Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Tillkännagivande (1980:613) rörande internationella oljeskadefonden

Utfärdad den 26 juni 1980.

Regeringen ger följande tillkänna rörande den internationella konventionen om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja, vilken konvention enligt lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden i vissa delar gäller som svensk lag.

Fondens församling har med stöd av konventionens artikel 5, fjärde stycket, beslutat att 1974 års internationella konvention för betryggande av säkerheten för människoliv till sjöss med verkan från den 1 januari 1981 skall ersätta det instrument som anges i artikel 5, tredje stycket (a) (ii).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1980:613

(Utkom d 22 juli 1980.)