Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:1075 Utkom från trycket den 28 november 2017Förordning om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten;utfärdad den 16 november 2017.Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten ska ha följande lydelse.BilagaSenaste lydelse 2014:1319. Förvaltningsmyndigheter som avses i 5 § ArbetsförmedlingenBolagsverketCentrala studiestödsnämndenDomstolsverketEkobrottsmyndighetenFörsvarets materielverkFörsvarsmaktenFörsäkringskassanInspektionen för arbetslöshetsförsäkringenKonsumentverketKriminalvårdenKronofogdemyndighetenKustbevakningenLantmäterietLivsmedelsverketLuftfartsverketMigrationsverketPatent- och registreringsverketPensionsmyndighetenPolismyndighetenSjöfartsverketSkatteverketStatens institutionsstyrelseStatens jordbruksverkSäkerhetspolisenTrafikverketTransportstyrelsenTullverketÅklagarmyndigheten1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.2. Ärenden som har inletts hos Justitiekanslern före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter.På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONMats Holmqvist(Justitiedepartementet)