EU-rättsliga dokument

Arbetsrätt och arbetsmiljö

EU rättsområden

Förenade målen C-350/06 och C-520/06: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 20 januari 2009 (begäran om förhandsavgörande från Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Tyskland), House of Lords (Förenade kungariket)) – Gerhard Schultz-Hoff mot Deutsche Rentenversicherung Bund (Arbetsvillkor – Arbetstidens förläggning – Direktiv 2003/88/EG – Rätt till årlig betald semester – Sjukledighet – Årlig semester sammanfaller med sjukledighet – Ersättning för årlig betald semester som på grund av sjukdom inte tagits ut när anställningsavtalet upphör)

CELEX62006CA0350