EU-rättsliga dokument

Utrikesfrågor

Beslut nr 1/95 av associeringsrådet EG-Turkiet av den 22 december 1995 om genomförande av den slutgiltiga fasen av tullunionen Beslut nr 2/97 av associeringsrådet EG-Turkiet av den 4 juni 1997 om upprättande av en förteckning över gemenskapsinstrument för att avlägsna tekniska handelshinder samt villkor och ordning för deras genomförande av Turkiet Artikel 4 a i bilaga 1 Punkt V 2 i bilaga 2 Gastyper och motsvarande anslutningstryck enligt artikel 2.2 i rådets direktiv 90/396/EEG av den 29 juni 1990

CELEX52005XC0115_01