Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52021XC0827(07).pdf

27.8.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/14


Översikt över EU-beslut om godkännande för försäljning av läkemedel fr.o.m. 1 juli 2021 t.o.m. 31 juli 2021

(Beslut som antagits i enlighet med artikel 34 i direktiv 2001/83/EG (1) eller artikel 38 i direktiv 2001/82/EG (2))

(2021/C 346/03)

—   Utfärdande, upprätthållande eller ändring av nationellt godkännande för försäljning

Datum för beslut

Läkemedlets namn

INN (internationell generisk benämning)

Innehavare av godkännandet för försäljning

Berörd medlemsstat

Datum för delgivning

13.7.2021

Modified live porcine respiratory and reproductive syndrome (PRRS) virus vaccines

Porcine respiratory and reproductive syndrome virus vaccine (live)

Se bilaga

Se bilaga

14.7.2021


(1)  EUT L 311, 28.11.2001, s. 67.

(2)  EUT L 311, 28.11.2001, s. 1.


BILAGA

Förteckning över de veterinärmedicinska läkemedlens namn, läkemedelsformer, styrkor, djurslag, administreringsvägar och innehavare av godkännande för försäljning i medlemsstaterna

Medlemsstat EU/EES

Innehavare av godkännande för försäljning

Namn

INN

Styrka

Läkemedelsform

Djurslag

Administreringsväg

Österrike

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

Spain

UNISTRAIN PRRS Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Schweine

Levande försvagat PRRS-virus, stam VP-046 BIS

103.5-105.5 CCID50 (1)

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Österrike

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

Ingelvac PRRSFLEX EU Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Schweine

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

104.4-106.6 TCID50 (2)

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Österrike

CEVA-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.

Szállás Utca 5

1107 Budapest

Hungary

Persovac Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Schweine

Levande PRRS-virus, stam P120

104.0–107.3 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Österrike

Intervet GmbH

Siemensstraße 107

1210 Vienna

Austria

Porcilis PRRS, Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Schweine

Levande försvagat PRRS-virus, stam DV

104.0-106.3 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Österrike

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ReproCyc PRRS EU Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Schweine

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

103.9-107.0 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Belgien

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

Spain

Unistrain PRRS

Levande försvagat PRRS-virus, stam VP-046 BIS

103.5-105.5 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Belgien

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ReproCyc PRRS EU & ImpranFLEX

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

103.9-107.0 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Belgien

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

Boxmeer 5831 AN

The Netherlands

Porcilis PRRS

Levande försvagat PRRS-virus, stam DV

104.0-106.3 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Belgien

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

Ingelvac PRRSFLEX EU

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

104.4-106.6 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Belgien

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

Ingelvac PRRS Modified Live Virus

Levande försvagat PRRS-virus, stam VR 2332

min. 104.9 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Belgien

CEVA-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.

Szállás Utca 5

1107 Budapest

Hungary

Persovac

Levande PRRS-virus, stam P120

104.0–107.3 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Bulgarien

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

Boxmeer 5831 AN

The Netherlands

Porcilis PRRS

Levande försvagat PRRS-virus, stam DV

104.0-106.3 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Bulgarien

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

Ingelvac PRRSFLEX EU lyophilisate and solvent for suspension for injection for pigs

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

104.4-106.6 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Bulgarien

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ReproCyc PRRS EU Lyophilisate and solvent for suspension for injection for pigs

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

103.9-107.0 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Bulgarien

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

Spain

UNISTRAIN PRRS Lyophilisate and solvent for suspension for injection for pigs

Levande försvagat PRRS-virus, stam VP-046 BIS

103.5-105.5 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Kroatien

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

Spain

UNISTRAIN PRRS, liofilizat i otapalo za suspenziju za injekciju, za svinje

Levande försvagat PRRS-virus, stam VP-046 BIS

103.5-105.5 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Kroatien

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

Ingelvac PRRSFLEX EU, liofilizat i otapalo za suspenziju za injekciju, za svinje

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

104.4-106.6 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Kroatien

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ReproCyc PRRS EU, liofilizat i otapalo za suspenziju za injekciju, za svinje

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

103.9-107.0 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Kroatien

CEVA-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.

Szállás Utca 5

1107 Budapest

Hungary

Persovac, liofilizat i otapalo za suspenziju za injekciju, za svinje

Levande PRRS-virus, stam P120

104.0–107.3 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Kroatien

Intervet International B.V., Podruznica u Republici Hrvatskoj,

Ivana Lucića 2a,

10000 Zagreb,

Croatia

PORCILIS PRRS, liofilizat i diluent za injekcijsku suspenziju, svinja

Levande försvagat PRRS-virus, stam DV

104.0-106.3 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Cypern

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

Ingelvac PRRSFLEX EU λυοφιλοποιημένη σκόνη και Ingelvac PRRSFLEX EU διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα για χοίρους.

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

104.4-106.6 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Cypern

CEVA-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.

Szállás Utca 5

1107 Budapest

Hungary

PERSOVAC λυοφιλοποιημένο υλικό και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα για χοίρους

Levande PRRS-virus, stam P120

104.0–107.3 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Cypern

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

Boxmeer 5831 AN

The Netherlands

PORCILIS PRRS

Levande försvagat PRRS-virus, stam DV

104.0-106.3 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Cypern

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ReproCyc PRRS EU λυοφιλοποιημένο υλικό και ImpranFLEX διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα για χοίρους

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

103.9-107.0 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Cypern

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

Spain

UNISTRAIN PRRS λυοφιλοποιημένη κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα για χοίρους

Levande försvagat PRRS-virus, stam VP-046 BIS

103.5-105.5 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Tjeckien

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

Spain

UNISTRAIN PRRS lyofilizát a rozpoustedlo pro injekcní suspenzi pro prasata

Levande försvagat PRRS-virus, stam VP-046 BIS

103.5-105.5 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Tjeckien

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ReproCyc PRRS EU lyofilizát a rozpoustedlo pro injekcní suspenzi pro prasata

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

103.9-107.0 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Tjeckien

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

Ingelvac PRRSFLEX EU lyofilizát a rozpoustedlo pro injekcní suspenzi pro prasata

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

104.4-106.6 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Tjeckien

CEVA-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.

Szállás Utca 5

1107 Budapest

Hungary

Persovac lyophilisate and solvent for suspension for injection for pigs

Levande PRRS-virus, stam P120

104.0–107.3 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Tjeckien

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

Boxmeer 5831 AN

The Netherlands

Porcilis PRRS lyofilizát pro prípravu injekcní suspenze s rozpoustedlem

Levande försvagat PRRS-virus, stam DV

104.0-106.3 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Tjeckien

Bioveta, a. s.

Komenského 212/12

683 23 Ivanovice na Hané

Czech Republic

BIOSUIS PRRS live lyofilizát a rozpoustedlo pro injekcní suspenzi

Levande försvagat PRRS-virus, stam BIO 60 – EU

103.4–106.8 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Danmark

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

Ingelvac PRRS Vet.

Levande försvagat PRRS-virus, stam VR 2332

min. 104.9 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Danmark

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

Boxmeer 5831 AN

The Netherlands

Porcilis PRRS Vet.

Levande försvagat PRRS-virus, stam DV

104.0-106.3 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Danmark

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

Spain

Unistrain PRRS

Levande försvagat PRRS-virus, stam VP-046 BIS

103.5-105.5 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Estland

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

Ingelvac PRRSFLEX EU

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

104.4-106.6 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Estland

CEVA-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.

Szállás Utca 5

1107 Budapest

Hungary

Persovac

Levande PRRS-virus, stam P120

104.0–107.3 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Estland

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ReproCyc PRRS EU

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

103.9-107.0 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Estland

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

Spain

Unistrain PRRS

Levande försvagat PRRS-virus, stam VP-046 BIS

103.5-105.5 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Frankrike

Intervet

Rue Olivier de Serres

Angers Technopole

49071 Beaucouze Cedex

France

Porcilis PRRS

Levande försvagat PRRS-virus, stam DV

104.0-106.3 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Frankrike

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

Spain

Unistrain PRRS lyophilisat et solvant pour suspension injectable pour porcins

Levande försvagat PRRS-virus, stam VP-046 BIS

103.5-105.5 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Frankrike

Boehringer Ingelheim Animal Health France

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

Ingelvac PRRSFLEX EU lyophilisat et Ingelvac PRRSFLEX EU solvant pour suspension injectable pour porcins

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

104.4-106.6 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Frankrike

Boehringer Ingelheim Animal Health France

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

ReproCyc PRRS EU lyophilisat et ImpranFLEX solvant pour suspension injectable pour porcins

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

103.9-107.0 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Frankrike

CEVA-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.

Szállás Utca 5

1107 Budapest

Hungary

Persovac lyophilisat et solvant pour suspension injectable pour porcins

Levande PRRS-virus, stam P120

104.0–107.3 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Tyskland

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

Ingelvac PRRSFLEX EU

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

104.4-106.6 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Tyskland

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

Ingelvac PRRS MLV

Levande försvagat PRRS-virus, stam VR 2332

min. 104.9 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Tyskland

Ceva Tiergesundheit GmbH

Kanzlerstr. 4

40472 Düsseldorf

Germany

Persovac

Levande PRRS-virus, stam P120

104.0–107.3 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Tyskland

Intervet Deutschland GmbH

Feldstraße 1a

85716 Unterschleissheim

Germany

Porcilis PRRS

Levande försvagat PRRS-virus, stam DV

104.0-106.3 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Tyskland

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ReproCyc PRRS EU

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

103.9-107.0 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Tyskland

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

Spain

Unistrain PRRS

Levande försvagat PRRS-virus, stam VP-046 BIS

103.5-105.5 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Grekland

Intervet Hellas

63 Agiou Dimitriou St.,

17456, Alimos, Athens

Greece

Porcilis PRRS

Levande försvagat PRRS-virus, stam DV

104.0-106.3 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Grekland

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

Spain

Unistrain

Levande försvagat PRRS-virus, stam VP-046 BIS

103.5-105.5 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Grekland

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

Ingelvac PRRSFLEX EU

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

104.4-106.6 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Grekland

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ReproCyc PRRS EU

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

103.9-107.0 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Ungern

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

Ingelvac PRRSFLEX EU vakcina A.U.V.

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

104.4-106.6 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Ungern

CEVA-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.

Szállás Utca 5

1107 Budapest

Hungary

Persovac vakcina A.U.V.

Levande PRRS-virus, stam P120

104.0–107.3 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Ungern

Intervet Hungaria Kft.

Budapest, Lechner Odon fasor 8., 1095,

Hungary

Porcilis PRRS vakcina A.U.V.

Levande försvagat PRRS-virus, stam DV

104.0-106.3 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Ungern

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ReproCyc PRRS EU vakcina A.U.V.

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

103.9-107.0 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Ungern

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

Spain

Unistrain PRRS vakcina A.U.V

Levande försvagat PRRS-virus, stam VP-046 BIS

103.5-105.5 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Irland

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

Ingelvac PRRSFLEX EU lyophilisate and solvent for suspension for injection for pigs

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

104.4-106.6 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Irland

Intervet Ireland Limited Magna Drive Magna Business Park, Citywest Road,

Dublin 24,

Ireland

Porcilis PRRS lyophilisate and solvent for suspension for injection for pigs

Levande försvagat PRRS-virus, stam DV

104.0-106.3 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Irland

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ReproCyc PRRS EU lyophilisate and solvent for suspension for injection for pigs

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

103.9-107.0 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Irland

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

Spain

UNISTRAIN PRRS lyophilisate and solvent for suspension for injection for pigs

Levande försvagat PRRS-virus, stam VP-046 BIS

103.5-105.5 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Italien

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

Ingelvac PRRSFLEX EU liofilizzato e Ingelvac PRRSFLEX EU solvente per sospensione iniettabile per suini

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

104.4-106.6 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Italien

CEVA-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.

Szállás Utca 5

1107 Budapest

Hungary

Persovac liofilizzato e diluente per sospensione iniettabile per suini

Levande PRRS-virus, stam P120

104.0–107.3 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Italien

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ReproCyc PRRS EU liofilizzato e ReproCyc PRRS EU solvente per sospensione iniettabile per suini

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

103.9-107.0 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Italien

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

Boxmeer 5831 AN

The Netherlands

Porsilis PRRS liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile per suini

Levande försvagat PRRS-virus, stam DV

104.0-106.3 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Lettland

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

Ingelvac PRRSFLEX EU liofilizāts un sķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavosanai cūkām

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

104.4-106.6 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Lettland

CEVA-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.

Szállás Utca 5

1107 Budapest

Hungary

Persovac liofilizāts un sķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavosanai cūkām

Levande PRRS-virus, stam P120

104.0–107.3 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Lettland

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ReproCyc PRRS EU liofilizāts un sķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavosanai cūkām

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

103.9-107.0 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Lettland

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

Boxmeer 5831 AN

The Netherlands

Porcilis PRRS liofilizāts un sķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavosanai cūkām

Levande försvagat PRRS-virus, stam DV

104.0-106.3 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Lettland

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

Spain

Unistrain PRRS liofilizāts un sķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavosanai cūkām

Levande försvagat PRRS-virus, stam VP-046 BIS

103.5-105.5 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Litauen

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

INGELVAC PRRS MLV, gyva liofilizuota vakcina ir skiediklis

Levande försvagat PRRS-virus, stam VR 2332

min. 104.9 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Litauen

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ReproCyc PRRS EU, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruosti kiaulėms

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

103.9-107.0 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Litauen

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

Ingelvac PRRSFLEX EU, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruosti kiaulėms

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

104.4-106.6 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Litauen

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

Spain

UNISTRAIN PRRS, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruosti kiaulėms

Levande försvagat PRRS-virus, stam VP-046 BIS

103.5-105.5 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Litauen

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

Boxmeer 5831 AN

Nyderlanda

Porcilis PRRS, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai kiaulėms

Levande försvagat PRRS-virus, stam DV

104.0-106.3 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Luxemburg

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

Spain

Unistrain PRRS

lyophilisat et solvant pour suspension injectable

Levande försvagat PRRS-virus, stam VP-046 BIS

103.5-105.5 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Luxemburg

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ReproCyc PRRS EU & ImpranFLEX

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

103.9-107.0 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Luxemburg

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

Boxmeer 5831 AN

The Netherlands

Porcilis PRRS

Levande försvagat PRRS-virus, stam DV

104.0-106.3 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Luxemburg

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

Ingelvac PRRSFLEX EU

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

104.4-106.6 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Luxemburg

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

Ingelvac PRRS Modified Live Virus

Levande försvagat PRRS-virus, stam VR 2332

min. 104.9 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Luxemburg

CEVA-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.

Szállás Utca 5

1107 Budapest

Hungary

Persovac

Levande PRRS-virus, stam P120

104.0–107.3 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Malta

Intervet Ireland ltd., Magna Drive, Magna Business Park City, Dublin 24,

Ireland

Porcilis PRRS lyophilisate and solvent for suspension for injection for pigs

Levande försvagat PRRS-virus, stam DV

104.0-106.3 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Malta

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

Spain

Unistrain PRRS

Levande försvagat PRRS-virus, stam VP-046 BIS

103.5-105.5 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Polen

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

Spain

Unistrain PRRS

Levande försvagat PRRS-virus, stam VP-046 BIS

103.5-105.5 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Polen

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

Ingelvac PRRSFLEX EU

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

104.4-106.6 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Polen

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ReproCyc PRRS EU

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

103.9-107.0 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Polen

Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o.

ul. Okrzei 1A

03-715 Warsaw

Poland

Persovac

Levande PRRS-virus, stam P120

104.0–107.3 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Polen

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

Ingelvac PRRS MLV

Levande försvagat PRRS-virus, stam VR 2332

min. 104.9 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Portugal

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

Ingelvac PRRSFLEX EU liofilizado e solvente para suspensão injetável para suínos

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

104.4-106.6 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Portugal

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

Ingelvac PRRS MLV liofilizado e solvente para suspensão injetável para suínos

Levande försvagat PRRS-virus, stam VR 2332

min. 104.9 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Portugal

Ceva Saúde Animal – Produtos Farmacêuticos e Imunológicos, Lda.

Rua Doutor António Loureiro Borges, 9/9A, 9oA

Miraflores- 1495-131 Algés

Portugal

Persovac liofilizado e solvente para suspensão injetável para suínos

Levande PRRS-virus, stam P120

104.0–107.3 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Portugal

MSD Animal Health Lda.

Edifício Vasco da Gama, n.o 19

Quinta da Fonte, Porto Salvo

2770 192 Paço de Arcos

Portugal

Porcilis PRRS liofilizado e solvente para suspensão injetável para suínos

Levande försvagat PRRS-virus, stam DV

104.0-106.3 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Portugal

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ReproCyc PRRS EU liofilizado e solvente para suspensão injetável para suínos

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

103.9-107.0 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Portugal

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

Spain

UNISTRAIN PRRS liofilizado e solvente para suspensão injetável para suínos

Levande försvagat PRRS-virus, stam VP-046 BIS

103.5-105.5 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Rumänien

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

Boxmeer 5831 AN

The Netherlands

Porcilis PRRS

Levande försvagat PRRS-virus, stam DV

104.0-106.3 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Rumänien

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

Spain

Unistrain PRRS

Levande försvagat PRRS-virus, stam VP-046 BIS

103.5-105.5 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Rumänien

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

Ingelvac PRRSFLEX EU

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

104.4-106.6 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Rumänien

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ReproCyc PRRS EU

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

103.9-107.0 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Slovenien

CEVA-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.

Szállás Utca 5

1107 Budapest

Hungary

Persovac liofilizat in vehikel za suspenzijo za injiciranje za prasice

Levande PRRS-virus, stam P120

104.0–107.3 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Slovenien

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

Ingelvac PRRSFLEX EU liofilizat in vehikel za suspenzijo za injiciranje za prasice

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

104.4-106.6 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Slovenien

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

Spain

Unistrain PRRS liofilizat in vehikel za suspenzijo za injiciranje za prasice

Levande försvagat PRRS-virus, stam VP-046 BIS

103.5-105.5 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Slovenien

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

Boxmeer 5831 AN

The Netherlands

Porcilis PRRS liofilizat in topilo za raztopino za injiciranje za prasice

Levande försvagat PRRS-virus, stam DV

104.0-106.3 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Slovenien

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ReproCyc PRRS EU liofilizat in vehikel za suspenzijo za injiciranje za prasice

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

103.9-107.0 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Slovakien

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

Ingelvac PRRSFLEX EU lyofilizát a rozpústadlo na injekcnú suspenziu pre osípané

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

104.4-106.6 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Slovakien

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

Boxmeer 5831 AN

The Netherlands

Porcilis PRRS lyofilizát a rozpústadlo na injekcnú suspenziu pre osípané

Levande försvagat PRRS-virus, stam DV

104.0-106.3 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Slovakien

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ReproCyc PRRS EU lyofilizát a rozpústadlo na injekcnú suspenziu pre osípané

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

103.9-107.0 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Slovakien

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

Spain

Unistrain PRRS lyofilizát a rozpústadlo na injekcnú suspenziu pre osípané

Levande försvagat PRRS-virus, stam VP-046 BIS

103.5-105.5 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Spanien

Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L.

Polígono Industrial El Montalvo I

C/ Zeppelin, no 6, parcela 38

37008 Carbajosa de la Sagrada

Salamanca

Spain

Porcilis PRRS, liofilizado y disolvente para suspensión inyectable para porcino

Levande försvagat PRRS-virus, stam DV

104.0-106.3 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Spanien

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

Spain

Unistrain PRRS liofilizado y disolvente para suspensión inyectable para porcino.

Levande försvagat PRRS-virus, stam VP-046 BIS

103.5-105.5 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Spanien

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

Ingelvac PRRSFLEX EU, liofilizado y disolvente para suspensión inyectable para porcino

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

104.4-106.6 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Spanien

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ReproCyc PRRS EU, liofilizado y disolvente para suspensión inyectable para porcino

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

103.9-107.0 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Spanien

Ceva Salud Animal, S.A.

Avenida Diagonal 609-615

08028 Barcelona

Spain

Persovac liofilizado y disolvente para suspensión inyectable para porcino

Levande PRRS-virus, stam P120

104.0–107.3 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Spanien

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

Ingelvac PRRS MLV

Levande försvagat PRRS-virus, stam VR 2332

min. 104.9 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Spanien

Laboratorios Syva, S.A.U.,

Avda. Parroco Pablo Diez, 49-57, San Andres Del Rabanedo, 24010 Leon, Spain

Pyrsvac-183

Levande försvagat PRRS-virus, stam ALL 183

min. 105 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Spanien

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

Spain

Amervac PRRS

Levande försvagat PRRS-virus, stam VP-046 BIS

103.5-105.5 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Nederländerna

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

ReproCyc PRRS EU, lyofilisaat en suspendeervloeistof voor suspensie voor injectie voor varkens

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

103.9-107.0 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Nederländerna

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

Ingelvac PRRS MLV

Levande försvagat PRRS-virus, stam VR 2332

min. 104.9 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Nederländerna

Kernfarm B.V.

De Corridor 14 d Breukelen

3621 ZB

The Netherlands

Ingelvac PRRSFLEX EU, Lyofilisaat en suspendeervloeistof voor suspensie voor injectie voor varkens

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

104.4-106.6 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Nederländerna

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

Ingelvac PRRSFLEX EU, lyofilisaat en suspendeervloeistof voor suspensie voor injectie voor varkens

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

104.4-106.6 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Nederländerna

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

Boxmeer 5831 AN

The Netherlands

Porcilis PRRS

Levande försvagat PRRS-virus, stam DV

104.0-106.3 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Nederländerna

Kernfarm B.V.

De Corridor 14D

Breukelen 3621 ZB

The Netherlands

Porcilis PRRS

Levande försvagat PRRS-virus, stam DV

104.0-106.3 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Nederländerna

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

Spain

Unistrain PRRS lyofilisaat en suspendeervloeistof voor suspensie voor injectie bij varkens

Levande försvagat PRRS-virus, stam VP-046 BIS

103.5-105.5 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Förenade kungariket (Nordirland) (3)

Boehringer Ingelheim Animal Health UK Ltd

Ellesfield Avenue

Bracknell RG12 8YS

United Kingdom

Ingelvac PRRSFLEX EU Lyophilisate and Solvent for Suspension for Injection for Pigs

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

104.4-106.6 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Ceva Animal Health Ltd

Unit 3, Anglo Office Park

White Lion Road

Amersham HP7 9FB

United Kingdom

Persovac lyophilisate and solvent for suspension for injection for pigs

Levande PRRS-virus, stam P120

104.0–107.3 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Intervet UK Ltd

Walton Manor

Walton

Milton Keynes MK7 7AJ

United Kingdom

Porcilis PRRS Lyophilisate and Solvent for Suspension for Injection for Pigs

Levande försvagat PRRS-virus, stam DV

104.0-106.3 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Boehringer Ingelheim Animal Health UK Ltd

Ellesfield Avenue

Bracknell RG12 8YS

United Kingdom

ReproCyc PRRS EU Lyophilisate and Solvent for Suspension for Injection for Pigs

Levande försvagat PRRS-virus, stam 94881 (genotyp 1)

103.9-107.0 TCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

Spain

Unistrain PRRS Lyophilisate and Solvent for Suspension for Injection for Pigs

Levande försvagat PRRS-virus, stam VP-046 BIS

103.5-105.5 CCID50

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Svin

Intramuskulär användning

Intradermal användning


(1)  Infektiös dos i cellodling 50 %.

(2)  Infektiös dos i vävnadsodling 50 %.

(3)  Med avseende på Förenade Kungariket gäller unionsrätten från och med den 1 januari 2021 endast för Nordirlands territorium enligt vad som fastställs i protokollet om Irland/Nordirland.