Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2016:538) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät

Utkom från trycket den 3 juni 2016
utfärdad den 26 maj 2016.

I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

Termer som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

Post- och telestyrelsen är tvistlösningsmyndighet och tillsynsmyndighet enligt 1 kap. 5 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

När Post- och telestyrelsen prövar tvister enligt 2 kap. 1 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät ska myndigheten, om nätinnehavaren är en tillhandahållare av ett allmänt kommunikationsnät och det är lämpligt, ta hänsyn till målen i 1 kap. 1 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation.

SFS 2022:519

När Post- och telestyrelsen prövar tvister eller utövar tillsyn enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät ska myndigheten vid behov höra andra myndigheter som har särskild kunskap om en viss typ av infrastruktur.

Post- och telestyrelsen ansvarar för informationstjänsten för utbyggnad av bredbandsnät enligt 4 kap. 1 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:538

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2016.

SFS 2022:519

Denna förordning träder i kraft d. 3 juni 2022.