EU-rättsliga dokument

Skatterätt

EU rättsområden

Kommissionens beslut (EU) 2021/2313 av den 22 december 2021 om befrielse från importtullar och mervärdesskatt som beviljas för import av varor som krävs för att bekämpa effekterna av covid-19-utbrottet under 2022 (delgivet med nr C(2021) 9852) (Endast de bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska texterna är giltiga)

CELEX32021D2313