EU-rättsliga dokument

Utrikesfrågor

EU rättsområden

Följande information lämnas för kännedom till ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), SHAKURI Ali Gholam och SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani) på den förteckning som anges i artikel 2.3 i rådets förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism som förtecknas i rådets genomförandeförordning (EU) nr 542/2012

CELEX52012XG1026_02

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 2/2012 infördes på import av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav med ursprung i Folkrepubliken Kina till att omfatta import av vissa fästanordningar av rostfritt stål som avsänts från Filippinerna, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Filippinerna eller inte, och om avslutande av undersökningen rörande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som genom den förordningen infördes för import av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav som avsänts från Malaysia och Thailand, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Malaysia och Thailand eller inte

CELEX52013PC0072