Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52021XC0929(05).pdf

29.9.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 394/9


Översikt över EU-beslut om godkännande för försäljning av läkemedel fr.o.m. 1 augusti 2021 t.o.m. 31 augusti 2021

(Beslut som antagits i enlighet med artikel 34 i direktiv 2001/83/EG (1) eller artikel 38 i direktiv 2001/82/EG (2))

(2021/C 394/02)

—   Utfärdande, upprätthållande eller ändring av nationellt godkännande för försäljning

Datum för beslut

Läkemedlets namn

INN (internationell generisk benämning)

Innehavare av godkännandet för försäljning

Berörd medlemsstat

Datum för delgivning

30.8.2021

Ronaxan and its associated names

doxycycline

Se bilaga I

Se bilaga I

31.8.2021

18.8.2021

Injectable veterinary medicinal products containing vitamin A for use in food producing species

Vitamin A (retinol and its esters)

Se bilaga II

Se bilaga II

19.8.2021

—   Tillfälligt återkallande av nationellt godkännande för försäljning

Datum för beslut

Läkemedlets namn

INN (internationell generisk benämning)

Innehavare av godkännandet för försäljning

Berörd medlemsstat

Datum för delgivning

18.8.2021

Injectable veterinary medicinal products containing vitamin A for use in food producing species

Vitamin A (retinol and its esters)

Se bilaga II

Se bilaga II

19.8.2021


(1)  EUT L 311, 28.11.2001, s. 67.

(2)  EUT L 311, 28.11.2001, s. 1.


BILAGA I

Förteckning över de veterinärmedicinska läkemedlens namn, läkemedelsform, styrka, samt djurslag, administreringsvägar och innehavare av godkännande för försäljning i medlemsstaterna

Medlemsstat EU/EEA

Sökande/innehavare av godkännande för försäljning

Namn

INN

Styrka

Läkemedelsform

Djurslag

Administreringsväg

Belgien

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

Avenue Arnaud Fraiteurlaan, 15-23

1050 Brussels

Belgium

Ronaxan 20 mg

Doxycyklin

20 mg

Tabletter

Katt och hund

Oral användning

Belgien

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

Avenue Arnaud Fraiteurlaan, 15-23

1050 Brussels

Belgium

Ronaxan 100 mg

Doxycyklin

100 mg

Tabletter

Hund

Oral användning

Kroatien

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS,

29 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

Ronaxan 100 mg, tablete za pse

Doxycyklin

100 mg

Tabletter

Hund

Oral användning

Kroatien

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS,

29 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

Ronaxan 250 mg, tablete za pse

Doxycyklin

250 mg

Tabletter

Hund

Oral användning

Tjeckien

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS,

29 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

Ronaxan 100 mg tablety

Doxycyklin

100 mg

Tabletter

Hund

Oral användning

Tjeckien

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS,

29 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

Ronaxan 20 mg tablety

Doxycyklin

20 mg

Tabletter

Katt och hund

Oral användning

Danmark

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

Strødamvej 52

2100 København Ø

Denmark

Ronaxan Vet.

Doxycyklin

20 mg

Tabletter

Katt och hund

Oral användning

Danmark

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

Strødamvej 52

2100 København Ø

Denmark

Ronaxan Vet.

Doxycyklin

100 mg

Tabletter

Katt och hund

Oral användning

Frankrike

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

29 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

Ronaxan comprimes 20

Doxycyklin

20 mg

Tabletter

Katt och hund

Oral användning

Frankrike

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

29 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

Ronaxan comprimes 100

Doxycyklin

100 mg

Tabletter

Hund

Oral användning

Frankrike

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

29 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

Ronaxan comprimes 250

Doxycyklin

250 mg

Tabletter

Hund

Oral användning

Tyskland

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

Ronaxan 100

Doxycyklin

100 mg

Tabletter

Hund

Oral användning

Grekland

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

29 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

Ronaxan, Δισκία 20 mg/tab

Doxycyklin

20 mg

Tabletter

Katt och hund

Oral användning

Grekland

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

29 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

Ronaxan, Δισκία 100 mg/tab

Doxycyklin

100 mg

Tabletter

Hund

Oral användning

Grekland

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

29 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

Ronaxan, Δισκία 250 mg/tab

Doxycyklin

250 mg

Tabletter

Hund

Oral användning

Irland

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

Ronaxan 100 mg Tablet

Doxycyklin

100 mg

Tabletter

Hund

Oral användning

Irland

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Germany

Ronaxan 20 mg Tablet

Doxycyklin

20 mg

Tabletter

Katt och hund

Oral användning

Italien

Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A

Via Lorenzini n.8

Milano – 20139

Italy

Ronaxan, 20 mg compresse per cani e gatti

Doxycyklin

20 mg

Tabletter

Katt och hund

Oral användning

Italien

Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A

Via Lorenzini n.8

Milano – 20139

Italy

Ronaxan, 100 mg compresse per cani

Doxycyklin

100 mg

Tabletter

Hund

Oral användning

Italien

Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A

Via Lorenzini n.8

Milano – 20139

Italy

Ronaxan, 250 mg compresse per cani

Doxycyklin

250 mg

Tabletter

Hund

Oral användning

Litauen

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

29 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

Ronaxan 20, tabletės

Doxycyklin

20 mg

Tabletter

Katt och hund

Oral användning

Litauen

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

29 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

Ronaxan 100, tabletės

Doxycyklin

100 mg

Tabletter

Katt och hund

Oral användning

Luxemburg

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

Arianelaan 16

1200 Brussel

Belgium

Ronaxan 20 mg

Doxycyklin

20 mg

Tabletter

Katt och hund

Oral användning

Luxemburg

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

Arianelaan 16

1200 Brussel

Belgium

Ronaxan 100 mg

Doxycyklin

100 mg

Tabletter

Hund

Oral användning

Malta

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

29 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

Ronaxan tablets 100

Doxycyklin

100 mg

Tabletter

Hund

Oral användning

Malta

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

29 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

Ronaxan tablets 20

Doxycyklin

20 mg

Tabletter

Katt och hund

Oral användning

Norge

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

Strødamvej 52

2100 Copenhagen

Denmark

Ronaxan Vet

Doxycyklin

20 mg

Tabletter

Katt och hund

Oral användning

Norge

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

Strødamvej 52

2100 Copenhagen

Denmark

Ronaxan Vet

Doxycyklin

100 mg

Tabletter

Katt och hund

Oral användning

Portugal

Boehringer Ingelheim Animal Health, Unipessoal, Lda.

Avenida de Pádua, no 11

1800-294 Lisboa

Portugal

Ronaxan 20 mg comprimidos para cães e gatos

Doxycyklin

20 mg

Tabletter

Katt och hund

Oral användning

Portugal

Boehringer Ingelheim Animal Health, Unipessoal, Lda.

Avenida de Pádua, no 11

1800-294 Lisboa

Portugal

Ronaxan 100 mg comprimidos para cães

Doxycyklin

100 mg

Tabletter

Hund

Oral användning

Portugal

Boehringer Ingelheim Animal Health, Unipessoal, Lda.

Avenida de Pádua, no 11

1800-294 Lisboa

Portugal

Ronaxan 250 mg comprimidos para cães

Doxycyklin

250 mg

Tabletter

Hund

Oral användning

Rumänien

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

29 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

Ronaxan 20 mg Tablet

Doxycyklin

20 mg

Tabletter

Katt och hund

Oral användning

Rumänien

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

29 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

Ronaxan 100 mg Tablet

Doxycyklin

100 mg

Tabletter

Hund

Oral användning

Rumänien

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

29 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

Ronaxan 250 mg Tablet

Doxycyklin

250 mg

Tabletter

Hund

Oral användning

Slovakien

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

29 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

Ronaxan 20 mg tablety

Doxycyklin

20 mg

Tabletter

Katt och hund

Oral användning

Slovakien

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

29 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

Ronaxan 100 mg tablet

Doxycyklin

100 mg

Tabletter

Hund

Oral användning

Spanien

Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U.

C/Prat de la Riba, 50

Sant Cugat del Valles Barcelona 08174

Spain

Ronaxan 20 mg comprimidos

Doxycyklin

20 mg

Tabletter

Katt och hund

Oral användning

Spanien

Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U.

C/Prat de la Riba, 50

Sant Cugat del Valles Barcelona 08174

Spain

Ronaxan 100 mg comprimidos

Doxycyklin

100 mg

Tabletter

Hund

Oral användning

Sverige

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S, Strødamvej 52, 2100 Copenhagen Ø, Denmark

Ronaxan vet.

Doxycyklin

20 mg

Tabletter

Katt och hund

Oral användning

Sverige

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S, Strødamvej 52, 2100 Copenhagen Ø, Denmark

Ronaxan vet.

Doxycyklin

100 mg

Tabletter

Katt och hund

Oral användning

Nederländerna

Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V.

Comensiusstraat 6

1817 MS Alkmaar

The Netherlands

Ronaxan 100 mg, tablet voor honden en katten

Doxycyklin

100 mg

Tabletter

Katt och hund

Oral användning

Nederländerna

Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V.

Comensiusstraat 6

1817 MS Alkmaar

The Netherlands

Ronaxan 20 mg, tablet voor honden en katten

Doxycyklin

20 mg

Tabletter

Katt och hund

Oral användning

Storbritannien (Nordirland) (1)

Boehringer Ingelheim Animal Health UK Ltd,

Ellesfield Avenue, Bracknell

Berkshire

RG12 8YS

United Kingdom

Ronaxan 100 mg Tablet

Doxycyklin

100 mg

Tabletter

Hund

Oral användning

Storbritannien (Nordirland) (1)

Boehringer Ingelheim Animal Health UK Ltd,

Ellesfield Avenue, Bracknell

Berkshire

RG12 8YS

United Kingdom

Ronaxan 20 mg Tablet

Doxycyklin

20 mg

Tabletter

Katt och hund

Oral användning


(1)  För Storbritannien gäller från och med den 1 januari 2021 EU-lag endast för Nordirlands territorium (NI) i den utsträckning som föreskrivs i Protokollet om Irland/NI.


BILAGA II

Förteckning över de veterinärmedicinska läkemedlens namn, läkemedelsform, styrka, samt djurslag, administreringsvägar och innehavare av godkännande för försäljning i medlemsstaterna

 

BILAGA IIA

Förteckning över godkända veterinärmedicinska läkemedel för vilka ändring av godkännandena för försäljning rekommenderas

Medlemsstat i EU/EES

Innehavare av godkännande för försäljning

Namn

INN

Styrka

Läkemedelsform

Djurslag

Administreringsväg

Österrike

Bela-pharm GmbH & Co. KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Germany

Vitamin AD3E, Injektionslösung für Rind, Pferd, Schwein und Hund

Retinolpalmitat

All-rac alfa-tokoferolacetat

Kolekalciferol

176,47  mg (300 000 IU)

50 mg

2,5  mg (100 000 IU)

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hästar, svin, hundar

För intramuskulär och subkutan användning

Österrike

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

4600 Wels

Austria

Vitasol AD3E Injektionslösung für Tiere

Vitamin A som retinolpalmitat

Vitamin D3 som kolekalciferol

Vitamin E som all-rac-alfa-tokoferolacetat

50 000 I.E.

25 000 I.E.

20 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hästar, svin, hundar

För subkutan, intramuskulär injektion, till stora djur även intravenös (långsam, kroppsvarm) injektion

Österrike

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

4600 Wels

Austria

Vitasol AD3EC – Injektionslösung für Tiere

Vitamin A som retinolpalmitat

Vitamin D3 som kolekalciferol

all-rac-alfa-tokoferolacetat (Vit. E)

Askorbinsyra (Vit. C)

50 000 I.E.

25 000 I.E.

30 mg

100 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hästar, svin, hundar

För intramuskulär och subkutan användning

Belgien

Zoetis Belgium s.a.

Rue Laid Burniat, 1

B-1348 Louvain-La-Neuve

Belgium

Duphafral AD3E

Vitamin A

Vitamin D3

Vitamin E

500 000 IU

50 000 IU

50 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hästar, får, svin

För intramuskulär användning

Belgien

V.M.D. n.v.

Hoge Mauw 900

B-2370 Arendonk

Belgium

Vitamine A+D3+E

Vitamin A

Kolekalciferol

Alfatokoferolacetat

50 000 IU

25 000 IU

20 mg

Injektionsvätska, lösning

Kalvar, suggor, smågrisar

För intramuskulär användning

Bulgarien

Asklep-Pharma Ltd

Lyulin 7, bl. 711A, shop 3

Sofia

Bulgaria

Norovit

Vitamin A-palmitat, kolekalciferol (vitamin D3), vitamin E-acetat, tiaminhydroklorid (vitamin B1), riboflavin natriumfosfat (vitamin B2), pyridoxinhydroklorid (vitamin B6), nikotinamid, dexpantenol, cyanokobalamin (vitamin B12)

15 000 IU

25 μg

20 mg

10 mg

5 mg

3 mg

35 mg

25 mg

25 μg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hästar, svin, får

För intramuskulär och subkutan användning

Bulgarien

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Vialiton solution for injection

Vitamin A, vitamin D3, vitamin E

20 mg/ml (50 000 IU) 0,625  mg/ml (25 000  IU)

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, kalvar, kycklingar, hästar, svin, hundar, katter

För intramuskulär, subkutan och oral användning

Bulgarien

Vetprom AD

26, Otez Paissij Str.

2400 Radomir

Bulgaria

Vitamin AD3E solutio pro injectionibus

Vitamin A, kolekalciferol, alfa-tokoferylacetat (Vit. E)

1 500 000 IU/100 ml

2 000 000 IU/100 ml

1 g/100 ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, får, getter, hästar, svin, smågrisar

För intramuskulär, subkutan och oral användning

Bulgarien

Provet S. A.

77, Posidonos Avenue

174 55 Alimos,

Attiki

Greece

Zingul inj.

Vitamin A (som palmitat),

Vitamin D3,

Vitamin E (som acetat)

50 000 IU/ml

25 000 IU/ml

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, getter, hästar, svin, får

För intramuskulär användning

Kroatien

Bela-pharm GmbH & Co. KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Germany

Vitamin AD3E pro injectione, otopina za injekciju, za konje, goveda, svinje i pse

Retinol (vitamin A)-palmitat,

All-rac alfa-tokoferylacetat

Kolekalciferol

176,47  mg (300 000 IU)

50 mg

100 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hästar, hundar

För intramuskulär och subkutan användning

Kroatien

Krka – Farma d.o.o.

Radnicka cesta 48

10000 Zagreb

Croatia

Vitamin AD3E, emulzija za injekciju, goveda, ovce, koze, konji, svinje, kunići, psi, macke

Vitamin A (retinol)-palmitat, kolekalciferol och all-rac-alfa-tokoferylacetat

50 000 IU/ml

25 000 IU/ml

20 mg/ml

Injektionsvätska, emulsion

Nötkreatur, får, getter, hästar, svin, kaniner, hundar, katter

För intramuskulär och subkutan användning

Cypern

Fatro S.p.A.

Via Emilia 285

40064 Ozzano dell’Emilia

Bologna

Italy

Adecon injection

Ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, άλογα, χοίρους, πρόβατα και αίγες

Retinolacetat (vitamin A)

Vitamin D3 vitamin E

100 000 IU /ml

25 000 IU /ml

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hästar, svin, får, getter

Intramuskulärt (kan ges oralt)

Cypern

Bela-pharm GmbH & Co. KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Germany

Belavit AD3E, ενέσιμο διάλυμα για άλογα, βοοειδή, χοίρους και σκύλους

Retinolpalmitat

Vitamin D3 Vitamin E-acetat

176,47  mg

100 mg per ml

50 mg per ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hästar, hundar

För subkutan eller intramuskulär användning

Tjeckien

Kela NV

Sint Lenaartseweg 48

2320 Hoogstraten

Belgium

Adedri-kel injekcní roztok

Retinol+

Kolekalciferol

100 000 IU +50 000 IU

Injektionsvätska, lösning

Hästar, nötkreatur, svin, får, getter, hundar, katter

För intramuskulär och subkutan användning

Tjeckien

Bioveta, a. s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Czech Republic

ADE – vit injekcní roztok

Retinol+

Tokoferol+

Ergokalciferol

1 ml:

100 000 IU + 30 mg + 100 000 IU

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hundar, getter, hästar, svin, kaniner, får

För intramuskulär användning

Tjeckien

Pharmagal Ltd.

Murgasova 5,

949 01 Nitra

Slovak Republic

Triavit injekcní roztok

Retinol+

Tokoferol+

Kolekalciferol

1 ml:

100 000 IU

50 mg

50 000 IU

Injektionsvätska, lösning

Hästar, nötkreatur, svin, får, hundar, kaniner, fjäderfä

För intramuskulär och subkutan användning

Tjeckien

Alfasan International B.V.

Kuipersweg 9

Woerden

Utrecht

The Netherlands

Vitamin AD3E Alfasan injekcní roztok

Retinol+

Tokoferol+

Kolekalciferol

1 ml:

300 000 IU

50 mg

100 000 IU

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, getter, hästar, svin, får

För intramuskulär och subkutan användning

Estland

Bela-pharm GmbH & Co. KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Germany

Vitamin AD3E bela-pharm

Retinol+

Tokoferol+

Kolekalciferol

1ml:

300 000 IU (176,47  mg)

50 mg

100 000 IU (100 mg)

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hästar, hundar

För intramuskulär och subkutan användning

Estland

Alfasan International B.V.

Kuipersweg 9

Woerden

Utrecht

The Netherlands

Vitamin AD3E forte

Retinol+

Tokoferol+

Kolekalciferol

1ml:

500 000 IU+

50 mg+

75 000 IU

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, katter, hundar, getter, hästar, får

För intramuskulär och subkutan användning

Estland

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

Vanapere tee 14, Püünsi küla

Viimsi vald, Harju maakond

74013

Estonia

Vitol-140

Retinol+

Tokoferol+

Kolekalciferol

1 ml:

80 000 IU+

20 mg+

40 000 IU

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hästar, svin, får

För intramuskulär användning

Frankrike

Virbac

1ere Avenue 2065 M – L.I.D.

06516 Carros Cedex

France

Ad-Ject

Retinolpalmitat,

Kolekalciferol,

Alfa-tokoferol (som acetat)

500 000 IU/ml

75 000 IU/ml

45,6  mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, får, svin

För intramuskulär användning

Frankrike

Bela-pharm GmbH & Co. KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Germany

Belavit AD3E Solution for injection for horses, cattle, pigs and dogs

Retinolpalmitat,

Kolekalciferolkoncentrat (oljeaktig form),

All-rac-alfa-tokoferylacetat

176,47  mg/ml

100 mg/ml

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hästar, hundar

För intramuskulär och subkutan användning

Frankrike

Dopharma France

23, Rue du Prieuré

Saint Herblon

44150 Vair sur Loire

France

Cofavit 500

Retinol (som propionat),

Kolekalciferol,

Alfa-tokoferol (som acetat)

500 000 IU/ml

75 000 IU/ml

45,55  mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, får, getter, svin, kaniner

För intramuskulär och subkutan användning

Frankrike

Laboratoires Biové

3 Rue de Lorraine

62510 Arques

France

Trivitase

Retinolpalmitat,

Kolekalciferol,

Alfa-tokoferol (som acetat)

500 000 IU/ml

75 000 IU/ml

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, får, getter, svin

För intramuskulär användning

Tyskland

Serumwerk Bernburg AG

Hallesche Landstrasse 105b

06406 Bernburg

Germany

Ursovit AD3EC, wässrig pro inj.

Retinolpalmitat

Kolekalciferol

Alfa-tokoferolacetat

Askorbinsyra

1 ml:

30 mg (50 000 IU)

0,125  mg

30 mg

100 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, katter, hästar, minkar, svin, får, getter, kaniner, hundar

För intramuskulär och subkutan användning

Tyskland

Bela-pharm GmbH & Co. KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Germany

Vitamin AD3E pro injectione

Retinolpalmitat

(Vitamin A)

All-rac alfa-tokoferylacetat

Kolekalciferol

176,47  mg (300 000 IU)

50 mg

100 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hästar, hundar

För intramuskulär och subkutan användning

Tyskland

AniMedica GmbH

Im Südfeld 9

48308 Senden-Bösensell

Germany

Vitamin ADE aniMedica

Retinolpalmitat

(Vitamin A)

Kolekalciferol

All-rac-alfa-tokoferolacetat

176,47  mg (300 000 IU)

2,5  mg

50 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, får, getter, hästar, hundar

För intramuskulär användning

Grekland

Bela-pharm GmbH & Co. KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Germany

Belavit AD3E, solution for injection for horses, cattle, pigs, and dogs

Vitamin A

Vitamin D3 Vitamin E-acetat

176,47  mg/ml

100 mg/ml

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hästar, hundar

För intramuskulär och subkutan användning

Grekland

A.Nikolakopoulos A.E,

115 Galatsiou Avenue,

Galatsi 11146

Athens

Greece

Bremervit AD3E

Vitamin A

Vitamin D3 Vitamin E-acetat

(300 000  IU+ 100 000 IU+50 mg)/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hästar, dräktiga suggor, kalvar, föl, svin, får, getter, smågrisar, lamm

För intramuskulär användning

Grekland

Erfar SA

Altani & Mikras Asias 2 St.,

15351 Pallini Attikis

Athens

Greece

Adepur

Vitamin A Vitamin D3 Vitamin E-acetat

(50 000 IU +25 000 IU + 20 mg)/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hästar, svin, får, getter, kalvar, lamm, smågrisar

För intramuskulär användning

Grekland

Hellafarm AE

1st km Paiania-Markopoulou Avenue

19002 Paiania

Attiki

Athens

Greece

Labiasol AD3E-500

Vitamin A propionat Vitamin D3 Vitamin E

(500 000  IU +75 000  IU+ 50 IU)/ml

Injektionsvätska, suspension

Nötkreatur, getter, får, svin, hästar

För intramuskulär användning

Grekland

Intervet Hellas S.A.

63, Agiou Dimitriou str,

GR-174 56 Alimos, Athens

Greece

Turlin AD3E

Vitamin A-palmitat

Vitamin D3

Vitamin E

(50 000  IU +25 000  IU + 20 mg)/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hästar, svin, getter, får, fjäderfä

För intramuskulär och subkutan användning

Grekland

Hellafarm AE

1st km Paiania-Markopoulou Avenue

19002 Paiania

Attiki

Athens

Greece

Vitamin AD3E/New Vet

Vitamin A-palmitat

Vitamin D3

Vitamin E

(50 000 IU+25 000 IU+ 20 mg)/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, kalvar, svin, hästar, får, getter, smågrisar

För intramuskulär användning

Grekland

Eurovet Animal Health B.V.

Handelsweg 25

5531 AE Bladel

The Netherlands

Vitamine AD3E/Eurovet

Vitamin A-palmitat

Vitamin D3

Vitamin E

(80 000  IU +40 000  IU + 20 mg)/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hästar, får, getter, svin, hundar, katter

För intramuskulär och subkutan användning

Grekland

Anafasis LTD

3 Santorinis St,

Pallouriotissa

1048 Nicosia

Cyprus

Vitamins AD3E/Anafasis

Vitamin A-palmitat

Vitamin D3

Vitamin E

(50 000 IU +25 000 IU + 20 mg)/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hästar, svin, får, getter

För intramuskulär, intravenös användning

Grekland

Anafasis LTD

3 Santorinis St,

Pallouriotissa

1048 Nicosia

Cyprus

Vitamins AD3E/Anafasis

Vitamin A-palmitat Vitamin D3

Vitamin E

(300 000 IU+ 100 000 IU + 50 mg)/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hästar, svin, får, getter, hundar

För intramuskulär, intravenös användning

Grekland

Provet S. A.

77 Posidonos Avenue

174 55 Alimos

Attiki

Greece

Zingul

Vitamin A (som palmitat)

Vitamin D3

Vitamin E

(50 000 IU+25 000 IU + 50 mg)/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hästar, svin, får, getter

För intramuskulär användning

Ungern

Kela NV

Sint Lenaartseweg 48

2320 Hoogstraten

Belgium

Neovit AD3E injekció A.U.V.

Vitamin A,

kolekalciferol, alfa-tokoferolacetat

100 000 IU/ml

50 000  IU/ml

5 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, katter, hundar, getter, hästar, svin, får

För intramuskulär och subkutan användning

Ungern

Bela-pharm GmbH & Co. KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Germany

Belavit AD3E 176,47 /2,5 /50 mg/ml oldatos injekció lovak, szarvasmarhák, sertések, kutyák számára A.U.V.

Vitamin A, vitamin D3, vitamin E

300 000 IU/ml

100 000 IU/ml

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hästar, hundar

För intramuskulär och subkutan användning

Ungern

Bio-Vet Kft.

4487 Tiszatelek,

Kossuth u. 151.

Hungary

Ferriade injekció A.U.V.

Järndextran, vitamin A,

vitamin D3, vitamin E

100 mg/ml

10 000 IU/ml

1 000 IU/ml

10 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Kalvar, lamm, smågrisar

För intramuskulär och subkutan användning

Ungern

UNIVET Ltd.

Tullyvin, Cootehill, Co. Cavan,

Ireland

Multivitamines oldatos injekció A.U.V.

Vitamin A, vitamin B1, B2, B6, B12, D3, E, nikotinamid, D-pantenol

1 ml:

15 000 IU

10 mg

5 mg

3 mg

50 μg

1 000 IU

10 mg

35 mg

25 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin

För intramuskulär användning

Ungern

Bremer Pharma GmbH Werkstrasse 42, 34414 Warburg, Germany

Vitamin AD3E injekció A.U.V.

Vitamin A,

kolekalciferol, vitamin E

50 000 IU/ml,

25 000 IU/ml,

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hästar, nötkreatur, svin, hundar, katter

För intramuskulär användning

Island

Bela-pharm GmbH & Co. KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Germany

Vitamin AD3E pro injectione

Retinolpalmitat, Kolecalciferol INN, all-rac-alfa-tokoferylacetat

176,47  mg/ml

100 mg/ml

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hästar, hundar

För intramuskulär och subkutan användning

Irland

Bela-pharm GmbH & Co. KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Germany

Belavit AD3E, solution for injection for horses, cattle, pigs, and dogs

Retinolpalmitat (vitamin A)

Vitamin D3 Vitamin E-acetat

176,47  mg/ml (300 000 IU)

100 mg/ml

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hästar, hundar

För intramuskulär och subkutan användning

Irland

Chem-Pharm, Ballyvaughan, Co. Clare, Ireland

Multivitamin Injection

Vitamin A-palmitat

Vitamin D3 (kolekalciferol)

Vitamin E (alfa-tokoferylacetat)

Vitamin B1 (tiaminhydroklorid)

Vitamin B2 (riboflavin natriumfosfat)

Vitamin B6 (pyridoxin)

Nikotinamid

Dexpantenol

Vitamin B12 (cyanokobalamin)

1 ml:

15 000 IU

25 μg

20 mg

10 mg

5 mg

3 mg

35 mg

25 mg

25 μg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, får, svin

För intramuskulär och subkutan användning

Italien

Ceva Salute Animale S.p.A.

Viale Colleoni 15

20864 Agrate Brianza (MB)

Italy

Fosforilene Plus, soluzione iniettabile per vitelli, equini, suini, agnelli

Fosforylkolamin

retinolpalmitat

d, l-alfa-tokoferylacetat

natriumselenit

40 mg/ml

10 000 IU/ml

30 mg/ml

0,4  mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Kalvar, hästar, svin, lamm

För intramuskulär användning

Italien

Fatro S.p.A.

Via Emilia 285

40064 Ozzano dell’Emilia

Bologna

Italy

Adecon, soluzione iniettabile per bovini, equini, suini, ovi-caprini

Retinolacetat (vitamin A)

kolekalciferol (vitamin D3)

alfa-tokoferol likvärdigt med alfa-tokoferolacetat (vitamin E)

100 000 IU/ml;

25 000 IU/ml; 100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hästar, svin, får, getter

För intramuskulär användning (kan administreras oralt)

Italien

Ceva Salute Animale S.p.A.

Viale Colleoni 15

20864 Agrate Brianza (MB)

Italy

Adisole A-D-E, soluzione iniettabile per bovini, suini, ovini, equini

Vitamin A-palmitat

vitamin D3

vitamin E-acetat

100 000 IU/ml

25 000 IU/ml

100 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, får, hästar

För intramuskulär användning

Italien

Fatro S.p.A.

Via Emilia 285

40064 Ozzano dell’Emilia

Bologna

Italy

Idrade, emulsione iniettabile per bovini, equini, suini, ovini

Retinolpropionat (vit. A)

kolekalciferol (vit. D3)

d, l-alfa-tokoferolacetat (vit. E)

500 000 IU

75 000 IU

50 mg

Injektionsvätska, emulsion

Nötkreatur, hästar, svin, får

För intramuskulär och subkutan användning

Italien

Izo S.r.l. a socio unico

Via San Zeno 99/A

25124 Brescia

Italy

Izotrevit, soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini

Retinol

Ergokalciferol

d-l-alfa-tokoferol

500 000 IU/ml

75 000 IU/ml

50 IU/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, får

För djup intramuskulär eller intraruminal användning: nötkreatur

Intramuskulär användning: svin

Subkutan användning: får subkutant

Italien

Labiana Life Sciences S.A.

Venus, 26

Terrassa

08228 Barcelona

Spain

Labhidro AD3E 100 N

Retinolacetat (vitamin A)

kolekalciferol (vitamin D3)

d-l alfa-tokoferylacetat (vitamin E)

10 000 000 IU/100 ml

5 000 000 IU/100 ml

10 g/100 ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, får, getter, hästar

För intramuskulär användning

Italien

Bela-pharm GmbH & Co. KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Germany

Vitamin AD3E pro injectione, soluzione iniettabile per equini, bovini, suini e cani

Retinolpalmitat (vitamin A)

all-rac alfa-tokoferylacetat (Vitamin E)

Kolekalciferol (vitamin D)

176,47  mg (300 000 IU)

50 mg

2,5  mg (100 000 IU)

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hästar, hundar

För intramuskulär och subkutan användning

Lettland

Krka, d.d., Novo mesto

Smarjeska cesta 6

8501 Novo mesto

Slovenia

Vitamin AD3E Krka injection emulsija injekcijām liellopiem, zirgiem, cūkām, aitām, kazām, trusiem,

suņiem un kaķiem

Retinylpalmitat (vitamin A),

Kolekalciferol (vitamin D3),

Tokoferylacetat (vitamin E)

50 000 IU/ml

25 000 IU/ml

20 mg/ml

Injektionsvätska, emulsion

Nötkreatur, hästar, svin, får, getter, kaniner, hundar, katter, föl, smågrisar, kalvar, killingar, lamm

För intramuskulär och subkutan användning

Lettland

Bela-pharm GmbH & Co. KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Germany

Vitamin AD3E pro injectione sķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām un suņiem

Retinolpalmitat

All-rac alfa-tokoferylacetat

Oljeaktig lösning av kolekalciferol 100,00  mg

(innehåller 2,5  mg kolekalciferol motsvarande 100 000  IE vitamin D3)

176,47  mg (300 000 IU)

50 mg

2,5  mg (100 000 IU)

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hästar, hundar

För intramuskulär och subkutan användning

Lettland

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

4600 Wels

Austria

Vitasol AD3EC sķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām un suņiem

Vitamin A (retinylpropionat), vitamin D3 (kolekalciferol), vitamin E (DL-alfa-tokoferylacetat), vitamin C (askorbinsyra)

50 000 IU

25 000 IU

30 mg

100 mg

Injektionsvätska, lösning

Hästar, nötkreatur, svin, hundar

För intramuskulär och subkutan användning

Litauen

UAB Interchemie werken

De Adelaar LT

Vincų g. 3-48

46297 Kaunas

Lithuania

Introvit, injekcinis tirpalas galvijams, arkliams, ozkoms, avims ir kiaulėms

Vit. A, retinololja + vit. D3, kolekalciferol + vit. E, alfa-tokoferolacetat + vit. B1, tiaminhydroklorid + vit. B2, riboflavin natriumfosfat + vit. B6, pyridoxinhydroklorid + vit. B12, cyanokobalamin + dexpantenol + nikotinamid + biotin + kolinklorid + lysinhydroklorid + DL-metionin

15 000 IU +7 500 IU + 20 mg + 10 mg + 5 mg + 3 mg + 60 μg + 25 mg + 50 mg + 125 μg +12,5  mg + 7 mg + 5 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hästar, kalvar, föl, getter, får, lamm, svin

För intramuskulär och subkutan användning

Litauen

Bioveta, a. s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Czech Republic

Multivit–Mineral, injekcinis tirpalas

Retinol + kolekalciferol + vitamin E + tiamin + riboflavin + pyridoxin + cyanokobalamin + dexpantenol + nikotinsyra + inositol + metionin + kolincitrat + magnesiumhypofosfithexahydrat + koboltklorid + kopparsulfat + zinksulfat

50 000 IU +25 000 IU + 4 mg + 10 mg +0,04  mg + 2 mg +0,01  mg + 2 mg + 5 mg + 2 mg + 5 mg + 5 mg + 1 mg +0,02  mg +0,1  mg +0,1  mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hästar, får, svin, getter, hundar, kycklingar, kalkoner, ankor, gäss, duvor, exotiska fåglar

För intramuskulär, subkutan och oral användning

Litauen

Krka, d.d., Novo mesto

Smarjeska cesta 6

8501 Novo mesto

Slovenia

Vitamin AD3E Krka, injekcinė emulsija

Retinolpalmitat

kolekalciferol

alfa-tokoferylacetat

50 000 IU/ml

25 000 IU/ml

20 mg/ml

Injektionsvätska, emulsion

Nötkreatur, hästar, svin, får, getter, kaniner, hundar, katter

För intramuskulär och subkutan användning

Litauen

Bela-pharm GmbH & Co. KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Germany

Vitamin AD3E, injekcinis tirpalas

Retinolpalmitat + Kolekalciferol + alfa-tokoferylacetat

176,47  mg (300 000  IU)

2,5  mg (100 000 IU)

50 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, kalvar, svin, smågrisar, avvanda smågrisar, hästar, hundar

För intramuskulär och subkutan användning

Litauen

UAB Interchemie werken

De Adelaar LT

Vincų g. 3-48

46297 Kaunas

Lithuania

Vitol-140, injekcinis tirpalas

Retinolpalmitat (vit. A) + kolekalciferol (vit. D3) + alfa-tokoferolacetat (vit. E)

1 ml:

80 000 IU+

40 000 IU+

20 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, kalvar, får, getter, hästar, svin, hundar, katter

För intramuskulär och subkutan användning

Litauen

Dopharma B.V.

Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer

The Netherlands

Vitol-Ject Forte, injekcinis tirpalas

Retinolpropionat + kolekalciferol + tiaminhydroklorid +

riboflavin-natriumfosfat +

pyridoxinhydroklorid +

cyanokobalamin +

askorbinsyra +

alfa-tokoferolacetat +

D-pantenol +

nikotinamid

50 000 IU+

25 000 IU+

2,5  mg+

2 mg+

1,25  mg+

3 μg+

2 mg+

4 mg+

3 mg+

12,5  mg

Injektionsvätska, lösning

Alla djur

För intramuskulär användning

Malta

Fatro S.p.A.

Via Emilia 285

40064 Ozzano dell’Emilia

Bologna

Italy

Adecon,

solution for injection for cattle, horses, pigs, sheep and goats

Retinolacetat, kolekalciferol, alfa-tokoferol

100 000  IU

25 000 IU

100 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, getter, hästar, svin, får

För intramuskulär eller oral administrering

Malta

Interchemie werken ”De Adelaar” B.V.

Metaalweg 8,

5404 CG Venray

The Netherlands

Introvit

Retinolpalmitat, kolekalciferol, alfa-tokoferolacetat, tiaminhydroklorid, riboflavin natriumfosfat, pyridoxinhydroklorid, cyanokobalamin, dexpantenol, nikotinamid, biotin, kolinklorid, lysinhydroklorid, DL-metionin

15 000  IU,

7 500  IU,

20 mg,

10 mg,

5 mg,

3 mg,

60 μg,

25 mg,

50 mg,

125 mcg,

12,5  mg,

7 mg,

5 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, kalvar, föl, getter, hästar, lamm, svin, får

För intravenös eller subkutan användning

Malta

Labiana Life Sciences S.A

Carrer de Venus, 26

08228 Terrassa (Barcelona)

Spain

Labhidro AD3E Injectable

Vitamin A, vitamin D3, vitamin E (all-rac-alfa-tokoferylacetat)

500 000 UI,

75 000 UI,

50 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, getter, hästar, svin, får

För intramuskulär användning

Malta

Labiana Life Sciences S.A

Carrer de Venus, 26

08228 Terrassa (Barcelona)

Spain

NOV-A-VIT 500

Vitamin A (retinolpropionat), kolekalciferol, all-rac-alfa-tokoferylacetat (vitamin E)

500 000 IU,

75 000 IU,

50 mg

Injektionsvätska, emulsion

Nötkreatur, getter, svin, får

För intramuskulär användning

Malta

Kepro B.V.

Maagdenburgstraat 17

7421 ZA Deventer

The Netherlands

Vita Flash Inj.

Vitamin A, vitamin D3, vitamin E-acetat, vitamin B1 HCl, vitamin B2 fosfatnatrium, vitamin B3, vitamin B6 HCl, vitamin B12, vitamin C, D-pantenol

50 000 IU,

25 000 IU,

4 mg,

2,5  mg

2 mg,

12,5  mg,

1,25  mg,

30 μg,

2 mg,

3 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, kalvar, föl, getter, hästar, lamm, smågrisar, svin, får

För intramuskulär och subkutan användning

Malta

Interchemie werken ”De Adelaar” LT, Vincu g. 3-48, Kaunas, Lithuania

Vitol-140

Retinolpalmitat, kolekalciferol, alfa-tokoferolacetat

80 000  IU,

40 000  IU,

20 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, kalvar, får, getter, hästar, svin, hundar, katter

För intramuskulär eller subkutan användning

Norge

Bela-pharm GmbH & Co. KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Germany

Belavit AD3E vet

Retinolpalmitat

Vitamin D3 Vitamin E-acetat

176,47  mg (300 000 IU)

100 mg/ml

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hästar, hundar

För intramuskulär och subkutan användning

Polen

Eurovet Animal Health B.V.

Handelsweg 25

5531 AE Bladel

The Netherlands

Witamina AD3E 80/40/20 pro.inj.

Vitamin A

Kolekalciferol

int-rac-alfa-tokoferylacetat

(80 000 IU+40 000  IU + 20 mg)/ml

Injektionsvätska, lösning

Hästar, nötkreatur, svin, får, getter, hundar, katter

För intramuskulär användning

Portugal

Zoetis Portugal, Lda

Lagoas Park Edifício 10,

2740-271 Porto Salvo

Portugal

Duphafral Multi

Vitamin A-palmitat

Kolekalciferol (vitamin D3)

Alfa-tokoferolacetat (vitamin E)

Tiaminhydroklorid (vitamin B1)

Riboflavin (vitamin B2 som natriumfosfat)

Pyridoxinhydroklorid (vitamin B6)

Cyanokobalamin (vitamin B12)

Nikotinamid

D-pantenol

15 000 IU

7 500 IU

20 mg

10 mg

5 mg

3 mg

20 μg

35 mg

25 mg

Injektionsvätska, lösning

Katter, hundar, minkar

Nyfödd(a): nötkreatur, getter, hästar, svin, får

För intramuskulär användning

Portugal

Divasa-Farmavic, S.A.

Ctra. Sant Hipòlit, km 71

08503 Gurb – Vic

Barcelona

Spain

Polivit AD3E Solução Injectável para bovinos, suínos, ovinos, caprinos, equinos, cães e gatos. Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E

Vitamin A

Vitamin D3

Vitamin E

500 000 IU/ml

75 000 IU/ml

50 IU/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, katter, hundar, getter, hästar, svin, får

För intramuskulär användning

Portugal

Vetlima

Sociedade Distribuidora de Produtos Agro-Pecuários, S.A.

Centro Empresarial da Rainha, Lote 27

2050-501 Vila Nova da Rainha

Portugal

Vitalbion solução injetável para bovinos, ovinos e suínos

Vitamin A

Vitamin D3

Vitamin E

500 000 IU/ml

75 000 IU/ml

50 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, får

För intramuskulär användning

Portugal

Bela-pharm GmbH & Co. KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Germany

Vitamin AD3E pro injectione, solução injetável para equídeos, bovinos, suínos e cães

Retinolpalmitat

Vitamin D3 Vitamin E-acetat

176,47  mg/ml (300 000 IU)

100 mg/ml

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hästar, hundar

För intramuskulär och subkutan användning

Rumänien

Interchemie werken ”De Adelaar” B.V.

Metaalweg 8,

5404 CG Venray

The Netherlands

Introvit

Vitamin A (retinolpalmitat) Vitamin D3 (kolekalciferol) Vitamin E (alfa-tokoferolacetat) Vitamin B1 (tiamin HCl) Vitamin B2 (riboflavin natriumfosfat) Vitamin B6 (pyridoxin HCl) Vitamin B12 (cyanokobalamin) D-pantenol Nikotinamid Folsyra

Kolinklorid

Biotin

D, L-metionin

L-lysinhydroklorid

15 000 IU

7 500 IU

20 mg

10 mg

5 mg

3 mg

60 μg

25 mg

50 mg

150 μg

12,5  mg

125 μg

5 mg

7 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hästar, getter, får, svin

För intramuskulär och subkutan användning

Rumänien

Dutch Farm International BV,

Nieuw Walden 112, 1394 PE Nederhorst den Berg

The Netherlands

Multivit inj.

Vitamin A koncentrat

Oljeaktigt koncentrat kolekalciferol (vitamin D3) Tokoferolacetat (vitamin E)

Tiaminhydroklorid (vitamin B1) Riboflavin natriumfosfat (vitamin B2)

Pyridoxinhydroklorid (vitamin B6)

Cyanokobalamin (vitamin B12)

Askorbinsyra (vitamin C)

Nikotinamid

D-pantenol

50 000 IU

25 000 IU

4 mg

2,5  mg

2 mg

1,25  mg

30 μg

2 mg

12,5  mg

3 mg

Injektionsvätska, lösning

Hästar, föl, nötkreatur, kalvar, lamm, smågrisar, suggor, kycklingar, duvor

För intramuskulär och subkutan användning

Rumänien

S.C. Romvac Company S.A.

Şos. Centurii, nr. 7

Voluntari

Romania

Multivitarom

Kolin,

Vitamin A

Vitamin B1

Vitamin B2

Vitamin B3

Vitamin B5

Vitamin B6

Vitamin C

Vitamin D3

Vitamin E,

Vitamin B12

0,25  mg/ml,

20 000 IU

0,1  mg/ml

0,08  mg/ml

0,35  mg/ml

0,50  mg/ml

0,10  mg/ml

50 mg/ml

200 IU/ml

8 IU /ml

0,50  mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hästar, getter, får, svin, hundar, katter

För intramuskulär användning

Rumänien

S. C. Pasteur – Filiala Filipesti S.A

str. Principala,

nr.Jud

Prahova

Romania

Multi-vita-vet

Vitamin A (retinolpalmitat)

Vitamin D3 (kolekalciferol)

Vitamin E (tokoferolacetat)

Vitamin B1 (tiaminhydroklorid)

Vitamin B2 (riboflavin natriumfosfat)

Vitamin B3 (nikotinamid)

Vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid)

Vitamin B12 (Cyanokobalamin)

Vitamin B5 (D-pantenol)

1 ml:

15 000 IU

1 100 IU

20 mg

10 mg

7 mg

35 mg

3,5  mg

0,005  mg

25 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hästar, får, getter, svin, hundar, katter

För intramuskulär och subkutan användning

Rumänien

Kepro B.V.

Maagdenburgstraat 17

7421 ZA Deventer

The Netherlands

Vitaflash

Vitamin A (retinolpalmitat)

Vitamin B1 HCl (tiaminhydroklorid)

Vitamin B2 (riboflavin natriumfosfat)

Vitamin B3 (nikotinamid)

Vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid)

Vitamin C (askorbinsyra)

Vitamin D3 (kolekalciferol)

Vitamin E-acetat (alfa-tokoferolacetat)

Vitamin B12 (cyanokobalamin)

Vitamin B5 (D-pantenol)

1 ml:

50 000 IU

2,5  mg

2 mg

12,5  mg

1,25  mg

2 mg

25 000 IU

4 mg

30 μg

3 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hästar, får, svin

För intramuskulär och subkutan användning

Rumänien

Bela-pharm GmbH & Co. KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Germany

Vitamin AD3E

Vitamin A

Vitamin D3

Vitamin E

176,47  mg (300 000 IU)

2,50  mg (100 000  IU)

50 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hästar, hundar

För intramuskulär och subkutan användning

Rumänien

S.C. Romvac Company S.A.

Şos. Centurii, nr. 7

Voluntari

Romania

Vitamin AD3E

Vitamin A

Vitamin D3

Vitamin E

50 000 IU/ml,

5 000 IU/ml,

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hästar, får, getter, svin, fjäderfä, hundar, katter, duvor

För intramuskulär och subkutan användning

Rumänien

S. C. Pasteur – Filiala Filipesti S.A

str. Principala,

nr. Jud

Prahova

Romania

Vitamina AD3E

Vitamin A (som palmitat)

Vitamin D3 (kolekalciferol) Vitamin E (som alfa-tokoferolacetat)

100 000 IU/ml

10 000  IU/ml

50 IU/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hästar, getter, kaniner, får, svin, hundar, katter

För intramuskulär och subkutan användning

Rumänien

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

Vanapere tee 14, Püünsi küla

Viimsi vald, Harju maakond

74013

Estonia

Vitol-140

Vitamin A (retinolpalmitat)

Vitamin D3 (kolekalciferol)

Vitamin E (alfa-tokoferolacetat)

80 000 IU/ml

40 000  IU/ml

20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hästar, får, getter, svin, hundar, katter

För intramuskulär och subkutan användning

Rumänien

Alapis S.A.

19 300 Aspropyrgos

Mailbox 26

Athens

Greece

Zingul AD3E

Vitamin A

Vitamin D3 vitamin E

50 000 IU/ml

25 000 IU/ml

50 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hästar, getter, får, svin

För intramuskulär användning

Slovakien

Bioveta, a. s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Czech Republic

ADE-vit Injekcný roztok

Retinolpropionat-Ergokalciferol Tokoferol alfa-acetat

1 ml:

100 000 IU

100 000 IU

30 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hundar, getter, hästar, svin, kaniner, får

För intramuskulär användning

Slovakien

Pharmagal Ltd.

Murgasova 5,

949 01 Nitra

Slovak Republic

Triavit injekcný roztok

Retinolpalmitat

Kolekalciferol

Tokoferol alfa-acetat

1 ml:

100 000 IU

50 000 IU

50 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hästar, kalvar, svin, föl, lamm, smågrisar, hundar, kaniner, fjäderfä

För intramuskulär och subkutan användning

Slovakien

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

4600 Wels

Austria

Vitasol AD3EC injekcný roztok

Retinolpalmitat

Kolekalciferol

Tokoferol alfa-acetat

Askorbinsyra

1 ml:

50 000 IU

25 000 IU

30 mg

100 mg

Injektionsvätska, lösning

Hästar, nötkreatur, svin, hundar

För intramuskulär och subkutan användning

Slovenien

Bela-pharm GmbH & Co. KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Germany

Belavit AD3E, raztopina za injiciranje za konje, govedo, prasice in pse

Retinolpalmitat (vitamin A) Vitamin D3 Vitamin E-acetat

176,47  mg (300 000 IU)

100 mg per ml

50 mg per ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hästar, hundar

För intramuskulär och subkutan användning

Slovenien

Krka, d.d., Novo mesto

Smarjeska cesta 6

8501 Novo mesto

Slovenia

Vitamin AD3E Krka emulzija za injiciranje za govedo, konje, prasice, ovce, koze, kunce, pse in macke

Vitamin A

Kolekalciferol

Tokoferylacetat (vitamin E)

50 000 IU/ml

25 000 IU/ml

20 mg/ml

Injektionsvätska, emulsion

Nötkreatur, hästar, svin, får, getter, hundar, katter, kaniner

För intramuskulär och subkutan användning

Spanien

S.P Veterinaria, S.A.

Ctra. Reus-Vinyols, km 4.1,

Riudoms (Tarragona)

Spain

ADEX-3-emulsion inyectable

Vitamin A (retinylpalmitat)

Kolekalciferol (vitamin D3)

All-rac-alfa-tokoferylacetat (vitamin E)

50 000 IU

25 000 IU

20 mg

Injektionsvätska, emulsion

Nötkreatur, getter, hästar (föl), svin, får

För intramuskulär användning

Spanien

S.P Veterinaria, S.A.

Ctra. Reus-Vinyols, km 4.1,

Riudoms (Tarragona)

Spain

ADEX-3-Forte

Vitamin A (retinylpropionat)

Kolekalciferol (vitamin D3)

All-rac-alfa-tokoferylacetat (vitamin E)

500 000 IU

75 000 UI

50 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, getter, svin, får

För intramuskulär och subkutan användning

Spanien

Bela-pharm GmbH & Co. KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Germany

Belavit AD3

Vitamin A (retinylpalmitat) Kolekalciferol (vitamin D3)

All-rac-alfa-tokoferylacetat (vitamin E)

176,47  mg

100 mg

50 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hästar, hundar

För intramuskulär och subkutan användning

Spanien

Laboratorios Ovejero, S.A., Ctra. Leon-Vilecha No. 30, 24192 Leon, Spain

Biosvita AD3E parenteral emulsion inyectable

Vitamin A (retinylpalmitat)

All-rac-alfa-tokoferylacetat (vitamin E)

Kolekalciferol (vitamin D3)

75 000 IU

15 000 UI

30 mg

Injektionsvätska, emulsion

Nötkreatur, får, getter, svin, hästar

För intramuskulär användning

Spanien

Laboratorios Hipra,

S.A. Avda. La Selva, 135

Amer – Gerona

17170

Spain

Hipravit-AD3E Forte

Vitamin A (retinylpalmitat)

Kolekalciferol (vitamin D3)

All-rac-alfa-tokoferylacetat (vitamin E)

500 000 IU

75 000 UI

50 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, får, hästar, kaniner

För intramuskulär användning

Spanien

Labiana Life Sciences S.A.

Venus, 26

Terrassa

08228 Barcelona

Spain

Labhidro AD3E Solucion inyectable

Vitamin A (retinylpalmitat) Kolekalciferol (vitamin D3)

All-rac-alfa-tokoferylacetat (vitamin E)

500 000 IU

75 000 UI

50 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hästar, svin, får

För intramuskulär användning

Spanien

Labiana Life Sciences S.A.

Venus, 26

Terrassa

08228 Barcelona

Spain

NOV-A-VIT emulsion inyectable

Vitamin A (retinylpropionat) kolekalciferol (vitamin D3)

All-rac-alfa-tokoferylacetat (vitamin E)

500 000 IU

75 000 IU

50 mg

Injektionsvätska, emulsion

Nötkreatur, getter, svin, får

För intramuskulär användning

Spanien

Divasa-Farmavic, S.A.

Ctra. Sant Hipòlit, km 71

08503 GURB – VIC

Barcelona

Spain

Polivit AD3E solucion inyectable

Vitamin A (retinylpalmitat) Kolekalciferol (vitamin D3)

All-rac-alfa-tokoferylacetat (vitamin E)

500 000 IU

75 000 IU

50 IU

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, får, svin

För intramuskulär användning

Spanien

Laboratorios Ovejero, S.A.,

Ctra. Leon-Vilecha 30, 24192 Leon,

Spain

Polyfil

Fosforylkolin, retinol, vitamin B12, vitamin E

80 g

5 000 IU

0,05  mg

20 g

Injektionsvätska, emulsion

Nötkreatur, hästar, svin

För intramuskulär användning

Spanien

Fatro Iberica, S.L. Constitucion, 1 – Planta baja, 3 Sant Just Desvern (Barcelona) 08960

Spain

Vetidina AD3E

Vitamin A (retinylpalmitat) Kolekalciferol (vitamin D3)

All-rac-alfa-tokoferylacetat (vitamin E)

500 000 IU

75 000 UI

50 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, får

För intramuskulär användning

Spanien

Cenavisa, S.L.

Cami Pedra Estela s/n

Reus (Tarragona)

43205

Spain

Vitacen AD3E

Vitamin A (retinylpalmitat) Kolekalciferol (vitamin D3)

All-rac-alfa-tokoferylacetat (vitamin E)

500 000 IU

75 000 UI

50 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, får, getter, svin, hästar

För intramuskulär användning

Spanien

Chemical Iberica Productos Veterinarios, S.L., CR. Burgos-Portugal, Km. 256, Calzada de Don Diego (Salamanca), 37448,

Spain

Vitachemical ADE Masivo

Vitamin A (retinylpalmitat) Kolekalciferol (vitamin D3)

All-rac-alfa-tokoferylacetat (vitamin E)

30 000 UI

10 000 UI

12,5  mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, får, getter, hästar

För intramuskulär användning

Spanien

Industrial Veterinaria, s.a.

C/ Esmeralda 19

Esplugues de Llobregat

08950 Barcelona

Spain

Vitamina AD3E Solucion inyectable

Vitamin A (retinylpalmitat)

Kolekalciferol (vitamin D3)

All-rac-alfa-tokoferylacetat (vitamin E)

500 000 IU

75 000 IU

50 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, får, getter, svin

För intramuskulär användning

Spanien

Super's Diana, S.L.

Ctra. C-17, km 17

08150 Parets del Vallès

Barcelona

Spain

Vitaminas ADE Super's Diana solución inyectable

Vitamin A (retinylpalmitat)

Kolekalciferol (vitamin D3)

All-rac-alfa-tokoferylacetat (vitamin E)

100 000 IU

50 000 IU

50 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, får, hästar, fjäderfä (slaktkycklingar, ankslaktkycklingar, kalkoner för köttproduktion), hundar

För intramuskulär användning

Spanien

Laboratorios e Industrias Iven, S.A.

Luís I, 56

28031 Madrid

Spain

Vitamiven A-D-E Solución inyectable

Vitamin A (retinylpalmitat) Kolekalciferol (vitamin D3)

All-rac-alfa-tokoferylacetat (vitamin E)

300 000 IU

100 000 IU

50 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, får, getter, hästar, svin

För intramuskulär användning

Spanien

Laboratorios e Industrias Iven, S.A.

Luís I, 56

28031 Madrid

Spain

Vitamiven complejo solucion inyectable

Vitamin A (retinylpalmitat)

Kolekalciferol (vitamin D3)

All-rac-alfa-tokoferylacetat (vitamin E)

tiaminhydroklorid (vitamin B1)

Riboflavin-natriumfosfat (vitamin B2)

Nikotinamid (vitamin B3)

Dexpantenol (vitamin B5)

Pyridoxinhydroklorid (vitamin B6)

Cyanokobalamin (vitamin B12)

30 000 IU

10 000 IU

5 mg

25 mg

4 mg

50 mg

25 mg

20 mg

0,05  mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, får, getter, hästar, svin, hundar, katter

För intramuskulär användning

Sverige

Pharmaxim AB

Stenbrovägen 32

253 68 Helsingborg

Sweden

Ultrasan vet

RRR-alfa-tokoferylacetat, ergokalciferol, retinolpalmitat

1 ml:

100 mg,

50 000 IU,

100 000  IU

Injektionsvätska, lösning

Hästar, nötkreatur, får, hundar, svin

För intramuskulär användning

Nederländerna

Kombivet B.V.

Raadhuisstraat 124 Hoogerheide

The Netherlands

Adedri-Kel (100 + 50 + 5)

Vitamin A

Kolekalciferol

Alfa-tokoferolacetat

100 000 IU

50 000 IU

5 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, hästar, svin, får, getter

För intramuskulär användning

Nederländerna

Aesculaap Groothandel B.V.

Mijlstraat 35 Boxtel

5281 LJ

The Netherlands

Aescavit

Kolekalciferol

Cyanokobalamin

natriumpantotenat

Nikotinamid

Retinolacetat

Riboflavin Natriumfosfat Anhydrat

Tiaminhydroklorid

Tokoferol, DL-alfa-acetat

25 000 IU/ml

20 μg/ml

2,8  mg/ml

10 mg/ml

25 000 IU/ml

0,7  mg/ml

10 mg/ml

5 mg/ml

Injektionsvätska, lösning

Hästar, föl, nötkreatur, svin, smågrisar, får, lamm, katter, minkar

För intramuskulär och subkutan användning

Nederländerna

Alfasan Nederland B.V.

Kuipersweg 9 Woerden

3449 JA

The Netherlands

Multivitamin Pro inj.

Vitamin A

Kolekalciferol

alfa-tokoferolacetat

Tiaminhydroklorid

Riboflavin natriumfosfat

Pyridoxinhydroklorid

Cyanokobalamin

Nikotinamid

D-pantenol

15 000 IU

1 000 IU

20 mg

10 mg

6,85  mg

3 mg

50 μg

35 mg

25 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, lamm, svin, smågrisar

För intramuskulär användning

Nederländerna

Alfasan Nederland B.V.

Kuipersweg 9 Woerden

3449 JA

The Netherlands

Vitamine AD3 80/40 Pro inj.

Vitamin A

Kolekalciferol

Alfa-tokoferolacetat

80 000 IU

40 000 IU

10 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, kalvar, hästar, föl, får, getter, svin, smågrisar, hundar, katter

För intramuskulär och subkutan användning

Nederländerna

Alfasan Nederland B.V.

Kuipersweg 9 Woerden

3449 JA

The Netherlands

Vitamine AD3 80/40, oplossing voor injectie

Vitamin A

Kolekalciferol

Alfa-tokoferolacetat

80 000 IU

40 000 IU

10 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, kalvar, hästar, föl, får, getter, svin, smågrisar

För intramuskulär och subkutan användning

Nederländerna

Alfasan Nederland B.V.

Kuipersweg 9 Woerden

3449 JA

The Netherlands

Vitamine AD3E 450.000 Pro inj.

Vitamin A

Kolekalciferol

Alfa-tokoferolacetat

300 000 IU

100 000 IU

50 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, kalvar, hästar, föl, svin, smågrisar, får, getter

För intramuskulär och subkutan användning

Förenade kungariket (Nordirland) (1)

Bela-pharm GmbH & Co. KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Germany

Belavit AD3E, Solution for Injection for horses, cattle, pigs, and dogs

Retinolpalmitat

All-rac alfa-tokoferylacetat

Oljeaktig lösning av kolekalciferol

176,47  mg

50 mg

100 mg

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, svin, hästar, hundar

För intramuskulär och subkutan användning


(1)  För Förenade kungariket är EU:s lagstiftning från och med den 1 januari 2021 endast tillämplig på Nordirland (NI) i den omfattning som föreskrivs i protokollet om Irland/NI.

BILAGA IIB

Lista över godkända veterinärmedicinska läkemedel för vilka ett tillfälligt upphävande av godkännandet för försäljning rekommenderas

Medlemsstat i EU/EES

Innehavare av godkännande för försäljning

Namn

INN

Styrka

Läkemedelsform

Djurslag

Administreringsväg

Frankrike

Ceva Santé Animale

10 Av. de le Ballestiere

33500 Libourne

France

Multivit 500

Retinol (som propionat),

Kolekalciferol,

Alfa-tokoferol (som acetat)

500 000 IU per ml

75 000 IU per ml

50 mg per ml

Injektionsvätska, lösning

Nötkreatur, får, svin

Avsett för subkutan användning