstaterna

Medlemsstat EU/EES

Innehavare av godkännande för försäljning

Namn

INN

Styrka

Läkemedelsform

Djurslag

Administre-ringsväg

Österrike

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Rossmore Industrial Estate

H18 W620 Monaghan

Ireland

Betamox long acting-Injektionssuspension für Tiere

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Österrike

Univet Ltd

Tullyvin

Cootehill

Co. Cavan

Ireland

Trymox LA 150 mg/ml Injektionssuspension für Rinder, Schafe, Schweine, Hunde, Katzen

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Belgien

Univet Ltd

Tullyvin

Cootehill

Co. Cavan

Ireland

Trymox LA

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Bulgarien

Asklep-Farma OOD

j.k. Lyulin 7,

bl. 711A, shop 3

Sofia

Bulgaria

Betamox LA Injection

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Bulgarien

Univet Ltd

Tullyvin

Cootehill

Co. Cavan

Ireland

Trymox LA 150 mg/ml suspension for injection for cattle, sheep, pigs, dogs and cats

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Kroatien

Univet Ltd

Tullyvin

Cootehill

Co. Cavan

Ireland

Trymox LA, 150 mg/mL, suspenzija za injekciju, za goveda, ovce, svinje, pse i macke

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Kroatien

GENERA d.d.

Svetonedeljska cesta 2

Kalinovica

10436 Rakov Potok

Croatia

Simivet retard, 150 mg/mL, suspenzija za injekciju, za goveda, ovce, svinje, pse i macke

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Cypern

Stavrinides Spyros Chemicals Ltd

28A Stasinou Ave

Nicosia

Cyprus

Betamox LA Injection, 150 mg/ml Ενέσιμο Εναιώρημα

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Cypern

Univet Ltd

Tullyvin

Cootehill

Co. Cavan

Ireland

Trymox LA 150 mg/ml Ενέσιμο εναιώρημα για

βοοειδή, πρόβατα, χοίρους, σκύλους, γάτες

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Tjeckien

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Rossmore Industrial Estate

Monaghan

Ireland

Betamox LA 150 mg/ml injekcní suspenze

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Danmark

ScanVet Animal Health A/S

Kongevejen 66

3480 Fredensborg

Denmark

Betamox Vet.

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Danmark

Univet Ltd

Tullyvin

Cootehill

Co. Cavan

Ireland

Trymox LA

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Estland

Univet Ltd

Tullyvin

Cootehill

Co. Cavan

Ireland

Trymox LA

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Finland

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Camlough Road

Newry, Co. Down BT35 6JP

Northern Ireland

United Kingdom

Betamox vet

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Finland

Univet Ltd

Tullyvin

Cootehill

Co. Cavan

Ireland

Trymox vet

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Frankrike

Univet Ltd

Tullyvin

Cootehill

Co. Cavan

Ireland

Trymox LA 150 mg/ml Suspension for Injection for Cattle, Sheep, Pigs, Dogs, Cats

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Tyskland

Univet Ltd

Tullyvin

Cootehill

Co. Cavan

Ireland

Trymox LA 150 mg/ml suspension for injection

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Grekland

Hellafarm A.E

Fleming 15

15123, Marousi

Greece

Betamox L.A

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Grekland

Univet Ltd

Tullyvin

Cootehill

Co. Cavan

Ireland

Trymox L.A

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Ungern

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Camlough Road

Newry, Co. Down

BT35 6JP

Northern Ireland

United Kingdom

Betamox LA 150 mg/ml szuszpenziós injekció A.U.V.

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Ungern

Univet Ltd

Tullyvin

Cootehill

Co. Cavan

Ireland

Trymox LA 150 mg/ml suspension for injection

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Ungern

Bayer Hungária Kft.

1123 Budapest

Alkotás u. 50.

Hungary

Amoxysol LA 150 mg/ml szuszpenziós injekció szarvasmarhák, sertések és juhok részére A.U.V.

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Irland

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Rossmore Industrial Estate

Monaghan

Ireland

Betamox LA 150 mg/ml Suspension for Injection

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Irland

Univet Ltd

Tullyvin

Cootehill

Co. Cavan

Ireland

Trymox LA 150 mg/ml suspension for injection

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Italien

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Camlough Road

Newry, Co. Down

BT35 6JP

Northern Ireland

United Kingdom

Betamox LA, 150 mg/ml sospensione iniettabile per bovini, suini, cani e gatti

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Italien

Univet Ltd

Tullyvin

Cootehill

Co. Cavan

Ireland

Trimox LA 150 mg/ml, sospensione iniettabile per bovini, ovini, suini, cani e gatti

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Lettland

Univet Ltd

Tullyvin

Cootehill

Co. Cavan

Ireland

Trymox LA 150 mg/ml suspensija injekcijām liellopiem, aitām, cūkām, suņiem, kaķiem

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Lettland

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Camlough Road

Newry, Co. Down

BT35 6JP

Northern Ireland

United Kingdom

Betamox LA 150 mg/ml suspensija injekcijām liellopiem, aitām, cūkām, suņiem, kaķiem

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Litauen

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Camlough Road

Newry, Co. Down

BT35 6JP

Northern Ireland

United Kingdom

Betamox LA, 150 mg/ml, injekcinė suspensija galvijams, kiaulėms, avims, sunims ir katėms

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Litauen

Univet Ltd

Tullyvin

Cootehill

Co. Cavan

Ireland

Trymox LA 150 mg/ml Suspension for Injection for Cattle, Sheep, Pigs, Dogs, Cats

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Norge

Univet Ltd

Tullyvin

Cootehill

Co. Cavan

Ireland

Trymox Vet

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Nederländerna

Univet Ltd

Tullyvin

Cootehill

Co. Cavan

Ireland

Trymox LA 150 mg/ml suspensie voor injectie voor runderen, schapen, varkens, honden, katten

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Polen

Scanvet Poland Sp. z o.o.

ul. Kiszkowska 9

Gniezno 62-200

Poland

Betamox L.A.

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Polen

Nordpharm Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 99 lok. 39

02-001 Warszawa

Poland

Amoxyvet LA

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Polen

Univet Ltd

Tullyvin

Cootehill

Co. Cavan

Ireland

Trymox LA

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Portugal

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Rossmore Industrial Estate

Monaghan

Ireland

Betamox LA 150 mg/ml Suspension for Injection

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Portugal

Univet Ltd

Tullyvin

Cootehill

Co. Cavan

Ireland

Trymox LA 150 mg/ml suspension for injection

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Rumänien

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Camlough Road

Newry, Co. Down

BT35 6JP

Northern Ireland

United Kingdom

Betamox LA, 150 mg/ml

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Rumänien

Univet Ltd

Tullyvin

Cootehill

Co. Cavan

Ireland

Trymox LA 150 mg/ml

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Slovakien

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Camlough Road

Newry, Co. Down

BT35 6JP

Northern Ireland

United Kingdom

Betamox LA 150 mg/ml injekcná suspenzia

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Slovakien

Zoetis Ceská republika, s.r.o

námestí 14. ríjna 642/17

150 00 Prague 5

Czech Republic

Duphamox LA 150 mg/ml injekcná suspenzia

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Slovakien

Univet Ltd

Tullyvin

Cootehill

Co. Cavan

Ireland

Trymox LA 150 mg/ml Suspension for Injection for Cattle, Sheep, Pigs, Dogs, Cats

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Slovenien

Univet Ltd

Tullyvin

Cootehill

Co. Cavan

Ireland

Trymox LA 150 mg/ml suspension for injection for cattle, sheep, pigs, dogs and cats

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Slovenien

GENERA SI d.o.o.

Parmova ulica 53

1000 Ljubljana

Slovenia

Simivet retard 150 mg/ml suspenzija za injiciranje

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Spanien

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Camlough Road

Newry, Co. Down

BT35 6JP

Northern Ireland

United Kingdom

Betamox LA

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Sverige

Univet Ltd

Tullyvin

Cootehill

Co. Cavan

Ireland

Trymox vet

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Förenade kungariket

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Camlough Road

Newry, Co. Down

BT35 6JP

Northern Ireland

United Kingdom

Betamox LA 150 mg/ml Suspension for Injection

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Förenade kungariket

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Camlough Road

Newry, Co. Down

BT35 6JP

Northern Ireland

United Kingdom

Amoxycare LA Suspension for Injection 15 % w/v

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning

Förenade kungariket

Univet Ltd

Tullyvin

Cootehill

Co. Cavan

Ireland

Trymox LA 150 mg/ml Suspension for Injection for Cattle, Sheep, Pigs, Dogs, Cats

Amoxicillintrihydrat

150 mg/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, får, svin, hundar, katter

Intramuskulär och/eller subkutan användning


BILAGA III

Förteckning över de veterinärmedicinska läkemedlens namn, läkemedelsform, styrka, djurslag, administreringsväg samt innehavare av godkännande för försäljning i medlemsstaterna

Medlemsstat EU/EES

Innehavare av godkännande för försäljning

Namn

INN

Styrka

Läkemedelsform

Djurslag

Administreringsväg

Österrike

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

4600 Wels

Austria

Separon 40 mg/ml Injektionslösung für Schweine

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Österrike

Serumwerk Bernburg AG

Hallesche Landstrasse 105 b

06406 Bernburg/Saale

Germany

Azaporc 40 mg/ml Injektionslösung für Schweine

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Österrike

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Straße 4

27472 Cuxhaven

Germany

Stresnil 40 mg/ml Injektionslösung für Schweine

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Belgien

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Straβe 4

27472 Cuxhaven

Duitsland

Stresnil 40 mg/ml

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Bulgarien

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Straβe 4

27472 Cuxhaven

Germany

Stresnil 40 mg/ml injectable solution

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Bulgarien

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

4600 Wels

Austria

Sedanol 40 mg/ml solution for injection for pigs

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Kroatien

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

4600 Wels

Austria

Sedanol 40 mg/ml solution for injection for pigs

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Cypern

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 4

27472 Cuxhaven

Germany

Stresnil, 40 mg/mL ενέσιμο διάλυμα για χοίρους

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Tjeckien

Elanco GmbH Heinz

Lohmann Str. 4

27472 Cuxhaven

Germany

Stresnil 40 mg/ml injekcní roztok pro prasata

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Tjeckien

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

4600 Wels

Austria

Sedanol 40 mg/ml injekcní roztok pro prasata

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Danmark

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

4600 Wels

Austria

Separon vet.

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Estland

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

4600 Wels

Austria

Sedanol 40 mg/ml solution for injection for pigs

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Finland

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

4600 Wels

Austria

Separon vet.

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Frankrike

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Strasse 4

27472 Cuxhaven

Germany

Stresnil

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Tyskland

Serumwerk Bernburg AG

Hallesche Landstr. 105b

06406 Bernburg

Germany

Azaporc 40 mg/ml Injektionslösung für Schweine

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Tyskland

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

4600 Wels

Austria

Sedanol 40 mg/ml

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Tyskland

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Straße 4

27472 Cuxhaven

Germany

Stresnil

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Grekland

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Str.4

27472 Cuxhaven

Germany

Stresnil ενέσιμο διάλυμα 40 mg/ml

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Grekland

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

4600 Wels

Austria

Separon 40 mg/ml solution for injection for pigs

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Ungern

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Straße 4

27472 Cuxhaven

Germany

Stresnil 40 mg/ml oldatos injekció sertéseknek A.U.V.

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Ungern

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

4600 Wels

Austria

Sedanol 40 mg/ml solution for injection for pigs

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Island

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

4600 Wels

Austria

Separon vet.

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Irland

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Straβe 4

27472 Cuxhaven

Germany

Stresnil 40 mg/ml solution for injection for pigs

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Irland

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

4600 Wels

Austria

Sedanol 40 mg/ml solution for injection for pigs

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Italien

Eli Lilly Italia S.P.A.

Via Gramsci, 731-733

50019 Sesto Fiorentino (FI)

Italy

Stresnil 40 mg/ml soluzione iniettabile per suini

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Italien

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

4600 Wels

Austria

Sedanol 40 mg/ml solution for injection for pigs

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Lettland

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann Str. 4

27472 Cuxhaven

Germany

Stresnil

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Lettland

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

4600 Wels

Austria

Sedanol

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Litauen

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

4600 Wels

Austria

Sedanol 40 mg/ml solution for injection for pigs

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Litauen

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann Str. 4

27472 Cuxhaven

Germany

Stresnil 40 mg/ml injekcinis tirpalas kiaulėms

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Nederländerna

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Strasse 4 27472 Cuxhaven

Germany

Stresnil 40 mg/ml oplossing voor injectie voor varkens

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Nederländerna

Kernfarm B.V.

De Corridor 14D

3621 ZB Breukelen

The Netherlands

Stresnil 40 mg/ml oplossing voor injectie voor varkens

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Norge

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

4600 Wels

Austria

Separon vet. 40 mg/ml solution for injection for pigs

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Polen

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

4600 Wels

Austria

Sedanol 40 mg/ml solution for injection for pigs

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Polen

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Strasse 4 27472 Cuxhaven

Germany

Stresnil

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Portugal

Ecuphar Veterinaria S.L.U

Avenida Río de Janeiro, 60-66, planta 13

08016 Barcelona

Spain

Stresnil 40 mg/ml solução injetável para suínos

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Portugal

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

4600 Wels

Austria

Sedanol 40 mg/ml solução injetável para suínos

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Rumänien

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Strasse 4 27472 Cuxhaven

Germany

Stresnil 40 mg/ml

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Rumänien

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

4600 Wels

Austria

Sedanol 40 mg/ml solution for injection for pigs

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Slovakien

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 4

27472 Cuxhaven

Germany

Stresnil 40 mg/ml injekcný roztok pre osípané

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Slovakien

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

4600 Wels

Austria

Sedanol 40 mg/ml injekcný roztok pre osípané

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Slovenien

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

4600 Wels

Austria

Sedanol 40 mg/ml solution for injection for pigs

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Spanien

Ecuphar Veterinaria S.L.U.

Avda. Rio de Janeiro, 60-66

planta 13

08016 Barcelona

Spain

Stresnil 40 mg/ml solución inyectable para porcino

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Sverige

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

4600 Wels

Austria

Separon vet.

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Storbritannien

Eli Lilly and Company Limited

Elanco Animal Health

Lilly House

Priestley Road

Basingstoke RG24 9NL

United Kingdom

Stresnil 40 mg/ml solution for injection for pigs

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning

Storbritannien

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

4600 Wels

Austria

Sedanol 40 mg/ml solution for injection for pigs

Azaperone

40 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Svin

Intramuskulär användning