EU-rättsliga dokument

Tillämpning av gemensamma tulltaxan

EU rättsområden

Rådets förordning (EG) nr 665/94 av den 21 mars 1994, om införandet av tullmässiga övergångsbestämmelser för Armenien, Azerbajdzan, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Estland, Georgien, Kazakstan, Kirgistan, Kroatien, Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Rumänien, Ryssland, Slovakien, Slovenien, Tadzjikistan, Tjeckien, Turkmenistan, Ukraina, Ungern, Uzbekistan, Vitryssland och den före detta jugoslaviska republiken Makedonien till och med den 31 december 1994 med hänsyn till Tysklands enande

CELEX31994R0665