EU-rättsliga dokument

Finansiella tjänster

EU rättsområden

Rekonstruktionsåtgärder Beslut om godkännade av överföring av försäkringsportföljen från företaget Omniasig Vienna Insurance Group SA (överlåtande part) till företaget BCR Asigurari Vienna Insurance Group SA (förvärvande part) och om fusion genom förvärv mellan BCR Asigurari Vienna Insurance Group SA (förvärvande part) och Omniasig Vienna Insurance Group SA (förvärvad part) (Offentliggörande i enlighet med artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/17/EG av den 19 mars 2001 om rekonstruktion och likvidation av försäkringsföretag)

CELEX52012XC0601_04