EU-rättsliga dokument

Offentlig upphandling

EU rättsområden

Mål C-599/10: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 29 mars 2012 (begäran om förhandsavgörande från Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovakien) — SAG ELV Slovensko as, FELA Management AG, ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central Europe as, TESLA Stropokov as, Autostrade per l'Italia SpA, EFKON AG, Stalexport Autostrady SA mot Úrad pre verejné obstarávanie (Offentlig upphandling — Direktiv 2004/18/EG — Förfaranden för kontraktstilldelning — Selektiv anbudsinfordran — Utvärdering av anbudet — Den upphandlande myndighetens begäran om förtydligande av anbudet — Villkor)

CELEX62010CA0599

Förenade mål C-147/06 och C-148/06: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 15 maj 2008 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato (Italien)) – SECAP SpA (C-147/06) mot Comune di Torino, ytterligare deltagare i rättegången: Tecnoimprese Srl, Gambarana Impianti Snc, ICA Srl, Cosmat Srl, Consorzio Ravennate, ARCAS SpA, Regione Piemonte, och Santorso Soc. coop. arl (C-148/06) mot Comune di Torino, ytterligare deltagare i rättegången: Bresciani Bruno Srl, Azienda Agricola Tekno Green Srl, Borio Giacomo Srl, Costrade Srl (Offentlig upphandling av byggentreprenader – Tilldelning av kontrakt – Onormalt låga anbud – Regler för uteslutande av anbud – Byggentreprenader som inte når upp till de tröskelvärden som föreskrivs i direktiven 93/37/EEG och 2004/18/EG – Den upphandlande myndighetens skyldigheter som följer av grundläggande gemenskapsrättsliga principer)

CELEX62006CA0147