Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Finansinspektionens (2016:1021) tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor

Utkom från trycket den 29 november 2016

Finansinspektionen beslutar, med stöd av 2 § kungörelsen (1967:667) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor och 2 § förordningen (2003:832) om värdesäkring av vissa skadeståndslivräntor, om ändring av vissa skadelivräntor enligt följande.

 1. Livränta föranledd av en händelse som inträffat före den 1 januari 1974:

  1. Indextillägg till trafiklivränta som fastställts före den 1 januari 2016 utgår med 0,67 procent. Indextillägg till trafiklivränta som fastställts under 2016 utgår med 1,12 procent (jfr SFS 1967:663).

  2. Indextillägg till skadelivränta som fastställts före den 1 januari 2016 och som betalas med statsmedel utgår med 0,67 procent. Indextillägg till skadelivränta som fastställts under 2016 utgår med 1,12 procent (jfr SFS 1971:14).

  3. Indextillägg till annan ansvarslivränta än sådan som anges i 1 a och 1 b och som har fastställts mellan den 1 januari 2004 och den 31 december 2015 utgår med 0,67 procent. Indextillägg till ansvarslivränta som har fastställts under 2016 utgår med 1,12 procent (jfr SFS 1973:214).

 2. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter den 31 december 1973, dels har fastställts den 1 januari 2004 eller senare:

  1. Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor ökas med 1,12 procent.

  2. Det som anges i 2 a ska enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) tillämpas även när det gäller trafikskadeersättning.

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2017.

Övrigt

Finansinspektionen lämnar följande upplysningar.

 • Indextillägg ska inte utgå för annan ansvarslivränta än sådan som dels anges i 1 a och 1 b i beslutet, dels har fastställts före den 1 januari 2004 (jfr SFS 1973:214).

 • För livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter den 31 december 1973, dels har fastställts före den 1 januari 2004 gäller:

  1. Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor lämnas oförändrad. Detsamma gäller livränta enligt samma lag som har fastställts genom dom den 1 januari 2004 eller senare, om dom i målet i första instans har meddelats före den 1 januari 2004.

  2. Det som anges i punkten a ska enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) tillämpas även när det gäller trafikskadeersättning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1021

(Utkom d. 29 nov. 2016.)