EU-rättsliga dokument

Fiske

Tilläggsprotokoll om regler för handeln med vissa fiskar och fiskeriprodukter till Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Polen, å andra sidan - Information om ikraftträdandet av tilläggsprotokollet om regler för handeln med vissa fiskar och fiskeriprodukter till Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Polen, å andra sidan

CELEX22002A0711_01