EU-rättsliga dokument

Unionsmedborgarskapet

EU rättsområden

Yttrande från Regionkommittén om Meddelande från kommissionen om inrättande av ett ramprogram om grundläggande rättigheter och rättvisa för perioden 2007 2013 Förslag till beslut om inrättande av följande särskilda program för perioden 2007 2013: Kamp mot våld (Daphne), förebyggande av narkotikamissbruk och information Grundläggande rättigheter och medborgarskap - Straffrätt Civilrätt som en del av det allmänna programmet Grundläggande rättigheter och rättvisa

CELEX52005AR0122_03