EU-rättsliga dokument

Utrikesfrågor

EU rättsområden

Kommissionens beslut av den 20 mars 2014 om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt i fråga om ett beslut som ska fattas av förvaltningsorganen enligt avtalet mellan Amerikas förenta staters regering och Europeiska unionen om samordning av program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning om tillägg av specifikationer för datorservrar och avbrottsfri kraftförsörjning till bilaga C till avtalet och om ändring av specifikationerna för bildskärmar och bildåtergivningsutrustning i bilaga C till avtalet (Text av betydelse för EES) (2014/202/EU)

CELEX32014D0202

2014/149/EU: Rådets genomförandebeslut av den 18 mars 2014 om avvisande av förslaget till genomförandeförordning om återinförande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa skodon med överdelar av läder med ursprung i Folkrepubliken Kina och som tillverkas av Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd och Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd och om slutgiltigt uttag av den preliminära antidumpningstull som införts på sådan import

CELEX32014D0149