EU-rättsliga dokument

Miljörätt

EU rättsområden

Kommissionens förordning (EG) nr 1485/2007 av den 14 december 2007 om införande av vissa beteckningar i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Carne de Bísaro Transmontano eller Carne de Porco Transmontano (SUB), Szegedi szalámi eller Szegedi téliszalámi (SUB), Pecorino di Filiano (SUB), Cereza del Jerte (SUB), Garbanzo de Fuentesaúco (SGB), Lenteja Pardina de Tierra de Campos (SGB), (Loukoumi Geroskipou) (SGB), Skalický trdelník (SGB))

CELEX32007R1485