EU-rättsliga dokument

Miljörätt

EU rättsområden

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2021/954 on a framework for the issuance, verification and acceptance of interoperable COVID-19 vaccination, test and recovery certificates (EU Digital COVID Certificate) with regard to third-country nationals legally staying or residing in the territories of Member States during the COVID-19 pandemic amending Regulation (EU) 2021/954 on a framework for the issuance, verification and acceptance of interoperable COVID-19 vaccination, test and recovery certificates (EU Digital COVID Certificate) with regard to third-country nationals legally staying or residing in the territories of Member States during the COVID-19 pandemic

CELEX52022PC0055

P9_TA(2021)0281 Övergångsbestämmelser i syfte att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen (ändring av förordning (EU) 2016/1628) ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 juni 2021 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1628 vad gäller dess övergångsbestämmelser för vissa maskiner utrustade med motorer i effektintervallen på minst 56 kW och mindre än 130 kW och på minst 300 kW i syfte att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen (COM(2021)0254 C9-0185/2021 2021/0129(COD)) P9_TC1-COD(2021)0129 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 juni 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/ om ändring av förordning (EU) 2016/1628 vad gäller dess övergångsbestämmelser för vissa maskiner utrustade med motorer i effektintervallen på minst 56 kW och mindre än 130 kW och på minst 300 kW i syfte att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen

CELEX52021AP0281

P9_TA(2021)0274 EU:s digitala covidintyg tredjelandsmedborgare ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 juni 2021 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är lagligen bosatta på medlemsstaters territorier under covid 19 pandemin (digitalt grönt intyg) (COM(2021)0140 C9-0100/2021 2021/0071(COD)) P9_TC1-COD(2021)0071 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 9 juni 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/ om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på medlemsstaternas territorier under covid-19-pandemin

CELEX52021AP0274

P9_TA(2021)0273 EU:s digitala covidintyg unionsmedborgare ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 juni 2021 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg) (COM(2021)0130 C9-0104/2021 2021/0068(COD)) P9_TC1-COD(2021)0068 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 9 juni 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/ om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin

CELEX52021AP0273