Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Tillkännagivande (1979:550) rörande internationella oljeskadefonden

Utfärdad den 7 juni 1979

Fondens församling har

  1. med stöd av konventionens artikel 4, sjätte stycket, fastställt det belopp som anges i artikel 4, fjärde stycket (a) och (b), till 675 miljoner francs (Poincaréfrancs) såvitt avser olyckor som inträffar efter den 20 april 1979,

  2. med stöd av konventionens artikel 5, fjärde stycket, beslutat att 1972 års internationella sjövägsregler med verkan från den 1 juli 1979 skall ersätta det instrument som anges i artikel 5, tredje stycket (a) (iv).

Regeringen ger följande tillkänna rörande den internationella konventionen om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja, vilken konvention enligt lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden/n1/ i vissa delar gäller som svensk lag.

Fondens församling har

  1. med stöd av konventionens artikel 4, sjätte stycket, fastställt det belopp som anges i artikel 4, fjärde stycket (a) och (b), till 675 miljoner francs (Poincar efrancs) såvitt avser olyckor som inträffar efter den 20 april 1979,

  2. med stöd av konventionens artikel 5, fjärde stycket, beslutat att 1972 års internationella sjövägsregler med verkan från den 1 juli 1979 skall ersätta det instrument som anges i artikel 5, tredje stycket (a) (iv)