Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52021XC0326(05).pdf

26.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 105/11


Översikt över EU-beslut om godkännande för försäljning av läkemedel fr.o.m. 1 februari 2021 t.o.m. 28 februari 2021

(Beslut som antagits i enlighet med artikel 34 i direktiv 2001/83/EC (1) eller artikel 38 i direktiv 2001/82/EC (2))

(2021/C 105/02)

—   Utfärdande, upprätthållande eller ändring av nationellt godkännande för försäljning

Datum för beslut

Läkemedlets namn

INN (internationell generisk benämning)

Innehavare av godkännandet för försäljning

Berörd medlemsstat

Datum för delgivning

25.2.2021

Adjusol tmp sulfa liquide and its associated names

Sulfadiazine and trimethoprim

Se bilaga

Se bilaga

26.2.2021

19.2.2021

Angiotensin-II-receptor antagonists (sartans) containing a tetrazole group

candesartan, irbesartan, losartan, olmesartan, valsartan

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

22.2.2021


(1)  EUT L 311, 28.11.2001, s. 67.

(2)  EUT L 311, 28.11.2001, s. 1.


BILAGA

Förteckning över det veterinärmedicinska läkemedlets namn, läkemedelsformer, styrkor, djurslag, administreringsvägar och innehavare av godkännande för försäljning i medlemsstaterna

Medlemsstat EU/EES

Innehavare av godkännande för försäljning

Namn

INN

Styrka

Läkemedelsform

Djurslag

Administreringsväg

Frankrike

Virbac

1ere Avenue 2065M LID

06516 Carros Cedex

France

Adjusol TMP Sulfa Liquide

Trimetoprim

Sulfadiazin

16,65  mg/ml

83,35  mg/ml

Oral lösning

Nötkreatur (kalvar), får (lamm), svin, kaniner, fjäderfä (kycklingar, kalkoner, ankor)

Oral användning

Grekland

Virbac

1ere Avenue 2065M LID

06516 Carros Cedex

France

ADJUSOL TMP SULFA πόσιμο διάλυμα (1,665 +8,335 )g/100ml

Trimetoprim

Sulfadiazin

16,65  mg/ml

83,35  mg/ml

Oral lösning

Slaktkycklingar

Oral användning

Luxemburg

Virbac

1ere Avenue 2065M LID

06516 Carros Cedex

France

ADJUSOL TMP SULFA LIQUIDE

Trimetoprim

Sulfadiazin

16,65  mg/ml

83,35  mg/ml

Oral lösning

Nötkreatur (kalvar), får (lamm), svin, kaniner, fjäderfä (kycklingar, kalkoner, ankor)

Oral användning

Portugal

Virbac

1ere Avenue 2065M LID

06516 Carros Cedex

France

ADJUSOL TMP SULFA LIQUIDO, solução oral para administração na água de bebida para frangos de carne

Trimetoprim

Sulfadiazin

16,65  mg/ml

83,35  mg/ml

Oral lösning

Slaktkycklingar

Oral användning