Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:980 Publicerad den 15 juni 2018Förordning om ändring i förordningen (1998:1379) om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom Kriminalvården m.fl.Utfärdad den 7 juni 2018Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (1998:1379) om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom Kriminalvården m.fl.Senaste lydelse av förordningens rubrik 2014:1156. ska ha följande lydelse.7 §7 § Senaste lydelse 2014:1156. I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONKarin Erlingsson(Justitiedepartementet)