Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1958:401) om skyldighet för Skatteverket att lämna underrättelse om fransk medborgares dödsfall, m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. F 2003:903.

Utfärdad: 1958-07-28

Om Skatteverket, på grund av anmälan eller på annat sätt, fått kännedom om att en fransk medborgare avlidit här i landet, skall verket omedelbart skriftligen underrätta chefen för franska ambassadens konsulatavdelning, adress Narvavägen 28, Stockholm, om dödsfallet.

Angående fransk konsuls och konsularagents befattning i vissa fall med utredningen av dödsboet efter person, som avlidit här i landet, gäller vad som föreskrivs i konsularkonventionen den 5 mars 1955 med Franska Republiken.

Med fransk medborgare förstås i denna förordning medborgare i republiken Frankrike eller annat Franska Unionen tillhörigt område.

Allmän anmärkning:

Numera förordning.

SFS 2003:903

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1958:401

(Utkom d. 6 aug. 1958.)

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

SFS 2003:903

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.