Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.

EU rättsområden

Mål C-443/10: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 6 oktober 2011 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal administratif de Limoges — Frankrike) — Philippe Bonnarde mot Agende de Services et de Paiement (Fri rörlighet för varor — Kvantitativa restriktioner — Åtgärder med motsvarande verkan — En person bosatt i en medlemsstat importerar ett fordon som redan är registrerat i en annan medlemsstat — Miljöbonus — Villkor — Registreringsbevis som intygar att det är fråga om visningsfordon)

CELEX62010CA0443

Mål C-351/10: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 16 juni 2011 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof — Österrike) — Zollamt Linz Wels mot Laki DOOEL (Gemenskapens tullkodex — Tillämpningsförordningen för tullkodexen — Artiklarna 555.1 c och 558.1 — Fordon som införts till tullområdet enligt förfarandet för temporär import med fullständig befrielse från importtull — Fordon som används för intern trafik — Otillåten användning — Tullskuldens uppkomst — Nationella myndigheter med behörighet att uppbära tullen)

CELEX62010CA0351