Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1996:1359) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 1997

Utfärdad den 5 december 1996.
Utkom från trycket den 18 december 1996

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd skall betalas på skuld som avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag skall vara 6 procent för år 1997.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1996:1359

(Utkom 18 dec. 1996.)