Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1988:1366) om utredningen i ärenden om förordnande av god man och förvaltare

Utfärdad den 1 december 1988

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om sådan utredning i ärenden om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap som avses i 11 kap. 17 § föräldrabalken.

SFS 1995:381

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1988:1366

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989, då kungörelsen (1974:1051) om läkarintyg för omyndighets- och myndighetsförklaringar skall upphöra att gälla.

SFS 1995:381

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.