Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1930:106) om vissa rättshandlingar till förmån för ofödda

Det som sägs i 9 kap. 2 § ärvdabalken om förordnande genom testamente till den som inte är född eller avlad vid testators död gäller också för förordnande genom annan rättshandling till förmån för den som inte är född eller avlad vid tiden för förordnandet.

SFS 2005:109

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1930:106

Denna lag skall träda i kraft d. 1 jan. 1931.

SFS 2005:109

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006.

Rättsfall:

Gåva till egna ofödda bröstarvingar H 1945:632 – Tillämpning i gåvoskattemål H 1969:11.