EU-rättsliga dokument

Utrikesfrågor

EU rättsområden

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det sextiosjätte mötet i kommittén för Harmoniserade systemet inom ramen för Världstullorganisationen avseende det planerade antagandet av klassificeringsuttalanden, klassificeringsbeslut, ändringar av de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet eller andra anvisningar till ledning vid tolkningen av Harmoniserade systemet och rekommendationer för att säkerställa en enhetlig tolkning och tillämpning av Harmoniserade systemet enligt konventionen om Harmoniserade systemet

CELEX52020PC0427

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det sextiosjätte mötet i kommittén för Harmoniserade systemet inom ramen för Världstullorganisationen avseende det planerade antagandet av klassificeringsuttalanden, klassificeringsbeslut, ändringar av de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet eller andra anvisningar till ledning vid tolkningen av Harmoniserade systemet och rekommendationer för att säkerställa en enhetlig tolkning och tillämpning av Harmoniserade systemet enligt konventionen om Harmoniserade systemet

CELEX52020PC0585

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Technical Committees on Customs Valuation and on Rules of Origin, established under the auspices of the World Customs Organization, with regard to, respectively, the adoption of advisory opinions, commentaries, explanatory note, case studies, studies and similar acts concerning the valuation of imported goods for customs purposes under the Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, and the adoption of advisory opinions, information and advice and similar acts on the determination of the origin of goods under the Agreement on Rules on Origin

CELEX52022PC0029