Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:1135

Publicerad den 4 december 2021
Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:969) om ändring i lagen (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart
Utfärdad den 2 december 2021

Regeringen föreskriver att lagen (2010:969) om ändring i lagen (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart ska träda i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mikael Hjort
(Justitiedepartementet)