Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:285 Publicerad den 14 maj 2020Förordning om ändring i brottsskadeförordningen (2014:327)Utfärdad den 7 maj 2020Regeringen föreskriver att 3 § brottsskadeförordningen (2014:327) ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2020.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONTobias Eriksson(Justitiedepartementet)